Tester szczelności kanałów wentylacyjnych PANDA341

PANDA341 – testery szczelności kanałów wentylacyjnych

Cena netto: Zapytaj


Kategoria: .
Producent: .
Kratownica pomiarowa Zakres wysoki: 10...200 l/s; 36...720m3/h
Dysza z wlotem stożkowym Zakres niski: 1...13 l/s; 3.6 ... 46.9m3/h
Dokładność pomiaru wydajności ±2.5% wartości wskazane; ±0.01 l/s | ±0.04 m3/h
Dokładność pomiary ciśnienia statycznego ±2580Pa (dla 0 l/s)
Dokładność pomiaru ciśnienia ±1% wartości odczytanej ±1Pa
Rozdzielczość 0.1Pa
Pomiar ciśnienia barometrycznego 690hPa ...1241hPa; 517.5...930.87 mm Hg
Dokładność ±2% wartości mierzonej
Pomiar temperatury Typ czujnika: termopara K dokładność pomiaru:±0.3oC
Zasilanie 240V (2.5A)
Moc 0.6kW
Regulacja ciśnienia/wydajności Regulator obrotów
Średnica przewodu podłączeniowego 100mm
Wymiary wózka Długość: 1200mm Szerokość: 670mm Wysokość: 600mm
Masa wózka 55 kg

Opis produktu

Dwukierunkowy tester szczelności wentylacji PANDA341 (Positive and Negative Ductwork Accreditation) zapewnia oprzyrządowanie niezbędne do testowania kanałów wentylacyjnych pod względem ich szczelności. Badanie odbywa się pod kątem określania ilościowej straty powietrza. Dwukierunkowy tester szczelności instalacji wentylacyjnych PANDAa wynikającej z nieszczelnego wykonania kanałów wentylacyjnych. Dzięki nowemu testerowi szczelności wykonywać można testy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zgodnie z normami:

 • PN-EN 13779,
 • PN-EN 12237
 • PN-EN 1507
 • EUROVENT 2/2
 • SMACNA HVAC
 • DW143
 Nowością w obecnie obowiązujących unormowaniach w stosunku do starej normy PN-B-76001 jest konieczność badań kanałów na nadciśnienie i podciśnienie.
Atutem nowego testera jest jego duża wydajność wynosząca odpowiednio:
 • ±2500 Pa ciśnienia statycznego: max. straty 65 l/s
 • ±2000 Pa ciśnienia statycznego: max. straty 105 l/s
 • ±1000 Pa ciśnienia statycznego: max. straty 170 l/s
 • ±400 Pa ciśnienia statycznego: max. straty 200 l/s
 • ±200 Pa ciśnienia statycznego: max. straty 205 l/s
Możliwości 
 • Natychmiastowy odczyt ciśnienia i natężenia przepływu.
 • Odczyt przepływu w l/s i ciśnienia w Pa
 • Funkcja autozerowania.
 • Certyfikat kalibracji
 • Pomiary natężenia wg normy PN-EN 12237, PN-EN 13779 i PN-EN 1507.
Korzyści
 • Odczyt cyfrowy.
 • Możliwość przewożenia niewielkim samochodem.
 • Oszczędzające czas odczyty lokalne.
 • W jednym modelu testy nisko i wysoko ciśnieniowe.
 • Testy na nadciśnienie i podciśnienie
 
Zastosowanie
 • Testy szczelności kratek, dyfuzorów, elementów liniowych.
 • Testowanie obudów i pomieszczeń.
 • Testowanie kanałów, tłumików.
 • Testowanie kabin pojazdów samochodowych.
 • Testowanie elementów konstrukcyjnych kanałów klas A, B, C i D wg klasyfikacji: PN-EN 12237 | PN-EN 1507
Karty katalogowe:
Icon
Testery szczelności kanałów wentylacyjnych PANDA341
Instrukcje obsługi:
Icon
Testery szczelności kanałów wentylacyjnych PANDA341
Instrukcje obsługi:
Icon
Katalog anemometry, mikromanometry i mierniki mikroklimatu

Katalog zawiera podstawowe dane techniczne przyrządów pomiarowych takich jak anemometry, termoanemometry, mikromanometry i mierniki mikroklimatu.