PUC-44 – monitor czystych pomieszczeń

Monitor różnicy ciśnień, wilgotności względnej i temperatury z serii PUC-44 do monitoringu czystych pomieszczeń (clean room). Firma Halstrup-walcher specjalizująca się w technice pomiarowej i pomieszczeniach czystych stworzyła teraz doskonałe rozwiązanie do monitoringu czystych pomieszczeń, jest to wielokanałowy panel PUC44. Panel PUC44 wyposażony jest w ekran dotykowy oraz obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej. Panel PUC44 umożliwia […]

Monitor różnicy ciśnień, wilgotności względnej i temperatury z serii PUC-44 do monitoringu czystych pomieszczeń (clean room).

Firma Halstrup-walcher specjalizująca się w technice pomiarowej i pomieszczeniach czystych stworzyła teraz doskonałe rozwiązanie do monitoringu czystych pomieszczeń, jest to wielokanałowy panel PUC44. Panel PUC44 wyposażony jest w ekran dotykowy oraz obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej. Panel PUC44 umożliwia podłączenie kilku różnych przetworników oraz nadzorowanie w jednym miejscu kilku parametrów za pomocą lokalnego wyświetlacza. Dzięki zintegrowanemu interfejsowi komunikacyjnemu, panel PUC44 może być również podłączony z systemami monitoringu lub systemami zarządzania budynkiem (BMS).
Panel do pomieszczeń czystych PUC44 może (w razie potrzeby) monitorować i wyświetlać więcej niż tylko klasyczne dane z klimatyzacji (t.j. ciśnienie, temperatura, wilgotność). Do panelu PUC4 można się połączyć za pomocą wejścia analogowego inne urządzenia. Może to być np. stężenie tlenu, natężenie przepływu sprężonego powietrza lub koncentracja cząstek, itp.
Z drugiej strony prezentacja mierzonych wartości nie musi ograniczać się do informacji alfanumerycznych, panel może również informować i ostrzegać o przekroczeniach parametrów granicznych, co pozwala na bezpieczne monitorowanie pomieszczeń czystych za pomocą panelu dotykowego PUC44.
W razie potrzeby PUC44 można również sparametryzować za pomocą przełączalnych widoków, na przykład pola cyfrowe, wykresy słupkowe, a nawet krzywe (wyświetlanie zmian wartości w ciągu ostatnich minut, godzin lub dni).

Pomiar różnicy ciśnień i regulacji ciśnienia w pomieszczeniach czystych (clean roomach) za pomocą precyzyjnych przetworników PUC44.

Przetworniki różnicy ciśnień PUC44 mogą być stosowane również do pomiaru różnicy ciśnień i regulacji ciśnienia w pomieszczeniach czystych (clean roomach). W pomieszczeniach czystych istotne jest zapobieganie napływowi zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz (z korytarzy lub obszarów o niższej klasie czystości). Można to osiągnąć utrzymując ciągłe nadciśnienie w danym pomieszczeniu. Sercem takiego pomiaru może być bardzo precyzyjny przetwornik różnicy ciśnień PUC44 w bardzo niskim zakresie pomiarowym. Zgodnie z normą ISO14644, która wymaga ciągłego monitorowania i regulacji ciśnienia we wszystkich pomieszczeniach czystych przyrządy pomiarowe, które są montowane  w pomieszczeniach czystych muszą być regularnie kontrolowane i sprawdzane. W takich przypadkach wyeliminowanie powietrza zawierającego bakterie lub zanieczyszczeń może być sprawą życia lub śmierci, np. w szpitale, sale operacyjne, laboratoria, itp.. Czystość pomieszczenia można osiągnąć, zapewniając stałe nadciśnienie, tak aby zanieczyszczone powietrze nie mogło dostać się do pomieszczenia z otoczenia.

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych

W szpitalach i laboratoriach bakteriologicznych często stosuje się również odwrotną zasadę, np. na oddziałach izolacyjnych (izolatkach). Kwarantanna jest kluczem do zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii np. COVID-19. W takim przypadku w pomieszczeniu należy utrzymywać stałe podciśnienie w stosunku do otoczenia, aby zapobiec ucieczce bakterii / wirusów z pomieszczenia.

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (w izolatkach)

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (w izolatkach)

Monitor czystych pomieszczeń PUC-44 – przykładowa konfiguracja:

  • PUC-44-2-MB-1: monitor czystych pomieszczeń,  w obudowie ze stali nierdzewnej i z interfejsem RS485 (Modbus RTU)  w konfiguracji fabrycznej.

Zobacz również nasze rejestratory temperatury oraz regulatory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót