PCA1 – programowalne regulatory temperatury i procesu

Programowalne regulatory temperatury i procesu (programatory) z serii PCA1. Nasze programowalne regulatory temperatury i procesu PCA1 to nowoczesne, mikroprocesorowe regulatory (programatory) PID o dużych możliwościach i walorach użytkowych. Mikroprocesorowe  regulatory PID z serii PCA1 przeznaczone są szczególnie do programowej regulacji temperatury w aplikacjach, które wymagają określonego przebiegu temperatury w czasie (regulatory z rampą programową). Nasze […]

Wyświetlacz
 • PV: 11- segm., 5- cyfrowy, LCD, podświetlany na czerwono/zielono/pomarańczowo, 24x11mm
 • SV/MV/TIME: 11- segm., 5- cyfrowy, LCD, podświetlany na zielono, 14.0×7.0mm
 • PTN: 11- segm. 2- cyfrowy, podświetlany na pomarańczowo, 10.0×5.0mm
 • STEP: 11- segm. 2- cyfrowy, podświetlany na pomarańczowo, 10.0×5.0mm
Wejście pomiarowe
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Dokładność

Typowo: od ±0.1%

Próbkowanie

125ms

Regulacja programowa (wg krzywej)
 • Ilość programów: 16 (z możliwością łączenia)
 • Ilość kroków: 256 (16 kroków/program)
 • Ilość powtórzeń programu: 0…9999 razy
 • Zakres czasu programu: 0…99 godzin i 59 minut/krok lub 0…99 minut i 59 sekund/krok
Typ regulacji
 • Regulacja PID (z auto-tuningem)
 • Regulacja PI (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja PD (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja P (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja ON/OFF (z histerezą)
Wyjście regulacyjne OUT1
 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12VDC±15%
 • Prądowe: 4…20mADC
 • Napięciowe ciągłe: 0…10VDC
Wyjścia alarmowe/zdarzeń EV1, EV2, EV3, EV4

Przekaźnikowe 1a; 3A, 250VAC

Wejścia zdarzeń

Max. 4 wejścia binarne (do zdalnego wyboru numeru programu)

Wejścia zdalnego sterowania

4 wejścia binarne (do zdalnego sterowania działaniem programu):

 • STOP: zdalne zakończenie regulacji programowej
 • HOLD: zdalne wstrzymanie regulacji programowej (regulacja stałowartościowa z wartością zadaną z chwili uruchomienia HOLD)
 • ADV: zdalne opuszczenie aktualnie wykonywanego kroku i przejście do następnego kroku
 • RUN: zdalne rozpoczęcie regulacji programowej
Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Warunki pracy

0…50°C/35…85% (bez kondensacji)

Wymiary

96 x 96x 98,5mm

Stopień ochrony

IP66

Funkcje standardowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna, rampa, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe, złącze komunikacyjne.

Opcjonalne funkcje

Do określenia podczas zamawiania:

 • Przekaźnikowe wyjście grzanie/chłodzenie (3A, 250VAC) [DR]
 • Napięciowe logiczne wyjście grzanie/chłodzenie (0/12VDC) [DS]
 • Prądowe wyjście grzanie/chłodzenie (4…20mA) [DA]
 • Napięciowe wyjście grzanie/chłodzenie (0…10V) [DV]
 • Interfejs komunikacyjny RS485 [C5]
 • Interfejs komunikacyjny RS232C [C]
 • Wyjście retransmisyjne 4…20mA [TA]
 • Wyjście retransmisyjne 0…1V [TV]
 • Wyjścia sygnałów czasu – sterowań [TS]

Programowalne regulatory temperatury i procesu (programatory) z serii PCA1.

Nasze programowalne regulatory temperatury i procesu PCA1 to nowoczesne, mikroprocesorowe regulatory (programatory) PID o dużych możliwościach i walorach użytkowych. Mikroprocesorowe  regulatory PID z serii PCA1 przeznaczone są szczególnie do programowej regulacji temperatury w aplikacjach, które wymagają określonego przebiegu temperatury w czasie (regulatory z rampą programową). Nasze programowalne regulatory temperatury stosowane są głównie do pomiaru, kontroli, sterowania i regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp. w różnych procesach technologicznych wymagających ich określonego przebiegu w czasie. Programowalne regulatory temperatury i procesu posiadają duży i czytelny kolorowy wyświetlacz LCD, który może zmieniać kolor w zależności od punktu pracy regulatora oraz bargraf cyfrowy. Bargraf cyfrowy może wskazywać wartość sygnału regulacyjnego (MV) lub też wartość odchyłki od wartości zadanej (DV).

Programowalne regulatory temperatury z rampą programową PCA1 posiadają możliwość ustawienia i zapamiętania do 16 programów (krzywych programowych, profili temperaturowych), każdy program (krzywa programowa, profil temperaturowy) może się składać z max 16 kroków (punktów temperatury). Programy regulatora mogą być również łączone z sobą (tworząc program składający się nawet z 256 odcinków czasowych (punktów temperatury)). Programy mogą być również automatycznie powtarzane wiele razy (0…9999razy). Każdy krok programu składa się z wartości zadanej kroku (temperatury zadanej), czasy dojścia lub utrzymania wartości zadanej oraz wartość oczekiwania, a regulator programowalny dokonuje sekwencyjnego przełączania nastaw wg ustawionego wzoru czasowego. Regulator programowalny PCA1 może być również stosowany do regulacji stałowartościowej (po wyłączeniu postępu czasu). Wbudowany w regulator PCA1 szereg funkcji zwiększających znacznie możliwości użytkowe regulatora. Elektroniczne regulatory PCA1 przeznaczone są do montaży tablicowego (panelowego) w szafach i panelach sterowniczych.

Funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning PID) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat danego regulowanego procesu.

Programowalne regulatory temperatury (programatory) PCA1 wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe, które może obsługiwać zarówno czujniki rezystancyjne Pt100, termopary (typu: J, K, N, T, R, S, B), a także sygnały analogowe (0/4…20mA, 0…10mV, -10…10mV, 0…50mV, 0…100mV, 0…1V, 0…5V, 1…5V, 0…10VDC). Wybór rodzaju wejścia pomiarowego, zakresu wskazań, parametrów alarmów odbywa się przez użytkownika za pomocą klawiatury z poziomu menu. Użytkownik ma również do wyboru różne metody regulacji: np. PID z funkcją automatycznego doboru nastaw PI, PD, P lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą. Nasze regulatory mikroprocesorowe mogą być wyposażone zamiennie w różne wyjścia regulacyjne: przekaźnikowe, napięciowe logiczne (dla przekaźnika SSR) oraz liniowe prądowe lub napięciowe.

Programowalny regulator temperatury PCA1 wyposażony jest w:

 • 4 wyjścia zdarzeń (do sygnalizacji stanów alarmowych, sygnalizacji zakończenia programu, itp),
 • 4 wejścia binarne do zdalnego wyboru numeru programu,
 • 4 wejścia binarne do sterowania pracą programu:
  • STOP: zdalne zakończenie regulacji programowej,
  • HOLD: zdalne wstrzymanie postępu regulacji programowej (regulacja stałowartościowa z wartością zadaną z chwili uruchomienia HOLD),
  • ADV: zdalne opuszczenie aktualnie wykonywanego kroku i przejście do następnego kroku,
  • RUN: zdalne rozpoczęcie regulacji programowej.

Opcjonalnie regulatory programowalne PCA1 mogą być wyposażone w funkcję komunikacji szeregowej RS-232 lub RS-485 (z protokołem producenta Shinko lub Modbus RTU/ASCII). Interfejs komunikacyjny umożliwia łatwą integrację naszych regulatorów PCA1 ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz innymi systemami automatyki (SCADA).
Regulatory programowalne temperatury PCA1 ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do regulacji temperatury w wszelkiego rodzaju piecach do obróbki cieplnej (hartowania, odpuszczania, wyżarzania i wszelkiej normalizacji), piecach laboratoryjnych, autoklawach, suszarniach, piecach do wypału ceramiki (regulatory do wypału ceramiki) oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali, piecach do fusingu. Nasze regulatory procesowe mogą być stosowane również w różnych innych instalacjach przemysłowych i laboratoryjnych, w wielu gałęziach przemysłu.
Regulatory programowalne z serii PCA1 japońskiej firmy Shinko Technos to najlepsze rozwiązanie w dziedzinie programowej regulacji temperatury w przemysłowych piecach do wypału ceramiki i obróbki cieplnej szkła i metali.

Podstawowe cechy programowalnych regulatorów temperatury – programatorów z serii PCA1:

 • Regulator programowalny (programator) temperatury jest wyposażony w uniwersalne wejście pomiarowe
Typ wejścia Zakres
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC
 • Regulacja programowa (wzorzec temperaturowy) przy wykorzystaniu regulatora programowalnego z serii PCA1. 
  • Ilość programów (wzorców): 16 programów
  • Ilość kroków: 16 kroków (odcinków czasowych) na każdy program
Programowalne regulatory temperatury PCA1 - regulacja programowa

Regulacja programowa wg krzywej przy wykorzystaniu regulatora programowalnego PCA1

 • Możliwość łączenia programów z sobą (regulacja programowa składająca się z kilku programów).
  • Przy pomocy funkcji łączenia programów można stworzyć regulację programową składająca się z max 256 kroków.
programowalne regulatory temperatury - regulatory programowalne PCA1

Możliwość łączenia programów przy wykorzystaniu regulatorów programowalnych PCA1

 • Możliwość automatycznego powtarzania programów.
  • Wybrane programy mogą być automatycznie powtarzane 0…9999razy.
 • Kolorowy 11 segmentowy wyświetlacz LCD. 
  • Wyświetlacz PV: 24.0 x 11.0 mm (H x W)
  • Wyświetlacz SV/MV/TIME: 14.0 x 7.0 mm (H x W)
Programowalne regulatory temperatury PCA1 - wyświetlacz LCD

Kolorowy wyświetlacz LCD

 • Zmiana koloru wyświetlacza PV w zależności od stanu regulacji
Programowalne regulatory temperatury i procesu (programatory) z serii PCA1 - zmiana koloru wyświetlacza

Funkcja zmiany koloru wyświetlania w zależności od punktu pracy regulatora

Programowalne regulatory temperatury PCA1 – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu regulatora z interfejsem RS485.

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (master) z interfejsem RS485 i funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego PCAA1 do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Programowalne regulatory temperatury i procesu (programatory) z serii PCA1 do pieca do wypału ceramiki - regulacja wielostrefowa przy użyciu RS-485

Regulacja wielostrefowa w piecu do wypału ceramiki przy użyciu regulatora programowalnego PCA1 z interfejsem RS-485

Programowalne regulatory temperatury – programatory PCA1 – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu regulatora z wyjściem retransmisyjnym 4…20mA.

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego PCA1 z analogowym wyjściem retransmisyjnym (4…20mA) jako regulatora prowadzącego proces regulacji temperatury (retransmisja wartości zadanej) oraz regulatorów temperatury z analogowym wejściem zdalnego odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA z regulatora programowalnego do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Regulator programowalny - regulacja wielostrefowa w piecu do wypału ceramiki przy użyciu wyjścia retransmisyjnego 4...20mA

Regulacja wielostrefowa w piecu do wypału ceramiki przy użyciu regulatora programowalnego z wyjściem retransmisyjnym 4…20mA

Główne zastosowania programowalnych regulatorów temperatury z serii PCA1:

 • Piece i wanny do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Piece odlewnicze (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
 • Autoklawy (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Suszarnie drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Piece do wypału ceramiki,
 • Piece i wanny do wytopu szkła,
 • Piece do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
 • Piece do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
 • Piece do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych,
 • Piece laboratoryjne,
 • Piece piekarnicze i cukiernicze,
 • Komory i inkubatory (do wylęgu np. drobiu),
 • Inne instalacje przemysłowe w wielu gałęziach przemysłu.

Podstawowe wykonania programowalnych regulatorów temperatury z serii PCA1:

 • PCA1R00-000: programowalny regulator temperatury PCA1 z wyjściem przekaźnikowym 3A, 250VAC
 • PCA1S00-000: programowalny regulator temperatury PCA1 z wyjściem napięciowym logicznym 0/12VD (do SSR)
 • PCA1A00-000: programowalny regulator temperatury PCA1 z wyjściem prądowym liniowym 4…20mA
 • PCA1V00-000: programowalny regulator temperatury PCA1 z wyjściem napięciowym liniowym 0…10V

Zobacz również nasze termopary, mierniki temperatury i rejestratory temperatury.

PCA1 – programowalne regulatory temperatury i procesu

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót