Regulatory temperatury PCB1

PCB1 – programowalne regulatory temperatury i procesu

Cena netto: Zapytaj

 • Regulacja programowa temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp.
 • Wyświetlacz kolorowy 5-cio cyfrowy LED
 • Metoda regualcji: PID, PID, PD, PI, P, ON/OFF
 • Dokładność: ±0.1% (±0.2%)
 • Próbkowanie: 125ms
 • Wejście: Pt100, K, J , R, S, B, E, T, N, 0/4…20mA, 0…1, 0…5, 1…5, 0…10VDC
 • Automatyczny dobór nastaw, kasowanie offsetu
 • Regulacja programowa (10 programów po 10 kroków każdy (max 256 kroków)
 • Funkcja oczekiwania na wartość zadaną
 • Możliwość łączenia programów i powtarzania
 • Regulacja grzaniem, chłodzeniem lub grzaniem/chłodzeniem
 • Max 3 wyjścia zdarzeń
 • Max 2 wejścia binarne
 • RS-485 (Shinko, Modbus ASCII, Modbus RTU)
 • Stopień ochrony IP66
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup
Wejście
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • RTD: Pt100, JPt100 linia 3-przewodowa
 • Prądowe: 0...20mA, 4...20mA
 • Napięciowe: 0...1V, 0...5V, 1...5V, 0...10VDC
Dokładność ±0.1% (0.2%)
Próbkowanie 125ms
Regulacja
 • PID (z funkcją auto-tuningu)
 • PI
 • PD
 • P
 • ON/OFF
Ilość programów 10 programów z możliwością łącznia
Ilość kroków 10 kroków / na każdy program (max 256 kroków)
Ilość powtórzeń 0...10000 razy
Zakres czasu 0...99 godzin: 59 minut/krok lub 0...99 minut: 59 sekund/krok
Funkcje
 • Funkcja oczekiwania: ±(0.0...100.0°C)
 • Funkcja zawieszenia regulacji (HOLD): Chwilowe wstrzymanie czasu regulacji programowej
 • Funkcja postępu regulacji (ADVANCE): Bieżący krok jest zatrzymywany, a regulator przechodzi do następnego kroku
Wyjście OUT1
 • Przekaźnikowe: 1a; 3A, 250VAC
 • Napięciowe (SSR): 0/12VDC, max. 40mA
 • Prądowe ciągłe: 4...20mA
 • Napięciowe ciągłe: 0...10V
Wyjście OUT2 (opcja)
 • Przekaźnikowe: 1a; 3A, 250VAC (opcja)
 • Napięciowe (SSR): 0/12VDC, max. 40mA (opcja)
 • Prądowe: 4...20mA (opcja)
Wyjścia zdarzeń EV1, EV2, EV3 Przekaźnikowe: 1a; 3A, 250VAC
Wejścia zdalnego sterowania Max dwa wejścia binarne do zdalnego sterowania działaniem programu (opcja):
 • Zdalny wybór numeru programu
 • Zdalny START/STOP regulacji programowej
 • Zdalne wstrzymanie regulacji programowej (regulacja stałowartościowa z wartością zadaną z chwili uruchomienia HOLD)
 • Zdalne opuszczenie aktualnie wykonywanego kroku i przejście do następnego kroku
 • Zdalna zmiana działania regulacji (działanie wprost/odwrotne)
Komunikacja
 • C5: RS-485: Shinko, Modbus ASCII, Modbus RTU (opcja)
Transmisja cyfrowa
 • SVTC: RS-485; cyfrowa transmisja wartości zadanej SV (opcja)
Zasilanie
 • 100...240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Pobór mocy Ok. 18VA
Stopień ochrony IP66
Wymiary W96xH96xD98,5mm
Funkcje standardowe Blokada nastaw, dolny/górny limit SV, korekcja czujnika, wielozakresowe wejście, opóźnienie działania alarmu, wielozakresowe wejście, funkcja oczekiwania, wstrzymanie programu, opuszczenie kroku, łączenie/powtarzanie programów, przyspieszanie czasu, zdalny wybór numeru programu, zdalne sterowanie programem, filtr PV, zabezpieczenie przed zanikiem zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia czujnika (przekroczenie zakresu), wskazania startowe.

Opis produktu

Programowalne regulatory temperatury i procesu z serii PCB1.

Programowalne regulatory temperatury i procesów PCB1 to nowoczesne, mikroprocesorowe i programowalne regulatory PID o dużych możliwościach i walorach użytkowych. Nasze mikroprocesorowe regulatory temperatury PCB1 przeznaczone są szczególnie do aplikacji, w których wymagany jest określony przebieg procesu w czasie (regulacja programowa). Regulatory programowalne stosowane są przede wszystkim do pomiaru, regulacji i kontroli temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia, itp. w różnorodnych procesach technologicznych wymagających określonego przebiegu w czasie. Nasze programowalne regulatory temperatury posiadają możliwość ustawienia i zapamiętania do 10 programów (krzywych programowych). Każdy program może się składać z max 10 kroków (wartości zadanej i czasu dojścia lub utrzymania wartości zdanej). Poszczególne programy mogą być również łączone z sobą, co umożliwia stworzenie programu składającego się nawet z 100 odcinków. Programy mogą być też automatycznie powtarzane wybraną ilość razy (0…10000razy).

Każdy krok programu składa się z wartości zadanej kroku, czasu dojścia lub utrzymania wartości zadanej, funkcji oczekiwania oraz numeru zestawu nastaw PID. Regulator programowalny dokonuje sekwencyjnego przełączania nastaw wg. programu czasowego. Każdy krok programu może mieć przypisany inny numer zestawu nastaw PID (max 10 zestawów nastaw PID). Umożliwia to zastosowanie regulatora w różnych procesach, które mają różną dynamikę w różnych przedziałach temperaturach pracy. Regulator programowalny PCB1 może być również stosowany do tradycyjnej regulacji stałowartościowej poprzez wyłączenie czasu dla wybranego programu. Regulatory temperatury PCB1 przeznaczone są do montażu tablicowego w szafach i panelach sterowniczych (regulatory tablicowe).

Szereg wbudowanych funkcji zwiększa znacznie możliwości użytkowe regulatora PID.

 1. Auto-tuning: Funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning PID) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji, nawet przez użytkowników bez doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat procesu regulacji.
 2. Funkcja oczekiwania: Funkcja ta umożliwia automatyczne zatrzymanie postępu czasu programu jeżeli na końcu kroku występuje różnica pomiędzy wartością zadaną i regulowaną większa niż ustawiona wartość oczekiwania (proces nie nadąża za regulatorem). Zapobiega to przejściu regulatora do realizacji następnego kroku w przypadku, gdy występuje różnica pomiędzy wartością zadaną i wartością mierzoną.
 3. Funkcja zawieszenia regulacji programowej HOLD: funkcja ta umożliwia zawieszenie postępu czasu i przejście na regulację stałowartościową, z wartością zadaną z chwili włączenia funkcji HOLD (zawieszenia).
 4. Funkcja postępu regulacji programowej: funkcja ta powoduje opuszczenie aktualnie wykonywanego kroku i przejścia do następnego kroku (funkcja postępu programu).

Programowalne regulatory temperatury PCB1  wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe współpracujące zarówno z czujnikami temperatury (rezystancyjnymi Pt100 i termoparami ( np. J, K, N, T, R, S, B)) jak i z sygnałami analogowymi (0/4…20mA, 0…1V, 0…5V, 1…5V, 0…10VDC). Typ wejścia, zakres wskazań, funkcja i parametry alarmów są dowolnie programowane przez użytkownika za pomocą klawiatury. Użytkownik ma do wyboru różne metody regulacji, np. PID z funkcją automatycznego doboru nastaw PI, PD, P lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą. Nasze cyfrowe regulatory PCB1 mogą być wyposażone w wyjście regulacyjne przekaźnikowe, napięciowe logiczne (dla przekaźnika SSR), prądowe liniowe 4…20mA, napięciowe liniowe 0…10V lub inne.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury PCB1 mogą być dodatkowo wyposażone w:

 • Max 3 wyjścia zdarzeń (do sygnalizacji stanów alarmowych, wyjście sygnału czasu, sygnalizacji trwania lub zakończenia programu, itp),

Wyjście sygnału czasu może służyć do sterowania dowolnymi urządzeniami zewnętrznymi w trakcie trwania regulacji programowej. Wyjście może być aktywowane w dowolnym momencie programu i jest aktywowane na określony czas po upłynięciu którego jest ponownie wyłączane. Wyjście to może służyć np. do otwierania kominków, klap lub włączania dopływu gazu, itp.

 • Dwa wejścia binarne do sterowania pracą programu:
  • Zdalny wybór numeru programu
  • Zdalny START/STOP regulacji programowej
  • Zdalne zawieszenie regulacji programowej (regulacja programowa jest zawieszana a rozpoczyna się stałowartościowa z wartością zadaną z chwili uruchomienia HOLD)
  • Zdalne opuszczenie aktualnie wykonywanego kroku i przejście do następnego kroku (funkcja postępu programu)
  • Zdalne przełączenie działania regulacji (działanie wprost/odwrotne)
 • Interfejs komunikacyjny RS-485 z protokołem producenta Shinko lub Modbus RTU/ASCII umożliwia łatwą integrację regulatorów ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz rozproszonym systemami automatyki (SCADA). Interfejs umożliwia również cyfrowe wysyłanie lub odbiór wartości zadanej z innych regulatorów wyposażony w interfejs RS-485 (cyfrowa transmisja wartości zadanej SVTC).
 • Dodatkowe wyjście regulacyjne (tzw. grzanie/chłodzenie)
 • Alarm przepalenia grzałek (20 lub 100A)
 • Wyjście retransmisyjne 4…20mA do retransmisji wartości regulowanej, zadanej lub wartości sygnału regulacyjnego (MV) do innych urządzeń.

Programowalne regulatory temperatury PCB1 ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu w wszelkiego rodzaju piecach do obróbki cieplnej (hartowania, odpuszczania, wyżarzania i wszelkiej normalizacji), piecach laboratoryjnych, autoklawach, suszarniach, piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali, piecach do fusingu. Regulatory procesowe mogą byś stosowane również w wszelkiego rodzaju instalacjach przesyłowych w wielu gałęziach przemysłu.

Podstawowe cechy regulatora programowalnego z serii PCA1:Regulacja programowa - regulator PCB1

 • Regulacja programowa
  • Ilość programów: 10
  • Ilość kroków: 10 na każdy program

 

 • Możliwość łączenia programów z sobą
  • Przy pomocy funkcji łączenia programów można stworzyć regulację programową składająca się z max 100 kroków.

Regulacja programowa - regulator PCB1

 • Możliwość automatycznego powtarzania programówRegulator PCB1 - wyświetlacz
  • Wybrane programy mogą być automatycznie powtarzane 0…10000razy.

 

 • Czytelny 5-cio cyfrowy, 7 segmentowy, wyświetlacz LED. 
  • Wyświetlacz PV: 24.0 x 11.0 mm (H x W)
  • Wyświetlacz SV/MV/TIME: 14.0 x 7.0 mm (H x W)

 

 • Uniwersalne wejście pomiarowe
Typ wejścia Zakres
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC

Podstawowe wersje wykonań dla programowalnych regulatoów temperatury z serii PCB1:

 • PCB1R00-00: programowalny regulator  temperatury PCB1 z wyjściem przekaźnikowym 3A, 250VAC
 • PCB1S00-00: programowalny regulator  temperatury PCB1 z wyjściem napięciowym logicznym 0/12VD (do SSR)
 • PCB1A00-00: programowalny regulator  temperatury PCB1 z wyjściem prądowym liniowym 4…20mA
 • PCB1V00-00: programowalny regulator  temperatury PCB1 z wyjściem napięciowym liniowym 0…10V
Karty katalogowe: Instrukcje obsługi: Oprogramowanie: Katalogi:
Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł