LP PHOT03 – czujniki natężenia oświetlenia

LP PHOT03 – czujniki natężenia oświetlenia

0,00 

 • Zakres czułości 0.5…1.5mV/klux
 • Zakres spektralny V(λ) (patrz rysunek)
 • Dokładność kalibracji: <4%
 • Błąd zgodności charakterystyki V(λ) <6%
 • Błąd charakterystyki kosinusowej <3%
 • Błąd liniowości <1%
 • Zakres pomiarowy 0…200klux
 • Kąt widzenia 2πsr
 • Temperatura pracy -20…60°C
 • Wyjście mV/klux, 0…10V, 4…20mA
 • Zakres czułości 0.5…1.5mV/klux
 • Zakres spektralny V(λ) (patrz rysunek)
 • Dokładność kalibracji: <4%
 • Błąd zgodności charakterystyki V(λ) <6%
 • Błąd charakterystyki kosinusowej <3%
 • Błąd liniowości <1%
 • Zakres pomiarowy 0…200klux
 • Kąt widzenia 2πsr
 • Temperatura pracy -20…60°C
 • Wyjście mV/klux, 0…10V, 4…20mA

Przetworniki natężenia oświetlenia LP PHOT03.

Czujniki natężenia oświetlenia z sygnałem wyjściowym mV, 4…20mA lub 0…10VDC z serii LP PHOT03 przeznaczone są do zewnętrznych pomiarów fotometrycznych i radiometrycznych t.j. natężenia oświetlenia (lux). Czujniki natężenia oświetlenia LP…03 z wyjściem mV nie wymagają podłączenia zewnętrznego zasilacza. Sygnał wyjściowy mV jest generowany przez bocznik znajdujący się na końcach fotodiody. Prąd jest wytwarzany przez fotodiodę, gdy pada na nią światło. Światło jest zamieniane na różnicę potencjałów, która może być mierzona. Dla uzyskania wartości mierzonej, odczytaną wartość różnicy potencjałów (DDP) należy pomnożyć przez współczynnik kalibracji. Wszystkie sondy są indywidualne kalibrowane, a wartość współczynnika kalibracji jest podawany na obudowie sondy. Dla każdej sondy współczynnik jest inny.

Czujniki natężenia oświetlenia LP…03 z wyjściem 4…20mA lub 0…10V i RS-485 (MODBUS RTU) wymagają zewnętrznego zasilania. . Sondy LP…03 wyposażone są w dyfuzor do korekcji cosinusa i kopułę ochroną. Opcja podgrzewania czujnika umożliwia dokładne pomiary w bardzo niskich temperaturach. Sondy wyposażone są w męskie gniazdo (4-pinowe) typu M12.

Czujniki natężenia oświetlenia LP PHOT03 mierzą natężenie oświetlenia (lux) definiowane jako stosunek strumienia światła (lumen) i powierzchni (m2). Krzywa widmowa odpowiedzi sondy fotometrycznej jest podobna do krzywej ludzkiego oka, znany jako standardowa krzywa fototopową V(λ). Różnica pomiędzy widmową odpowiedzią LP PHOT 03 i typową krzywą fototopową V (λ) jest podana jako błąd zgodności charakterystyki V(λ). Kalibracja odbywa się przez porównanie z urządzeniem wzorcowym skalibrowanym Główny Instytut Metrologiczny. Procedury kalibracji zgodne są z rozporządzeniem CIE nr.69 (1987) „Metody wyznaczania charakterystyk metrologicznych dla luksomierzy i mierników luminancji”.
Czujniki natężenia oświetlenia przeznaczone są do pomiarów zewnętrznych. Sondy wyposażone są również w filtr CIE, filtr do korekcji kosinusa i szklaną kopułę K5. Dostępne sygnały wyjściowe: mV, 4…20mA lub 0…10VDC.

Sposób zamawiania:

 • LP PHOT03: Sonda do pomiaru natężenia oświetlenia. Komplet zawiera: sondę z kopułą ochronną K5, opakowanie z pochłaniaczem wilgoci i raport kalibracji. Kabel ze złączem należy zamawiać oddzielnie. Kable CPM12AA… dostępne są o długościach 2, 5 lub 10m.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót