LP PHOT03 – czujniki natężenia oświetlenia

LP PHOT03 – czujniki natężenia oświetlenia

0,00 

 • Zakres czułości 0.5…1.5mV/klux
 • Zakres spektralny V(λ) (patrz rysunek)
 • Dokładność kalibracji: <4%
 • Błąd zgodności charakterystyki V(λ) <6%
 • Błąd charakterystyki kosinusowej <3%
 • Błąd liniowości <1%
 • Zakres pomiarowy 0…200klux
 • Kąt widzenia 2πsr
 • Temperatura pracy -20…60°C
 • Wyjście mV/klux, 0…10V, 4…20mA
 • Zakres czułości 0.5…1.5mV/klux
 • Zakres spektralny V(λ) (patrz rysunek)
 • Dokładność kalibracji: <4%
 • Błąd zgodności charakterystyki V(λ) <6%
 • Błąd charakterystyki kosinusowej <3%
 • Błąd liniowości <1%
 • Zakres pomiarowy 0…200klux
 • Kąt widzenia 2πsr
 • Temperatura pracy -20…60°C
 • Wyjście mV/klux, 0…10V, 4…20mA

Przetworniki natężenia oświetlenia LP PHOT03.

Czujniki natężenia oświetlenia z sygnałem wyjściowym mV, 4…20mA lub 0…10VDC z serii LP PHOT03 przeznaczone są do zewnętrznych pomiarów fotometrycznych i radiometrycznych t.j. natężenia oświetlenia (lux). Czujniki natężenia oświetlenia LP…03 z wyjściem mV nie wymagają podłączenia zewnętrznego zasilacza. Sygnał wyjściowy mV jest generowany przez bocznik znajdujący się na końcach fotodiody. Prąd jest wytwarzany przez fotodiodę, gdy pada na nią światło. Światło jest zamieniane na różnicę potencjałów, która może być mierzona. Dla uzyskania wartości mierzonej, odczytaną wartość różnicy potencjałów (DDP) należy pomnożyć przez współczynnik kalibracji. Wszystkie sondy są indywidualne kalibrowane, a wartość współczynnika kalibracji jest podawany na obudowie sondy. Dla każdej sondy współczynnik jest inny.

Czujniki natężenia oświetlenia LP…03 z wyjściem 4…20mA lub 0…10V i RS-485 (MODBUS RTU) wymagają zewnętrznego zasilania. . Sondy LP…03 wyposażone są w dyfuzor do korekcji cosinusa i kopułę ochroną. Opcja podgrzewania czujnika umożliwia dokładne pomiary w bardzo niskich temperaturach. Sondy wyposażone są w męskie gniazdo (4-pinowe) typu M12.

Czujniki natężenia oświetlenia LP PHOT03 mierzą natężenie oświetlenia (lux) definiowane jako stosunek strumienia światła (lumen) i powierzchni (m2). Krzywa widmowa odpowiedzi sondy fotometrycznej jest podobna do krzywej ludzkiego oka, znany jako standardowa krzywa fototopową V(λ). Różnica pomiędzy widmową odpowiedzią LP PHOT 03 i typową krzywą fototopową V (λ) jest podana jako błąd zgodności charakterystyki V(λ). Kalibracja odbywa się przez porównanie z urządzeniem wzorcowym skalibrowanym Główny Instytut Metrologiczny. Procedury kalibracji zgodne są z rozporządzeniem CIE nr.69 (1987) „Metody wyznaczania charakterystyk metrologicznych dla luksomierzy i mierników luminancji”.
Czujniki natężenia oświetlenia przeznaczone są do pomiarów zewnętrznych. Sondy wyposażone są również w filtr CIE, filtr do korekcji kosinusa i szklaną kopułę K5. Dostępne sygnały wyjściowe: mV, 4…20mA lub 0…10VDC.

Sposób zamawiania:

 • LP PHOT03: Sonda do pomiaru natężenia oświetlenia. Komplet zawiera: sondę z kopułą ochronną K5, opakowanie z pochłaniaczem wilgoci i raport kalibracji. Kabel ze złączem należy zamawiać oddzielnie. Kable CPM12AA… dostępne są o długościach 2, 5 lub 10m.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót