Regulatory temperatury na szynę DIN WCL-13A – Shinko Technos

WCL-13A – regulatory temperatury i procesu na szynę DIN

Cena netto: Zapytaj

 • Regulacja: PID, PI, PD, P, ON/OFF
 • Dokładność: ±0.2%
 • Próbkowanie: 25, 125, 250ms
 • Wejście: Pt100, JPt100, K, J , R, S, B, E, T, N, C, PL-II, 4…20mA, 0…20mA, 0…1V, 0…10V, 1…5V, 0…5V
 • Automatyczny dobór nastaw, kasowanie offsetu
 • Regulacja grzaniem, chłodzeniem lub grzaniem/chłodzeniem
 • Miękki start regulacji – rampa
 • Limitowanie prędkości zamian wyjścia
 • Możliwość konfiguracji za pomocą SWS-WCL01M (USB)
 • RS-485 (Shinko ASCII, MODBUS RTU/ASCII)
 • Stopień ochrony IP20
 • Montaż: na szynie DIN
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup
Wyświetlacz
 • PV: 4 czerwone cyfry 7.4x4mm(HxW)
 • SV: 4 czerwone cyfry 7.4x4mm(HxW)
Wejście
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • RTD: Pt100, JPt100 linia 3-przewodowa
 • Prądowe: 0...20mA, 4...20mA
 • Napięciowy: 0...1VDC, 0...5V, 1...5V, 0...10VDC
Dokładność ±0.2%
Próbkowanie 25, 125, 250ms
Wyjścia regulacyjne OUT
 • Przekaźnikowe : 1a; 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0...12VDC, max. 40mA
 • Prądowe liniowe: 4...20mA
 • Napięciowe liniowe: 0...10VDC
Regulacja
 • PID (z funkcją auto-tuningu)
 • PI, PD (z funkcją auto-resetu)
 • P (z funkcją auto-resetu)
 • ON/OFF
Podstawowe funkcje (blok funkcji)
 • Dwukanałowy regulator
 • Regulator z wejściem różnicowym
 • Regulator z wejściem sumującym
 • Regulator z wyjściem grzanie/chłodzenie
 • Regulator kaskadowy
 • Regulator z analogowym wejściem zdalnego zadawania
 • Regulator 1-wejście / 2-wyjścia
 • Regulator z wyjściem retransmisyjnym
 • Regulator z timerem
Komunikacja RS-485: Shinko ASCII lub MODBUS ASCII/RTU
Wyjście alarmowe
 • Standardowo brak wyjścia (odczyt stanu za pomocą interfejsu)
 • Open collector 0.1A 24VAC (opcja)
Alarm przerwania pętli
 • Standardowo brak wyjścia (odczyt stanu za pomocą interfejsu)
 • Open collector 0.1A 24VAC (opcja)
Wejście zdalnego zadawania
 • 4...20mA (blok funkcji)
 • 0...20mA (blok funkcji)
 • 1...5V (blok funkcji)
 • 0...1V (blok funkcji)
Wyjście retransmisyjne 4...20mA DC (blok funkcji)
Zasilanie
 • 100...240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Pobór mocy Ok. 9VA
Montaż Na szynie DIN
Funkcje standardowe Korekcja czujnika, blokada nastaw, rampa, limitowanie prędkości zmian wyjścia, zabezpieczenie przed zanikiem zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, uszkodzenie czujnika (przekroczenie zakresu), funkcja wygaszenia wyświetlaczy, funkcja automatycznej jasności wyświetlacza.

Opis produktu

Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę DIN z serii WCL-13A.

Cyfrowe regulatory temperatury na szynę z serii WCL-13A to nowoczesne i w pełni elektroniczne regulatory z algorytmem PID, przeznaczone głównie do regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych wielkości w różnorodnych procesach technologicznych. Mikroprocesorowe regulatory temperatury standardowo wyposażone są w funkcję automatycznego doboru nastaw, która pozwala osobom niemającym doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na uzyskanie dobrych parametrów regulacji. Nasze elektroniczne regulatory temperatury z serii WCL-13A posiadają standardowo funkcję rampy, która umożliwia limitowanie prędkości zmian wartości zadanej w czasie. Uniwersalne regulatory temperatury WCL-13A przeznaczone są do montażu na standardowej szynie DIN za pomocą specjalnej podstawki montażowej.

Opcjonalnie regulatory na szynę WCL-13A mogą być wyposażone w funkcję komunikacji szeregowej RS-485 z protokołem MODBUS ASCII lub RTU, która umożliwia łatwą integrację z systemami automatyki. Ze względu na rozmiary i cenę uniwersalne regulatory na szynę z serii  WCL-13A mogą być łączone za pomocą interfejsy cyfrowego RS-485 z sterownikami PLC (zastępując moduły PID sterownika), co powoduje obniżenie koszów instalacji i zwiększenie niezawodności i prędkości działania całego układu regulacji.

Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę WCL-13A ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są głównie do zastosowań przemysłowych. Montowane są przede wszystkim w wtryskarkach, wytłaczarkach, maszynach pakujących, urządzeniach laboratoryjnych, autoklawach, suszarniach. Ponadto w piecach do obróbki cieplnej, wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania) także w innych instalacjach przesyłowych w wielu gałęziach przemysłu, a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu) oraz wentylacji i klimatyzacji.

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu interfejsu RS485

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Regulacja temperatury wielostrefowa przy użyciu RS485
Regulacja temperatury wielostrefowa przy użyciu RS485

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu sygnału analogowego 4…20mA

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie funkcji analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora prowadzącego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Wielostrefowa regulacja temperatury wielostrefowa przy użyciu 4...20mA
Wielostrefowa regulacja temperatury wielostrefowa użyciu 4…20mA

Dostępne funkcje regulatora na szynę DIN definiowane samodzielnie przez użytkownika za pomocą oprogramowania narzędziowego:

 • Regulator dwukanałowy (dwa niezależne tory regulacyjne)
 • Regulator z wejściem różnicowym (regulator różnicowy)
 • Regulator z wejściem sumującym (regulator sumy)
 • Regulator kaskadowy
 • Regulator jednokanałowy z timerem (timer automatyczny lub ręczny)

Bloki funkcyjne regulatora na szynę DIN z serii WCL-13A:
Bloki funkcyjne mogą zostać skonfigurowane tylko za pomocą zestawu do konfiguracji (konwertera i oprogramowania). Dla regulatorów wyposażonych interfejs RS-485, konfiguracja obywa się przez ten interfejs. Osobno dla każdego kanału może być skonfigurowany: blok wejścia, blok regulacji i blok wyjścia.

I. Regulator dwukanałowy na szynę (dwa wejścia pomiarowe i dwa wyjścia regulacyjne)

Regulator dwukanałowy temperatury WCL-13A

II. Funkcja bloku wejścia 1 (dwa wejścia pomiarowe i jedno wyjście regulacyjne – regulowana suma lub różnica wejść)

Różnica wejść PV: [Blok wejścia 1] otrzymuje wartość (wejście 1 – wejście 2) lub (wejście 2 – wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 1].

Suma wejść PV: [Blok wejścia 1] otrzymuje wartość (wejście 1 + wejście 2) lub (wejście 2 + wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 1].

Regulator temperatury z erjściem różnicowym lub sumującym WCL-13A

III. Funkcja bloku wejścia 2 (dwa wejścia pomiarowe i jedno wyjście regulacyjne – regulowana suma lub różnica wejść)

Różnica wejść PV: [Blok wejścia 2] otrzymuje wartość (wejście 1 – wejście 2) lub (wejście 2 – wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 2].

Suma wejść PV: [Blok wejścia 2] otrzymuje wartość (wejście 1 + wejście 2) lub (wejście 2 + wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 2].

Regulator temperatury z erjściem różnicowym lub sumującym WCL-13A

IV. Funkcja bloku regulacji 1 i bloku regulacji 2 (jedno wejście pomiarowe i dwa wyjścia regulacyjne)

Wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie: Regulacja grzanie/chłodzenie jest wykonywana przy użyciu [Bloku regulacji1], następnie  [Blok wyjścia 1] do [Wyjście 1 (Grzanie)] i [Wyjścia 2 (Chłodzenie)].

Regulator temperatury z funkcją grzanie/chłodzenie WCL-13A

Wejście zdalnego zadawania: [Wejście 2] jest wejściem zdalnego zadawania. Regulacja jest wykonywana przy użyciu [Blok regulacji 1], który otrzymuje wartość zadaną od [Blok wejścia 2], następnie poprzez [Blok wyjścia 1] do [Wyjścia 1].

Regulator temperatury z funkcją zdalnego zadawania WCL-13A

Regulacja kaskadowa (regulator kaskadowy): Kanał CH2 jest masterem (nadrzędnym regulatorem), a kanał CH1 jest slavem (podrzędnym regulatorem). Regulacja jest wykonywane przy użyciu  [Blok regulacji 2] mastera (nadrzędnego regulatora). Jego wyjście jest wartością zadaną dla [Blik regulacji 1] slava (regulatora podrzędnego), a regulacja jest wykonywana przy użyciu tej wartości, następnie  [Blok wyjścia 1] i [Wyjścia 1].

Regulator temperatury z funkcją regulacji kaskadowej WCL-13A

Przykład układu z regulacją kaskadową za pomocą regulatora WCL-13A.

Regulacja kaskadowa

V. Funkcja bloku wyjścia 2

Wyjście retransmisyjne: Do wyboru wartość retransmitowana PV, SV lub MV za pomocą oprogramowania lub klawiatury.

Regulator temperatury z funkcją retransmisji WCL-13A

Podstawowe regulatory temperatury na szynę z serii WCL-13A:

 • WCL-13A-RR/MM – dwukanałowy regulator temperatury na szynę DIN z wyjściami przekaźnikowymi 3A, 250VAC
 • WCL-13A-SS/MM – dwukanałowy regulator temperatury na szynę DIN z wyjściami napięciowymi 0/12VDC (do SSR)
 • WCL-13A-AA/MM – dwukanałowy regulator temperatury na szynę DIN z wyjściami prądowymi 4…20mA
 • WCL-13A-VV/MM – dwukanałowy regulator temperatury na szynę DIN z wyjściami napięciowymi 0…10V

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz rejestratory temperatury.

Karty katalogowe: Instrukcje obsługi: Oprogramowanie:
Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł