PCB1 – programowalne regulatory temperatury i procesu

Programowalne regulatory temperatury i procesu (programatory) z serii PCB1. Nasze programowalne regulatory temperatury i procesu PCB1 to rozbudowane regulatory PID (sterowniki i programatory temperatury) o dużych możliwościach i walorach użytkowych. Programowalne regulatory temperatury PCB1 przeznaczone są szczególnie do aplikacji, w których wymagany jest określony przebieg procesu w czasie ((regulatory z rampą programową). Regulatory programowalne stosowane […]

Wyświetlacz
 • PV: 5 czerwonych cyfr LED, 24 x 11mm
 • SV: 5 zielonych cyfr LED, 14 x 7mm
 • MEMO/STEP: 1 zielona cyfra LED, 14 x 7mm
Wejście
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Dokładność

±0.1% (lub ±0.2%) w zależności od typu wejścia

Próbkowanie

125ms

Regulacja programowa (wg krzywej)
 • Ilość programów: 10 (z możliwością łączenia)
 • Ilość kroków: 100 (10 kroków/program)
 • Ilość powtórzeń programu: 0…9999 razy
 • Zakres czasu programu: 0…99 godzin i 59 minut/krok lub 0…99 minut i 59 sekund/krok
Typ regulacji
 • Regulacja PID (z auto-tuningem)
 • Regulacja PI (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja PD (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja P (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja ON/OFF (z histerezą)
Wyjście regulacyjne O1
 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12VDC±15%
 • Prądowe: 4…20mADC
 • Napięciowe ciągłe: 0…10VDC
Wyjście zdarzeń EV1

Przekaźnikowe 1a; 3A, 250VAC

Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Warunki pracy

0…50°C/35…85% (bez kondensacji)

Wymiary

96 x 96x 68mm

Stopień ochrony

IP66

Funkcje standardowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna, rampa, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe, złącze komunikacyjne.

Funkcje opcjonalne

Do określenia podczas zamawiania:

 • Wyjście zdarzeń lub grzanie/chłodzenie (przekaźnikowe: 3A 230VAC) [EV2/O2]
 • Wyjście grzanie/chłodzenie (napięciowe 0/12V (do SSR)) [DS]
 • Wyjście grzanie/chłodzenie (prądowe 4…20A) [DA]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (przekaźnikowe 3A, 230VAC) [EV2+DR]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (napięciowe logiczne 0/12V (do SSR)) [EV2+DS]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (prądowe 4…20mA) [EV2+DA]
 • Wejścia zdarzeń + interfejs RS-485 + alarm przepalenia grzałki (20A) [C5W(20A)]
 • Wejścia zdarzeń + interfejs RS-485 + alarm przepalenia grzałki (100A) [C5W(100A)]
 • Wejścia zdarzeń + alarm przepalenia grzałki (20A) [EIW(20A)
 • Wejścia zdarzeń + alarm przepalenia grzałki (100A) [EIW(100A)]
 • Wejścia zdarzeń + wejście zdalnego zadawania + wyjście retransmisyjne (4…20mA) [EIT]
 • Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU/ASCII) [C5]
 • Alarm przepalenia grzałki (20A) [W(20A)]
 • Alarm przepalenia grzałki (100A) [W(100A)]

Programowalne regulatory temperatury i procesu (programatory) z serii PCB1.

Nasze programowalne regulatory temperatury i procesu PCB1 to rozbudowane regulatory PID (sterowniki i programatory temperatury) o dużych możliwościach i walorach użytkowych. Programowalne regulatory temperatury PCB1 przeznaczone są szczególnie do aplikacji, w których wymagany jest określony przebieg procesu w czasie ((regulatory z rampą programową). Regulatory programowalne stosowane są przede wszystkim do regulacji i kontroli temperatury w różnorodnych procesach technologicznych wymagających określonego przebiegu w czasie (np. piece do wypału ceramiki lub obróbki cieplnej). Nasze programowalne regulatory temperatury i procesu posiadają możliwość ustawienia i zapamiętania do 10 programów (krzywych programowych, profili temperaturowych). Każdy program (profil temperaturowy) może się składać z max 10 kroków (wartość zadana temperatury i czasu dojścia lub utrzymania zdanej temperatury). Poszczególne programy regulatora programowalnego (profile temperaturowe) mogą być również łączone z sobą, co umożliwia stworzenie bardzo długiego programu składającego się nawet z 100 odcinków (punktów temperatury). Ponadto programy (profile temperaturowe) regulatora mogą być również automatycznie powtarzane wybraną ilość razy (0…10000razy).

Każdy krok programu składa się z wartości zadanej temperatury, czasu dojścia lub utrzymania zadanej temperatury, funkcji oczekiwania oraz numeru zestawu nastaw PID. Regulator programowalny dokonuje sekwencyjnego przełączania nastaw zgodnie z ustawionym programem czasowym. Do każdego kroku programu może mieć przypisany inny numer zestawu nastaw PID (max 10 zestawów nastaw PID). Takie rozwiązanie umożliwia zastosowanie naszych regulatorów z serii PCB1 w różnych procesach przemysłowych, które mają różną dynamikę w zależności od regulowanej temperatury procesu. Regulator programowalny PCB1 może być również stosowany do tradycyjnej regulacji stałowartościowej, dla wybranego programu lub kroku programu może zostać wyłączony czas. Regulatory temperatury PCB1 przeznaczone są do montażu tablicowego w szafach i panelach sterowniczych (regulatory tablicowe) pieców do obróbki cieplnej lub wypału ceramiki.

Ze względu na swoje funkcje i prostotę obsługi regulator programowalny temperatury z serii PCB1 to najlepsze rozwiązanie do pieca do wypału ceramiki, obróbki cieplnej (hartowania) oraz obróbki szkła (fusingu oraz odprężania). Dlatego nasz regulator  jest szeroko stosowany przez producentów pieców do wypału ceramiki oraz samych ceramików.

Podstawowe funkcje regulatora programowalnego z serii PCB1 zwiększające jego możliwości użytkowe:

 1. Auto-tuning: Funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning PID) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji, nawet przez użytkowników bez doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat procesu regulacji.
 2. Funkcja oczekiwania: Funkcja ta umożliwia automatyczne zatrzymanie postępu czasu programu, gdy na końcu kroku programu występuje różnica pomiędzy zadaną temperaturą, a wartością rzeczywistą temperatury w piecu i różnica ta jest większa niż ustawiona wartość oczekiwania (proces nie nadąża za regulatorem). Ustawienie to zabezpiecza proces przed przejściem regulatora do następnego kroku w przypadku, gdy na końcu kroku występuje większa różnica temperatury niż ustawiona wartość oczekiwania. Jest to zabezpieczenie procesu przed ustawieniem za krótkiego czasu programu przez pomyłkę lub też brak doświadczenia użytkownika. Czas dojścia do temperatury zadanej może być różny i może się różnić w zależności od objętości wsadu lub też wilgotności wsadu (np. wilgotności gliny), itp.
 3. Funkcja zawieszenia regulacji programowej [HOLD]: Funkcja ta umożliwia zawieszenie postępu czasu i przejście na regulację stałowartościową, gdzie wartość zadana jest wartością zadaną procesu z chwili włączenia funkcji HOLD (zawieszenia).
 4. Funkcja postępu regulacji programowej: Funkcja ta daje możliwość opuszczenia aktualnie wykonywanego kroku i przejście do następnego kroku (tzw. funkcja postępu programu).

Programowalne regulatory temperatury i procesu (programatory) PCB1 wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe, które obsługuje zarówno z czujniki temperatury (rezystancyjne Pt100 i termopary (np. J, K, N, T, R, S, B)), a także sygnały analogowe (0/4…20mA, 0…1V, 0…5V, 1…5V, 0…10VDC). Typ wejścia, zakres wskazań, funkcja i parametry alarmów są dowolnie programowane przez użytkownika za pomocą klawiatury przy użyciu menu regulatora. Użytkownik ma do wyboru różne metody regulacji, np. PID z funkcją automatycznego doboru nastaw PI, PD, P lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą. Nasze regulatory programowalne PCB1 mogą być wyposażone w różne typy wyjść regulacyjnych: przekaźnikowe, napięciowe logiczne (dla przekaźnika SSR), prądowe liniowe 4…20mA, napięciowe liniowe 0…10V lub inne.

Programowalne regulatory temperatury i procesu PCB1 mogą być dodatkowo wyposażone w:

 • Max 3 wyjścia zdarzeń (do sygnalizacji stanów alarmowych, wyjścia sygnału czasu, sygnalizacji trwania lub zakończenia programu, itp.),

Wyjście sygnału czasu może służyć do sterowania dowolnymi urządzeniami zewnętrznymi w trakcie trwania regulacji programowej. Wyjście może być aktywowane w dowolnym momencie programu i jest aktywne przez określony czas po upłynięciu którego jest ponownie wyłączane. Wyjście to może służyć np. do otwierania kominków, klap lub włączania dopływu gazu, itp.

 • Dwa wejścia binarne do sterowania pracą programu:
  • Zdalny wybór numeru programu,
  • Zdalny START/STOP regulacji programowej,
  • Zdalne zawieszenie postępu regulacji programowej (regulacja programowa jest zawieszana a rozpoczyna się stałowartościowa z wartością zadaną z chwili uruchomienia HOLD),
  • Zdalne opuszczenie aktualnie wykonywanego kroku i przejście do następnego kroku (funkcja postępu programu),
  • Zdalne przełączenie działania regulacji (działanie wprost/odwrotne).
 • Interfejs komunikacyjny RS-485 (z protokołem producenta Shinko lub Modbus RTU/ASCII) umożliwia łatwą integrację naszych regulatorów programowalnych ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz rozproszonym systemami automatyki (SCADA). Interfejs umożliwia również cyfrowe wysyłanie lub odbiór wartości zadanej (tryb master / slave) z innych regulatorów wyposażonych w interfejs RS-485 (cyfrowa transmisja (lub odbiór) wartości zadanej SVTC).
 • Dodatkowe wyjście regulacyjne (tzw. grzanie/chłodzenie), regulacja trójstawna typu grzanie/chlodzenie (z ustawianą strefą pokrycia / rozsunięcia działania wyjść).
 • Alarm przepalenia grzałek (20 lub 100A).
 • Wyjście retransmisyjne 4…20mA do retransmisji wartości regulowanej, zadanej lub wartości sygnału regulacyjnego (MV) do innych urządzeń.

Programowalne regulatory temperatury i procesu PCB1 ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu w wszelkiego rodzaju piecach i wannach do obróbki cieplnej (hartowania, odpuszczania, wyżarzania i wszelkiej normalizacji), piecach laboratoryjnych, autoklawach, suszarniach, piecach do wypału ceramiki (regulatory i sterowniki do wypału ceramiki) oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali, piecach do laminowania i kształtowania szkła (fusingu). Sterowniki i regulatory programowalne temperatury PCB1 mogą być stosowane również w wszelkiego rodzaju instalacjach przesyłowych i laboratoryjnych, w wielu gałęziach przemysłu. Sterowniki PID temperatury (regulatory programowalne) z serii PCB1 japońskiej firmy Shinko Technos to najlepsze rozwiązanie w dziedzinie programowej regulacji temperatury w piecach do wypału ceramiki i obróbki cieplnej szkła i metali.

Programowalne regulatory temperatury PCB1 – podstawowe cechy regulatora programowalnego z serii PCB1:

 • Regulacja programowa (krzywa wypału) – rampa programowa.
  • Ilość programów (profili temperaturowych): 10 programów (krzywych).
  • Ilość kroków (punktów temperatury) : 10 kroków (odcinków czasowych) na każdy program.
Programowalne regulatory temperatury (sterowniki i programatory) PCB1 - regulacja programowa

Regulacja programowa – rampa programowa

 • Możliwość łączenia programów (krzywych programowych) z sobą .
  • Przy pomocy funkcji łączenia programów można stworzyć program składający się z max 100 kroków (odcinków czasowych), każdy zawiera temperaturę zadaną i czas dojścia lub utrzymania temperatury.
Programowalne regulatory temperatury (sterowniki) PCB1 - regulacja programowa

Możliwość łączenia programów przy użyciu regulatora programowalnego PCB1

 • Możliwość automatycznego powtarzania programów.
  • Wybrane programy mogą być automatycznie powtarzane 0…10000razy.
 • Czytelny 5-cio cyfrowy, 7 segmentowy, wyświetlacz LED. 
  • Wyświetlacz PV: 24.0 x 11.0 mm (H x W)
  • Wyświetlacz SV/MV/TIME: 14.0 x 7.0 mm (H x W)
Regulator programowalny temperatury PCB1 - wyświetlacz

Wyświetlacz LED regulatora PCB1

 • Uniwersalne wejście pomiarowe regulatora temperatury (programatora).
Typ wejścia Zakres
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC

Programowalne regulatory temperatury i sterowniki z serii PCB1 – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu regulatora programowalnego z funkcją komunikacji RS485

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Programowalny regulator temperatury PCB1 - regulacja wielostrefowa w piecu do wypału ceramiki

Regulacja wielostrefowa w piecu do wypału ceramiki przy użyciu regulatora programowalnego PCB1 z interfejsem RS-485

Programowalne regulatory temperatury i sterowniki z serii PCB1 – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu regulatora z rampą programową oraz wyjściem analogowym 4…20mA

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie funkcji analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora prowadzącego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Programowalny regulator temperatury PCB1 do pieca do wypału ceramiki - regulacja wielostrefowa

Regulacja wielostrefowa w piecu do wypału ceramiki przy użyciu regulatora programowalnego z wyjściem retransmisyjnym 4…20mA

Główne zastosowania programowalnych regulatorów temperatury (programatorów) z serii PCB1:

 • Piece i wanny do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Autoklawy (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Suszarnie drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Piece (sterowniki) do wypału ceramiki,
 • Piece i wanny do wytopu szkła,
 • Piece do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
 • Piece do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
 • Piece laboratoryjne,
 • Piece piekarnicze i cukiernicze,
 • Komory i inkubatory (do wylęgu np. drobiu),
 • Inne instalacje przemysłowe w wielu gałęziach przemysłu.

Podstawowe wersje programowalnych regulatorów temperatury i procesu z serii PCB1:

 • Regulator PCB1R00-00: programowalny regulator temperatury (programator) PCB1 z wyjściem regulacyjnym przekaźnikowym: 3A, 250VAC.
 • Regulator PCB1S00-00: programowalny regulator temperatury (programator) PCB1 z wyjściem regulacyjnym napięciowym logicznym: 0/12VD (do SSR).
 • Regulator PCB1A00-00: programowalny regulator temperatury (programator) PCB1 z wyjściem regulacyjnym prądowym liniowym: 4…20mA.
 • Regulator PCB1V00-00: programowalny regulator temperatury (programator) PCB1 z wyjściem regulacyjnym napięciowym liniowym: 0…10V.

Uwaga:
Regulator temperatury z serii PCB1 (w konfiguracji PCB1…00-19) w pełni zastępuje dotychczasowy regulator programowalny z serii PCD-33A, posiada te same wymiary otworu montażowego jak i podobną funkcjonalność. Kody nowego regulatora zastępującego dokładnie funkcjonalnością regulator PCD-33A to odpowiednio:

 • Regulator programowalny PCB1R00-19 to dawniej regulator PCD-33A-R/M,
 • Regulator programowalny PCB1S00-19 to dawniej regulator PCD-33A-S/M,
 • Regulator programowalny PCB1A00-19 to dawniej regulator PCD-33A-A/M,
 • Regulator programowalny PCB1V00-19 to dawniej regulator PCD-33A-V/M.

Zobacz również nasze: mierniki temperatury, czujniki temperatury i ekranowe rejestratory temperatury.

PCB1 – programowalne regulatory temperatury i procesu

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót