LP RAD01 – czujniki natężenia promieniowania VIS-NIR

LP RAD01 – czujniki natężenia promieniowania VIS-NIR

0,00 

Czujniki do pomiaru natężenia promieniowania VIS-NIR typu LP RAD01. Czujniki natężenia promieniowania VIS-NIR LP RAD01 przeznaczone są do pomiarów natężenia promieniowania (W/m2) zgodnie zakresem widmowym VIS-NIR. Czujniki natężenia promieniowania VIS-NIR LP RAD01 nie wymagają podłączenia zewnętrznego zasilacza. Sygnał wyjściowy mV jest generowany na rezystorze znajdującym się na końcach fotodiody. Prąd jest wytwarzany prze przez fotodiodę, gdy pada […]

Czujniki do pomiaru natężenia promieniowania VIS-NIR typu LP RAD01.

Czujniki natężenia promieniowania VIS-NIR LP RAD01 przeznaczone są do pomiarów natężenia promieniowania (W/m2) zgodnie zakresem widmowym VIS-NIR. Czujniki natężenia promieniowania VIS-NIR LP RAD01 nie wymagają podłączenia zewnętrznego zasilacza. Sygnał wyjściowy mV jest generowany na rezystorze znajdującym się na końcach fotodiody. Prąd jest wytwarzany prze przez fotodiodę, gdy pada na nią światło. Światło jest zamieniane na różnicę potencjałów, która może być mierzona. Dla uzyskania wartości mierzonej, odczytaną wartość różnicy potencjałów (DDP) należy pomnożyć przez współczynnik kalibracji. Wszystkie sondy są indywidualne kalibrowane, a wartość współczynnika kalibracji jest podawany na obudowie sondy. Dla każdej sondy współczynnik ten jest inny.

Czujniki natężenia promieniowania VIS-NIR LP…01 wyposażone są w dyfuzor do korekcji cosinusa. W sondach do pomiarów UV dyfuzor jest wykonany z oszlifowanego kwarcu, dla innych sond, dyfuzor jest wykonany z akrylu lub teflonu (LP PHOT 01). Sondy przeznaczone są do montażu w miejscach, które wymagają ciągłej kontroli. Sygnał wyjściowy może być wzmocniony lub przetworzony na 4 ÷ 20mA lub 0 ÷ 10 VDC za pomocą oddzielnych przetworników HD978TR3 (4÷20 mA) i HD978TR4 (0÷10VDC) do montażu na szynie lub przetworników D978TR5 (4÷20mA) i HD978TR6 (0÷10VDC) do montażu na ścianie.

Po wyborze miejsca montażu sondy, należy wykonać połączenie pomiędzy sondą a przyrządem pomiarowym, przyrząd powinien być prawidłowo wyskalowany. Dla pomiarów w stacjach pogodowych i rolniczych lub w systemach ogrodniczych, płaszczyzna odniesienia sondy powinna być zamontowana równolegle do ziemi; w tym przypadku, sondę należy umieścić w opcjonalnym uchwycie BL LP wyposażonym w poziomicę.

Czujniki natężenia promieniowania VIS-NIR LP RAD01 mierzą natężenie promieniowania (W/m2 ) definiowane jako stosunek strumienia promieniowania (W) przechodząc przez powierzchnię i pole powierzchni (m2) w zakresie spektralnym VIS-NIR (400nm…1050nm). Te szczególne cechy umożliwiają pomiar w zakresach światła widocznego i podczerwieni. Kalibrowanie sondy odbywa się przy użyciu lamp Xe-Hg (577/579nm), których światło jest przepuszczone przez specjalny filtr interferencyjny.

Sposób zamawiania:

  • LP RAD01: Sonda do pomiaru promieniowania. Zakres spektralny: 400…1050nm. Korekcja kosinusowa. Wyjście skalowane w mV/Wm-2, przewód 5m.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót