PC-955 – trójstawne regulatory temperatury (ON/OFF servo)

PC-955 – trójstawne regulatory temperatury (ON/OFF servo)

0,00 

Ze względu na zakończenie produkcji procesora wykorzystywanego w regulatorach PC-935, produkcja regulatorów PC-935 została zakończona. Regulator programowalny PC-935 został zastąpiony nowym regulatorem PCA1. Zobacz szczegółowe informacje na temat nowego regulatora PCA1.    Trójstawne regulatory temperatury i procesów PC-955 (ON/OFF servo) ze sterowaniem trójstawnym krokowym przeznaczone są do pomiaru i regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu i innych wielkości w różnorodnych procesach […]

Ze względu na zakończenie produkcji procesora wykorzystywanego w regulatorach PC-935, produkcja regulatorów PC-935 została zakończona. Regulator programowalny PC-935 został zastąpiony nowym regulatorem PCA1. Zobacz szczegółowe informacje na temat nowego regulatora PCA1

 

Trójstawne regulatory temperatury i procesów PC-955 (ON/OFF servo) ze sterowaniem trójstawnym krokowym przeznaczone są do pomiaru i regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu i innych wielkości w różnorodnych procesach technologicznych. Regulatory  PC-955 umożliwiają regulację za pomocą sterowania zaworem regulacyjnym lub przepustnicą. Wymagany stopień otwarcia zaworu ustalany jest poprzez dwa przekaźniki regulacyjne. Jeden powoduje otwieranie, drugi zamykanie zaworu. Aktualny jego stan, jako sprzężenie zwrotne wprowadzany jest do regulatora poprzez potencjometr lub poprzez pomiar czasu do pełnego otwarcia i zamknięcia zaworu.
Trójstawne regulatory temperatury i procesów PC-955 posiadają możliwość ustawienia i zapamiętania do 10 programów, każdy program może się składać z max 10 kroków. Programy mogą być również łączone z sobą (tworząc program składający się nawet z 100 odcinków) lub powtarzane (0…9999 razy). Każdemu krokowi odpowiada wartość zadana nastawy, zaprogramowany czas jej utrzymania, funkcja oczekiwania, a regulator dokonuje sekwencyjnego przełączania nastaw wg programu czasowego. Możliwa jest również regulacja stałowartościowa. Wbudowany szereg funkcji zwiększających znacznie możliwości użytkowe regulatora.
Funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji w większości procesów, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat danego regulowanego procesu. Regulatory temperatury PC-955 wyposażone są standardowo w funkcję rampy, która umożliwia ustawienie prędkości zmiany wartości zadanej (przyrostu lub opadania) w czasie po jej zmianie, a także w prostą regulację programową składającą się maksymalnie z 10 odcinków czasowych.
Trójstawne regulatory temperatury i procesów PC-955 wyposażone są w uniwersalne wejście przeznaczone są do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi Pt100, termoparami ( np. J, K, T, R, S, B) oraz sygnałami analogowymi (0/4…20mA, 0…1V). Wybór wejścia, zakresu wskazań, parametrów alarmów są dowolnie programowane przez użytkownika. Regulatory  posiadają dwa 5- cyfrowe wyświetlacze LED: górny wyświetlacz wskazuje aktualną wartość mierzoną, a dolny wartość zadaną. Użytkownik ma do wyboru różne metody regulacji: np. PID z funkcją automatycznego doboru nastaw PI, PD, P lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą. Regulatory mogą być wyposażone w wyjście regulacyjne przekaźnikowe lub napięciowe dla przekaźnika SSR, prądowe lub napięciowe oraz wyjścia alarmowe przekaźnikowe.
Opcjonalna funkcja komunikacji szeregowej RS232 lub RS485 z protokołem producenta Shinko umożliwia łatwą integrację regulatorów ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz systemami automatyki (SCADA).
Trójstawne regulatory temperatury i procesów PC-955 ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu w piecach do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, autoklawach, suszarniach, piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania). Mogą byś stosowane również w innych instalacjach przesyłowych w wielu gałęziach przemysłu.
Regulacja programowa PC-935 i PC-955
Podstawowe trójstawne regulatory temperatury z serii PC-925:

  • PC-955-R/M: trójstawny regulator temperatury z wyjściem przekaźnikowym 2x3A, 250VAC (ON/OFF servo).

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz rejestratory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
    0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót