PMSense – przetwornik pyłów zawieszonych (pyłomierz)

PMSense – przetwornik pyłów zawieszonych (pyłomierz)

0,00 

Pyłomierze – przetworniki pyłów zawieszonych PM (cząstek stałych PM1.0, PM2.5, PM10) w powietrzu z serii PMBSense. Przetworniki pyłów zawieszonych (pyłomierze) przeznaczone są do pomiaru, kontroli i monitoringu jakości powietrza, ilości pyłów zawieszonych (PM1.0, PM2.5, PM10) w powietrzu. Przetworniki (mierniki) pyłów zwieszonych z serii PMSense przeznaczone są do montażu na zewnątrz pomieszczeń (np. w stacjach meteo). […]

Metoda pomiaru

Pomiar natężenia światła rozproszonego przez zawiesinę pyłu

Mierzone wielkości pyłów (cząstek)

PM1.0, PM2.5 i PM10

Zakres pomiarowy

0…1000µm/m3

Wielkość mierzonych cząsteczek

0.3…10μm

Błąd liniwości

<5%

Powtarzalność

<3%

Tryby pracy czujnika
  • Przerywany z interwałem 5min (żywotność ok. 5lat)
  • Ciągły z interwałem 1s (żywotność ok. 10000h)
Dryft temperaturowy

<0.01μg/m3/°C

Wyjście
  • Wyjście cyfrowe: RS485 (ModBus RTU lub ASCII)
  • Wyjścia analogowe: 2 x 4…20mA
Zasilanie

7…30VDC

Przyłącze elektryczne

8-pinowe złącze typu M12

Warunki pracy

-20…70°C / 0…95%RH / 500…1500hPa

Materiał obudowy

Poliwęglan

Stopień ochrony

IP53

Pyłomierze – przetworniki pyłów zawieszonych PM (cząstek stałych PM1.0, PM2.5, PM10) w powietrzu z serii PMBSense.

Przetworniki pyłów zawieszonych (pyłomierze) przeznaczone są do pomiaru, kontroli i monitoringu jakości powietrza, ilości pyłów zawieszonych (PM1.0, PM2.5, PM10) w powietrzu. Przetworniki (mierniki) pyłów zwieszonych z serii PMSense przeznaczone są do montażu na zewnątrz pomieszczeń (np. w stacjach meteo). Pyłomierze PMSense znajdują zastosowanie głównie w rożnego rodzaju stacjach pomiarowych do monitoringu jakości powietrzna (ilość pyłów zawieszonych w powietrzu (PM)) oraz stacjach pogodowych (meteo).

Rejestratory danych z serii HD33MT.GSM i HD33MT.3G z modułem GSM/GPRS/3G (Delta Ohm)

Bezprzewodowy rejestrator danych HD33MT.GSM i HD33MT.3G z komunikacją GSM/GPRS/3G

Określenie pył zawieszony PM (PM1.0, P2.5 lub PM10) pochodzi od zwrotu „Particulate Matter”, zamiennie nazywanym również zanieczyszczeniem cząsteczkowym. Pył zawieszony (PM) to mieszanina cząstek stałych i kropelek cieczy znajdujących się w mierzonym powietrzu. Niektóre cząsteczki znajdujące się w powietrzu, takie jak drobiny kurzu, brudu, sadzy i dymy są duże i można je zobaczyć gołym okiem. Inne cząsteczki są tak małe, że można je wykryć tylko pod dużym powiększeniem. Określenie pył zawieszony (PM) odnosi się do wielkości cząsteczek wyrażonych w mikrometrach. Np. PM1.0 oznacza że są to cząsteczki o średnicy 1µm lub mniejszej. Cząsteczki pyłu zamieszonego (PM) o których mowa powyżej są tak małe, że człowiek, który je wdycha ich nie widzi. Wdychanie tak małych cząsteczek może mieć bardzo duże konsekwencje dla zdrowia człowieka. Najbardziej niebezpieczne są cząstki mniejsze od PM2,5, które mogą dostać się głęboko do płuc lub nawet do krwiobiegu człowieka.
Stacja meteo (pogodowe)
Zanieczyszczenie pyłami zawieszonym powstają gównie w wyniku działalności człowieka, ale w przyrodzie występują również naturalne źródła tych pyłów. Pyły te powstają w wyniku naturach reakcji zachodzących na powierzchni ziemi i w atmosferze. Najwięcej zanieczyszczeń, które powstają w wyniku działalności człowieka, można znaleźć na obszarach o dużym uprzemysłowieniu (procesy przemysłowe, produkcja energii elektrycznej i cieplnej, itp.), w dużych skupiskach ludzi oraz w obszarach o wysokim nasileniu ruchu samochodowego.

Przetwornik pyłów zawieszonych (pyłomierz) z serii PMSense jest urządzeniem gotowym do pracy, łatwym do integracji z naszymi rejestratorami elektronicznymi i stacjami meteorologicznymi (pogodowymi). Nasz przetwornik do pomiaru cząstek stałych PM może być używany jako samodzielne urządzenie pomiarowe lub być elementem stacji pogodowej lub innego rozbudowanego systemu pomiarowego. Przetworniki PM posiadają interfejs komunikacyjny RS485 (protokołem Modbus-RTU), opcjonalnie mogą być również wyposażony w wyjścia analogowe. Dlatego pyłomierze z serii PMSense mogą współpracować również z jednym z naszych rejestratorów bezprzewodowych  z serii HD33MT lub innymi systemami, które umożliwiają komunikację RS485 (Modbus RTU) lub posiadają wejścia analogowe.

Przetworniki pyłów zawieszonych (pyłomierze) PMSense i PMBSense

Przykładowy wykres pyłu zawieszonego mierzonego za pomocą pyłomierzy PMSense i PMBSense

Miernik i przetwornik pyłów zawierzonych PMSense (pyłomierz) dostępne są w następujących wersjach:

  • Pyłomierz PMSense-M: Przetwornik pyłów zawieszonych do pomiaru PM1.0,PM2.5 i PM10 (wielkość mierzonych cząstek 0.3…10μm i zakres pomiarowy 0…1000μg/m3). Miernik cząstek stałych (pyłomierz) z wyjściem cyfrowym RS485 (ModBus RTU).
  • Pyłomierz PMSense-A: Przetwornik pyłów zawieszonych do pomiaru PM1.0,PM2.5 i PM10 (wielkość mierzonych cząstek ø0.3…10μm i zakres pomiarowy 0…1000μg/m3). Miernik cząstek stałych (pyłomierz) z wyjściem cyfrowym RS485 (ModBus RTU) oraz wyjściem analogowym.

Zobacz inne urządzenia np. stacje meteo, mierniki promieniowania słonecznego (pyranometry).

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót