Przepływomierze ultradźwiękowe SONIX10D

SONIX10D – przepływomierze ultradźwiękowe do pomiaru przepływu cieczy

Cena netto: ZapytajOpis produktu

Przepływomierze ultradźwiękowe SONIX10D przeznaczone są do pomiaru strumienia przepływu ciepłej i zimnej wody w układach rozliczania mediów i ciepła (ciepłomierzy).

Zasada pomiaru przepływu za pomocą przepływomierzy ultradźwiękowych SONIX 10D polega przesyłaniu skośnie do kierunku ruchu cieczy fali dźwiękowej o dużej częstotliwości. Gdy fala przesyłana jest zgodnie z kierunkiem ruchu cieczy składowa zależna od prędkości cieczy zwiększa jej szybkość propagacji, w kierunku przeciwnym zmniejsza. Przepływomierz mierzy czasy przejścia fali dźwiękowej przez ciecz w obu kierunkach. Różnica tych czasów jest proporcjonalna do prędkości płynącej cieczy. Dla małych prędkości cieczy przepływ w rurociągu może mieć charakter laminarny i zmieniać się na turbulentny dla większych. W zależności od konfiguracji rurociągu rozkład prędkości w przekroju poprzecznym może być symetryczny lub zniekształcony. Oba te zjawiska decydują o dokładności pomiaru przepływu. Zastosowanie w przepływomierzu ultradźwiękowym SONIX 10D dwóch ścieżek ultradźwiękowych oraz odpowiednich układów korekcji ogranicza wpływ obu tych zjawisk.

 

Pomiary przepływu cieczy w rurociągach zamkniętych, całkowicie wypełnionych. Ciecze czyste oraz zanieczyszczone, w których zawartość drobnych ciał stałych nie przekracza 2% wagowo. Ciecz nie może zawierać pęcherzyków gazu w ilości większej niż 2% objętościowo.
Przykłady zastosowań:
 • wodociągi
  • woda surowa z ujęć głębinowych i rzecznych
  • woda uzdatniona
  • woda płuczna
 • energetyka i ciepłownictwo
  • woda sieciowa zasilanie i powrót
  • pomiar energii cieplnej
  • woda chłodząca
  • kondensat
  • woda zdemineralizowana
 • oczyszczalnie i przepompownie ścieków
  • ścieki surowe komunalne i przemysłowe
  • ścieki oczyszczone
  • uwodnione osady
 • przemysł spożywczy
  • oleje
  • syropy
  • ciecze spożywcze
 • przemysł chemiczny i farmaceutyczny
  • płynne chemikalia
  • woda technologiczna i ppoż.
  • ropa naftowa, mazut
 • kopalnie
  • woda zasolona
  • woda drenażowa
Karty katalogowe:
Icon
Przepływomierze ultradzwiękowe SONIX10D