PTTJ-TKb, PTTK-TKb i PTTN-TKb – płaszczowe czujniki temperatury

Płaszczowe czujniki temperatury (termopary) z przewodem kompensacyjnym z serii PTTJ-TKb, PTTK-TKb, PTTN-TKb, PTTT-TKb i PTTS-TKb. Termopary płaszczowe z przewodem z serii PTTJ-TKb, PTTK-TKb, PTTN-TKb, PTTT-TKb oraz PTTS-TKb to czujniki termoelektryczne, które są wykonane ze specjalnego przewodu płaszczowego (płaszcza). Zaletą termopar płaczowych z przewodem jest przede wszystkim możliwość swobodnego kształtowania. Elementem pomiarowym płaszczowych czujników temperatury mogą […]

Zakres pomiarowy
 • Cu-CuNi (T): -40…350°C: stal nierdzewna 1.4541 (ANSI321)
 • Fe-CuNi (J),  NiCr-CuNi (E), NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…800°C: stal nierdzewna 1.4541 (ANSI321)
 • NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…1150°C: stal żaroodporna 2.4816 (Inconel600)
 • NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…1150°C: stal żaroodporna 1.4841 (ANSI314)
 • NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…1250°C: stal żaroodporna Pyrosil D,  Nicrobel lub Alloy TD
 • PtRh10-Pt (S), PtRh13-Pt (R): 0…1150°C: stal żaroodporna 2.4816 (Inconel600)
 • PtRh10-Pt (S), PtRh13-Pt (R): 0…1450°C: stal żaroodporna PtRh10
Element pomiarowy

1 lub 2 x Fe-CuNi (J), Fe-CuNi (L), Cu-CuNi (T), NiCr-CuNi (E), NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N), PtRh10-Pt (S), PtRh13-Pt (R) wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa

Odizolowana lub uziemiona

Materiał płaszcza
 • Stal nierdzewna 1.4541 (ANSI321)
 • Stal żaroodporna 2.4816 (Inconel600)
 • Stal żaroodporna 1.4841 (ANSI314)
 • Stal żaroodporna Pyrosil D
 • Stal żaroodporna Nicrobel
 • Stal żaroodporna Alloy TD
 • Stal żaroodporna PtRh10
Średnica płaszcza

∅0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.5, 6mm lub inna

Długość montażowa

Do określenia podczas zamawiania

Min. promień gięcia płaszcza

3 x średnica nominalna płaszcza

Max temperatura zimnych końców

Typowo: -40…150°C lub inna

Przyłącze elektryczne

Przewód kompensacyjny

Płaszczowe czujniki temperatury (termopary) z przewodem kompensacyjnym z serii PTTJ-TKb, PTTK-TKb, PTTN-TKb, PTTT-TKb i PTTS-TKb.

Termopary płaszczowe z przewodem z serii PTTJ-TKb, PTTK-TKb, PTTN-TKb, PTTT-TKb oraz PTTS-TKb to czujniki termoelektryczne, które są wykonane ze specjalnego przewodu płaszczowego (płaszcza). Zaletą termopar płaczowych z przewodem jest przede wszystkim możliwość swobodnego kształtowania. Elementem pomiarowym płaszczowych czujników temperatury mogą być termopary typu J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni), N (NiCrSi-NiSi) lub inne. Termopary płaszczowe (czujniki termoelektryczne) przeznaczone są głównie do pomiaru temperatury cieczy, gazów i elementów maszyn i urządzeń, zwłaszcza miejscach trudno dostępnych i tam, gdzie wymagana jest duża szybkość pomiaru i odporność na drgania i wstrząsy. Płaszczowe czujniki temperatury z serii PTTJ-TKb, PTTK-TKb, PTTN-TKb, PTTT-TKb i PTTS-TKb wyposażone są w przewód kompensacyjny w izolacji silikonowej, teflonowej lub też z włókna szklanego.

Budowa termopary płaczowej z przewodem (płaszczowy czujnik temperatury):

Płaszczowe czujniki temperatury wykonane są z przewodu płaszczowego w skład, którego wchodzą:

 • Dwa druty termoparowe,
 • Warstwa izolacji wykonana z silnie sprasowanego tlenku MgO,
 • Zewnętrzny płaszcz metalowy zapewniającego osłonę mechaniczną i chemiczną spoiny pomiarowej i drutów temperowych.

Termopary płaszczowe z przewodem posiadają na jednym końcu zespawane druty termoparowe tworząc spoinę pomiarową (zaspawany może być również płaszcz termopary). Natomiast drugi koniec termopary płaszczowej (zimne końce termopary) zakończony jest odpowiednim przewodem przedłużeniowym. Mogą to być przewody kompensacyjne (wykonany z materiałów zastępczych) lub przewody termoparowe, które są wykonane z tych samych materiałów co termopary.

Zalety termopar płaszczowych z przewodem:

Termopary płaszczowe posiadają wiele zalet np.:

 • Małą średnicę zewnętrzną i dużą elastyczność,
 • Dużą odporność mechaniczną,
 • Zabezpieczenie drutów termoparowych przed utlenianiem, korozją i zanieczyszczeniami chemicznymi,
 • Krótki czas reakcji, co pozwala mierzyć szybkozmienne temperatury.

Dzięki odpowiedniej budowie i silnemu sprasowaniu izolacji, termopary płaszczowe są bardzo giętkie i mogą być dowolnie wyginane z minimalnym promieniem gięcia trzy razy większym od średnicy zewnętrznej płaszcza. Małe średnice zewnętrzne umożliwiają pomiar temperatury w miejscach trudno dostępnych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zastosowania czujników giętkich o małych średnicach, dużej odporności na drgania i wstrząsy oraz o krótkim czasie reakcji na zmianę temperatury.

Dobór termopar płaszczowych (czujników płaszczowych temperatury).

Aby wybrać odpowiedni typ termopary płaszczowej należy określić następujące parametry:

 • Typ termoelementu (termopary),
 • Materiał osłony (płaszcza),
 • Średnicę osłony (płaszcza),
 • Rodzaj spoiny pomiarowej.

Średnica płaszcza termopary płaszczowej z przewodem.

Średnica płaszcza decyduje o sposobie montażu termopary płaszczowej oraz o jej czasie reakcji. Przy doborze średnicy należy osiągnąć kompromis pomiędzy:

 • czasem reakcji,
 • elastycznością,
 • małymi wymiarami,
 • odpornością mechaniczną,
 • wytrzymałością na korozję.

Ze względu na czas reakcji, elastyczność i wytrzymałość zaleca się stosowanie średnicy płaszcza min. ∅1.5mm.

Termopary płaszczowe z przewodem kompensacyjnym – rodzaj spoiny pomiarowej.

Spoina pomiarowa jest to miejsce połączenia drutów termoparowych. Jest to właściwy czujnik temperatury, który może być wykonany na wiele różnych sposobów.

 • Spoina odizolowana od płaszcza termopary
  Spoina pomiarowa termopary odizolowana jest galwanicznie od osłony czujnika (płaszcza termopary), który jest szczelnie zamknięty (zaspawany). Jest to najczęściej stosowany rodzaj spoiny pomiarowej, stosowany głównie w ośrodkach przewodzących lub gdy wymagane jest odizolowanie elektryczne obwodu pomiarowego.
 • Spoina uziemiona do płaszcza termopary
  Spoina pomiarowa termopary uziemiona jest połączona galwanicznie z osłoną czujnika (płaszczem termopary), który jest szczelnie zamknięty (zaspawany). Taka spoina pomiarowa zapewnia to krótki czas reakcji na zmianę temperatury, przy zachowaniu ochrony na zewnętrzne czynniki środowiska (ciecze, gazy). Stosowana w ośrodkach nieprzewodzących.
 • Spoina wyeksponowana od płaszcza termopary
  Spoina pomiarowa termopary jest wyeksponowana na zewnętrz płaszcza (nie osłonięta), zapewnia to bardzo szybki czas reakcji na zmianę temperatury. Wadą takiej spoiny jest brak ochrony drutów termoparowych w kontakcie z agresywnymi cieczami i gazami.

Czujniki płaszczowe temperatury (termopary płaszczowe) z przewodem kompensacyjnym – zastosowanie

Termopary płaszczowe z przewodem kompensacyjnym z serii PTTJ-TKb, PTTK-TKb, PTTN-TKb, PTTT-TKb i PTTS-TKb przeznaczone są do pomiaru temperatury w piecach do obróbki cieplno-chemicznej. W piecach do hartowania, wyżarzania, odpuszczania metali lub szkła, piecach do wytopu metali i szkła, piecach kuźniczych. Stosowane są również w piecach i kotłach do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz w kotłach do spalania odpadów komunalnych. Ponadto czujniki płaszczowe (termopary) z przewodem stosowane są również do pomiaru temperatury cylindrów (wtryskarek i wytłaczarek) oraz form wtryskowych w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych. Czujniki płaszczowe temperatury z przewodem do wtryskarek, wytłaczarek i form wtryskowych charakteryzują się małą średnicą części pomiarowej (płaszcza termopary), a co za tym idzie szybkością odpowiedzi na zmianę temperatury. Dlatego termopary płaszczowe umożliwiają szybką i dokładną regulację temperatury grzanych kanałów form wtryskowych (wytłaczarek i wtryskarek).

Termopary płaszczowe z przewodem kompensacyjnym, przykładowe wersje wykonań:

 • PTTK-TKb-O-I-30-1-1000/1500-SLSL: oznacza pojedynczy czujnik temperatury (termopara płaszczowa) typu 1 x NiCr-Ni (termopara typu K), zakończony przewodem kompensacyjnym o długości 1,5m w podwójnej izolacji silikonowej, spoina pomiarowa odizolowana od osłony, materiał płaszcza Inconel600, średnica zewnętrzna płaszcza: 3,0mm, klasa dokładności 1, długość płaszcza L=1500mm.
 • PTTJ-TKb-O-V-10-2-100/1500-GLGLP: oznacza pojedynczy czujnik temperatury (termopara płaszczowa) typu 1 x Fe-CuNi (termopara typu J), zakończony przewodem kompensacyjnym o długości 1,5m w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie stalowym na zewnątrz, spoina pomiarowa odizolowana od osłony, materiał płaszcza stal nierdzewna, średnica zewnętrzna płaszcza 1,0mm, klasa dokładności 2, długość płaszcza L=1500mm.
 • PTTN-TKb-O-I-20-1-1000/3000-SLSL: oznacza pojedynczy czujnik temperatury (termopara płaszczowa) typu 1 x NiCrSi-NiSi (termopara typu N), zakończony przewodem kompensacyjnym o długości 3m w podwójnej izolacji silikonowej, spoina pomiarowa odizolowana od osłony, materiał płaszcza Inconel600, średnica zewnętrzna płaszcza 2,0mm, klasa dokładności 1, długość płaszcza L=1000mm.

Zobacz również nasze elektroniczne regulatory temperatury oraz wielokanałowe rejestratory temperatury.

PTTJ-TKb, PTTK-TKb i PTTN-TKb – płaszczowe czujniki temperatury

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót