PCB1 – programowalne regulatory temperatury i procesu

Programowalne regulatory temperatury i procesu z serii PCB1. Nasze programowalne regulatory temperatury i procesu PCB1 to mikroprocesorowe regulatory PID o dużych możliwościach i walorach użytkowych. Programowalne regulatory temperatury PCB1 przeznaczone są szczególnie do aplikacji, w których wymagany jest określony przebieg procesu w czasie ((regulatory z rampą programową). Regulatory programowalne stosowane są przede wszystkim do pomiaru, […]

Wyświetlacz
 • PV: 5 czerwonych cyfr LED, 24 x 11mm
 • SV: 5 zielonych cyfr LED, 14 x 7mm
 • MEMO/STEP: 1 zielona cyfra LED, 14 x 7mm
Wejście
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Dokładność

Typowo: od ±0.1%

Próbkowanie

125ms

Regulacja programowa (wg krzywej)
 • Ilość programów: 10 (z możliwością łączenia)
 • Ilość kroków: 100 (10 kroków/program)
 • Ilość powtórzeń programu: 0…9999 razy
 • Zakres czasu programu: 0…99 godzin i 59 minut/krok lub 0…99 minut i 59 sekund/krok
Typ regulacji
 • PID (z auto-tuningem)
 • PI (z funkcją automatycznego resetu)
 • PD (z funkcją automatycznego resetu)
 • P (z funkcją automatycznego resetu)
 • ON/OFF (z histerezą)
Wyjście regulacyjne O1
 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12VDC±15%
 • Prądowe: 4…20mADC
 • Napięciowe ciągłe: 0…10VDC
Wyjście zdarzeń EV1

Przekaźnikowe 1a; 3A, 250VAC

Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Warunki pracy

0…50°C/35…85% (bez kondensacji)

Wymiary

96 x 96x 68mm

Stopień ochrony

IP66

Funkcje standardowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, regulacja automatyczna/ręczna, rampa, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe, złącze komunikacyjne.

Funkcje opcjonalne

Do określenia podczas zamawiania:

 • Wyjście zdarzeń lub grzanie/chłodzenie (przekaźnikowe: 3A 230VAC) [EV2/O2]
 • Wyjście grzanie/chłodzenie (napięciowe 0/12V (do SSR)) [DS]
 • Wyjście grzanie/chłodzenie (prądowe 4…20A) [DA]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (przekaźnikowe 3A, 230VAC) [EV2+DR]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (napięciowe logiczne 0/12V (do SSR)) [EV2+DS]
 • Wyjście zdarzeń EV2 + wyjście grzanie/chłodzenie O2 (prądowe 4…20mA) [EV2+DA]
 • Wejścia zdarzeń + interfejs RS-485 + alarm przepalenia grzałki (20A) [C5W(20A)]
 • Wejścia zdarzeń + interfejs RS-485 + alarm przepalenia grzałki (100A) [C5W(100A)]
 • Wejścia zdarzeń + alarm przepalenia grzałki (20A) [EIW(20A)
 • Wejścia zdarzeń + alarm przepalenia grzałki (100A) [EIW(100A)]
 • Wejścia zdarzeń + wejście zdalnego zadawania + wyjście retransmisyjne (4…20mA) [EIT]
 • Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU/ASCII) [C5]
 • Alarm przepalenia grzałki (20A) [W(20A)]
 • Alarm przepalenia grzałki (100A) [W(100A)]

Programowalne regulatory temperatury i procesu z serii PCB1.

Nasze programowalne regulatory temperatury i procesu PCB1 to mikroprocesorowe regulatory PID o dużych możliwościach i walorach użytkowych. Programowalne regulatory temperatury PCB1 przeznaczone są szczególnie do aplikacji, w których wymagany jest określony przebieg procesu w czasie ((regulatory z rampą programową). Regulatory programowalne stosowane są przede wszystkim do pomiaru, regulacji i kontroli temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia, itp. w różnorodnych procesach technologicznych wymagających określonego przebiegu w czasie. Nasze programowalne regulatory temperatury i procesu posiadają możliwość ustawienia i zapamiętania do 10 programów (krzywych programowych, profili temperaturowych). Każdy program (profil temperaturowy) może się składać z max 10 kroków (wartości zadanej i czasu dojścia lub utrzymania wartości zdanej). Poszczególne programy regulatora programowalnego (profile temperaturowe) mogą być również łączone z sobą, co umożliwia stworzenie programu składającego się nawet z 100 odcinków (punktów temperatury). Programy (profile temperaturowe) mogą być też automatycznie powtarzane wybraną ilość razy (0…10000razy).

Każdy krok programu składa się z wartości zadanej kroku, czasu dojścia lub utrzymania wartości zadanej, funkcji oczekiwania oraz numeru zestawu nastaw PID. Regulator programowalny dokonuje sekwencyjnego przełączania nastaw wg. programu czasowego. Każdy krok programu może mieć przypisany inny numer zestawu nastaw PID (max 10 zestawów nastaw PID). Umożliwia to zastosowanie regulatora w różnych procesach, które mają różną dynamikę w różnych przedziałach temperaturach pracy. Regulator programowalny PCB1 może być również stosowany do tradycyjnej regulacji stałowartościowej poprzez wyłączenie czasu dla wybranego programu. Regulatory temperatury PCB1 przeznaczone są do montażu tablicowego w szafach i panelach sterowniczych (regulatory tablicowe). Regulator programowalny temperatury i procesu PCB1 to najlepszy regulator do pieca do wypału ceramiki i obróbki szkła (fusingu oraz odprężania).

Funkcje regulatora programowalnego PCB1 zwiększające możliwości użytkowe regulatora PID:

 1. Auto-tuning: Funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning PID) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji, nawet przez użytkowników bez doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat procesu regulacji.
 2. Funkcja oczekiwania: Funkcja ta umożliwia automatyczne zatrzymanie postępu czasu programu jeżeli na końcu kroku występuje różnica pomiędzy wartością zadaną i regulowaną większa niż ustawiona wartość oczekiwania (proces nie nadąża za regulatorem). Zapobiega to przejściu regulatora do następnego kroku w przypadku, gdy występuje różnica pomiędzy wartością zadaną i wartością mierzoną.
 3. Funkcja zawieszenia regulacji programowej HOLD: Funkcja ta umożliwia zawieszenie postępu czasu i przejście na regulację stałowartościową, z wartością zadaną z chwili włączenia funkcji HOLD (zawieszenia).
 4. Funkcja postępu regulacji programowej: Funkcja ta powoduje opuszczenie aktualnie wykonywanego kroku i przejście do następnego kroku (funkcja postępu programu).

Programowalne regulatory temperatury i procesu PCB1 wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe, które obsługuje zarówno z czujniki temperatury (rezystancyjne Pt100 i termopary (np. J, K, N, T, R, S, B)), a także sygnały analogowe (0/4…20mA, 0…1V, 0…5V, 1…5V, 0…10VDC). Typ wejścia, zakres wskazań, funkcja i parametry alarmów są dowolnie programowane przez użytkownika za pomocą klawiatury przy użyciu menu regulatora. Użytkownik ma do wyboru różne metody regulacji, np. PID z funkcją automatycznego doboru nastaw PI, PD, P lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z ustawianą histerezą. Nasze regulatory programowalne PCB1 mogą być wyposażone w różne typy wyjść regulacyjnych: przekaźnikowe, napięciowe logiczne (dla przekaźnika SSR), prądowe liniowe 4…20mA, napięciowe liniowe 0…10V lub inne.

Programowalne regulatory temperatury i procesu PCB1 mogą być dodatkowo wyposażone w:

 • Max 3 wyjścia zdarzeń (do sygnalizacji stanów alarmowych, wyjścia sygnału czasu, sygnalizacji trwania lub zakończenia programu, itp.),

Wyjście sygnału czasu może służyć do sterowania dowolnymi urządzeniami zewnętrznymi w trakcie trwania regulacji programowej. Wyjście może być aktywowane w dowolnym momencie programu i jest aktywne przez określony czas po upłynięciu którego jest ponownie wyłączane. Wyjście to może służyć np. do otwierania kominków, klap lub włączania dopływu gazu, itp.

 • Dwa wejścia binarne do sterowania pracą programu:
  • Zdalny wybór numeru programu,
  • Zdalny START/STOP regulacji programowej,
  • Zdalne zawieszenie postępu regulacji programowej (regulacja programowa jest zawieszana a rozpoczyna się stałowartościowa z wartością zadaną z chwili uruchomienia HOLD),
  • Zdalne opuszczenie aktualnie wykonywanego kroku i przejście do następnego kroku (funkcja postępu programu),
  • Zdalne przełączenie działania regulacji (działanie wprost/odwrotne).
 • Interfejs komunikacyjny RS-485 (z protokołem producenta Shinko lub Modbus RTU/ASCII) umożliwia łatwą integrację naszych regulatorów programowalnych ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz rozproszonym systemami automatyki (SCADA). Interfejs umożliwia również cyfrowe wysyłanie lub odbiór wartości zadanej (tryb master / slave) z innych regulatorów wyposażonych w interfejs RS-485 (cyfrowa transmisja (lub odbiór) wartości zadanej SVTC).
 • Dodatkowe wyjście regulacyjne (tzw. grzanie/chłodzenie), regulacja trójstawna typu grzanie/chlodzenie (z ustawianą strefą pokrycia / rozsunięcia działania wyjść).
 • Alarm przepalenia grzałek (20 lub 100A).
 • Wyjście retransmisyjne 4…20mA do retransmisji wartości regulowanej, zadanej lub wartości sygnału regulacyjnego (MV) do innych urządzeń.

Programowalne regulatory temperatury i procesu PCB1 ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu w wszelkiego rodzaju piecach i wannach do obróbki cieplnej (hartowania, odpuszczania, wyżarzania i wszelkiej normalizacji), piecach laboratoryjnych, autoklawach, suszarniach, piecach do wypału ceramiki (regulatory do wypału ceramiki) oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali, piecach do laminowania i kształtowania szkła (fusingu). Regulatory programowalne temperatury i procesu PCB1 mogą być stosowane również w wszelkiego rodzaju instalacjach przesyłowych i laboratoryjnych, w wielu gałęziach przemysłu. Regulatory programowalne z serii PCB1 japońskiej firmy Shinko Technos to najlepsze rozwiązanie w dziedzinie programowej regulacji temperatury w piecach do wypału ceramiki i obróbki cieplnej szkła i metali.

Programowalne regulatory temperatury PCB1 – podstawowe cechy regulatora programowalnego z serii PCB1:

Programowalne regulatory temperatury PCB1 - regulacja programowa

Regulacja programowa wg krzywej przy użyciu regulatorów temperatury PCB1

 • Regulacja programowa
  • Ilość programów (profili temperaturowych): 10
  • Ilość kroków (punktów temperatury) : 10 na każdy program

 

 • Możliwość łączenia programów z sobą
  • Przy pomocy funkcji łączenia programów można stworzyć program składający się z max 100 kroków.
Programowalne regulatory temperatury PCB1 - regulacja programowa

Możliwość łączenia programów przy użyciu regulatora programowalnego PCB1

 • Możliwość automatycznego powtarzania programów
  Regulator programowalny temperatury PCB1 - wyświetlacz

  Wyświetlacz LED regulatora PCB1

  • Wybrane programy mogą być automatycznie powtarzane 0…10000razy.

 

 • Czytelny 5-cio cyfrowy, 7 segmentowy, wyświetlacz LED. 
  • Wyświetlacz PV: 24.0 x 11.0 mm (H x W)
  • Wyświetlacz SV/MV/TIME: 14.0 x 7.0 mm (H x W)

 

 • Uniwersalne wejście pomiarowe regulatora
Typ wejścia Zakres
Termopary K –200…1370°C
–199.9…400.0°C
J –200…1000°C
R 0…1760°C
S 0…1760°C
B 0…1820°C
E –200…800°C
T –200.0…400.0°C
N –200…1300°C
PL-II 0…1390°C
C(W/Re5-26) 0…2315°C
Rezystancyjne RTD Pt100 –200.0…850.0°C
–200…850°C
JPt100 –200.0…500.0°C
–200…500°C
Prądowe 4…20mA DC -2000…10000
0…20mA DC
Napięciowe 0…1V DC -2000…10000
0…5V DC
1…5V DC
0…10V DC

Programowalne regulatory temperatury PCB1 – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu regulatora z funkcją komunikacji RS485

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Programowalny regulator temperatury PCB1 - regulacja wielostrefowa w piecu do wypału ceramiki

Regulacja wielostrefowa w piecu do wypału ceramiki przy użyciu regulatora programowalnego PCB1 z interfejsem RS-485

Programowalne regulatory temperatury PCB1 – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu regulatora z wyjściem analogowym 4…20mA

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie funkcji analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora prowadzącego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Programowalny regulator temperatury PCB1 do pieca do wypału ceramiki - regulacja wielostrefowa

Regulacja wielostrefowa w piecu do wypału ceramiki przy użyciu regulatora programowalnego z wyjściem retransmisyjnym 4…20mA

Główne zastosowania programowalnych regulatorów temperatury z serii PCB1:

 • Piece i wanny do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Autoklawy (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Suszarnie drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Piece do wypału ceramiki,
 • Piece i wanny do wytopu szkła,
 • Piece do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
 • Piece do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
 • Piece laboratoryjne,
 • Piece piekarnicze i cukiernicze,
 • Komory i inkubatory (do wylęgu np. drobiu),
 • Inne instalacje przemysłowe w wielu gałęziach przemysłu.

Podstawowe wersje programowalnych regulatorów temperatury i procesu z serii PCB1:

 • PCB1R00-00: programowalny regulator temperatury PCB1 z wyjściem przekaźnikowym 3A, 250VAC
 • PCB1S00-00: programowalny regulator temperatury PCB1 z wyjściem napięciowym logicznym 0/12VD (do SSR)
 • PCB1A00-00: programowalny regulator temperatury PCB1 z wyjściem prądowym liniowym 4…20mA
 • PCB1V00-00: programowalny regulator temperatury PCB1 z wyjściem napięciowym liniowym 0…10V

Uwaga:
Regulator temperatury z serii PCB1 (w konfiguracji PCB1…00-19) w pełni zastępuje dotychczasowy regulator programowalny z serii PCD-33A, posiada te same wymiary otworu montażowego jak i podobną funkcjonalność. Kody nowego regulatora zastępującego dokładnie funkcjonalnością regulator PCD-33A to odpowiednio:

 • Regulator programowalny PCB1R00-19 to dawniej regulator PCD-33A-R/M,
 • Regulator programowalny PCB1S00-19 to dawniej regulator PCD-33A-S/M,
 • Regulator programowalny PCB1A00-19 to dawniej regulator PCD-33A-A/M,
 • Regulator programowalny PCB1V00-19 to dawniej regulator PCD-33A-V/M.

Zobacz również nasze: mierniki temperatury, czujniki temperatury i ekranowe rejestratory temperatury.

PCB1 – programowalne regulatory temperatury i procesu

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót