Płaszczowe czujniki temperatury (termopary)PTTJ-NA, PTTK-NA, PTTN-NA – https://acse.pl

PTTJ-NA, PTTK-NA i PTTN-NA – płaszczowe czujniki temperatury

Cena netto: Zapytaj

 • Zakres pomiarowy: -40…1200°C (1300°C)
 • Element pomiarowy: J, K, N, T lub inny
 • Klasa dokładności: 1 lub 2
 • Wykonanie z przewodu płaszczowego
 • Materiał osłony: 1.4541, Inconel600, inny
 • Krótki czas reakcji na zmianę temperatury
 • Możliwość swobodnego kształtowania czujnika
 • Odporny na wibracje
 • Wykonanie z przetwornikiem 4…20mA (AP-PTT…)
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup
Zakres pomiarowy W zależności od elementu pomiarowego, materiału płaszcza i średnicy płaszcza
Element pomiarowy
 • 1 lub 2 x Fe-CuNi [typ J] wg PN-EN 60584: 2014-04; klasa 1 lub 2
 • 1 lub 2 x NiCr-Ni [typ K] wg PN-EN 60584: 2014-04; klasa 1 lub 2
 • 1 lub 2 x Cu-CuNi [typ T] wg PN-EN 60584: 2014-04; klasa 1 lub 2
 • 1 lub 2 x NiCrSi-NiSi [typ N] wg PN-EN 60584: 2014-04; klasa 1 lub 2
 • 1 lub 2 x PtRh10-Pt [typ S] wg PN-EN 60584: 2014-04; klasa 1 lub 2
 • 1 lub 2 x PtRh13-Pt [typ R] wg PN-EN 60584: 2014-04; klasa 1 lub 2
Materiał płaszcza
 • Stal nierdzewna 1.4541
 • Stal żaroodporna INCONEL600
 • Stal żaroodporna OMEGACLAND XL
 • Stal żaroodporna PYROSIL D (Nicrobell)
Średnica płaszcza ∅0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.5, 6.0, 8.0mm lub inne
Długość montażowa Wg zamówienia
Min. promień gięcia 3 x D (średnica zewnętrzna)
Temperatura wolnych końców -40...150°C

Opis produktu

Płaszczowe czujniki temperatury (termopary płaszczowe) zakończone głowicą aluminiową typu NA z serii PTTJ-NA, PTTK-NA, PTTN-NA i PTTS-NA.

Płaszczowe czujniki temperatury zakończone głowicą aluminiową typu NA z serii PTTJ-NA, PTTK-NA, PTTN-NA i PTTS-NAto termoelektryczne czujniki temperatury (znane również pod nazwą jako termopary płaszczowe) wykonane ze specjalnego przewodu płaszczowego który można swobodnie kształtować. Elementem pomiarowym płaszczowych czujników temperatury mogą być termopary typu J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni) lub N (NiCrSi-NiSi) lub inne. Czujniki płaszczowe temperatury przeznaczone są głównie do pomiaru temperatury cieczy, gazów oraz elementów maszyn i urządzeń, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża szybkość pomiaru i odporność na drgania i wstrząsy. Czujniki płaczowe z serii PTTJ-NA, PTTK-NA, PTTN-NA i PTTS-NA wyposażone są aluminiowe głowice przyłączeniowe typu NA, w których znajdują się kostki ceramiczne z zaciskami elektrycznymi do podłączenia odpowiednich przewodów kompensacyjnych lub przedłużających.

Termopary płaszczowe wykonane są ze specjalnego termoelektrycznego przewodu płaszczowego w skład, którego wchodzą:

Czujnik płaszczowy (termopara płaszczowa) - budowa
Termopara płaszczowa – budowa
 • dwa druty termoparowe,
 • warstwa izolacji wykonana z silnie sprasowanego tlenku MgO,
 • zewnętrzny płaszcz metalowy zapewniający osłonę mechaniczną i chemiczną spoiny pomiarowej oraz drutów termoparowych.

Płaszczowe czujniki temperatury posiadają na jednym końcu zespawane druty termoparowe tworzące spoinę pomiarową (zaspawany jest również płaszcz termopary). Drugi koniec termopary płaszczowej jest zakończony głowicą aluminiową, w której znajdują się zaciski do podłączenia przewodu kompensacyjnego.

Termopary płaszczowe posiadają wiele zalet np.:

 • posiadają małą średnicę zewnętrzną i dużą elastyczność,
 • posiadają dużą odporność mechaniczną,
 • druty termoparowe są zabezpieczone przed utlenianiem, korozją i zanieczyszczeniami chemicznymi,
 • posiadają krótki czas reakcji, co pozwala mierzyć szybkozmienne temperatury.

Dzięki swojej budowie i silnemu sprasowaniu izolacji, termopary płaszczowe są bardzo giętkie i mogą być dowolnie kształtowane z zachowaniem minimalnego promieniem gięcia (trzy razy średnica zewnętrzna płaszcza). Małe średnice zewnętrzne płaszcza umożliwiają pomiar temperatury w miejscach trudno dostępnych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zastosowania giętkich czujników temperatury o małych średnicach, dużej odporności na drgania i wstrząsy oraz o krótkim czasie reakcji na zmianę temperatury.

Opcjonalnie płaszczowe czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik temperatury, przetwarzający mierzoną temperaturę na analogowy sygnał prądowy 4…20mA (wykonanie AP-PTT…).

Dobór termopar płaszczowych (czujników płaszczowych)

Aby dobrać odpowiednie wykonanie termopary płaszczowej należy określić następujące parametry:

 • typ termoelementu (termopary),
 • materiał osłony (płaszcza),
 • średnicę osłony (płaszcza),
 • rodzaj spoiny pomiarowej.

Średnica płaszcza termopary

Średnica płaszcza termopary decyduje o sposobie montażu termopary płaszczowej oraz o jej czasie reakcji, a także o temperaturze pracy termopary. Przy doborze średnicy należy wybrać kompromis pomiędzy:

 • czasem reakcji,
 • elastycznością,
 • małymi wymiarami,
 • odpornością mechaniczną,
 • wytrzymałością na korozję,
 • odpornością na temperaturę.

Termopary płaszczowe – rodzaj spoiny pomiarowej

Spoina pomiarowa jest to miejsce trwałego połączenia dwóch drutów termoparowych. Jest to właściwy element pomiarowy (czujnik temperatury), który może być wykonany na wiele różnych sposobów.

 • Spoina odizolowana od płaszcza
  Spoina pomiarowa termopary odizolowana jest galwanicznie od osłony czujnika (płaszcza), która jest szczelnie zaspawana. Najczęściej używany rodzaj spoiny, stosowany głównie w ośrodkach przewodzących lub gdy wymagane jest odizolowanie elektryczne obwodu pomiarowego.
 • Spoina uziemiona do płaszcza
  Spoina pomiarowa termopary uziemiona jest połączona galwanicznie z osłoną czujnika (płaszczem), która jest szczelnie zaspawana. Zapewnia to krótki czas reakcji na zmianę temperatury, przy zachowaniu ochrony na zewnętrzne czynniki środowiska (ciecze, gazy). Stosowana w ośrodkach nieprzewodzących.
 • Spoina wyeksponowana od płaszcza
  Spoina pomiarowa termopary jest wyeksponowana z płaszcza, zapewnia to bardzo szybki czas reakcji na zmianę temperatury. Brak ochrony drutów termoparowych w kontakcie z cieczami i gazami.

Termopary płaszczowe z serii PTTJ-NA, PTTK-NA, PTTN-NA, PTTT-NA, PTTS-NA przeznaczone są do pomiaru temperatury głównie w piecach do obróbki cieplno-chemicznej. W piecach do hartowania, wyżarzania, odpuszczania metali lub szkła, piecach do wytopu metali i szkła, piecach kuźniczych. Stosowane są również w kotłach do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz w kotłach do spalania odpadów komunalnych.

Płaszczowe czujniki temperatury z głowicą aluminiową typu NA, przykładowe wersje wykonań:

 • PTTK-NA-O-I-30-2-1000: oznacza pojedynczy czujnik temperatury (termopara płaszczowa) typu 1 x K (NiCr-Ni), zakończony głowicą podłączeniową typu NA, spoina odizolowana od osłony, materiał płaszcza Inconel600, średnica zewnętrzna płaszcza 3,0mm, klasa dokładności 2, długość płaszcza L=1000mm.
 • 2PTTN-NA-O-I-30-2-1000: oznacza podwójny czujnik temperatury (termopara płaszczowa) typu 2 x N (NiCrSi-NiSi), zakończony głowicą podłączeniową typu NA, spoina odizolowana od osłony, materiał płaszcza Inconel600, średnica zewnętrzna płaszcza 3,0mm, klasa dokładności 2, długość płaszcza L=1000mm.
 • AP-PTTK-NA-O-I-60-2-1000/0…1000°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury (termopara płaszczowa) typu 1 x K (NiCr-Ni) z przetwornikiem 4…20mA, zakończony głowicą podłączeniową typu NA, spoina odizolowana od osłony, materiał płaszcza Inconel600, średnica zewnętrzna płaszcza 6,0mm, klasa dokładności 2, długość płaszcza L=1000mm, zakres przetwarzania przetwornika 0…1000°C.

Zobacz również nasze programowalne regulatory temperatury oraz wielokanałowe rejestratory temperatury.

Karty katalogowe:
Icon
Płaszczowe czujniki temperatury (termopary płaszczowe) z serii PTTJ, PTTK, PTTN, PTTT i PTTS

Karta zawiera podstawowe informację i dane techniczne płaczowych czujników temperatury (termopar płaszczowych) z serii PTTJ, PTTK, PTTN, PTTT i PTTS.

Katalogi:
Icon
Katalog czujniki temperatury (rezystancyjne i termoelektryczne)

Katalog zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowanych czujników temperatury (RTD: Pt100, Pt500, Pt1000 oraz termopar: J, K, N, E, T, R, S, B), itp.

Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł