TTKC1, TTSC1, TTRC1 i TTBC1 – czujniki temperatury z osłonami ceramicznymi

Czujniki temperatury z osłonami ceramicznymi (termopary platynowe typu K, S, R i B) z serii TTKC1, TTSC1, TTRC1 i TTBC1 do wypału ceramiki i obróbki cieplnej. Termopary platynowe (ze stopów metali szlachetnych platyny i rodu) z serii TTKC1, TTSC1, TTRC1 i TTBC1 wyposażone są w gazoszczelne osłony ceramiczne, które umożliwiają pomiar wysokiej temperatury. Jako element pomiarowy czujników […]

Temperatura pracy
 • NiCr-Ni (K): -40 ÷ 1200°C
 • PtRh10-Pt [S]: 0…1300°C (praca chwilowa 0…1600°C)
 • PtRh13-Pt [R]: 0…1300°C (praca chwilowa 0…1600°C)
 • PtRh30-PtRh6 [B]: 0…1600°C (praca chwilowa 0…1800°C)
Element pomiarowy
 • 1 lub 2 x NiCr-Ni (K), wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
 • 1 lub 2 x PtRh10-Pt [S], wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
 • 1 lub 2 x PtRh13-Pt [R], wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2
 • 1 lub 2 x PtRh30-PtRh6 [B], wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 2
Średnica drutów termoelektrycznych
 • NiCr-Ni [K]: ∅1mm
 • PtRh10-Pt [S]: ∅0,35 lub 0,5mm
 • PtRh13-Pt [R]: ∅0,35 lub 0,5mm
 • PtRh30-PtRh6 [B] : ∅0,35 lub 0,5mm
Materiał osłony ceramicznej
 • Mulit C610 (Al2O3 60%)
 • Korund C799 (Al2O3 99.7%)
Średnica zewnętrzna osłony

∅6, 8, 10mm lub inna

Długość montażowa

300, 400, 500, 710, 1000mm, inna

Długość części montażowej

100mm, inna

Stopień ochrony IP
 • NA: IP65
 • B, MA: IP54
 • Kostka ceramiczna i wtyk termoparowy: IP66

Czujniki temperatury z osłonami ceramicznymi (termopary platynowe typu K, S, R i B) z serii TTKC1, TTSC1, TTRC1 i TTBC1 do wypału ceramiki i obróbki cieplnej.

Termopary platynowe (ze stopów metali szlachetnych platyny i rodu) z serii TTKC1, TTSC1TTRC1TTBC1 wyposażone są w gazoszczelne osłony ceramiczne, które umożliwiają pomiar wysokiej temperatury. Jako element pomiarowy czujników temperatury z osłonami ceramicznymi mogą być stosowane standardowe termopary typu K (NiCr-Ni) i N (NiCrSi-NiSi), a także termopary platynowe typu S (PtRh10-Pt), R (PtRh13-Pt) lub B (PtRh30-PtRh6). Najczęściej do pomiaru wysokiej temperatury stosuje się termopary platynowe typu S (max 1600°C) lub B (max 1800°C). Ze względu na to że druty termopary wykonane są ze stopów platyny i rodu, termopary platynowe są znacznie droższe od termopar standardowych (K i N). Zaletą ich jest jednak to że mogą mierzyć w sposób ciągły temperatury powyżej 1200°C. Termopar platynowych nie stosuje się zazwyczaj bez odpowiednich gazoszczelnych osłon ceramicznych, gdyż powyżej temperatury 960°C do spoiny pomiarowej mogą dyfundować niektóre substancje z mierzonej atmosfery, które mogą zmieniać charakterystykę termopary. Ponadto z powyższej przyczyny, termopary platynowe nie powinny być umieszczane bezpośrednio w osłonach metalowych (bez odpowiednich osłon ceramicznych). Temperatura pracy czujników z wykonanych ze stopu metali szlachetnych (platyny i rodu) zależy głównie od typu termopary, a także grubości samych drutów termoparowych. W przypadku potrzeby jednoczesnej regulacji oraz rejestracji  temperatury stosuje się termopary podwójne (dwie termopary w jednej obudowie). Wtedy jedna termopara jest podłączana np. do regulatora temperatury lub sterownika, natomiast druga termopara jest podłączana do elektronicznego rejestratora temperatury.

Materiał osłon ceramicznych dla termopary platynowej.

Czujniki temperatury (termopary platynowe) z serii TTKC1, TTSC1, TTRC1 i TTBC1 wyposażone mogą być w osłony ceramiczne o średnicy 6, 8 i 1ommm, rurę uchwytową (do montażu czujnika) oraz aluminiową głowicę przyłączeniową (typu: NA, B, MA), w której znajduje się kostka ceramiczna z zaciskami elektrycznymi. Opcjonalnie czujniki mogą być wyposażone w standardowy wtyk termoparowy lub talerzyk metalowy z kostką ceramiczną i zaciskami elektrycznymi.  Osłony czujników temperatury wykonywane są z dwóch gatunków ceramiki: osłony mulitowe (C610) i korundowe (C799). Osłony mulitowe (C610) stosowane rzadziej i do tego w niższych temperaturach i czystszej atmosferze, zaletą ich jest jednak wyższa odporność na naprężenia termiczne. Natomiast osłony wysokoglinowe (korundowe C799) mogą być stosowane w wysokich temperaturach i zanieczyszczonej atmosferze, są to osłony gazoszczelne. Cermika wysokoglinowa c799 jest jednak mało odporna na gwałtowne zmiany temperatury, dlatego podczas montażu czujnika należy zachować specjalną ostrożność. Szok temperaturowy negatywnie wpływa na strukturę materiału ceramicznego, co może doprowadzić do uszkodzenia osłony ceramicznej. W związku z tym termopary z osłonami ceramicznymi powinny być powoli wprowadzane do wysokiej temperatury.

Zalecane szybkość wprowadzania termopar z osłonami ceramicznymi w zależności od temperatury pracy:

 • Temperatura pracy 1600°C: szybkość wprowadzania termopary do mierzonego ośrodka nie powinna być większa niż 10-20mm/min.
 • Temperatura pracy 1200°C: szybkość wprowadzania termopary do mierzonego ośrodka nie powinna być większa niż 100-200mm/min.

Ponadto osłona ceramiczna termopary nie może być poddawana obciążeniom mechanicznym, które mogą powstawać w wyniku montażu termopary w pozycji poziomej. W zależności od średnicy osłony termopary i długości montażowej podczas montażu poziomego powinny być stosowane dodatkowe zabezpieczenia przed niepożądanym wyginaniem osłony (różnego rodzaju podpórki).

Montaż – czujniki temperatury z osłoną ceramiczną (termopary platynowe).

Montaż czujników temperatury z osłonami ceramicznymi odbywa się za pomocą specjalnych uchwytów montażowych typu UZ11, UZ21 (do spawania) lub UG1 (do wkręcenia). Głębokość zanurzenia termopary może być regulowana, poprzez przesuwanie rury montażowej w uchwycie montażowym. Regulację głębokości zanurzenia organiczna tylko długość rury uchwytowej na której zaciska się uchwyt montażowy. Uchwyt oprócz funkcji montażowej pełni też funkcję uszczelnienia, uszczelnia termoparę w miejscu montażu. Standardowo rura montażowa termopary ma długość 100mm, ale może mieć również inne długości (należy określić podczas zamawiania).

Długość zanurzeniowa, materiał osłony ceramicznej, głowica czujnika oraz rodzaj uchwytu przesuwnego (wyposażenie dodatkowe UG1, UZ-11, UZ-22), mogą być dobierane w zależności od potrzeb i wymagań aplikacji

Opcjonalnie czujniki platynowe temperatury mogą być wyposażone w przetworniki temperatury, przetwarzające mierzoną temperaturę na analogowy sygnał prądowy 4…20mA (wykonanie AP-TT…C1…). W przypadku czujników temperatury z przetwornikami temperatury należy zwrócić uwagę że temperatura pracy głowicy nie powinna przekraczać 80°C, ze względu ma max temperaturę pracy elementów elektronicznych znajdujących się w przetworniku temperatury, zwłaszcza kondensatorów elektrolitycznych.

Termopary ze stopów metali szlachetnych (platyny i rodu) z serii TTKC1, TTSC1, TTRC1 i TTBC1 przeznaczone są gównie do pomiaru wysokiej temperatury w piecach do obróbki cieplnej, wypału ceramiki, wytopu metali i szkła oraz piecach laboratoryjnych. Stosowane są również w kotłach do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, spalania biomasy oraz w kotłach do spalania odpadów komunalnych. Czujniki platynowe temperatury z osłoną ceramiczną z serii  TTKC1, TTSC1, TTRC1 i TTBC1 to najlepsze rozwiązanie do przemysłowego pomiaru bardzo wysokiej temperatury.

Przykładowe czujniki temperatury (termopary platynowe) z osłoną ceramiczną do pieców do wypału ceramiki oraz obróbki cieplnej (np. hartowania) z serii TTKC1, TTSC1, TTRC1 i TTBC1:

 • TTSC12-799-10-500-0,35-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny z osłoną ceramiczną typu 1 x PtRh10-Pt (termopara platynowa typu S), głowica NA, średnica osłony ceramicznej 10mm, materiał osłony ceramicznej: korund (C799), długość montażowa L=500mm, średnica drutów termoelektrycznych 0,35mm, klasa dokładności 2.
 • TTRC12-799-10-500-0,35-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny z osłoną ceramiczną typu 1 x PtRh13-Pt (termopara platynowa typu R), głowica NA, średnica osłony ceramicznej 10mm, materiał osłony ceramicznej: korund (C799), długość montażowa L=500mm, średnica drutów termoelektrycznych 0,35mm, klasa dokładności 2.
 • TTBC12-799-10-500-0,5-2: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny z osłoną ceramiczną typu 1 x PtRh13-Pt (termopara platynowa typu B), głowica NA, średnica osłony ceramicznej 10mm, materiał osłony ceramicznej: korund (C799), długość montażowa L=500mm, średnica drutów termoelektrycznych 0,35mm, klasa dokładności 2.
 • AP-TTSC12-799-10-500-0,35-2/0…1300°C: oznacza pojedynczy czujnik termoelektryczny z osłoną ceramiczną typu 1 x PtRh10-Pt (termopara S), wersja ze standardowym przetwornikiem 4…20mA, głowica NA, średnica osłony ceramicznej 10mm, materiał osłony ceramicznej: korund (C799), długość montażowa L=500mm, średnica drutów termoelektrycznych 0,35mm, klasa dokładności 2, zakres przetwarzania przetwornika: 0…1300°C.

Istnieje możliwość wykonania wersji niestandardowych.

Zobacz również nasze programowalne regulatory temperatury do pieców do wypału ceramiki oraz wielokanałowe rejestratory temperatury do obróbki cieplnej.

TTKC1, TTSC1, TTRC1 i TTBC1 – czujniki temperatury z osłonami ceramicznymi

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót