Sensory temperatury Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000

OP2530, OP4518, OP4530 – rezystory termometryczne

Cena netto: Zapytaj

  • Zakres pomiarowy temperatury: -200…700°C
  • Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, inny
  • Klasa dokładności: A lub B, inna
  • Wykonanie drutowe lub cienkowarstwowe

Kategoria: .
Producent: .
Zakres pomiarowy
  • Rezystory drutowe typu OP: -200...700°C
  • Rezystory cienkowarstwowe typu PCA: -50...400°C
Element pomiarowy
  • 1 lub 2 x Pt100; Pt500; Pt1000 wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
  • 1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760
Prąd pomiarowy
  • Rezystory drutowe typu OP: 5mA
  • Rezystory cienkowarstwowe typu PCA: 2mA

Opis produktu

Rezystory termometryczne z serii OP2530, OP4518, OP4530 i PCA100 są elementem pomiarowym rezystancyjnych czujników temperatury. Rezystory termometryczne przeznaczone są do pomiaru temperatury i wchodzą w skład rezystancyjnych czujników temperatury. Rezystory pomiarowe występują w dwóch wersjach wykonania jako rezystory drutowe lub cienkowarstwowe. Rezystory termometryczne drutowe (ceramiczne) seria OP2530, OP4518, OP4530 składają się z cylindrycznego korpusu ceramicznego, w którym umieszczona jest spirala uzwojenia oporowego zakończona wprowadzeniami. Rezystory termometryczne cienkowarstwowe PCA100 składają się z płytki ceramicznej z napyloną warstwą materiału oporowego i zakończona wprowadzeniami. Rezystory termometryczne mogą być wykonywane jako Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000 lub inne.

Zobacz również nasze regulatory temperatury oraz przetworniki wilgotności.

Karty katalogowe:
Icon
Rezystory termometryczne Pt100, Pt500 i Pt1000
Katalogi:
Icon
Katalog czujniki temperatury (rezystancyjne i termoelektryczne)

Katalog zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowanych czujników temperatury (RTD: Pt100, Pt500, Pt1000 oraz termopar: J, K, N, E, T, R, S, B), itp.