Czujniki natężenia oświetlenia i promieniowania LPPHOT01, LP PAR01, LP RAD01, LP UVA01, LP UVB01, LP UVC01

LP PAR01 – czujniki natężenia promieniowania fotosyntetycznego

Cena netto: Zapytaj


Kategoria: .
Producent: .

Opis produktu

Czujniki natężenia promieniowania fotosyntetycznego LP PAR01 przeznaczone są do pomiarów natężenia promieniowania fotosyntetycznego czynnego (W/m2). Czujniki natężenia promieniowania fotosyntetycznego LP PAR01 nie wymagają podłączenia zewnętrznego zasilacza. Sygnał wyjściowy mV jest generowany na rezystorze znajdującym się na końcach fotodiody. Prąd jest wytwarzany prze przez fotodiodę, gdy pada na nią światło. Światło jest zamieniane na różnicę potencjałów, która może być mierzona. Dla uzyskania wartości mierzonej, odczytaną wartość różnicy potencjałów (DDP) należy pomnożyć przez współczynnik kalibracji. Wszystkie sondy są indywidualne kalibrowane, a wartość współczynnika kalibracji jest podawany na obudowie sondy. Dla każdej sondy współczynnik ten jest inny.

Czujniki natężenia promieniowania fotosyntetycznego LP…01 wyposażone są w dyfuzor do korekcji cosinusa. W sondach do pomiarów UV dyfuzor jest wykonany z oszlifowanego kwarcu. Sondy przeznaczone są do montażu w miejscach, które wymagają ciągłej kontroli. Sygnał wyjściowy może być wzmocniony lub przetworzony na 4 ÷ 20mA lub 0 ÷ 10 VDC za pomocą oddzielnych przetworników HD978TR3 (4÷20 mA) i HD978TR4 (0÷10VDC) do montażu na szynie lub przetworników D978TR5 (4÷20mA) i HD978TR6 (0÷10VDC) do montażu na ścianie.

Po wyborze miejsca montażu sondy, należy wykonać połączenie pomiędzy sondą a przyrządem pomiarowym, przyrząd powinien być prawidłowo wyskalowany. Dla pomiarów w stacjach pogodowych i rolniczych lub w systemach ogrodniczych, płaszczyzna odniesienia sondy powinna być zamontowana równolegle do ziemi; w tym przypadku, sondę należy umieścić w opcjonalnym uchwycie BL LP wyposażonym w poziomicę.

Czujniki natężenia promieniowania fotosyntetycznego LP PAR 01 mierzą stosunek pomiędzy liczbą fotonów, które padają na powierzchnię w ciągu 1s, zakres widmowy 400nm – 700nm i pole powierzchni (m2). Ta wartość jest określana jako PAR (promieniowanie fotosyntetycznie czynne). Kalibracja jest wykonywana przez użyciu lamp halogenowych, ze znanym zakresem widmowym promieniowania. Temperatura nieznacznie wpływa na widmową odpowiedź sondy.

Sposób zamawiania:

  • LP PAR01: Sonda do pomiaru promieniowania fotosyntetycznie czynnego PAR. Zakres spektralny: 400…700nm. Korekcja kosinusowa. Wyjście skalowane w mV/µmol/m-2s-1, przewód 5m.
Karty katalogowe:
Icon
Czujniki natężenia oświetlenia i promieniowania LP PHOT01, LP PAR01, LP RAD01, LP UVA01, LP UVB01, LP UVC01
Katalogi:
Icon
Katalog mierniki i przetworniki oświetlenia i promieniowania

Katalog zawiera podstawowe dane techniczne przyrządów do pomiaru oświetlenia i natężenia promieniowania takich jak mierniki i przetworniki oświetlenia i promieniowania.