Anemometry skrzydełkowe LCA-501

LCA-501 – anemometry skrzydełkowe

Cena netto: Zapytaj

 • Pomiar prędkości, temperatury i strumienia objętości
 • Pomiar wartości chwilowej lub średniej
 • Zewnętrzna, obrotowa turbina o średnicy 100mm
 • Wbudowany rejestrator o pojemności 12700 pomiarów
 • Łatwa obsługa i czytelny wyświetlacz LCD
 • Walizeczka na przyrząd wraz z akcesoriami
 • Praca w jednostkach metrycznych lub angielskich
 • Świadectwo kalibracji
 • Opcjonalny wysięgnik teleskopowy

Kategoria: .
Producent: .
Zakres prędkości 0.25...30m/s
Dokładność prędkości ±1% wart. mierzonej lub ±0.02m/s(przyjąć wartość większą)
Rozdzielczość 0.01m/s
Zakres temperatury 0…60°C
Dokładność temperatury ±0.5°C
Rozdzielczość 0.1°C
Zakres pola powierzchni 0…16m2
Pamięć 12700 pomiarów w 100 blokach
Interwał rejestracji 1s…1h
Interfejs USB
Oprogramowanie LogDat2
Warunki otoczenia Praca (głowica): 0…60°C Praca (elektronika): 5…45°C
Wymiary zewnętrzne 178 x 84 x 44mm
Średnica głowicy 100mm
Masa 270g
Zasilanie 4 ogniwa typu AA lub zasilacz
Wyposażenie przyrząd, walizka, instru

Opis produktu

Anemometry skrzydełkowe LCA501 są łatwymi w obsłudze anemometrami z zewnętrzną głowicą pomiarową na przewodzie. Anemometry skrzydełkowe LCA501 nie wymagają specjalistycznej wiedzy, aby je obsługiwać. Przejrzyste menu pozwala na prostą i szybką konfigurację wszystkich parametrów roboczych przyrządu. Graficzny wyświetlacz pozwala na jednoczesną prezentację 3 mierzonych lub obliczanych parametrów (jednego głównego i dwóch pomocniczych). Funkcja uśredniania umożliwia pomiar wartości średniej w zaprogramowanym przedziale czasowym. Pomiar wartości strumienia jest możliwy dzięki wprowadzeniu do przyrządu wartości pola przekroju kanału lub kratki w których dokonywany jest pomiar prędkości. Dzięki temu anemometr turbinkowy LCA501 oblicza i natychmiast wyświetla wartość natężenia przepływu powietrza. Współpracuje również z nakładkami typu AIRCONE™ ułatwiającymi pomiar wydajności niedużych kratek wentylacyjnych. Anemometr turbinkowy LCA501 posiada pamięć pozwalającą na zarejestrowanie do 12700 pomiarów oznaczonych datą i czasem. Dane te mogą być podzielone na bloki, które pozwalają na ich logiczne pogrupowane. Bloków tych może być do 100. Dane mogą być przesłane do komputera za pomocą wbudowanego interfejsu USB. Standardowo przyrząd jest wyposażony w głowicę z turbiną o średnicy 100mm. Całość zawarta jest w plastikowej walizeczce pozwalającej na łatwe i bezpieczne przenoszenie przyrządu wraz z akcesoriami w terenie. Opcjonalny wysięgnik teleskopowy jest pomocny przy dokonywaniu pomiarów w miejscach trudnodostępnych pozwalając jednocześnie na odchylanie głowicy o dowolny kąt.
Anemometry skrzydełkowe LCA501 przeznaczone są do wykonywania pomiarów na kratkach dopływowych i odpływowych w klimatyzacji, wentylacji i systemach przygotowania powietrza, w czasie rozruchu, kontroli i konserwacji instalacji powietrznych (HAVAC).

Dzwony pomiarowe AIRCONE
Dzwony pomiarowe Aircone to szybki i dokładny sposób na zwiększenie funkcjonalności anemometrów skrzydełkowych z głowicami pomiarowymi o średnicy ∅100mm. Niskim nakładem kosztu można zwiększyć możliwości anemometru, zmieniając anemometr w narzędzie do pomiaru uśrednionego przepływu powietrza na kratkach wentylacyjnych (wydajności).

 

Sposób zamawiania:

 • LCA501: Anemometr skrzydełkowy z obrotową głowicą pomiarową oraz z walizką, 4 alkalicznymi bateriami typu AA, instrukcją obsługi, kablem USB i fabrycznym certyfikatem kalibracji. Oprogramowanie LogDat2™ do pobrania ze strony www.
 • AFL72852201: Zestaw dzwonów pomiarowych Aircone (okrągły ∅180mm i prostokątny 285 x 235mm).
 • AFL72852204: Okrągły dzwon pomiarowy Aircone (∅180mm).
 • AFL71933702: Wysięgnik teleskopowy do głowicy anemometrycznej.
Karty katalogowe:
Icon
Anemometry skrzydełkowe LCA-501
Katalogi:
Icon
Katalog anemometry, mikromanometry i mierniki mikroklimatu

Katalog zawiera podstawowe dane techniczne przyrządów pomiarowych takich jak anemometry, termoanemometry, mikromanometry i mierniki mikroklimatu.