PTTKUO1 i PTTNUO1 – czujniki temperatury z otworem kontrolnym

Czujniki temperatury z otworem kontrolnym (referencyjnym) z serii PTTKUO1 i PTTNUO1. Wysokotemperaturowe czujniki temperatury z serii PTTKUO1 i PTTNUO1 to termoelektryczne czujniki (termopary) z otworem kontrolnym (referencyjnym). Czujniki te przeznaczone są do pomiaru temperatury powierza, gazów, spalin lub metali płynnych. Czujniki temperatury PTTKUO1 i PTTNUO1 przeznaczone są głównie do pomiaru temperatury atmosfer pieców do hartowania, wyżarzana, […]

Zakres pomiarowy
 • Fe-CuNi (J): -40 ÷ 700°C (1.4841, 1.4762, 1.4746)
 • NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40 ÷ 1000°C (1.4746)
 • NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40 ÷ 1150°C (1.4841)
 • NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40 ÷ 1200°C (1.4762)
Element pomiarowy
 • 1 lub 2 x Fe-CuNi (J) wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
 • 1 lub 2 x NiCr-Ni (K) wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
 • 1 lub 2 x NiCrSi-NiSi (N) wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
Spoina pomiarowa

Odizolowana

Średnica otworu referencyjnego

4mm, inna

Materiał osłony

Stal żaroodporna: 1.4841 (H25N20S2), 1.4746 (H25T), 1.4762 (H24JS) lub inny

Średnica osłony

∅20, 22, 21.3mm lub inna

Długość montażowa

500, 630, 800, 1000, 1250, 1400, 1600, 2000mm, inna

Stopień ochrony
 • NA, DAN, DA: IP65
 • B, A: IP54

Czujniki temperatury z otworem kontrolnym (referencyjnym) z serii PTTKUO1 i PTTNUO1.

Wysokotemperaturowe czujniki temperatury z serii PTTKUO1 i PTTNUO1 to termoelektryczne czujniki (termopary) z otworem kontrolnym (referencyjnym). Czujniki te przeznaczone są do pomiaru temperatury powierza, gazów, spalin lub metali płynnych. Czujniki temperatury PTTKUO1 i PTTNUO1 przeznaczone są głównie do pomiaru temperatury atmosfer pieców do hartowania, wyżarzana, kąpieli solnych oraz metali nieżelaznych. Mogą być wyposażone w element pomiarowy (termoparę) typu K (NiCr-Ni) lub N (NiCrSi-NiSi). Termopary z serii PTTKUO1 i PTTNUO1 składają się z wymiennego wkładu pomiarowego (płaszczowego) z otworem kontrolnym, osłony wykonanej ze stali żaroodpornej oraz aluminiowej głowicy przyłączeniowej typu A, DA, DAN lub innej. W głowicy czujnika istnieje możliwość montażu przetwornika temperatury, przetwarzającego mierzoną temperaturę na standardowy sygnał analogowy 4-20mA (wersja AP-P…TT…UO1…).

Standardowo czujniki temperatury PTTKUO1 i PTTNUO1 wykonywane są z wkładem płaszczowym. wyposażony w otwór kontrolny (∅4mm). Otwór kontrolny (otwór referencyjny) umożliwia sprawdzenie poprawności wskazań termopary bez konieczności demontażu termopary z obiektu (pieca). Umożliwia to kontrolę termopary bez przerywania procesu produkcyjnego. Otwór kontrolny (referencyjny) umożliwia wsunięcie do zamontowanego czujnika temperatury wzorcowanej termopary referencyjnej (czujnika kontrolnego) podłączonej do precyzyjnego miernika temperatury. Na tej podstawie można stwierdzić, czy zamontowany czujnik (termopara) wskazuje prawidłową wartość temperatury, czy też czujnik wskazuje błędną wartość temperatury i musi być wymieniony.

Korzyści wynikające z zastosowania czujników temperatury z otworem referencyjnym (kontrolnym):

 • Kalibracja czujników może być wykonywana przez pracowników firmy.
 • Porównanie z czujnikiem referencyjnym odbywa się tych samych warunkach
 • Możliwa okresowa, szybka kontrola czujników bez konieczności demontażu.
 • Podczas kalibracja nie ma konieczności zatrzymywania procesu.
 • Zwiększona częstotliwość kontroli temperatury wpływa korzystnie na jakość produktu końcowego.
 • Okresowa kontrola czujników temperatury pozwala zobrazować ich zużycie oraz odpowiednio przewidzieć czasy wymiany czujników.

Zastosowany płaszczowy wkład pomiarowy PWO… stanowi element wymienny czujnika temperatury. Oznacza to, że w przypadku uszkodzenia lub okresowego sprawdzania nie ma konieczności demontażu całego czujnika temperatury, można wymontować tylko sam wkład pomiarowy. Zmniejsza to znacznie koszty serwisowania czujnika temperatury.

Długość zanurzeniowa, materiał osłony, głowica czujnika temperatury mogą być dobierane w zależności od potrzeb i wymagań aplikacji. Opcjonalnie czujniki mogą być wyposażone uchwyt przesuwny UG1, UZ-11, UZ-22 (wyposażenie dodatkowe).

Termopary z otworem referencyjnym z serii PTTKUO1 i PTTNUO1 przeznaczone są do pomiaru temperatury głównie w piecach do obróbki cieplno-chemicznej. W piecach do hartowania, wyżarzania, odpuszczania, wannach hartowniczych, piecach do wytopu metali kolorowych, kadziach odlewniczych, piecach kuźniczych. Czujniki stosowane są również w kotłach do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz w kotłach do spalania odpadów komunalnych. Termopary z otworem kontrolny najczęściej stosowane są w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym oraz wszędzie tam gdzie wymagane jest spełnienie norm AMS 2750 lub CQI-9.

Przykładowe wykonania czujników temperatury:

 • PTTKU014-1000-1: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x K (termopara NiCr-Ni) z otworem kontrolnym. Wykonanie z wkładem płaszczowym oraz otworem kontrolnym (∅4mm), głowica DA, materiał osłony 1.4841 (H25N20S2), długość montażowa L=1000mm, klasa dokładności 1.
 • 2PTTKUO14-1000-1: oznacza podwójny czujnik termoelektryczny typu 2 x K (termopara NiCr-Ni) z otworem kontrolnym. Wykonanie z wkładem płaszczowym oraz otworem kontrolnym (∅4mm), głowica DA, materiał osłony 1.4841 (H25N20S2), długość montażowa L=1000mm, klasa dokładności 1.
 • PTTNUO14-21,3×2,6-1000-1: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x N (termopara NiCrSi-NiSi) z otworem kontrolnym. Wykonanie z wkładem płaszczowym oraz otworem kontrolnym (∅4mm), głowica DA, średnica osłony 21,3×2,6mm, materiał osłony 1.4841 (H25N20S2), długość montażowa L=1000mm, klasa dokładności 1.
 • AP-PTTKUO14-1000-2/0…1150°C: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny typu 1 x K (termopara NiCr-Ni). Wykonanie ze przetwornikiem 4…20mA, z wkładem płaszczowym oraz otworem kontrolnym (∅4mm), głowica DA, materiał osłony 1.4841 (H25N20S2), długość montażowa L=1000mm, klasa dokładności 2, zakres przetwarzania przetwornika 0…1150°C.

 

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych termopary.

 

Zobacz również nasze programowalne regulatory temperatury oraz rejestratory temperatury do pomiaru rozkładu temperatury.

PTTKUO1 i PTTNUO1 – czujniki temperatury z otworem kontrolnym

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót