TOPMG, TTJMG i TTKMG – czujniki temperatury z magnesem

Czujniki temperatury z magnesem AlNiCo z serii TOPMG, TTJMG i TTKMG przeznaczone są do przylgowego pomiaru temperatury powierzchni płaskich wykonanych z materiałów magnetycznych. Czujniki temperatury z serii TOPMG, TTJMG i TTKMG wyposażone są w uchwyt magnetyczny z magnesem typu AlNiCo. Zastosowany uchwyt magnetyczny składa się z magnesu AlNiCo i stalowej obudowy co powoduje, że wykorzystane […]

Zakres pomiarowy
 • -50…180°C (z kablem w izolacji silikonowej)
 • -50…260°C (z kablem w izolacji teflonowej)
 • -50…400°C (izolacja z włókna szklanego)
Temperatura pracy magnesu

450°C (temperatura pracy lakieru magnesu 300°C)

Element pomiarowy
 • 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN‑EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
 • 1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B
 • 1 lub 2 x Fe-CuNi [J], NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N] wg PN‑EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
Linia pomiarowa

Linia 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko czujników Pt100)

Spoina pomiarowa

Odizolowana lub uziemiona (dotyczy tylko termopar)

Materiał magnesu

Magnes typu AlNiCo

Przewód podłączeniowy

Linka w izolacji jak poniżej:

 • SLSL: linka 2, 3 lub 4×0,22mm2 w podwójnej izolacji silikonowej (do +180°C)
 • TT: linka 2×0,22mm2 w podwójnej izolacji teflonowej (do +260°C)
 • GLGLP: linka 2×0,22mm2 w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie stalowym na zewnątrz (do +400°C)
Długość przewodu

1.5m, inna (stopniowana co 0,5m)

Czujniki temperatury z magnesem AlNiCo z serii TOPMG, TTJMG i TTKMG przeznaczone są do przylgowego pomiaru temperatury powierzchni płaskich wykonanych z materiałów magnetycznych. Czujniki temperatury z serii TOPMG, TTJMG i TTKMG wyposażone są w uchwyt magnetyczny z magnesem typu AlNiCo. Zastosowany uchwyt magnetyczny składa się z magnesu AlNiCo i stalowej obudowy co powoduje, że wykorzystane są oba bieguny magnesu (jeden działa bezpośrednio, a drugi nasyca obudowę, przez co również działa na element przyciągany). Uchwyty magnetyczne charakteryzują się dużym udźwigiem przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu zasięgu działania. Zaletą magnesów AlNiCo jest najwyższa spośród wszystkich magnesów stabilność temperaturowa parametrów magnetycznych (w całym zakresie temperatury pracy magnesu). W warunkach optymalnych siła udźwigu magnesu wynosi ok. 3kg. W przypadku zabrudzenia powierzchni lub jej nierówności tworzą się szczeliny powietrzne, które osłabiają siłę magnesu (im większa szczelina powietrzna, tym słabsza siła przyciągania magnesu). Dlatego zaleca się, aby powierzchnie magnesu i mierzone były utrzymywane w czystości. Warstwy pośrednie, które nie są magnetyczne, działają tak samo jak szczeliny powietrzne.

Przylgowy pomiar temperatury jest mniej dokładny, jak również wolniejszy od innych metod pomiarów (ze względu na różne czynniki, które mają wpływ na pomiar) ale w niektórych przypadkach wystarczającym lub jedynym jaki jest możliwy. Podczas pomiaru należy brać pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na pomiar (m.in. wpływ temperatury otoczenia rodzaj i jakość powierzchni). Aby pomiar przylgowy był możliwie najdokładniejszy i szybki, mierzona powierzchnia powinny być równa, czysta i gładka. Zalecane jest wprowadzenie kropli oleju lub pasty przewodzącej ciepło na powierzchnię przylgi. Poprawia to zarówno dokładność jak również czas odpowiedzi.

 

Przykładowe czujniki temperatury z serii TOPMG, TTJMG i TTKMG:

 • TOPMG-1,5-B-L3p-SLSL: oznacza czujnik temperatury z elementem pomiarowym 1 x Pt100, długość przewodu Lp=13m, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa, przewód w podwójnej izolacji silikonowej.
 • TTJMG-O-1,5-2-GLGLP: oznacza czujnik temperatury z elementem pomiarowym 1 x J (Fe-CuNi), spoina pomiarowa odizolowana od obudowy, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności 2, przewód w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie metalowym na zewnątrz.
 • TTKMG-O-1,5-2-TT: oznacza czujnik temperatury z elementem pomiarowym 1 x K (NiCr-Ni), spoina pomiarowa odizolowana od obudowy, długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności 2, przewód w podwójnej izolacji teflonowej.

 

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

TOPMG, TTJMG i TTKMG – czujniki temperatury z magnesem

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót