przetworniki-roznicy-cisnien-p34
Przetworniki ciśnienia P34Przetworniki ciśnienia P34Przetworniki niskiego ciśnienia i różnicy ciśnień P34Przetworniki niskiego ciśnienia i różnicy ciśnień P34Przetworniki niskiego ciśnienia i różnicy ciśnień P34Przetworniki niskiego ciśnienia i różnicy ciśnień P34Przetworniki niskiego ciśnienia i różnicy ciśnień P34

P34 – przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień

Cena netto: Zapytaj

 • Zakresy: od 10Pa do 100kPa
 • Konfigurowany w zakresie 10…100%
 • Wysoka dokładność i stabilność
 • Brak dryftu zera (funkcja autozerowania)
 • Sygnał wyjściowy 0…10V, 0/4…20mA
 • Mała histereza
 • Duża odporność na przeciążenia
 • Konfigurowana stała czasowa i charakterystyka wyjścia (liniowa/pierwiastkowa)
 • Zasilanie 24VAC/AC
 • Stopień ochrony IP20
 • Montaż z na szynie DIN
 • Opcjonalny interfejs USB
SKU: brak.
Kategorie: , , .
Producent: .

Zapytaj/Kup
Zakresy pomiarowe
 • 10/50/100/250/500 Pa
 • 1/2,5/5/10/20/50/100 kPa
 • Dowolnie ustawiany w zakresie 40..100%
Dokładność
 • ±0.5%  skalowanego zakresu (40...100% wartości końcowej), min. 0.3 Pa
 • ±0.2%  skalowanego zakresu (40...100% wartości końcowej), min. 0.3 Pa
Dryft temperaturowy 0.03%/K (+10°C...+50°C)
Dryft temp. zera ± 0% (automatycznie korygowany)
Przeciążalność
 • 400kPa dla zakresów ≥ 2,5kPa
 • 200 x dla zakresów < 2,5kPa
Medium Powietrze i nieagresywne gazy
Maksymalne ciśnienie
 • 400kPa dla zakresów ≥ 2,5kPa
 • 200 x dla zakresów < 2,5kPa
Czas odpowiedzi 25ms
Stała czasowa 25ms…60s (ustawiana)
Pobór mocy Ok. 6VA
Waga Ok. 0.75kg
Przyłącze elektr. Listwa zaciskowa
Przyłącza ciśn. Krócice do elastycznych przewodów ∅4-6mm
Stopień ochrony IP20

Opis produktu

Programowalne przetworniki ciśnienia, niskich ciśnień i różnicy ciśnień P34.

Przetworniki ciśnienia, niskich ciśnień i różnicy ciśnień P34 to programowalne przetworniki Halstrup-Walcher. Przetworniki P34 przeznaczone są do pomiaru ciśnienia i różnicy ciśnień. Przetworniki ciśnienie Halstrup-Walcher wykorzystują najnowsze rozwiązania czujników różnicy ciśnień zapewniając wysoką dokładność pomiarów. Dzięki zaprogramowanej charakterystyce pierwiastkowej umożliwiają generowania na wyjściu sygnału proporcjonalnego do prędkości lub strumienia objętościowego, przy współpracy z rurką spiętrzającą lub innym czujnikiem przepływu. Przetworniki przeznaczone są do kontaktu z czystym powietrzem lub nieagresywnymi gazami. Przetwornik ciśnienia Halstrup-Walcher posiada wysoką odporność na przeciążenie – przy zakresach poniżej 2.5kPa wynosi 200 x zakres, a przy wyższych wynosi 400kPa. Obudowa jest przystosowana do montażu naściennego albo szynowego. Przetwornik może by opcjonalnie wyposażony w cyfrowy interfejs USB do konfiguracji parametrów pracy przetwornika. Przetworniki przystosowane są do bezpośredniego montażu na szynie DIN w szafkach sterowniczych.

Podstawowe cechy przetwornika ciśnienia P34 firmy Halstrup-Walcher:

 • Przetwornik różnicy ciśnień P34 posiada bardzo małe wymiary, jest idealny do montażu na szynie w szafach sterowniczych.
 • Przetwornik P34 może być opcjonalnie wyposażony w wejście analogowe do połączenia zewnętrznego czujnika temperatury oraz może być wyposażony w wewnętrzny czujnik ciśnienia statycznego do pomiaru skompensowanego przepływu (pomiar kompensowany od temperatury i ciśnienia).
 • Przetwornik ciśnienia P34 mogą być opcjonalnie wyposażone w dwa wyjścia przekaźnikowe do sygnalizacji stanów alarmowych.
 • Przetworniki Halstrup-Walcher z serii P34 mogą również mierzyć, przepływ objętościowy, przepływ objętościowy może być konfigurowany za pomocą współczynnika (k), dPmax/Vmax lub za pomocą wprowadzonej charakterystyki (max 20 punktów).
 • Konfiguracja zakresu, charakterystyki i innych przetwornika P34 odbywa się za pomocą interfejsu USB i oprogramowania na komputer PC
 • Przetwornik P34 przeznaczony jest do montażu na szynie DIN.

Zalety przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień P34 firmy Halstrup-Walcher:

Zakresy pomiarowe różnicy ciśnień
Zakresy pomiarowe różnicy ciśnień
 • Idealne dla bardzo małych zakresów pomiarowych.
 • Wyjątkowa długoterminowa stabilność gwarantuje niezawodną pracę przez wiele lat.
 • Bezwzględna stabilność punktu zerowego.
 • Wysoka odporność na przeciążenia.
 • Idealne do pomiaru nadciśnienia, podciśnienia oraz różnicy ciśnień.
 • Mogą mieć zakresy pomiarowe symetryczne.
 • Rozdzielenie dwóch połączonych stron zapewnia brak mieszania medium mierzonego.

Dokładność (niepewność) pomiarowa przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień P34.

Na dokładność (niepewność) mierzonej wartości ciśnienia ma wpływ wiele elementów takich jak: szerokość zakresu pomiarowego, dokładność przetwornika, temperatura, itp. Stopień niepewności pomiaru jest wartością statystyczną, która uwzględnia „wpływ błędów” samego urządzenia pomiarowego, jak również inne czynniki wpływające na pomiar ciśnienia (np. temperatura). Niepewność obejmuje również margines błędu odniesienia podczas kalibracji w procesie produkcyjnym. O ile nie wskazano inaczej, margines błędu jest zawsze podawany w odniesieniu do standardowej niepewności pomiaru powiększonej o współczynnik k = 2 (prawdopodobieństwo pokrycia 95%).

Przykład: Przetwornik różnicy ciśnień P34 oferuje stopień niepewności pomiaru ±0,2% wartości maksymalnej (wartość maksymalna oznacza górną wartość zakresu pomiarowego). Dla ustawionego zakresu pomiarowego np. 0…80Pa, należy wziąć pod uwagę maksymalną wartość zakresu ciśnienia 80Pa oraz stopnień niepewności pomiaru w odniesieniu do błędu kalibracji +0,3Pa. W tym przykładzie stopień niepewności pomiaru jest obliczany w następujący sposób:

 1. ±0,2% maks. wartość = ± 0,2% x 80Pa = ± 0,16Pa
 2. dodatkowo +0,3Pa margines błędu kalibracji

W tym przypadku całkowity stopień niepewności pomiaru wynosi ±0,46Pa
Jeżeli przetwornik P34 mierzy wartość 60Pa, można założyć z 95% prawdopodobieństwem, że rzeczywista wartość mieści się między 59,54Pa a 60,46Pa.

Programowalne przetworniki ciśnienia, niskich ciśnień i różnicy ciśnień P34 - niepewność pomiarowa
Niepewność pomiarowa

Praktyczna wskazówka: Górna wartość zakresu używanego czujnika ciśnienia powinna być o ok. 10…30% wyższa niż najwyższa wartość oczekiwanego ciśnienia. Umożliwia to pomiar i rejestrację nieoczekiwanych skoków ciśnienia.

Dodatkowo jeśli przetwornik P34 pracuje w temperaturze innej niż 20°C (typowo) to do obliczenia dokładności należy użyć również współczynnika temperaturowego Dlatego jeśli przetwornik ciśnienia pracuje w temperaturze np. 35°C (to jest o 15°C więcej) należy ten współczynnik uwzględnić w obleczeniu dokładności. Dla przetwornika P34 wartość współczynnika temperaturowego wynosi ±0,03% wartość maks./ K. Dlatego dla ciśnienia 60Pa i temperatury otoczenia wynoszącej 35°C występuje dodatkowy błąd od wpływu temperatury na  zakres pomiarowy, dodatkowy błąd od temperatury wynosi ±0,03% wartości  maks. / K x 60 Pa x 15 K = ± 0,27 Pa.

Praktyczna wskazówka: Jeśli jest to możliwe, przetwornik ciśnienia należy montować w miejscu o stałej temperaturze i zbliżonej do temperatury. Rurki łączące punkty pomiarowe z przetwornikiem ciśnienia mogą mieć kilka metrów długości, o ile nie są narażona na działanie źródeł ciepła.

Pomiar różnicy ciśnień i regulacji ciśnienia w pomieszczeniach czystych (clean room) za pomocą precyzyjnych przetworników P34.

Przetworniki różnicy ciśnień P34 mogą być stosowane również do pomiaru różnicy ciśnień i regulacji ciśnienia w pomieszczeniach czystych (clean room). W pomieszczeniach czystych istotne jest zapobieganie napływowi zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz (z korytarzy lub obszarów o niższej klasie czystości). Można to osiągnąć utrzymując ciągłe nadciśnienie w danym pomieszczeniu. Sercem takiego pomiaru może być bardzo precyzyjny przetwornik różnicy ciśnień P34 w bardzo niskim zakresie pomiarowym. Zgodnie z normą ISO14644, która wymaga ciągłego monitorowania i regulacji ciśnienia we wszystkich pomieszczeniach czystych przyrządy pomiarowe, które są montowane  w pomieszczeniach czystych muszą być regularnie kontrolowane i sprawdzane. W takich przypadkach wyeliminowanie powietrza zawierającego bakterie lub zanieczyszczeń może być sprawą życia lub śmierci, np. w szpitale, sale operacyjne, laboratoria, itp.. Czystość pomieszczenia można osiągnąć, zapewniając stałe nadciśnienie, tak aby zanieczyszczone powietrze nie mogło dostać się do pomieszczenia z otoczenia.

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych
Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych

W szpitalach i laboratoriach bakteriologicznych często stosuje się również odwrotną zasadę, np. na oddziałach izolacyjnych (izolatkach). Kwarantanna jest kluczem do zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii np. COVID-19. W takim przypadku w pomieszczeniu należy utrzymywać stałe podciśnienie w stosunku do otoczenia, aby zapobiec ucieczce bakterii / wirusów z pomieszczenia.

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (w izolatkach)
Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (w izolatkach)

Programowalne przetworniki P34 w przykładowych wersjach:

 • Przetwornik P34-1-0…250Pa-5-0-A: przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień do montażu na szynie DIN, sygnał wyjściowy: 0…10V, zakres pomiarowy: 0…250Pa, zasilanie: 24VAC/DC, dokładność:  +/-0.5%,  wyjścia przekaźnikowe: brak, wykonanie standardowe.
 • Przetwornik P34-3-0…500Pa-2-2-A przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień do montażu na szynie DIN, sygnał wyjściowy: 4…20mA, zakres pomiarowy: 0…500Pa, zasilanie: 24VAC/DC, dokładność:  +/-0.2%,  wyjścia przekaźnikowe: dwa wyjścia przekaźnikowe (6A, 230VAC), wykonanie standardowe.

Zobacz również nasze rejestratory temperatury oraz regulatory temperatury.

Karty katalogowe:
Icon
Programowalne przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień P34
Instrukcje obsługi:
Icon
Programowalne przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień P34 (j. ang.)
Oprogramowanie:
Icon
Oprogramowanie do konfiguracji przetworników P34
Rysunki CAD (STP):
Icon
Przetworniki ciśnienia P34 - rysunki STP
Katalogi:
Icon
Katalog manometrów i przetworników ciśnienia (niskich ciśnień i różnicy ciśnień)

Katalog zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowany produktów, takich jak: przetworniki niskich ciśnień, przetworniki różnicy ciśnień, monitory czystych pomieszczeń, itp.

Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł