PCA1 – programowalne regulatory temperatury i procesu

Programowalne regulatory temperatury i procesu (programatory) z serii PCA1. Nasze programowalne regulatory temperatury i procesu PCA1 to nowoczesne, mikroprocesorowe regulatory (programatory) PID o dużych możliwościach i walorach użytkowych. Mikroprocesorowe  regulatory PID z serii PCA1 przeznaczone są szczególnie do programowej regulacji temperatury w aplikacjach, które wymagają określonego przebiegu temperatury w czasie (regulatory z rampą programową). Nasze […]

Wyświetlacz
 • PV: 11- segm., 5- cyfrowy, LCD, podświetlany na czerwono/zielono/pomarańczowo, 24x11mm
 • SV/MV/TIME: 11- segm., 5- cyfrowy, LCD, podświetlany na zielono, 14.0×7.0mm
 • PTN: 11- segm. 2- cyfrowy, podświetlany na pomarańczowo, 10.0×5.0mm
 • STEP: 11- segm. 2- cyfrowy, podświetlany na pomarańczowo, 10.0×5.0mm
Wejście pomiarowe
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Dokładność

Typowo: od ±0.1%

Próbkowanie

125ms

Regulacja programowa (wg krzywej)
 • Ilość programów: 16 (z możliwością łączenia)
 • Ilość kroków: 256 (16 kroków/program)
 • Ilość powtórzeń programu: 0…9999 razy
 • Zakres czasu programu: 0…99 godzin i 59 minut/krok lub 0…99 minut i 59 sekund/krok
Typ regulacji
 • Regulacja PID (z auto-tuningem)
 • Regulacja PI (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja PD (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja P (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja ON/OFF (z histerezą)
Wyjście regulacyjne OUT1
 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12VDC±15%
 • Prądowe: 4…20mADC
 • Napięciowe ciągłe: 0…10VDC
Wyjścia alarmowe/zdarzeń EV1, EV2, EV3, EV4

Przekaźnikowe 1a; 3A, 250VAC

Wejścia zdarzeń

Max. 4 wejścia binarne (do zdalnego wyboru numeru programu)

Wejścia zdalnego sterowania

4 wejścia binarne (do zdalnego sterowania działaniem programu):

 • STOP: zdalne zakończenie regulacji programowej
 • HOLD: zdalne wstrzymanie regulacji programowej (regulacja stałowartościowa z wartością zadaną z chwili uruchomienia HOLD)
 • ADV: zdalne opuszczenie aktualnie wykonywanego kroku i przejście do następnego kroku
 • RUN: zdalne rozpoczęcie regulacji programowej
Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Warunki pracy

0…50°C/35…85% (bez kondensacji)

Wymiary

96 x 96x 98,5mm

Stopień ochrony

IP66

Funkcje standardowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna, rampa, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe, złącze komunikacyjne.

Opcjonalne funkcje

Do określenia podczas zamawiania:

 • Przekaźnikowe wyjście grzanie/chłodzenie (3A, 250VAC) [DR]
 • Napięciowe logiczne wyjście grzanie/chłodzenie (0/12VDC) [DS]
 • Prądowe wyjście grzanie/chłodzenie (4…20mA) [DA]
 • Napięciowe wyjście grzanie/chłodzenie (0…10V) [DV]
 • Interfejs komunikacyjny RS485 [C5]
 • Interfejs komunikacyjny RS232C [C]
 • Wyjście retransmisyjne 4…20mA [TA]
 • Wyjście retransmisyjne 0…1V [TV]
 • Wyjścia sygnałów czasu – sterowań [TS]

Programowalne regulatory temperatury i procesu (programatory) z serii PCA1.

Nasze programowalne regulatory temperatury i procesu PCA1 to nowoczesne, mikroprocesorowe regulatory (programatory) PID o dużych możliwościach i walorach użytkowych. Mikroprocesorowe  regulatory PID z serii PCA1 przeznaczone są szczególnie do programowej regulacji temperatury w aplikacjach, które wymagają określonego przebiegu temperatury w czasie (regulatory z rampą programową). Nasze programowalne regulatory temperatury stosowane są głównie do pomiaru, kontroli, sterowania i regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp. w różnych procesach technologicznych wymagających ich określonego przebiegu w czasie. Programowalne regulatory temperatury i procesu posiadają duży i czytelny kolorowy wyświetlacz LCD, który może zmieniać kolor w zależności od punktu pracy regulatora oraz bargraf cyfrowy. Bargraf cyfrowy może wskazywać wartość sygnału regulacyjnego (MV) lub też wartość odchyłki od wartości zadanej (DV).

Programowalne regulatory temperatury z rampą programową PCA1 posiadają możliwość ustawienia i zapamiętania do 16 programów (krzywych programowych, profili temperaturowych), każdy program (krzywa programowa, profil temperaturowy) może się składać z max 16 kroków (punktów temperatury). Programy regulatora mogą być również łączone z sobą (tworząc program składający się nawet z 256 odcinków czasowych (punktów temperatury)). Programy mogą być również automatycznie powtarzane wiele razy (0…9999razy). Każdy krok programu składa się z wartości zadanej kroku (temperatury zadanej), czasy dojścia lub utrzymania wartości zadanej oraz wartość oczekiwania, a regulator programowalny dokonuje sekwencyjnego przełączania nastaw wg ustawionego wzoru czasowego. Regulator programowalny PCA1 może być również stosowany do regulacji stałowartościowej (po wyłączeniu postępu czasu). Wbudowany w regulator PCA1 szereg funkcji zwiększających znacznie możliwości użytkowe regulatora. Elektroniczne regulatory PCA1 przeznaczone są do montaży tablicowego (panelowego) w szafach i panelach sterowniczych.

Funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning PID) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat danego regulowanego procesu.

Programowalne regulatory temperatury (programatory) PCA1 wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe, które może obsługiwać zarówno czujniki rezystancyjne Pt100, termopary (typu: J, K, N, T, R, S, B), a także sygnały analogowe (0/4…20mA, 0…10mV, -10…10mV, 0…50mV, 0…100mV, 0…1V, 0…5V, 1…5V, 0…10VDC). Wybór rodzaju wejścia pomiarowego, zakresu wskazań, parametrów alarmów odbywa się przez użytkownika za pomocą klawiatury z poziomu menu. Użytkownik ma również do wyboru różne metody regulacji: np. PID z funkcją automatycznego doboru nastaw PI, PD, P lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą. Nasze regulatory mikroprocesorowe mogą być wyposażone zamiennie w różne wyjścia regulacyjne: przekaźnikowe, napięciowe logiczne (dla przekaźnika SSR) oraz liniowe prądowe lub napięciowe.

Programowalny regulator temperatury PCA1 wyposażony jest w:

 • 4 wyjścia zdarzeń (do sygnalizacji stanów alarmowych, sygnalizacji zakończenia programu, itp),
 • 4 wejścia binarne do zdalnego wyboru numeru programu,
 • 4 wejścia binarne do sterowania pracą programu:
  • STOP: zdalne zakończenie regulacji programowej,
  • HOLD: zdalne wstrzymanie postępu regulacji programowej (regulacja stałowartościowa z wartością zadaną z chwili uruchomienia HOLD),
  • ADV: zdalne opuszczenie aktualnie wykonywanego kroku i przejście do następnego kroku,
  • RUN: zdalne rozpoczęcie regulacji programowej.

Opcjonalnie regulatory programowalne PCA1 mogą być wyposażone w funkcję komunikacji szeregowej RS-232 lub RS-485 (z protokołem producenta Shinko lub Modbus RTU/ASCII). Interfejs komunikacyjny umożliwia łatwą integrację naszych regulatorów PCA1 ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz innymi systemami automatyki (SCADA).
Regulatory programowalne temperatury PCA1 ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do regulacji temperatury w wszelkiego rodzaju piecach do obróbki cieplnej (hartowania, odpuszczania, wyżarzania i wszelkiej normalizacji), piecach laboratoryjnych, autoklawach, suszarniach, piecach do wypału ceramiki (regulatory do wypału ceramiki) oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali, piecach do fusingu. Nasze regulatory procesowe mogą być stosowane również w różnych innych instalacjach przemysłowych i laboratoryjnych, w wielu gałęziach przemysłu.
Regulatory programowalne z serii PCA1 japońskiej firmy Shinko Technos to najlepsze rozwiązanie w dziedzinie programowej regulacji temperatury w przemysłowych piecach do wypału ceramiki i obróbki cieplnej szkła i metali.

Podstawowe cechy programowalnych regulatorów temperatury – programatorów z serii PCA1:

 • Regulator programowalny (programator) temperatury jest wyposażony w uniwersalne wejście pomiarowe
Typ wejścia Zakres
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC
 • Regulacja programowa (wzorzec temperaturowy) przy wykorzystaniu regulatora programowalnego z serii PCA1. 
  • Ilość programów (wzorców): 16 programów
  • Ilość kroków: 16 kroków (odcinków czasowych) na każdy program
Programowalne regulatory temperatury PCA1 - regulacja programowa

Regulacja programowa wg krzywej przy wykorzystaniu regulatora programowalnego PCA1

 • Możliwość łączenia programów z sobą (regulacja programowa składająca się z kilku programów).
  • Przy pomocy funkcji łączenia programów można stworzyć regulację programową składająca się z max 256 kroków.
programowalne regulatory temperatury - regulatory programowalne PCA1

Możliwość łączenia programów przy wykorzystaniu regulatorów programowalnych PCA1

 • Możliwość automatycznego powtarzania programów.
  • Wybrane programy mogą być automatycznie powtarzane 0…9999razy.
 • Kolorowy 11 segmentowy wyświetlacz LCD. 
  • Wyświetlacz PV: 24.0 x 11.0 mm (H x W)
  • Wyświetlacz SV/MV/TIME: 14.0 x 7.0 mm (H x W)
programowalne regulatory temperatury PCA1 - wyświetlacz LCD

Kolorowy wyświetlacz LCD

 • Zmiana koloru wyświetlacza PV w zależności od stanu regulacji
Regulator procesowy PCA1 - zmiana koloru wyświetlacza

Funkcja zmiany koloru wyświetlania w zależności od punktu pracy regulatora

Programowalne regulatory temperatury PCA1 – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu regulatora z interfejsem RS485.

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (master) z interfejsem RS485 i funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego PCAA1 do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Regulator programowalny PCA1 do pieca do wypału ceramiki - regulacja wielostrefowa przy użyciu RS-485

Regulacja wielostrefowa w piecu do wypału ceramiki przy użyciu regulatora programowalnego PCA1 z interfejsem RS-485

Programowalne regulatory temperatury – programatory PCA1 – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu regulatora z wyjściem retransmisyjnym 4…20mA.

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego PCA1 z analogowym wyjściem retransmisyjnym (4…20mA) jako regulatora prowadzącego proces regulacji temperatury (retransmisja wartości zadanej) oraz regulatorów temperatury z analogowym wejściem zdalnego odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA z regulatora programowalnego do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Regulator programowalny - regulacja wielostrefowa w piecu do wypału ceramiki przy użyciu wyjścia retransmisyjnego 4...20mA

Regulacja wielostrefowa w piecu do wypału ceramiki przy użyciu regulatora programowalnego z wyjściem retransmisyjnym 4…20mA

Główne zastosowania programowalnych regulatorów temperatury z serii PCA1:

 • Piece i wanny do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Piece odlewnicze (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
 • Autoklawy (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Suszarnie drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Piece do wypału ceramiki,
 • Piece i wanny do wytopu szkła,
 • Piece do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
 • Piece do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
 • Piece do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych,
 • Piece laboratoryjne,
 • Piece piekarnicze i cukiernicze,
 • Komory i inkubatory (do wylęgu np. drobiu),
 • Inne instalacje przemysłowe w wielu gałęziach przemysłu.

Podstawowe wykonania programowalnych regulatorów temperatury z serii PCA1:

 • PCA1R00-000: programowalny regulator temperatury PCA1 z wyjściem przekaźnikowym 3A, 250VAC
 • PCA1S00-000: programowalny regulator temperatury PCA1 z wyjściem napięciowym logicznym 0/12VD (do SSR)
 • PCA1A00-000: programowalny regulator temperatury PCA1 z wyjściem prądowym liniowym 4…20mA
 • PCA1V00-000: programowalny regulator temperatury PCA1 z wyjściem napięciowym liniowym 0…10V

Zobacz również nasze termopary, mierniki temperatury i rejestratory temperatury.

PCA1 – programowalne regulatory temperatury i procesu

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót