TOPGE2 – głowicowe czujniki temperatury

Rezystancyjne czujniki temperatury typu Pt100/Pt1000 do węzłów cieplnych z serii z serii TOPGE2. Czujniki temperatury RTD (Pt100/Pt1000) z serii TOPGE2 przeznaczone są głównie do pomiaru temperatury do węzłów cieplnych (C.W.U. i C.O.), cieczy, gazów, elementów maszyn i urządzeń. Stosowane głównie w instalacjach ciepłowniczych oraz węzłach ciepłowniczych (C.O. i C.W.U.). Czujniki mogą być wyposażone w element […]

Zakres pomiarowy

-50…150°C (ograniczony temperaturą pracy głowicy)

Max ciśnienie pracy

1.6MPa

Element pomiarowy

1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 lub inny wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B

Linia podłączeniowa

2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)

Średnica osłony

∅6, 8mm, inna

Długość montażowa

85, 120, 210mm, inna

Przyłącze procesowe

M20x1,5, G1/2, inne

Materiał osłony

Stal nierdzewna 1.4541

Min. głębokość zanurzenia

50mm

Stopień ochrony

IP54

Rezystancyjne czujniki temperatury typu Pt100/Pt1000 do węzłów cieplnych z serii z serii TOPGE2.

Czujniki temperatury RTD (Pt100/Pt1000) z serii TOPGE2 przeznaczone są głównie do pomiaru temperatury do węzłów cieplnych (C.W.U. i C.O.), cieczy, gazów, elementów maszyn i urządzeń. Stosowane głównie w instalacjach ciepłowniczych oraz węzłach ciepłowniczych (C.O. i C.W.U.). Czujniki mogą być wyposażone w element pomiarowy Pt100, Pt500, Pt1000 (lub inny). Głowicowe czujniki temperatury TOPGE2,  mogą służyć do pomiaru temperatury cieczy, gazów (w zbiornikach i rurociągach) oraz elementów maszyn i urządzeń w instalacjach przemysłowych i ciepłowniczych. Czujniki temperatury TOPGE2 posiadają małą głowicę przyłączeniową typu MA, ponadto wyposażone są osłonę z przyłączem gwintowym do bezpośredniego montażu w instalacji. Opcjonalnie czujniki mogą być dostarczane z dodatkową osłonną montażową (kieszenią) typu OGG umożliwiającą demontaż czujnika bez konieczności rozszczelnienia instalacji. Czujniki temperatury TOPGE2 stosowane najczęściej do pomiaru temperatury w węzłach cieplnych i na wymiennikach ciepła. 

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD: Pt100/Pt1000) do C.W.U. i C.O. z serii TOPGE2 – przykładowe sposoby montażu:

Czujniki temperatury należy montować w miejscach umożliwiających łatwą obsługę i konserwację. Czujniki należy montować w taki sposób, aby miały odpowiedni kontakt z mierzonym medium.

Zalecana długość montażowa czujników to:

 • w przepływającej wodzie: min. 6-8 średnic osłony zewnętrznej czujnika,
 • w przepływającym powietrzu: min. 10-15 średnic osłony zewnętrznej czujnika.

Przykładowe sposoby montażu czujnika temperatury w rurociągu zostały pokazane poniżej:

 • montaż prostopadły do kierunku przepływu,
 • montaż pod kątem do kierunku przepływu,
 • montaż w kolanie.
Czujniki temperatury - zalecane sposoby montażu

Podczas montażu czujnika temperatury w rurociągu zalecane jest, aby element pomiarowy czujnika temperatury znajdował się w osi przepływu.

Rezystancyjne czujniki temperatury do węzłów cieplnych (C.W.U. i C.O.) z serii TOPGE2:

 • TOPGE2-6-85-G1/2-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury do węzłów cieplnych (C.W.U. i C.O.) typu 1 x Pt100, średnica  osłony 6mm, długość montażowa 85mm, klasa dokładności B, gwint G1/2, linia 2- przewodowa.
 • TOPGE2-Pt1000-6-160-M20x1,5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury do węzłów cieplnych (C.W.U. i C.O.) typu 1 x Pt1000, średnica  osłony 6mm, długość montażowa L=160mm, klasa dokładności B, gwint M20x1,5, linia 2- przewodowa.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

Zobacz również nasze termoregulatory elektroniczne oraz przemysłowe rejestratory temperatury.

TOPGE2 – głowicowe czujniki temperatury

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót