TOPMG, TTJMG i TTKMG – czujniki temperatury na magnes

Czujniki temperatury (typu Pt100, J, K) z magnesem AlNiCo do pomiaru temperatury powierzchni płaskich z serii TOPMG, TTJMG i TTKMG. Czujniki temperatury na magnes AlNiCo typu Pt100, J, K z serii TOPMG, TTJMG i TTKMG przeznaczone są do przylgowego pomiaru temperatury powierzchni płaskich wykonanych z materiałów magnetycznych. Czujniki temperatury z serii TOPMG, TTJMG i TTKMG […]

Zakres pomiarowy
 • -50…180°C (z kablem w izolacji silikonowej)
 • -50…260°C (z kablem w izolacji teflonowej)
 • -50…400°C (izolacja z włókna szklanego)
Temperatura pracy magnesu

450°C (temperatura pracy lakieru magnesu 300°C)

Element pomiarowy
 • 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN‑EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
 • 1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B
 • 1 lub 2 x Fe-CuNi [J], NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N] wg PN‑EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
Linia pomiarowa

Linia 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko czujników Pt100)

Spoina pomiarowa

Odizolowana lub uziemiona (dotyczy tylko termopar)

Materiał magnesu

Magnes typu AlNiCo

Przewód podłączeniowy

Linka w izolacji jak poniżej:

 • SLSL: linka 2, 3 lub 4×0,22mm2 w podwójnej izolacji silikonowej (do +180°C)
 • TT: linka 2×0,22mm2 w podwójnej izolacji teflonowej (do +260°C)
 • GLGLP: linka 2×0,22mm2 w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie stalowym na zewnątrz (do +400°C)
Długość przewodu

1.5m, inna (stopniowana co 0,5m)

Czujniki temperatury (typu Pt100, J, K) z magnesem AlNiCo do pomiaru temperatury powierzchni płaskich z serii TOPMG, TTJMG i TTKMG.

Czujniki temperatury na magnes AlNiCo typu Pt100, J, K z serii TOPMG, TTJMG i TTKMG przeznaczone są do przylgowego pomiaru temperatury powierzchni płaskich wykonanych z materiałów magnetycznych. Czujniki temperatury z serii TOPMG, TTJMG i TTKMG wyposażone są w uchwyt magnetyczny z magnesem AlNiCo. Zastosowany uchwyt magnetyczny składa się z magnesu AlNiCo i stalowej obudowy co powoduje, że wykorzystane są oba bieguny magnesu (jeden działa bezpośrednio, a drugi nasyca obudowę, przez co również działa na element przyciągany). Uchwyty magnetyczne charakteryzują się dużym udźwigiem przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu zasięgu działania. Zaletą magnesów AlNiCo jest najwyższa spośród wszystkich magnesów stabilność temperaturowa parametrów magnetycznych (w całym zakresie temperatury pracy magnesu). W warunkach optymalnych siła udźwigu tego magnesu wynosi ok. 3kg. W przypadku zabrudzenia powierzchni lub jej nierówności tworzą się szczeliny powietrzne, które osłabiają siłę magnesu (im większa szczelina powietrzna, tym słabsza siła przyciągania magnesu). Dlatego zaleca się, aby powierzchnie magnesu i mierzone były utrzymywane w czystości. Warstwy pośrednie, które nie są magnetyczne, działają tak samo jak szczeliny powietrzne.

Przylgowy pomiar temperatury jest mniej dokładny, jak również wolniejszy od tradycyjnego pomiaru ze względu na różne czynniki, które mają wpływ na pomiar np. temperatura otoczenia. Jednak w niektórych przypadkach pomiar przylgowy jest wystarczający lub jedyny jaki jest możliwy. Podczas pomiaru przylgowego należy brać pod uwagę wszystkie czynniki mające wpływ na pomiar temperatury (m.in. wpływ temperatury otoczenia, rodzaj i jakość powierzchni). Aby pomiar przylgowy był możliwie najdokładniejszy i szybki, mierzona powierzchnia powinny być równa, czysta i gładka. Zalecane jest wprowadzenie kropli oleju lub pasty przewodzącej ciepło na powierzchnię przylgi. Poprawia to zarówno dokładność jak również czas odpowiedzi. Czujniki temperatury (termopary) z magnesem typu typu Pt100, J, K mogą współpracować z naszymi urządzeniami do pomiaru, kontroli, monitoringu oraz rejestracji temperatury. Zobacz nasze mierniki temperatury, regulatory temperatury i wielokanałowe rejestratory temperatury do różnego rodzaju maszyn i urządzeń.

 

Czujniki temperatury na magnes składają się z elementu pomiarowego, np. termopary lub termorezystora, odpowiedniej przylgi oraz uchwytu magnetycznego, który umożliwia łatwe mocowanie czujnika do metalowych powierzchni. Czujniki temperatury z magnesem mają wiele zalet, takich jak:

 • Szybki i prosty montaż bez konieczności stosowania śrub, klejów czy taśm.
 • Możliwość pomiaru temperatury w trudno dostępnych miejscach, np. na rurach, zbiornikach czy elementach ruchomych.
 • Odporność na wstrząsy, drgania i wilgoć.
 • Niska cena i długa żywotność.

Czujniki temperatury na magnes są dostępne w różnych zakresach pomiarowych. Można je dopasować do różnych potrzeb i zastosowań.

 

Przykładowe czujniki temperatury typu Pt100, J, K z uchwytem magnetycznym do pomiaru temperatury powierzchni płaskich z serii TOPMG, TTJMG i TTKMG:

 • TOPMG-1,5-B-L3p-SLSL: oznacza czujnik temperatury z magnesem Alnico typu 1 x Pt100, długość przewodu Lp=13m, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa, przewód w podwójnej izolacji silikonowej.
 • TTJMG-O-1,5-2-GLGLP: oznacza czujnik temperatury z magnesem Alnico typu 1 x J (Fe-CuNi), spoina pomiarowa odizolowana od obudowy, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności 2, przewód w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie metalowym na zewnątrz.
 • TTKMG-O-1,5-2-TT: oznacza czujnik temperatury z magnesem Alnico typu  1 x K (NiCr-Ni), spoina pomiarowa odizolowana od obudowy, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności 2, przewód w podwójnej izolacji teflonowej.

 

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

Zobacz inne nasze elementy współpracujące z czujnikami na magnes np. tablicowe mierniki temperatury, uniwersalne termoregulatory, elektroniczne rejestratory temperatury.

TOPMG, TTJMG i TTKMG – czujniki temperatury na magnes

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót