VM7012A – wideograficzne rejestratory temperatury – 12 kanałowe

VM7012A – wideograficzne rejestratory temperatury – 12 kanałowe

0,00 

Wielokanałowe rejestratory temperatury do pomiaru temperatury i procesów z serii VM7012A. Nasze wielokanałowe rejestratory temperatury z serii VM7012A to elektroniczne rejestratory temperatury i procesów przemysłowych, które są wyposażone w ekran dotykowym oraz dwanaście uniwersalnychwejść pomiarowych. Wielokanałowe rejestratory (wideograficzne) VM7012A przeznaczone są głównie do pomiaru, rejestracji i monitoringu temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, przewodności […]

Ilość kanałów pomiarowych

9 uniwersalnych kanałów pomiarowych

Ilość kanałów obliczeniowych

36 kanałów, umożliwiają operacje matematyczne pomiędzy kanałami

Interwał pomiaru

100ms

Interwał zapisu
 • Tryb zapisu podstawowy: 1s do 60min
 • Tryb zapisu pomocniczego: 100ms
Typ wejść pomiarowych
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: ±10mV, 0…20mV, 0…50mV, ±200mV, ±1V, ±10V, 0…5VDC
Dokładność

Od ±(0.1%+1 cyfra) zakresu wejścia

Wyświetlacz

Dotykowy 5,7” TFT (320 x 240 pikseli)

Ilość kolorów

16 (możliwość przypisania koloru do wybranego kanału pomiarowego)

Ilość wyświetlanych grup kanałów
 • Ilość grup: 6 podstawowych i 1 pomocnicza
 • Ilość kanałów na grupę: ustawiana (max 12 kanałów pomiarowych)
Sposób wyświetlania pomiarów

Wyświetlane mogą być dane historyczne oraz czasie rzeczywistym w postaci:

 • Wykresów poziomych
 • Wykresów pionowych
 • Wykresów słupkowych (bargrafów)
 • Pól cyfrowych
Klawisze funkcyjne
 • REC: start/stop rejestracji
 • MENU: wejście do menu konfiguracji (menu rejestratora)
 • FUNC: wykonanie przypisanej do klawisza funkcji
Pamięć wewnętrzna

100MB

Pamięć zewnętrzna
 • Karta pamięci SD (max 2GB)
 • Karta pamięci SDHC (max 32GB)
Port Ethernet

Ethernet (10Base-T):

 • Serwer HTTP
 • Serwer FTP
 • Modbus TCP
 • Serwer SNTP
Wymiary

150 x 144 x 181.8mm

Zasilanie

100…240VAC (85…264VAC), 50/60Hz

Opcje (dostępne po zamówieniu)

Do określania podczas zamawiania:

 • Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU)
 • Wejścia / wyjścia binarne
 • Wyjścia alarmowe (przekaźnikowe)

Wielokanałowe rejestratory temperatury do pomiaru temperatury i procesów z serii VM7012A.

Nasze wielokanałowe rejestratory temperatury z serii VM7012A to elektroniczne rejestratory temperatury i procesów przemysłowych, które są wyposażone w ekran dotykowym oraz dwanaście uniwersalnychwejść pomiarowych. Wielokanałowe rejestratory (wideograficzne) VM7012A przeznaczone są głównie do pomiaru, rejestracji i monitoringu temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, przewodności i innych wielkości procesowych w różnorodnych procesach technologicznych i przemysłowych. Nasze wielokanałowe rejestratory temperatury wyposażone są m.in. w: w duży i czytelny ekran dotykowy LCD (TFT) o przekątnej 5,7″ (320×240 pikseli), wewnętrzną pamięć (100MB) oraz system zapisu danych na karcie pamięci SD/SDHC (max 32GB). Do wejść pomiarowych rejestratora z serii VM7000A mogą być podłączenie zarówno czujniki temperatury Pt100, termopary (J, K, N, S, T, S, R, B,…), jak i sygnały analogowe (napięciowe i prądowe). Wraz z rejestratorem temperatury dostarczane jest również oprogramowanie Parameter Loader oraz Data Viewer. Oprogramowanie Parameter Loader jest pomocne w konfiguracji rejestratora, umożliwia zdalną konfigurację rejestratora z poziomy komputera PC. Natomiast oprogramowanie Data Viewer przeznaczone jest do pobierania, wizualizacji danych pomiarowych w postaci tabel i wykresów, a także do obróbki zapisanych danych na komputerze. Oprogramowanie komunikuje się z rejestratorem za pomocą portu Ethernet.

Wielokanałowe rejestratory wideograficzne do pomiaru temperatury i procesów z serii VM7012A.

Dane procesu mogą być przeglądane bezpośrednio w na ekranie rejestratora (w trybie rzeczywisty i historycznym) lub na ekranie komputera PC za pomocą portu Ethernet. Zapisane dane mogą być również przenoszone za pomocą karty pamięci SD lub też pobierane na komputer PC przy wykorzystaniu portu Ethernet (standard). Opcjonalnie rejestrator może być wyposażony w interfejs komunikacyjny RS485 (MODBUS RTU). Ekran dotykowy LCD rejestratora wideograficznego VM7000A pozwala na prezentację danych w różnych formach. Rejestrator ekranowy ma możliwość wyświetlania danych pomiarowych w postaci wykresów poziomych i pionowych (linii trendów), wykresów słupkowych (bargrafów) lub pól cyfrowych. Dane mogą być wyświetlane w czasie rzeczywistym lub też mogą być przeglądane dane historyczne. Konfiguracja rejestratora odbywa za pomocą ekranu dotykowego z przyjaznym interfejsem (obsługa podobna jak smartfona) lub opcjonalnie z poziomu komputera PC za portu Ethernet i oprogramowania Parameter Loader. Ekranowy rejestrator temperatury VM7000A posiada również możliwość swobodnej konfiguracji sposobu wyświetlania danych, konfiguracji wejść pomiarowych, interwału pomiaru i rejestracji danych (zapisu) oraz konfiguracji wyjść alarmowych (zdarzeń).

Wielokanałowe rejestratory z serii VM7012A to wideograficzne rejestratory temperatury i procesu, które są wyposażone w dwanaście uniwersalnych wejść pomiarowych, do których można podłączyć zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), termopary jak i sygnały analogowe (napięciowe i prądowe).

Bezpapierowe rejestratory wideograficzne z serii VM7000A ze względu na swoje możliwości głównie dokładność i rozdzielczość znajdują zastosowanie w urządzeniach i liniach produkcyjnych muszących spełniać szczególnie wysokie wymagania jakościowe, co, do jakości produktu końcowego (NADCAP, AMS2750E, CQI-9 i inne). Nasze rejestratory wigeograficzne VM7000A stosowane są zwłaszcza w piecach i liniach do obróbki cieplnej, obróbki galwanicznej, wykonywania powłok i struktur z kompozytów lub tworzyw sztucznych w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Rejestratory ekranowe VM7000A dostępne są również w wersji z obudową przenośną (obudowa laboratoryjna WMSU0490A), która umożliwia łatwe i bezpieczne przenoszenie rejestratora. Rejestratory graficzne w wersji przenośnej (w obudowie stołowej) znajdują zastosowane w różnego rodzaju laboratoriach pomiarowych, a także w działach kontroli jakości oraz utrzymania ruchu. Rejestrator ekranowy VM7000A w obudowie przenośnej jest idealnym rozwiązaniem do kontroli rozkładu temperatury w piecach do obróbki cieplnej i suszarniach przemysłowych.

Wielokanałowe rejestratory temperatury i procesów z serii VM7012A – podstawowe cechy:

 • Zgodność z nowymi wymaganiami „Przemysł 4.0” oraz normą FDA 21 CFR Part 11.
 • Możliwość kontroli i opisu rejestrowanego procesu za pomocą klawiatury ekranowej (np. nazwa produktu, numer seryjny, partia, operator, itp.)
 • Łatwość obsługi przy pomocy panelu dotykowego z intuicyjnym menu.
 • Dużą pojemność pamięci wewnętrznej (100MB). Dane pomiarowe mogą być zapisywane bezpośrednio w wewnętrznej pamięci przez ok. 3 tygodnie (bez karty pamięci SD/SDHC).
 • Obsługa dużych kart pamięci SD/SDHC jako magazynu danych (max 32GB).
 • Różne sposoby prezentacji danych. W zależności od potrzeby mogą być wybierane różne sposoby prezentacji pomiarów: wykresy słupkowe (bargrafy), wykresy poziome i pionowe, dane w postaci liczbowej.
 • Funkcje matematyczne. Rejestrator jest wyposażony w funkcje obliczeniowe, które umożliwiają wykonywanie różnych operacji matematycznych na kanałach pomiarowych.
 • Kanały obliczeniowe. Rejestrator jest standardowo wyposażony w 36 kanały obliczeniowe, które są niezależne od kanałów pomiarowych.
 • Oprogramowanie dostarczane jest wraz z rejestratorem temperatury. Program „Parameter Loader” umożliwia łatwą konfigurację i zmianę ustawień, natomiast „Data Viever” umożliwia pobieranie, wizualizację i przeglądanie danych pomiarowych.
 • Małe rozmiary i waga. Wymiary 150 x 144 x 181.8mm, waga ok. 1.0kg.
 • Rejestracja do 12 kanałów pomiarowych i 36 kanałów obliczeniowych.
 • Uniwersalne wejścia pomiarowe. Rejestrator jest wyposażony w max 12 wejść pomiarowych, każde wejście pomiarowe posiada 22 zakresy pomiarowe dla termopar, 4 zakresy dla czujników rezystancyjnych i 8 zakresów dla sygnałów analogowych (napięciowych i prądowych).
 • Port Ethernet. Dostępne funkcje: FTP, Web serwer, SNTP i Modbus TCP.
 • Opcjonalny interfejs RS-485. Dostępny protokół komunikacyjny Modbus RTU (Master/Slave).
 • Wejścia/wyjścia binarne. Opcjonalnie rejestr może być wyposażony w wejścia i wyjścia cyfrowe, które mogą służyć do zdalnego sterowania pracą rejestratora oraz sygnalizacji stanów alarmowych.

Wielokanałowe rejestratory temperatury VM7012A – dostępne sposoby prezentacji danych:

 • Wielokanałowe rejestratory temperatury z serii VM7012A mogą wyświetlać dane w postaci pól cyfrowych lub wykresu słupkowego.

 • Wielokanałowe rejestratory temperatury z serii VM7012A mogą wyświetlać dane w postaci wykresu pionowego lub poziomego.

Wielokanałowy rejestrator temperatury  z serii  VM7012A – port Ethernet (Modbus TCP)

Wideograficzne rejestratory temperatury VM7012A

Rejestrator wideograficzny VM7000A – Ethernet

Nasze elektroniczne rejestratory z ekranem dotykowym wyposażone zostały standardowo w port Ethernet (Modbus TCP), który umożliwia m.in.:

 • Zdalny odczyt parametrów i ustawień rejestratora na komputerze.
 • Zdalną konfigurację rejestratora.
 • Monitoring mierzonych parametrów za pomocą przeglądarki www (wbudowany Web serwer).
 • Zdalne uruchamianie oraz zatrzymywanie procesu rejestracji.
 • Pobieranie i zapisanie danych na komputerze PC (FTP) za pomocą portu Ethernet.
 • Integrację rejestratorów widograficznych ze sterownikami  PLC i systemami SCADA

Wielokanałowy rejestrator temperatury VM7012A – interfejs RS-485 (Modbus RTU Master/Slave)

Elektroniczne rejestratory z ekranem dotykowym VM7000A mogą być opcjonalnie wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485 (Modbus RTU), który umożliwia m.in.:

 • Odczyt parametrów rejestratora.
 • Konfiguracja rejestratora.
 • Zdalne uruchamianie oraz zatrzymywanie procesu rejestracji.
 • Pobieranie i zapisanie danych na komputer PC.
 • Integrację rejestratorów ze sterownikami  PLC i różnymi systemami pomiarowymi.
 • Współpracę z innymi urządzeniami wyposażonymi w RS485 z Modbus RTU (funkcja master/slave).

Wielokanałowe rejestratory temperatury VM7012A – tryb master/slave.

 • Połączenie kilku wielokanałowych rejestratorów temperatury w jeden wielokanałowy rejestrator temperatury (max 48 kanałów pomiarowych).
Wideograficzne rejestratory temperatury VM7012A- http://acse.pl

Wielokanałowe rejestratory VM7012A w połączniu z innymi rejestratorami temperatury (max 48 kanałów)

Rejestratory graficzne VM7012A – tryb master-slave

Wideograficzne rejestratory temperatury VM7012A

Wielokanałowe rejestratory VM7012A oraz inne urządzenia z ModBus RTU (np. mierniki temperatury i regulatory PID).

Nasz wielokanałowy rejestrator z ekranem dotykowym wyposażony może być w funkcję mastera Modbus RTU, która umożliwia wyświetlanie i rejestrowanie danych pomiarowych na rejestratorze z innych urządzeń wyposażonych w interfejs RS-485 (Modbus RTU). Funkcja mastera Modbus RTU umożliwia podłączenie do rejestratora do 12 innych urządzeń. Mogą to być rejestratory, przetworniki, regulatory oraz mierniki tablicowe wyposażone w interfejs RS-485 i protokół Modbus RTU. W takim przypadku ekranowy rejestrator temperatury VM7000A pełni funkcję mastera, podłączone urządzenia są slevami. Takie rozwiązanie umożliwia rejestrację i monitoring za pomocą rejestratora VM7000A max 48 wielkości mierzonych razem z kanałami pomiarowymi rejestratora (dla rejestratora VM70012A).

Wielokanałowe rejestratory temperatury VM7012A z ekranem dotykowym zgodne z „Przemysł 4.0”

Wideograficzne rejestratory temperatury VM7012A

Wielokanałowe rejestratory VM7012A posiadają funkcje zgodne z nowoczesnymi koncepcjami transformacji technologicznej (czwartej rewolucji przemysłowej) p.t. “Przemysł 4.0”. Nasze elektroniczne rejestratory temperatury z kolorowym ekranem dotykowym z serii VM7000A umożliwiają zapis w wewnętrznej pamięci całego procesu produkcyjnego (razem z danymi procesu, opisami i komentarzami). Użytkownik może wprowadzić dane dotyczące procesu bezpośrednio na ekranie dotykowym rejestratora, za pomocą klawiatury ekranowej. Zapisane informacje mogą być następnie odczytane i przeglądane bezpośrednio na ekranie rejestratora lub za pomocą komputera. Osoba obsługująca proces produkcyjny może wprowadzić: nazwę produktu, numer partii, numer seryjny, nazwisko osoby odpowiedzialnej za obsługę procesu, itp. (max 8 różnych konfigurowalnych pozycji).

Zaletą naszego wielokanałowego rejestratora temperatury z ekranem dotykowym z serii VM7000A jest brak obsługi procesu. Nie ma konieczności opisu procesu rejestracji ręcznie (np. za pomocą pisaka na składanej taśmie papierowej), tak ja to się odbywa w przypadku rejestratora papierowego z zapisem na składanej taśmie papierowej.  Nasz wielokanałowy rejestrator temperatury VM7000A zapisuje dane procesu bezpośrednio w pamięci (w postaci cyfrowej) wraz z zapisanymi danymi procesu.

Opis procesu może być wprowadzany bezpośrednio na ekranie rejestratora za pomocą ekranu dotykowego i klawiatury ekranowej. Opis jest następnie wyświetlany na ekranie rejestratora lub komputera PC, co ułatwia przeprowadzenie kontroli jakości i archiwizację wszystkich danych na dysku sieciowym lub serwerze.

Dane, które mogą być wprowadzane bezpośrednio na za pomocą ekranu dotykowego i klawiatury ekranowej to:

 • Znak rozpoczęcia i zakończenia procesu (data i czas).

Wideograficzne rejestratory temperatury VM7012A

 • Dane procesu (do konfigurowanych 8 pozycji).
  1. Nazwa produktu
  2. Numer partii
  3. Numer seryjny
  4. Nazwisko wykonującego proces

Wprowadzone dane są wyświetlane na ekranie wraz wykresem w czasie rzeczywistym i historycznym. Informacje o przebiegu procesu produkcyjnego są rejestrowane w osobnym pliku wraz z dodanymi opisami i komentarzami.

Wielokanałowe rejestratory temperatury VM7012A – schemat obsługi procesu produkcyjnego.

Wideograficzne rejestratory temperatury VM7012A

Wielokanałowe rejestratory temperatury VM7012A – zgodność z FDA CFR Part11 (opcja).

Wielokanałowe rejestratory temperatury i procesów z zapisem danych na karcie pamięci z serii VM7000 dostępne są również w wykonaniu zgodnym z FDA 21 CFR Part11 (ang. Food and Drug Administration, FDA). Norma FDA 21 CFR Part11 dotyczy bezpieczeństwa danych elektronicznych i elektronicznych podpisów. Dlatego nasze bezpapierowe rejestratory temperatury z serii VM7000A mogą być stosowane w zakładach, które produkują urządzenia lub materiały farmaceutyczne, farmaceutyki i lekarstwa, kosmetyki, produkty spożywcze, pasze, itp.

W związku z tym rejestratory wideograficzne temperatury VM7000A posiadają następujące możliwości:

 • Zarządzanie dostępem: wysokie bezpieczeństwo danych dzięki funkcji logowania (obsługa tylko przez zarejestrowanego użytkownika).
 • Audyt dostępu: rejestrator zapisuje informacje o użytkowniku oraz prowadzi dziennik zmian parametrów lub ustawień.
 • Elektroniczny podpis: dodawanie podpisu elektroniczne do zapisanych danych za pomocą oprogramowania.
 • Wydruku danych: może zostać wydrukowany wykres trendu, wartości chwilowe i dane dziennika audytu wraz z podpisem elektronicznym.
 • Zabezpieczenie przed fałszowaniem danych: rejestrator umożliwia wykrywanie fałszerstw i uszkodzeń danych.

Wielokanałowe rejestratory temperatury z serii VM7012A – przykładowy kod zamówieniowy:

 • Rejestrator VM7012A000: 12-kanałowy wideograficzny rejestrator temperatury i procesy z ekranem dotykowym (rejestrator graficzny).

 

Zobacz również inne nasze urządzenia m.in. czujniki temperatury, mierniki temperatury, regulatory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót