VM7009A – wideograficzne rejestratory temperatury – 9 kanałowe

VM7009A – wideograficzne rejestratory temperatury – 9 kanałowe

0,00 

Ekranowe rejestratory temperatury i procesów z serii VM7009A. Rejestratory ekranowe temperatury z serii VM7009A to nowe, przemysłowe, elektroniczne i w pełni uniwersalne rejestratory temperatury i procesów przemysłowych. Nasze uniwersalne rejestratory temperatury VM7009A wyposażone są w duży i czytelny ekran dotykowy oraz dziewięć uniwersalnych wejść pomiarowych do wielokanałowego pomiaru, rejestracji i monitoringu temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy […]

Ilość kanałów pomiarowych

9 uniwersalnych kanałów pomiarowych

Ilość kanałów obliczeniowych

36 kanałów, umożliwiają operacje matematyczne pomiędzy kanałami

Interwał pomiaru

100ms

Interwał zapisu
 • Tryb zapisu podstawowy: 1s do 60min
 • Tryb zapisu pomocniczego: 100ms
Typ wejść pomiarowych
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: ±10mV, 0…20mV, 0…50mV, ±200mV, ±1V, ±10V, 0…5VDC
Dokładność

Od ±(0.1%+1 cyfra) zakresu wejścia

Wyświetlacz

Dotykowy 5,7” TFT (320 x 240 pikseli)

Ilość kolorów

16 (z możliwością przypisania koloru do wybranego kanału pomiarowego)

Ilość grup kanałów
 • Ilość grup: 6 podstawowych i 1 pomocnicza
 • Ilość kanałów na grupę: ustawiana (max 12 kanałów)
Sposób wyświetlania pomiarów

Wyświetlane mogą być dane historyczne oraz czasie rzeczywistym w postaci:

 • Wykresów poziomych
 • Wykresów pionowych
 • Wykresów słupkowych (bargrafów)
 • Pól cyfrowych
Klawisze funkcyjne
 • REC : start/stop rejestracji
 • MENU : przejście do konfiguracji (menu rejestratora)
 • FUNC : wykonanie przypisanej do klawisza funkcji
Pamięć wewnętrzna

100MB

Pamięć zewnętrzna
 • Karta pamięci SD (max 2GB)
 • Karta pamięci SDHC (max 32GB)
Port Ethernet

Ethernet (10Base-T):

 • Serwer HTTP
 • Serwer FTP
 • Modbus TCP
 • Serwer SNTP
Wymiary

150 x 144 x 181.8mm

Zasilanie

100…240VAC (85…264VAC), 50/60Hz

Opcje (dostępne po zamówieniu)

Do określania podczas zamawiania:

 • Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU)
 • Wejścia / wyjścia binarne
 • Wyjścia alarmowe (przekaźnikowe)

Ekranowe rejestratory temperatury i procesów z serii VM7009A.

Rejestratory ekranowe temperatury z serii VM7009A to nowe, przemysłowe, elektroniczne i w pełni uniwersalne rejestratory temperatury i procesów przemysłowych. Nasze uniwersalne rejestratory temperatury VM7009A wyposażone są w duży i czytelny ekran dotykowy oraz dziewięć uniwersalnych wejść pomiarowych do wielokanałowego pomiaru, rejestracji i monitoringu temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, przewodności i innych wielkości procesowych w różnorodnych procesach technologicznych. Rejestratory ekranowe wyposażone są m.in. w: kolorowy ekran dotykowy LCD (TFT) o przekątnej 5,7″ (320×240 pikseli), wewnętrzną pamięć (100MB) oraz system zapisu rejestrowanych wielkości na kartach pamięci SD/SDHC (max 32GB). Do wejść pomiarowych rejestratora ekranowego z serii VM7000A mogą być podłączenie zarówno rezystancyjne czujniki temperatury typu Pt100, termopary (J, K, N, S, T, S, R, B,…), jak i sygnały analogowe (napięciowe i prądowe). Wraz z rejestratorem temperatury dostarczane jest również oprogramowanie Parameter Loader oraz Data Viewer. Oprogramowanie Parameter Loader jest pomocne w konfiguracji rejestratora, umożliwia zdalną konfigurację rejestratora z poziomy komputera PC. Natomiast oprogramowanie Data Viewer przeznaczone jest do pobierania, wizualizacji danych pomiarowych w postaci tabel i wykresów, a także do obróbki zapisanych danych na komputerze. Oprogramowanie komunikuje się z rejestratorem za pomocą portu Ethernet.

Ekranowe rejestratory temperatury VM7009A

Ekranowe rejestratory temperatury VM7009A

Dane procesu mogą być przeglądane bezpośrednio w na ekranie rejestratora (w trybie rzeczywisty i historycznym) lub na ekranie komputera PC za pomocą portu Ethernet. Zapisane dane mogą być również przenoszone za pomocą karty pamięci SD lub też pobierane na komputer PC przy wykorzystaniu portu Ethernet (standard). Opcjonalnie rejestrator może być wyposażony w interfejs komunikacyjny RS485 (MODBUS RTU). Ekran dotykowy LCD rejestratora wideograficznego VM7000A pozwala na prezentację danych w różnych formach. Rejestrator ekranowy ma możliwość wyświetlania danych pomiarowych w postaci wykresów poziomych i pionowych (linii trendów), wykresów słupkowych (bargrafów) lub pól cyfrowych. Dane mogą być wyświetlane w czasie rzeczywistym lub też mogą być przeglądane dane historyczne. Konfiguracja rejestratora odbywa za pomocą ekranu dotykowego z przyjaznym interfejsem (obsługa podobna jak smartfona) lub opcjonalnie z poziomu komputera PC za portu Ethernet i oprogramowania Parameter Loader. Ekranowy rejestrator temperatury VM7000A posiada również możliwość swobodnej konfiguracji sposobu wyświetlania danych, konfiguracji wejść pomiarowych, interwału pomiaru i rejestracji danych (zapisu) oraz konfiguracji wyjść alarmowych (zdarzeń).

Nasze wideograficzne rejestratory z serii VM7009A to przemysłowe rejestratory temperatury i procesu wyposażone w dziewięć uniwersalnych wejść pomiarowych, do których można podłączyć zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), termopary jak i sygnały analogowe (napięciowe i prądowe).

Przemysłowe rejestratory z zapisem danych na karcie pamięci z serii VM7000A ze względu na swoją niezawodność, dokładność i rozdzielczość wyświetlania pomiarów znajdują zastosowanie w urządzeniach i liniach produkcyjnych, które muszą spełniać szczególnie wysokie wymagania jakościowe, co, do jakości produktu końcowego (NADCAP, AMS2750, CQI-9 i inne). Dlatego nasze wielokanałowe rejestratory graficzne z serii VM7000A stosowane są zwłaszcza w piecach i liniach do obróbki cieplnej, obróbki galwanicznej, wykonywania powłok i struktur z kompozytów lub tworzyw sztucznych w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Rejestratory ekranowe VM7000A dostępne są również w wersji przenośnej z obudową stołową (WMSU0490A), która umożliwia łatwe i bezpieczne przenoszenie rejestratora z miejsca na miejsce. Przemysłowe rejestratory graficzne w wersji przenośnej (w obudowie stołowej) są stosowane w różnego rodzaju zakładowych laboratoriach pomiarowych, a także w działach kontroli jakości oraz utrzymania ruchu. Nasz wielokanałowy rejestrator ekranowy VM7000A w obudowie przenośnej jest idealnym rozwiązaniem do pomiaru i kontroli rozkładu temperatury w piecach do obróbki cieplnej i suszarniach przemysłowych.

Ekranowe rejestratory temperatury i procesów z serii VM7009A – podstawowe cechy:

 • Zgodność z nowymi wymaganiami „Przemysł 4.0” oraz normą FDA 21 CFR Part 11.
 • Możliwość kontroli i opisu rejestrowanego procesu za pomocą klawiatury ekranowej (np. nazwa produktu, numer seryjny, partia, operator, itp.)
 • Łatwość obsługi przy pomocy dużego wyświetlacza z ekranem dotykowym z intuicyjnym menu.
 • Dużą pojemność pamięci wewnętrznej (100MB). Dane pomiarowe mogą być zapisywane bezpośrednio w wewnętrznej pamięci przez ok. 3 tygodnie (bez karty pamięci SD/SDHC).
 • Obsługa dużych i szybkich kart pamięci SD/SDHC jako magazynu danych (max 32GB).
 • Różne sposoby prezentacji danych. W zależności od potrzeby mogą być wybierane różne sposoby prezentacji pomiarów: wykresy słupkowe (bargrafy), wykresy poziome i pionowe, dane w postaci liczbowej.
 • Funkcje matematyczne. Rejestrator jest wyposażony w funkcje matematyczne, które umożliwiają wykonywanie różnych operacji matematycznych na mierzonych wartościach.
 • Kanały obliczeniowe. Rejestrator jest standardowo wyposażony w 36 kanały obliczeniowe, które są niezależne od kanałów pomiarowych.
 • Oprogramowanie dostarczane jest wraz z rejestratorem temperatury. Program „Parameter Loader” umożliwia łatwą konfigurację i zmianę ustawień, natomiast „Data Viever” umożliwia pobieranie, wizualizację i przeglądanie danych pomiarowych.
 • Małe rozmiary i waga. Wymiary 150 x 144 x 181.8mm, waga ok. 1.0kg.
 • Rejestracja do 12 kanałów pomiarowych i 36 kanałów obliczeniowych.
 • Uniwersalne wejścia pomiarowe. Rejestrator jest wyposażony w max 12 wejść pomiarowych, każde wejście pomiarowe posiada 22 zakresy pomiarowe dla termopar, 4 zakresy dla czujników rezystancyjnych i 8 zakresów dla sygnałów analogowych (napięciowych i prądowych).
 • Port Ethernet. Dostępne funkcje: FTP, Web serwer, SNTP i Modbus TCP.
 • Opcjonalny interfejs RS-485. Dostępny protokół komunikacyjny Modbus RTU (Master/Slave).
 • Wejścia/wyjścia binarne. Opcjonalnie rejestr może być wyposażony w wejścia/wyjścia cyfrowe, które mogą służyć do zdalnego sterowania pracą rejestratora (np. rozpoczęcie i zatrzymanie rejestracji) oraz sygnalizacji stanów alarmowych.

Ekranowe rejestratory temperatury VM7009A – dostępne sposoby prezentacji danych:

 • Ekranowe rejestratory VM7009A mogą wyświetlać dane w postaci pól cyfrowych lub wykresu słupkowego.

 • Ekranowe rejestratory VM7009A mogą wyświetlać dane w postaci wykresu pionowego lub poziomego.

Ekranowe rejestratory temperatury (bezpapierowe) z serii  VM7009A – port Ethernet (Modbus TCP)

Rejestrator wideograficzny VM7000A - Ethernet

Rejestrator wideograficzny VM7000A – Ethernet

Nasze elektroniczne rejestratory z ekranem dotykowym wyposażone zostały standardowo w port Ethernet (Modbus TCP), który umożliwia m.in.:

 • Zdalny odczyt parametrów i ustawień rejestratora na komputerze.
 • Zdalną konfigurację rejestratora.
 • Monitoring mierzonych parametrów za pomocą przeglądarki www (wbudowany Web serwer).
 • Zdalne uruchamianie oraz zatrzymywanie procesu rejestracji.
 • Pobieranie i zapisanie danych na komputerze PC (FTP) za pomocą portu Ethernet.
 • Integrację rejestratorów widograficznych ze sterownikami  PLC i systemami SCADA.

Ekranowe rejestrator temperatury (rejestratory ekranowe) VM7009A – interfejs RS-485 (Modbus RTU Master/Slave)

Elektroniczne rejestratory z ekranem dotykowym VM7000A mogą być opcjonalnie wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485 (Modbus RTU), który umożliwia m.in.:

 • Odczyt parametrów rejestratora.
 • Konfiguracja rejestratora.
 • Zdalne uruchamianie oraz zatrzymywanie procesu rejestracji.
 • Pobieranie i zapisanie danych na komputer PC.
 • Integrację rejestratorów ze sterownikami  PLC i różnymi systemami pomiarowymi.
 • Współpracę z innymi urządzeniami wyposażonymi w RS485 z Modbus RTU (funkcja master/slave).

Ekranowe rejestratory temperatury VM7003A – tryb master/slave.

 • Połączenie kilku wielokanałowych rejestratorów temperatury w jeden uniwersalny (ekranowy) rejestrator temperatury (max 48 kanałów pomiarowych).
Wielokanałowe rejestratory temperatury i procesów z ekranem dotykowym z serii VM7003A - http://acse.pl

Wielokanałowy rejestrator ekranowy VM7009A w połączniu z innymi rejestratorami temperatury (max 48 kanałów)

 • Połączenie kilku różnych urządzeń wyposażonych w Modbus RTU w jeden uniwersalny (ekranowy) rejestrator temperatury (master).
Rejestratory temperatury i procesów z ekranem dotykowym z serii VM7003A.

Wielokanałowy rejestrator ekranowy VM7009A oraz inne urządzenia z ModBus RTU (np. mierniki temperatury i regulatory PID).

Nasz wielokanałowy rejestrator z ekranem dotykowym może pracować w trybie master Modbus RTU, umożliwia to wyświetlanie i rejestrowanie danych pomiarowych na rejestratorze z innych urządzeń wyposażonych w interfejs RS-485 (Modbus RTU). Tryb master Modbus RTU umożliwia podłączenie z rejestratorem do 12 innych urządzeń. Mogą to być inne rejestratory temperatury, przetworniki, regulatory PID oraz mierniki tablicowe, które są wyposażone w interfejs RS485 i protokół Modbus RTU. W takim przypadku ekranowy rejestrator temperatury VM7009A pełni funkcję mastera, a pozostałe urządzenia (mierniki, regulatory) są slevami. Takie rozwiązanie umożliwia rejestrację i monitoring za pomocą rejestratorów z serii VM7000A max 48 wielkości mierzonych razem z kanałami pomiarowymi rejestratora (w przypadku rejestratora VM70012A).

Ekranowe rejestratory temperatury VM7009A z ekranem dotykowym zgodne z „Przemysł 4.0”

Ekranowe rejestratory temperatury VM7009A

Wielokanałowe rejestratory ekranowe VM7009A posiadają funkcje zgodne z nowoczesnymi koncepcjami transformacji technologicznej (czwartej rewolucji przemysłowej) pt. “Przemysł 4.0”. Nasze elektroniczne rejestratory temperatury z kolorowym ekranem dotykowym z serii VM7000A umożliwiają zapis w wewnętrznej pamięci całego procesu produkcyjnego (razem z danymi procesu, opisami i komentarzami). Użytkownik może wprowadzić dane dotyczące procesu bezpośrednio na ekranie dotykowym rejestratora, za pomocą klawiatury ekranowej. Zapisane informacje mogą być następnie odczytane i przeglądane bezpośrednio na ekranie rejestratora lub za pomocą komputera. Osoba obsługująca proces produkcyjny może wprowadzić: nazwę produktu, numer partii, numer seryjny, nazwisko osoby odpowiedzialnej za obsługę procesu, itp. (max 8 różnych konfigurowalnych pozycji).

Zaletą naszego wielokanałowego rejestratora temperatury z ekranem dotykowym z serii VM7000A jest brak obsługi procesu. Nie ma konieczności opisu procesu rejestracji ręcznie (np. za pomocą pisaka na składanej taśmie papierowej), tak ja to się odbywa w przypadku rejestratora papierowego z zapisem na składanej taśmie papierowej. Nasz wielokanałowy rejestrator temperatury VM7000A zapisuje dane procesu bezpośrednio w pamięci (w postaci cyfrowej) wraz z zapisanymi danymi procesu.

Opis procesu może być wprowadzany bezpośrednio na ekranie rejestratora za pomocą ekranu dotykowego i klawiatury ekranowej. Opis jest następnie wyświetlany na ekranie rejestratora lub komputera PC, co ułatwia przeprowadzenie kontroli jakości i archiwizację wszystkich danych na dysku sieciowym lub serwerze.

Dane, które mogą być wprowadzane bezpośrednio na za pomocą ekranu dotykowego i klawiatury ekranowej to:

 • Znak rozpoczęcia i zakończenia procesu (data i czas).

Wielokanałowe rejestratory temperatury VM7000A

 • Dane procesu (do konfigurowanych 8 pozycji).
  1. Nazwa produktu
  2. Numer partii
  3. Numer seryjny
  4. Nazwisko wykonującego proces

Wprowadzone dane są wyświetlane na ekranie wraz wykresem w czasie rzeczywistym i historycznym. Informacje o przebiegu procesu produkcyjnego są rejestrowane w osobnym pliku wraz z dodanymi opisami i komentarzami.

Ekranowe rejestratory temperatury VM7009A – schemat obsługi procesu produkcyjnego.

Wielokanałowy rejestrator temperatury VM7000A

Ekranowe rejestratory temperatury VM7009A – zgodność z FDA CFR Part11 (opcja).

Wielokanałowe rejestratory temperatury i procesów z zapisem danych na karcie pamięci z serii VM7000 dostępne są również w wykonaniu zgodnym z FDA 21 CFR Part11 (ang. Food and Drug Administration, FDA). Norma FDA 21 CFR Part11 dotyczy bezpieczeństwa danych elektronicznych i elektronicznych podpisów. Dlatego nasze bezpapierowe rejestratory temperatury z serii VM7000A mogą być stosowane w zakładach, które produkują urządzenia lub materiały farmaceutyczne, farmaceutyki i lekarstwa, kosmetyki, produkty spożywcze, pasze, itp.

W związku z tym rejestratory wideograficzne temperatury VM7000A posiadają następujące możliwości:

 • Zarządzanie dostępem: wysokie bezpieczeństwo danych dzięki funkcji logowania (obsługa tylko przez zarejestrowanego użytkownika).
 • Audyt dostępu: rejestrator zapisuje informacje o użytkowniku oraz prowadzi dziennik zmian parametrów lub ustawień.
 • Elektroniczny podpis: dodawanie podpisu elektroniczne do zapisanych danych za pomocą oprogramowania.
 • Wydruku danych: może zostać wydrukowany wykres trendu, wartości chwilowe i dane dziennika audytu wraz z podpisem elektronicznym.
 • Zabezpieczenie przed fałszowaniem danych: rejestrator umożliwia wykrywanie fałszerstw i uszkodzeń danych.

Ekranowe rejestratory temperatury i procesu z serii VM7009A – przykładowy kod zamówieniowy:

 • Rejestrator VM7009A000: 9-kanałowy rejestrator ekranowy temperatury i procesy z ekranem dotykowym (rejestrator graficzny)

 

Zobacz również inne nasze urządzenia m.in. czujniki temperatury, mierniki temperatury, regulatory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót