P34 – przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień

Programowalne przetworniki ciśnienia, niskich ciśnień i różnicy ciśnień P34. Przetworniki ciśnienia, niskich ciśnień i różnicy ciśnień P34 to programowalne przetworniki Halstrup-Walcher do pomiaru ciśnienia i różnicy ciśnień. Przetworniki ciśnienia Halstrup-Walcher wykorzystują najnowsze rozwiązania czujników różnicy ciśnień zapewniając wysoką dokładność pomiarów. Dzięki zaprogramowanej charakterystyce pierwiastkowej umożliwiają generowania na wyjściu sygnału proporcjonalnego do prędkości lub strumienia objętościowego, […]

Zakres pomiarowy
 • 10 / 50 / 100 / 200 / 250 / 500Pa
 • 1 / 2.5 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100kPa

Zakres dowolnie skalowalny w zakresie 10..100% zakresu nominalnego. Dostępne zakresy symetryczne (±) i asymetryczne (np. -50…100Pa)

Dokładność
 • ± 0.2%  skalowanego zakresu dla zakresów pomiarowych ≤5okPa (min. 0,3Pa)
 • ± 0.5% skalowanego zakresu dla zakresów pomiarowych (min. 0,3Pa)
Dryft temperaturowy zakresu

±0.03% zakresu/K (10°C…+50°C)

Dryft temperaturowy zera

±0% (cykliczna kalibracja zera)

Max ciśnienie / przeciążalność

400kPa dla zakresów ≥ 2,5kPa
200 x dla zakresów < 2,5kPa

Medium

Czyste powietrze i nieagresywne gazy

Sygnał wyjściowy
 • 0…10V (RL ≥ 2kΩ)
 • 0…20mA (RL ≤ 500Ω)
 • 4…20mA (RL ≤ 500kΩ)
Interfejs

USB (Mini USB)

Stała czasowa

25ms…60s (ustawiana)

Zasilanie

24VAC/DC, ± 10%

Temperatura pracy

10…50°C

Stopień ochrony

IP20

Przepływ skompensowany (opcja)

Zakres ciśnienia absolutnego: 200kPa

Dokładność ciśnienia absolutnego: ±2.0% max wartości

Wejście temperatury: 4…20mA

Programowalne przetworniki ciśnienia, niskich ciśnień i różnicy ciśnień P34.

Przetworniki ciśnienia P34 (Halstrup-Walcher) - http://acse.pl

Przetworniki ciśnienia, niskich ciśnień i różnicy ciśnień P34 to programowalne przetworniki Halstrup-Walcher do pomiaru ciśnienia i różnicy ciśnień. Przetworniki ciśnienia Halstrup-Walcher wykorzystują najnowsze rozwiązania czujników różnicy ciśnień zapewniając wysoką dokładność pomiarów. Dzięki zaprogramowanej charakterystyce pierwiastkowej umożliwiają generowania na wyjściu sygnału proporcjonalnego do prędkości lub strumienia objętościowego, przy współpracy z rurką spiętrzającą lub innym czujnikiem przepływu. Przetworniki przeznaczone są do kontaktu z czystym powietrzem lub nieagresywnymi gazami. Przetwornik ciśnienia Halstrup-Walcher posiada wysoką odporność na przeciążenie – przy zakresach poniżej 2.5kPa wynosi 200 x zakres, a przy wyższych wynosi 400kPa. Obudowa jest przystosowana do montażu naściennego albo szynowego. Przetwornik może by opcjonalnie wyposażony w cyfrowy interfejs USB do konfiguracji parametrów pracy przetwornika. Przetworniki przystosowane są do bezpośredniego montażu na szynie DIN w szafkach sterowniczych.

Podstawowe cechy przetwornika ciśnienia P34 firmy Halstrup-Walcher:

 • Przetwornik różnicy ciśnień P34 posiada bardzo małe wymiary, jest idealny do montażu na szynie w szafach sterowniczych.
 • Przetwornik P34 może być opcjonalnie wyposażony w wejście analogowe do połączenia zewnętrznego czujnika temperatury oraz może być wyposażony w wewnętrzny czujnik ciśnienia statycznego do pomiaru skompensowanego przepływu (pomiar kompensowany od temperatury i ciśnienia).
 • Przetwornik ciśnienia P34 mogą być opcjonalnie wyposażone w dwa wyjścia przekaźnikowe do sygnalizacji stanów alarmowych.
 • Przetworniki Halstrup-Walcher z serii P34 mogą również mierzyć, przepływ objętościowy, przepływ objętościowy może być konfigurowany za pomocą współczynnika (k), dPmax/Vmax lub za pomocą wprowadzonej charakterystyki (max 20 punktów).
 • Konfiguracja zakresu, charakterystyki i innych przetwornika P34 odbywa się za pomocą interfejsu USB i oprogramowania na komputer PC
 • Przetwornik P34 przeznaczony jest do montażu na szynie DIN.

Zalety przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień P34 firmy Halstrup-Walcher:

Zakresy pomiarowe różnicy ciśnień

Zakresy pomiarowe różnicy ciśnień

 • Idealne dla bardzo małych zakresów pomiarowych.
 • Wyjątkowa długoterminowa stabilność gwarantuje niezawodną pracę przez wiele lat.
 • Bezwzględna stabilność punktu zerowego.
 • Wysoka odporność na przeciążenia.
 • Idealne do pomiaru nadciśnienia, podciśnienia oraz różnicy ciśnień.
 • Mogą mieć zakresy pomiarowe symetryczne.
 • Rozdzielenie dwóch połączonych stron zapewnia brak mieszania medium mierzonego.

Dokładność (niepewność) pomiarowa przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień P34.

Na dokładność (niepewność) mierzonej wartości ciśnienia ma wpływ wiele elementów takich jak: szerokość zakresu pomiarowego, dokładność przetwornika, temperatura, itp. Stopień niepewności pomiaru jest wartością statystyczną, która uwzględnia „wpływ błędów” samego urządzenia pomiarowego, jak również inne czynniki wpływające na pomiar ciśnienia (np. temperatura). Niepewność obejmuje również margines błędu odniesienia podczas kalibracji w procesie produkcyjnym. O ile nie wskazano inaczej, margines błędu jest zawsze podawany w odniesieniu do standardowej niepewności pomiaru powiększonej o współczynnik k = 2 (prawdopodobieństwo pokrycia 95%).
Przykład: Przetwornik różnicy ciśnień P34 oferuje stopień niepewności pomiaru ±0,2% wartości maksymalnej (wartość maksymalna oznacza górną wartość zakresu pomiarowego). Dla ustawionego zakresu pomiarowego np. 0…80Pa, należy wziąć pod uwagę maksymalną wartość zakresu ciśnienia 80Pa oraz stopnień niepewności pomiaru w odniesieniu do błędu kalibracji +0,3Pa. W tym przykładzie stopień niepewności pomiaru jest obliczany w następujący sposób:

 1. ±0,2% maks. wartość = ± 0,2% x 80Pa = ± 0,16Pa
 2. dodatkowo +0,3Pa margines błędu kalibracji

W tym przypadku całkowity stopień niepewności pomiaru wynosi ±0,46Pa
Jeżeli przetwornik P34 mierzy wartość 60Pa, można założyć z 95% prawdopodobieństwem, że rzeczywista wartość mieści się między 59,54Pa a 60,46Pa.

Programowalne przetworniki ciśnienia, niskich ciśnień i różnicy ciśnień P34 - niepewność pomiarowa

Niepewność pomiarowa

Praktyczna wskazówka: Górna wartość zakresu używanego czujnika ciśnienia powinna być o ok. 10…30% wyższa niż najwyższa wartość oczekiwanego ciśnienia. Umożliwia to pomiar i rejestrację nieoczekiwanych skoków ciśnienia.
Dodatkowo jeśli przetwornik P34 pracuje w temperaturze innej niż 20°C (typowo) to do obliczenia dokładności należy użyć również współczynnika temperaturowego Dlatego jeśli przetwornik ciśnienia pracuje w temperaturze np. 35°C (to jest o 15°C więcej) należy ten współczynnik uwzględnić w obleczeniu dokładności. Dla przetwornika P34 wartość współczynnika temperaturowego wynosi ±0,03% wartość maks./ K. Dlatego dla ciśnienia 60Pa i temperatury otoczenia wynoszącej 35°C występuje dodatkowy błąd od wpływu temperatury na  zakres pomiarowy, dodatkowy błąd od temperatury wynosi ±0,03% wartości  maks. / K x 60 Pa x 15 K = ± 0,27 Pa.

Praktyczna wskazówka: Jeśli jest to możliwe, przetwornik ciśnienia należy montować w miejscu o stałej temperaturze i zbliżonej do temperatury. Rurki łączące punkty pomiarowe z przetwornikiem ciśnienia mogą mieć kilka metrów długości, o ile nie są narażona na działanie źródeł ciepła.

Pomiar różnicy ciśnień i regulacji ciśnienia w pomieszczeniach czystych (clean room) za pomocą precyzyjnych przetworników P34.

Przetworniki różnicy ciśnień P34 mogą być stosowane również do pomiaru różnicy ciśnień i regulacji ciśnienia w pomieszczeniach czystych (clean room). W pomieszczeniach czystych istotne jest zapobieganie napływowi zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz (z korytarzy lub obszarów o niższej klasie czystości). Można to osiągnąć utrzymując ciągłe nadciśnienie w danym pomieszczeniu. Sercem takiego pomiaru może być bardzo precyzyjny przetwornik różnicy ciśnień P34 w bardzo niskim zakresie pomiarowym. Zgodnie z normą ISO14644, która wymaga ciągłego monitorowania i regulacji ciśnienia we wszystkich pomieszczeniach czystych przyrządy pomiarowe, które są montowane  w pomieszczeniach czystych muszą być regularnie kontrolowane i sprawdzane. W takich przypadkach wyeliminowanie powietrza zawierającego bakterie lub zanieczyszczeń może być sprawą życia lub śmierci, np. w szpitale, sale operacyjne, laboratoria, itp.. Czystość pomieszczenia można osiągnąć, zapewniając stałe nadciśnienie, tak aby zanieczyszczone powietrze nie mogło dostać się do pomieszczenia z otoczenia.

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych

W szpitalach i laboratoriach bakteriologicznych często stosuje się również odwrotną zasadę, np. na oddziałach izolacyjnych (izolatkach). Kwarantanna jest kluczem do zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii np. COVID-19. W takim przypadku w pomieszczeniu należy utrzymywać stałe podciśnienie w stosunku do otoczenia, aby zapobiec ucieczce bakterii / wirusów z pomieszczenia.

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (w izolatkach)

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (w izolatkach)

Programowalne przetworniki P34 w przykładowych wersjach:

 • Przetwornik P34-4-(-50…50Pa)-5-0-A-0: przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień do montażu na szynie DIN z serii P34, sygnał wyjściowy: 4…20mA, zakres pomiarowy: -50…50Pa, zasilanie: 24VAC/DC, dokładność:  +/-0.5%, wyjścia przekaźnikowe: brak, przyłącze procesowe: króćce ciśnienia do przewodów o średnicy 4/6mm.
 • Przetwornik P34-4-0…2500Pa-5-0-A-W6: przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień do montażu na szynie DIN z serii P34, sygnał wyjściowy: 4…20mA, zakres pomiarowy: 0…2500Pa, zasilanie: 24VAC/DC, dokładność:  +/-0.5%, wyjścia przekaźnikowe: dwa wyjścia przekaźnikowe (6A, 230VAC), przyłącze procesowe: szybko złączki do przewodów ciśnieniowych o średnicy 6mm.

 

Zobacz również nasze rejestratory temperatury oraz regulatory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót