TOPMG2, TTJMG2 i TTKMG2 – czujniki temperatury z magnesem

Czujniki temperatury wyposażone w magnes z serii TOPMG2, TTJMG2 i TTKMG2 przeznaczone są do pomiaru temperatury płaskich powierzchni wykonanych z materiałów magnetycznych. Czujniki temperatury z serii TOPMG2, TTJMG2 i TTKMG2 wyposażone są w uchwyt magnetyczny typu AlNiCo. Uchwyt magnetyczny wyposażony jest w magnes podkowiasty, który ze względu na swoją konstrukcję, posiadają tylko jedną powierzchnię przyciągającą. Taka […]

Zakres pomiarowy
 • -50…180°C (z kablem w izolacji silikonowej)
 • -50…260°C (z kablem w izolacji teflonowej)
 • -50…400°C (izolacja z włókna szklanego)
Temperatura pracy magnesu

450°C (temperatura pracy lakieru magnesu 300°C)

Element pomiarowy
 • 1 lub 2 x Pt100, Pt500, Pt1000 wg PN‑EN 60751: 2009, klasa dokładności A lub B
 • 1 lub 2 x Ni100, Ni500, Ni1000 wg DIN 43760, klasa dokładności A lub B
 • 1 lub 2 x Fe-CuNi [J], NiCr-Ni [K], NiCrSi-NiSi [N] wg PN‑EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
Linia pomiarowa

Linia 2, 3 lub 4- przewodowa (dotyczy tylko czujników Pt100)

Spoina pomiarowa

Odizolowana lub uziemiona (dotyczy tylko termopar)

Tyo magnesu

AlNiCo

Wymiary magnesu [A x B x H] / siła przyciągania
 • 30 x 20 x 20mm / 45N
 • 40 x 25 x 25mm / 90N
 • 45 x 30 x 29mm / 120N
Przewód podłączeniowy

Linka w izolacji jak poniżej:

 • SLSL: linka 2, 3 lub 4×0,22mm2 w podwójnej izolacji silikonowej (do +180°C)
 • TT: linka 2×0,22mm2 w podwójnej izolacji teflonowej (do +260°C)
 • GLGLP: linka 2×0,22mm2 w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie stalowym na zewnątrz (do +400°C)
Długość przewodu

1.5m, inna (stopniowana co 0,5m)

Czujniki temperatury wyposażone w magnes z serii TOPMG2, TTJMG2 i TTKMG2 przeznaczone są do pomiaru temperatury płaskich powierzchni wykonanych z materiałów magnetycznych. Czujniki temperatury z serii TOPMG2, TTJMG2 i TTKMG2 wyposażone są w uchwyt magnetyczny typu AlNiCo. Uchwyt magnetyczny wyposażony jest w magnes podkowiasty, który ze względu na swoją konstrukcję, posiadają tylko jedną powierzchnię przyciągającą. Taka budowa pozwala na ograniczenie wpływu pola magnetycznego na inne elementy. Nie dochodzi więc do niepożądanego namagnesowania elementu, którego temperatura jest mierzona. Siła przyczepności poszczególnych magnesów wynosi odpowiednio: 45, 90 lub 120N (w zależności od wielkości magnesu). Podana siła jest siłą maksymalną zmierzoną w warunkach optymalnych. W przypadku zabrudzenia powierzchni lub jej nierówności tworzą się szczeliny powietrzne, które osłabiają siłę magnesu (im większa szczelina powietrzna, tym słabsza siła przyciągania magnesu). Dlatego zaleca się, aby powierzchnie magnesu i mierzone były utrzymywane w czystości. Warstwy pośrednie, które nie są magnetyczne, działają tak samo jak szczeliny powietrzne.

Przylgowy pomiar temperatury jest mniej dokładny, jak również wolniejszy od innych metod pomiarów (ze względu na różne czynniki, które mają wpływ na pomiar) ale w niektórych przypadkach wystarczającym lub jedynym jaki jest możliwy. Podczas pomiaru należy brać pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na pomiar (m.in. wpływ temperatury otoczenia rodzaj i jakość powierzchni). Aby pomiar przylgowy był możliwie najdokładniejszy i szybki, mierzona powierzchnia powinny być równa, czysta i gładka. Zalecane jest wprowadzenie kropli oleju lub pasty przewodzącej ciepło na powierzchnię przylgi. Poprawia to zarówno dokładność jak również czas odpowiedzi.

 

Przykładowe czujniki temperatury z serii TOPMG2, TTJMG2 i TTKMG2:

 • TOPMG21-1,5-B-L3p-SLSL: oznacza czujnik temperatury z elementem pomiarowym 1 x Pt100 z magnesem 30 x 20 x 20mm [45N], długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa, przewód w podwójnej izolacji silikonowej.
 • TOPMG22-3-A-L3p-SLSL: oznacza czujnik temperatury z elementem pomiarowym 1 x Pt100 z magnesem 40 x 25 x 25mm [90N], długość przewodu Lp=3m, klasa dokładności B, linia 3- przewodowa, przewód w podwójnej izolacji silikonowej.
 • TTJMG23-O-1,5-2-GLGLP: oznacza czujnik temperatury z elementem pomiarowym 1 x J (Fe-CuNi) z magnesem 45 x 30 x 29mm [120N], spoina pomiarowa odizolowana od obudowy ,długość przewodu Lp=1,5m, klasa dokładności 2, przewód w podwójnej izolacji z włókna szklanego i oplocie metalowym na zewnątrz.
 • TTKMG22-O-3-1-TT: oznacza czujnik temperatury z elementem pomiarowym 1 x K (NiCr-Ni) z magnesem 40 x 25 x 25mm [90N], spoina pomiarowa odizolowana od obudowy, długość przewodu Lp=3m, klasa dokładności 1, przewód w podwójnej izolacji teflonowej.

 

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

TOPMG2, TTJMG2 i TTKMG2 – czujniki temperatury z magnesem

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót