Wielokanałowy regulator temperatury QTC1-4
Wielokanałowe (wielopętlowe) regulatory temperatury QX1 (QTC1-4) - https://acse.plWielokanałowe regulatory na szynę DIN z serri QTC1-4 do pomiaru, kontroli i regulacji temperaturyWielokanałowy regulator na szynę DIN z serii QTC1-4 do pomiaru, kontroli i sterowania temperaturąWielopętlowy regulator na szynę DIN QTC1-4

QTC1-4 – wielokanałowe regulatory temperatury i procesu

Cena netto: Zapytaj

 • Wielokanałowa regulacja temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp.
 • Regulacja: 4 do 1024 punktów pomiarowych
 • Typ regulacji: 2DOF PID, Fast-PID, Slow-PID, Gap-PID, ON/OFF
 • Dokładność: od ±0.1%
 • Wejścia pomiarowe: Pt100, K, J , R, S, B, E, T, N, C, 0/4…20mA, 0…1/5/10V
 • Automatyczny dobór nastaw
 • Wejścia/wyjścia zdarzeń
SKU: brak.
Kategorie: , , .
Producent: .

Zapytaj/Kup

Opis produktu

Wielokanałowe regulatory temperatury (wielopętlowe) na szynę DIN o budowie modułowej z serii Qx1 (QTC1-4).

Wielokanałowe regulatory temperatury o budowie modułowej z serii Qx1 (QTC1-4) to wielopętlowe moduły regulacyjne do pomiaru, regulacji, kontroli i monitoringu temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach technologicznych.

Regulator wielokanałowy temperatury z serii Qx1 składa się z niezależnych 4 – kanałowych modułów regulacji temperatury z serii QTC1-40T i QTC1-4PT. Zastosowanie wielopętlowych regulatorów z serii QX1 redukuje o ok. 75% ilość wymaganych połączeń elektrycznych w porównaniu do typowych regulatorów temperatury. Moduł rozszerzeń QMC1 umożliwia łączenie wielu regulatorów z sterownikami PLC, panelami HMI, systemami nadrzędnymi oraz komputerami PC. Moduł rozszerzeń QMC1 stosowany jest, gdy wymagane jest podłączenie do jednego portu komunikacyjnego więcej niż 16 modułów regulacyjnych QTC1-40T (64 pętle regulacji).

Wielokanałowe (wielopętlowe) regulatory temperatury na szynę QTC1-4  – podstawowe cechy:

(1) Wiele pętli regulacji temperatury i innych wielkości procesowych.

Każdy moduł QTC1-4 może obsłużyć 4 niezależne pętle regulacji, moduły te mogą być łączone ze sobą co umożliwia zbudowanie regulatora wielokanałowego mogącego obsłużyć nawet 1024 niezależne pętle regulacyjne.

(2) Budowa modułowa z wykorzystaniem szyny komunikacyjnej i zasilającej.

Wielokanałowe (wielopętlowe) regulatory temperatury na szynę QX1 (QTC1-4)
Wielokanałowy (wielopętlowe) regulator temperatury QX1 (QTC1-4, QTC1-2)

Regulatory modułowe Qx1 (QTC1-4) są łączone ze sobą za pomocą wspólnej szyny komunikacyjno-zasilającej. Takie rozwiązanie pozwala minimalizację koszów poprzez ograniczenie przestrzeni montażowej, ilości okablowania oraz przyspieszenie wymiany modułów.

(3) Poprawa wydajności regulacji – nowe zaawansowane algorytmy i funkcje regulacji.

Regulatory wielokanałowe z serii Qx1 (QTC1-4) zostały wyposażone w nowe algorytmy regulacji. Pozwala to na zastosowanie tych regulatorów różnorodnych procesach, które wymagają również zaawansowanych i rozbudowanych algorytmów regulacji.

Wielokanałowe regulatory temperatury na szynę QTC1-4 - rodzaje regulacji
Wielopętlowy regulator temperatury QX1 (QTC1-4, QTX1-2) – dostępne rodzaje regulacji
 • Regulacja 2 DOF PID: Nie powoduje przeregulowań oraz szybko tłumi zakłócenia, jest podstawowym algorytmem regulacji w kontrolerach z serii Qx1 (QTC1-4).
 • Regulacja Fast-PID: Zalecana jest zwłaszcza dla regulacji stałowartościowej, celem tej metody regulacji szybkie dojście do wartości docelowej (zadanej) kosztem większego przeregulowania i wolniejszej odpowiedzi na zakłócenie (lepsza wydajność niż tradycyjna regulacja).
 • Regulacja Slow-PID: To rodzaj regulacji zalecany w procesach, które nie generują przeregulowań lub w procesach, w których wartość mierzona (PV) trudno spada, gdy przekroczy wartość zadaną (SV).
 • Regulacja Gap-PID: Jest zalecana dla procesów szybkozmiennych, takich jak regulacja natężeniem przepływu oraz sterowanie zaworami.
Wielokanałowe regulatory temperatury na szynę QTC1-4 - rodzaje regulacji
Wielopętlowy regulator temperatury QX1 (QTC1-4, QTC1-2) – regulacja GAP
 • Regulacja ON/OFF: Wyjście sterujące jest włączone, gdy wartość mierzona (PV) jest niższa niż wartość zadana (SV), a wyjście sterujące jest wyłączone, gdy wartość mierzona (PV) przekroczy wartość zadana (SV). Podczas regulacji ON/OFF występuje przeregulowanie, niedoregulowanie i zjawisko polowania. Regulacja ON-OFF jest zalecana dla procesów, które nie wymagają dokładności.
Wielokanałowe regulatory temperatury na szynę QTC1-4 - regulacja ON/OFF
Wielopętlowy regulator temperatury QX1 (QTC1-4 i QTC1-2) – regulacja ON/OFF

(4) Regulacja wielostrefowa – funkcja regulacji a auto-balansem.

Regulacja wielostrefowa z funkcją automatycznego balansu umożliwia jednorodną regulację poprzez koordynację wielu punktów regulacyjnych (stref) przy pomocy jednej wartości zadanej (1 grupy), co powoduje do zmniejszenia wpływu procesu regulacji na jakość produktu.

Regulacja wielostrefowa (z autobalansem) - wielopętlowy regulator temperatury na szynę QX1 (QTC1-4)
Wielopętlowy regulator temperatury QX1 (QTC1-4 i QTC1-2) – regulacja wielostrefowa (z auto-balansem)

(5) Indywidualne ustawienie wyjścia (wzmocnienie wyjścia, regulacja odchylenia).

Regulator wielopętlowy z serii Qx1 (QTC1-4) umożliwia jednorodną regulację wieloma strefami grzejnymi, gdy znany jest rozkład mocy poszczególnych w strefach. Umożliwia to sterowanie wieloma grzałkami przy użyciu pomiaru temperatury tylko w jednym punkcie, itp.

Regulacja wielostrefowa - wielopętlowy regulator temperatury na szynę QX1 (QTC1-4)
Wielopętlowy regulator temperatury QX1 (QTC1-4 i QTC1-2) – regulacja wielostrefowa

(6) Funkcja wykrywania różnicy wejść.

Funkcja ta umożliwia wykrywanie różnicy na wejściach pomiarowych (np. szczękach zgrzewających maszyny pakującej). Funkcja ta jest dedykowana do maszyn zgrzewających do produkcji toreb plastikowych oraz maszyn pakujących. Regulatory te mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie różnica temperatur na szczękach zgrzewających jest dużym problemem.

(7) Różnorodne interfejsy i funkcje komunikacyjne (USB oraz RS-485 (ModBus RTU).

 • Komunikacja z komputerem lub panelem HMI (USB oraz RS-485 (ModBus RTU)
Wielokanałowy regulator temperatury na szynę QX1 (QTC1-4) - komunikacja z PC
Regulator wielopętlowy QX1 (QTC1-4) – komunikacja z PC
 • Komunikacja z sterownikiem PLC
Regulator temperatury na szynę QX1 (QTC1-4) - komunikacja z PLC
Regulator wielopętlowy QX1 (QTC1-4 i QTC1-2) – komunikacja z PLC

(8) Pozostałe funkcje.

Regulator wielokanałowy serii Qx1 (QTC1-4) posiadają również szereg różnych innych funkcji, przydatnych w wielu aplikacjach m.in.: regulacja grzanie/chodzenie, regulacja kaskadowa, alarm przepalenia grzałek, wejścia/wyjścia zdarzeń, itp.

Główne zastosowania wielokanałowych (wielopętlowych) regulatorów temperatury z serii QTC1-4:

 • Piece i wanny do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Piece odlewnicze (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
 • Autoklawy (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Suszarnie drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Piece do wypału ceramiki,
 • Piece i wanny do wytopu szkła,
 • Piece do kształtowania szkła (stapiania, fusingu, itp.),
 • Piece do obróbki cieplnej szkła (hartowania, odprężania),
 • Piece do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych,
 • Wtryskarki i wytłaczarki do tworzyw i foli (termoformowane),
 • Maszyny pakujące,
 • Piece laboratoryjne,
 • Piece piekarnicze i cukiernicze,
 • Komory i inkubatory (do wylęgu np. drobiu),
 • Inne instalacje przemysłowe w wielu gałęziach przemysłu.

Przykładowy sposób zamawiania regulatora wielokanałowego na szynę DIN z serii QX1:

 • Regulator wielopętlowy QTC1-4PT-RRRRMMMM-00: 4-kanałowy regulator, wersja z 4 przekaźnikowymi wyjściami regulacyjnymi, 4 uniwersalnymi wejściami pomiarowymi oraz z zaciskami do podłączenia zewnętrznego zasilania i komunikacji z hostem.

 • Regulator wielopętlowy QTC1-40T-AAAAMMMM-00: 4-kanałowy regulator, wersja z 4 analogowymi wyjściami regulacyjnymi (prądowymi 4…20mA), 4 uniwersalnymi wejściami pomiarowymi oraz bez zacisków do podłączenia zewnętrznego zasilania i komunikacji z hostem.

 • Moduł rozszerzeń QMC1-C50-0: Moduł rozszerzeń do podłączenia więcej niż 16 modułów regulacyjnych (64 torów regulacyjnych) do jednego portu komunikacyjnego (hosta). Moduł wyposażony w interfejs komunikacyjny RS485 z protokołem ModBus RTU.

Zobacz również nasze czujniki temperatury, mierniki temperatury oraz rejestratory temperatury.

Karty katalogowe:
Icon
Wielopętlowe (wielokanałowe) regulatory temperatury QX1 (QTC1-2 i QTC1-4)

Karta katalogowa wielopętlowych i wielokanałowych regulatorów temperatury z serii QX1 (QTC1-2 i QTC1-4).

Icon
Tabela porównawcza mierników oraz regulatorów temperatury i procesu

Tabela porównawcza podstawowych parametrów przemysłowych regulatorów temperatury i prosesu.

Instrukcje obsługi:
Icon
Wielopętlowe (wielokanałowe) regulatory temperatury QTC1-2 i QTC1-4 (j. ang.)
Icon
Komunikacyjny moduł rozszerzeń QMC1 do regulatorów QTC1-2 i QTC1-4
Oprogramowanie:
Icon
Oprogramowanie do konfiguracji i monitoringu regulatorów QTC1-2 i QTC1-4 - SWC-QTC101M
Katalogi:
Icon
Katalog wskaźniki, mierniki, regulatory i rejestratory temperatury

Katalog zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowanych produktów, takich jak: wskaźniki, mierniki, regulatory i elektroniczne rejestratory temperatury, itp.

 
Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł