PUC-24 – monitory różnicy ciśnień (spadku ciśnienia)

Monitory różnicy ciśnień (sygnalizatory spadku ciśnienia) do czystych pomieszczeń (clean room) PUC24. Monitory z serii PUC-24 firmy Halstrup-Walcher z wbudowanym przetwornikiem różnicy ciśnień są pneumatyczno-elektronicznymi sygnalizatorami spadku ciśnienia (różnicy ciśnień) do pomiaru i kontroli ciśnienia (tj. nadciśnienia, podciśnienia i ciśnienia różnicowego) oraz monitoringu czystych pomieszczań (clean room-ów). Monitory PUC-24 stosowane są typowo w wentylacji i […]

Zakres pomiarowy
  • ±100Pa
  • ±250Pa
Dokładność pomiaru

0.5% zakresu

Dryft temperaturowy zakresu

0.03% zakresu/K (+10…+50°C)

Dryft temperaturowy zera

±0% (cyklicznie korygowane zero)

Max ciśnienie / przeciążalność

200 x zakres pomiarowy

Medium

Czyste powietrze i nieagresywne gazy

Sygnał wyjściowy
  • 0…10V (RL ≥ 2kΩ)
  • 0/4…20mA (RL < 500Ω)
Czas odpowiedzi czujnika

20ms

Wyświetlacz

Graficzny LCD (3 wierszowy)

Wyjścia przekaźnikowe

2 przekaźniki, 6 A, 230 VAC

Zasilanie

24VDC, ± 10 %

Stopień ochrony

IP65

Monitory różnicy ciśnień (sygnalizatory spadku ciśnienia) do czystych pomieszczeń (clean room) PUC24.

Monitory z serii PUC-24 firmy Halstrup-Walcher z wbudowanym przetwornikiem różnicy ciśnień są pneumatyczno-elektronicznymi sygnalizatorami spadku ciśnienia (różnicy ciśnień) do pomiaru i kontroli ciśnienia (tj. nadciśnienia, podciśnienia i ciśnienia różnicowego) oraz monitoringu czystych pomieszczań (clean room-ów). Monitory PUC-24 stosowane są typowo w wentylacji i klimatyzacji np. przy pomiarze nadciśnienia w kanałach wentylacyjnych. Monitory PUC-24 są szczególnie przydatne do monitoringu czystych pomieszczeń, w wentylacji i klimatyzacji np. przy utrzymania kaskady ciśnień w zakładach farmaceutycznych, szpitalach (zwłaszcza na oddziałach zakaźnych), aptekach oraz zakładach zajmujących się produkcją elektroniki i optyki. Wyposażenie miernika różnicy ciśnień PUC-24 w wyświetlacz cyfrowy LCD pozwala na odczyt wartości bezpośrednio w miejscu zainstalowania miernika. Przetworniki PUC-24 posiadają możliwość podłączenia zewnętrznych sygnałów od przetwornika temperatury i wilgotności oraz wyjścia alarmowe. Monitory PUC-24 mogą pracować jako sygnalizatory spadku różnicy ciśnień głowie w w pomieszczeniach czystych (clean room).

Pomiar różnicy ciśnień i regulacji ciśnienia w pomieszczeniach czystych (clean room) za pomocą precyzyjnych przetworników PUC-24.

Przetworniki różnicy ciśnień PUC-24 mogą być stosowane również do pomiaru różnicy ciśnień i regulacji ciśnienia w pomieszczeniach czystych (clean room). W pomieszczeniach czystych istotne jest zapobieganie napływowi zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz (z korytarzy lub obszarów o niższej klasie czystości). Można to osiągnąć utrzymując ciągłe nadciśnienie w danym pomieszczeniu. Sercem takiego pomiaru może być bardzo precyzyjny przetwornik różnicy ciśnień PuC-24 w bardzo niskim zakresie pomiarowym. Zgodnie z normą ISO14644, która wymaga ciągłego monitorowania i regulacji ciśnienia we wszystkich pomieszczeniach czystych przyrządy pomiarowe, które są montowane  w pomieszczeniach czystych muszą być regularnie kontrolowane i sprawdzane. W takich przypadkach wyeliminowanie powietrza zawierającego bakterie lub zanieczyszczeń może być sprawą życia lub śmierci, np. w szpitale, sale operacyjne, laboratoria, itp.. Czystość pomieszczenia można osiągnąć, zapewniając stałe nadciśnienie, tak aby zanieczyszczone powietrze nie mogło dostać się do pomieszczenia z otoczenia.

Monitoring różnicy ciśnień (spadku ciśnienia) w pomieszczeniach czystych (clean room)

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych

W szpitalach i laboratoriach bakteriologicznych często stosuje się również odwrotną zasadę, np. na oddziałach izolacyjnych (izolatkach). Kwarantanna jest kluczem do zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii np. COVID-19. W takim przypadku w pomieszczeniu należy utrzymywać stałe podciśnienie w stosunku do otoczenia, aby zapobiec ucieczce bakterii / wirusów z pomieszczenia.

Monitoring różnicy ciśnień (spadku ciśnienia) w pomieszczeniach czystych (clean room)

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (w izolatkach)

Sygnalizator spadku ciśnienia PUC-24 do czystych pomieszczeń – przykładowe konfiguracje:

  • PUC-24-0-0-0: monitor i sygnalizatora różnicy ciśnień czystych pomieszczeń,  zakres pomiarowy: -100…100Pa, wersja bez interfejsu komunikacyjnego.
  • PUC-24-1-DP-0: monitor i sygnalizatora różnicy ciśnień czystych pomieszczeń,  zakres pomiarowy: -250…250Pa, wersja z Profibus DP.

Zobacz również nasze rejestratory temperatury oraz regulatory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót