TOPGWN1, TTJGWN1 i TTKGWN1 – czujniki temperatury

Rezystancyjne i termoelektrycznymi czujniki temperatury typu Pt100, J i K z serii TOPGWN1 i TTJGWN1 i TTKGWN1. Czujniki temperatury typu Pt100, J, K z serii TOPGWN1, TTJGWN1, TTKGWN1 przeznaczone są do pomiaru temperatury cieczy, gazów i elementów maszyn i urządzeń. Rezystancyjne czujniki temperatury mogą być wyposażone w rezystor pomiarowy Pt100 lub inny, natomiast termoelektryczne czujniki temperatury […]

Zakres pomiarowy

-200…550°C

Element pomiarowy
 • 1 lub 2 x Pt100 lub inny wg PN-EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
 • 1 lub 2 x Fe-CuNi lub NiCr-Ni wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
Linia podłączeniowa

2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko Pt100)

Spoina pomiarowa

Odizolowana lub uziemiona (dotyczy tylko termopar)

Średnica wkładu pomiarowego

∅6mm

Długość montażowa

100, 160, 250, 400mm, inna

Przyłącze procesowe

M20x1,5, G1/2, inne

Min. głębokość zanurzenia

70mm

Materiał osłony

Stal nierdzewna 1.4541 (1H18N9T), inny

Stopień ochrony
 • NA, DAN, DA: IP65
 • B, MA: IP54

Rezystancyjne i termoelektrycznymi czujniki temperatury typu Pt100, J i K z serii TOPGWN1 i TTJGWN1 i TTKGWN1.

Czujniki temperatury typu Pt100, J, K z serii TOPGWN1TTJGWN1, TTKGWN1 przeznaczone są do pomiaru temperatury cieczy, gazów i elementów maszyn i urządzeń. Rezystancyjne czujniki temperatury mogą być wyposażone w rezystor pomiarowy Pt100 lub inny, natomiast termoelektryczne czujniki temperatury mogą być wyposażone w termopary typu J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni) lub N (NiCrSi-NiSi). Czujniki temperatury z serii T…GWN1 stosowane są głównie w instalacjach przemysłowych i ciepłowniczych. 

Głowicowy czujnik temperatury z serii T…GWN1... składa się z wymiennego wkładu pomiarowego W1/6… z kostką cyniczną i zaciskami elektrycznymi do podłączenia przewodów, spawanej osłony z króćcem montażowym (wykonanej ze stali nierdzewnej) oraz głowicy przyłączeniowej. W głowicy czujnika temperatury istnieje możliwość montażu przetwornika temperatury przetwarzającego mierzoną temperaturę na standardowy sygnał analogowy np. 4-20mA lub cyfrowy HART. Oznaczenie czujnika temperatury z wbudowanym przetwornikiem głowicowym AP-T…GWN1…. Przetwornik temperatury w czujniku ma za zadanie wzmocnić sygnał z czujnika, zapewnić jego linearyzację i zamienić sygnał z czujnika na standardowy sygnał analogowy (prądowy 4-20mA lub napięciowy 0…10V). Wzmocnienie i przetworzenie sygnału na sygnał analogowy umożliwia jego przesłanie na duże odległości, mogą to być różnego rodzaju mierniki tablicowe, regulatory PID, wielokanałowe rejestratory, sterowniki PLC i różne systemy pomiarowe. Dzięki wzmocnieniu, sygnał z czujnika temperatury z przetwornikiem jest odporniejszy na zakłócenia i można go bez problemu przesyłać na duże odległości. Dodatkowo przetworniki temperatury zapewniają separację galwaniczną (izolację pomiędzy elementami układu pomiarowego), która zapobiega bezpośredniemu przepływowi prądu pomiędzy jego elementami. Przetworniki temperatury do termopar umożliwiają zastosowanie zwykłego przewodu elektrycznego zamiast specjalnych przewodów termoparowych i kompensacyjnych, zapewniając kompensuję temperatury zimnych końców termopary. W naszej ofercie posiadamy zarówno przetworniki temperatury do czujników rezystancyjnych, jak i głowicowe przetworniki do czujników termoelektrycznych (termoparowych).

Wkład pomiarowy W1/6… stanowi element wymienny czujników temperatury. Znaczne redukuje to czas i koszty serwisowania czujników na obiekcie. Element pomiarowy, długość zanurzeniowa, gwint przyłącza procesowego, średnica i materiał osłony oraz rodzaj głowicy przyłączeniowej czujnika mogą być dobierane indywidualnie w zależności od potrzeb i wymagań aplikacji.

Rezystancyjne i termoelektryczne czujniki temperatury typu Pt100, J, K z serii TOPGWN1, TTJGWN1 i TTKGWN1 – przykładowe sposoby montażu:

Czujniki temperatury należy montować w miejscach umożliwiających łatwą obsługę i konserwację. Czujniki należy montować w taki sposób, aby miały odpowiedni kontakt z mierzonym medium.

Zalecana długość montażowa czujników to:

 • w przepływającej wodzie: min. 6-8 średnic osłony zewnętrznej czujnika,
 • w przepływającym powietrzu: min. 10-15 średnic osłony zewnętrznej czujnika.

Przykładowe sposoby montażu czujnika temperatury w rurociągu zostały pokazane poniżej:

 • montaż prostopadły do kierunku przepływu,
 • montaż pod kątem do kierunku przepływu,
 • montaż w kolanie.
Czujniki temperatury - zalecane sposoby montażu

Podczas montażu czujnika temperatury w rurociągu zalecane jest, aby element pomiarowy czujnika temperatury znajdował się w osi przepływu.

Przykładowe czujniki temperatury typu Pt100, J, K:

 • TOPGWN12-160-M20x1,5-B: oznacza pojedynczy czujnik temperatury rezystancyjny typu 1xPt100, głowica NA, średnica osłony ∅9mm, długość montażowa L=160mm, gwint M20x1,5, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa.
 • TTKGWN12-160-G1/2″-2: oznacza pojedynczy czujnik temperatury termoelektryczny typu 1xNiCr-Ni (termopara K), głowica NA, średnica osłony ∅9mm, długość montażowa L=160mm, gwint M20x1,5, klasa dokładności 2.
 • 2TOPGWN12-250-M20x1,5-B: oznacza podwójny czujnik temperatury rezystancyjny typu 2xPt100, głowica NA, średnica osłony ∅9mm, długość montażowa L=250mm, gwint M20x1,5, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa..
 • AP-TOPGWN12-100-M20x1,5-B /0…150°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury rezystancyjny typu 1xPt100 z przetwornikiem 4-20mA, głowica NA, średnica osłony ∅9mm, długość montażowa L=100mm, gwint M20x1,5, klasa dokładności B, linia 2- przewodowa., zakres przetwarzania przetwornika 0…150°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

Zobacz również nasze wielofunkcyjne regulatory temperatury oraz wielokanałowe rejestratory temperatury.

TOPGWN1, TTJGWN1 i TTKGWN1 – czujniki temperatury

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót