WCL-13A – regulatory temperatury i procesu na szynę DIN

Uniwersalne regulatory temperatury na szynę DIN z serii WCL-13A. Nasze dwukanałowe regulatory temperatury na szynę DIN z serii WCL-13A to uniwersalne i wielofunkcyjne regulatory z algorytmem regulacji PID. Dwukanałowe regulatory PID z serii WCL-13A przeznaczone są głównie do regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych wielkości w różnorodnych procesach przemysłowych. Mikroprocesorowe regulatory temperatury na szynę DIN […]

Wyświetlacz

PV: 4 czerwonych cyfr LED, 7.4 x 4mm
SV: 4 zielonych cyfr LED, 7.4 x 4mm

Ilość kanałów regulacyjnych

2 tory regulacyjne (dwa niezależnie regulatory temperatury)

Wejście CH1 i CH2
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Dokładność

Typowo: od ±0.1%

Próbkowanie

125ms

Typ regulacji
 • Regulacja typu PID (z auto-tuningem)
 • Regulacja typu PI (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja typu PD (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja typu P (z funkcją automatycznego resetu)
 • Regulacja typu ON/OFF (z histerezą)
Wyjście regulacyjne CH1 i CH2
 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12VDC±15%
 • Prądowe: 4…20mADC
 • Napięciowe ciągłe: 0…10VDC
Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Warunki pracy

0…50°C/35…85% (bez kondensacji)

Wymiary

30 x 85 x 108mm

Montaż

Na szynie DIN

Stopień ochrony

IP20

Funkcje standardowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe, rampa, regulacja grzanie/chłodzenie, regulacja kaskadowa.

Funkcje opcjonalne

Do określenia podczas zamawiania:

 • Wyjście zdarzeń (open collector 0.1A, 24VDC) [AO]
 • Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU/ASCII) [C5]
 • Alarm przepalenia grzałki [W]

Uniwersalne regulatory temperatury na szynę DIN z serii WCL-13A.

Nasze dwukanałowe regulatory temperatury na szynę DIN z serii WCL-13A to uniwersalne i wielofunkcyjne regulatory z algorytmem regulacji PID. Dwukanałowe regulatory PID z serii WCL-13A przeznaczone są głównie do regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych wielkości w różnorodnych procesach przemysłowych. Mikroprocesorowe regulatory temperatury na szynę DIN standardowo wyposażone są w funkcję automatycznego doboru nastaw, która pozwala osobom niemającym doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na uzyskanie dobrych parametrów regulacji. Nasze przemysłowe regulatory temperatury z serii WCL-13A wyposażone są standardowo w funkcję rampy, która umożliwia limitowanie prędkości zmian wartości zadanej w czasie. Regulator temperatury WCL-13A przeznaczony jest do montażu na standardowej szynie DIN za pomocą specjalnej podstawki montażowej.

Opcjonalnie przemysłowe regulatory na szynę WCL-13A mogą być wyposażone w funkcję komunikacji szeregowej RS-485 (z protokołem MODBUS ASCII lub RTU), która umożliwia łatwą integrację regulatorów z różnymi systemami automatyki i sterownikami PLC. Ze względu na rozmiary i cenę uniwersalne regulatory na szynę z serii  WCL-13A mogą być łączone za pomocą interfejsy cyfrowego RS-485 z sterownikami PLC (zastępując moduły PID sterownika), co powoduje obniżenie koszów instalacji i zwiększenie niezawodności i prędkości działania całego układu regulacji.

Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę WCL-13A ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są głównie do zastosowań przemysłowych. Montowane są przede wszystkim w wtryskarkach, wytłaczarkach, maszynach pakujących, urządzeniach laboratoryjnych, autoklawach, suszarniach. Ponadto w piecach do obróbki cieplnej, wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania) także w innych instalacjach przesyłowych w wielu gałęziach przemysłu, a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu) oraz wentylacji i klimatyzacji.

Uniwersalne regulatory temperatury na szynę DIN z serii WCL-13A – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu interfejsu RS485.

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Uniwersalne regulatory temperatury na szynę DIN z serii WCL-13A.- wielostrefowa regulacja temperatury w piecu do wypału ceramiki

Wielostrefowa regulacja temperatury przy użyciu RS485

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu uniwersalnych regulatorów temperatury PID z serii  WCL-13A przy użyciu sygnału 4…20mA

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie funkcji analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora prowadzącego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Uniwersalne regulatory temperatury na szynę DIN z serii WCL-13A- regulacja wielostrefowa temperatury w piecu do wypału ceramiki

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu 4…20mA

Dostępne funkcje uniwersalnego regulatora PID na szynę DIN definiowane samodzielnie przez użytkownika za pomocą oprogramowania narzędziowego:

 • Regulator dwukanałowy (dwa niezależne tory regulacyjne)
 • Regulator z wejściem różnicowym (regulator różnicowy)
 • Regulator z wejściem sumującym (regulator sumy)
 • Regulator kaskadowy
 • Regulator jednokanałowy z timerem (timer automatyczny lub ręczny)

Przemysłowe regulatory temperatury PID na szynę DIN z serii WCL-13A – bloki funkcyjne:

Bloki funkcyjne mogą zostać skonfigurowane tylko za pomocą zestawu do konfiguracji (konwertera i oprogramowania). Dla regulatorów wyposażonych interfejs RS-485, konfiguracja obywa się przez ten interfejs. Osobno dla każdego kanału może być skonfigurowany: blok wejścia, blok regulacji i blok wyjścia.

I. Regulator dwukanałowy na szynę (dwa wejścia pomiarowe i dwa wyjścia regulacyjne) – regulator dwupętlowy

Regulator dwukanałowy temperatury WCL-13A

Regulator WCL-13A – regulacja dwukanałowa

II. Funkcja bloku wejścia 1 (dwa wejścia pomiarowe i jedno wyjście regulacyjne – regulowana suma lub różnica wejść)

Różnica wejść PV: [Blok wejścia 1] otrzymuje wartość (wejście 1 – wejście 2) lub (wejście 2 – wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 1].

Suma wejść PV: [Blok wejścia 1] otrzymuje wartość (wejście 1 + wejście 2) lub (wejście 2 + wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 1].

Regulator temperatury z erjściem różnicowym lub sumującym WCL-13A

Regulator WCL-13A – regulacja różnicy lub sumy wejść

III. Funkcja bloku wejścia 2 (dwa wejścia pomiarowe i jedno wyjście regulacyjne – regulowana suma lub różnica wejść)

Różnica wejść PV: [Blok wejścia 2] otrzymuje wartość (wejście 1 – wejście 2) lub (wejście 2 – wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 2].

Suma wejść PV: [Blok wejścia 2] otrzymuje wartość (wejście 1 + wejście 2) lub (wejście 2 + wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 2].

Regulator temperatury z erjściem różnicowym lub sumującym WCL-13A

Regulator WCL-13A – regulacja różnicy lub sumy wejść

IV. Funkcja bloku regulacji 1 i bloku regulacji 2 (jedno wejście pomiarowe i dwa wyjścia regulacyjne)

Wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie: Regulacja grzanie/chłodzenie jest wykonywana przy użyciu [Bloku regulacji1], następnie  [Blok wyjścia 1] do [Wyjście 1 (Grzanie)] i [Wyjścia 2 (Chłodzenie)].

Regulator temperatury z funkcją grzanie/chłodzenie WCL-13A

Regulator WCL-13A – regulacja trójstawna typu grzanie/chłodzenie

Wejście zdalnego zadawania: [Wejście 2] jest wejściem zdalnego zadawania. Regulacja jest wykonywana przy użyciu [Blok regulacji 1], który otrzymuje wartość zadaną od [Blok wejścia 2], następnie poprzez [Blok wyjścia 1] do [Wyjścia 1].

Regulator temperatury z funkcją zdalnego zadawania WCL-13A

Regulator WCL-13A z wejściem zdalnego zadawania

Regulacja kaskadowa (regulator kaskadowy): Kanał CH2 jest masterem (nadrzędnym regulatorem), a kanał CH1 jest slavem (podrzędnym regulatorem). Regulacja jest wykonywane przy użyciu  [Blok regulacji 2] mastera (nadrzędnego regulatora). Jego wyjście jest wartością zadaną dla [Blik regulacji 1] slava (regulatora podrzędnego), a regulacja jest wykonywana przy użyciu tej wartości, następnie  [Blok wyjścia 1] i [Wyjścia 1].

Regulator temperatury z funkcją regulacji kaskadowej WCL-13A

Regulator WCL-13A – regulacja kaskadowa

Przykład układu z regulacją kaskadową za pomocą regulatora WCL-13A.

Regulacja kaskadowa - regulatory kaskadowe temperatury

Regulator WCL-13A – regulacja kaskadowa

V. Funkcja bloku wyjścia 2

Wyjście retransmisyjne: Do wyboru wartość retransmitowana PV, SV lub MV za pomocą oprogramowania lub klawiatury.

Regulator temperatury z funkcją retransmisji WCL-13A

Regulator WCL-13A z wyjściem retransmisyjnym

Główne zastosowania wielokanałowych regulatorów temperatury z serii WCL-13A:

Regulatory na szynę WCL-13A ze względu na swoją wielofunkcyjność mogą być stosowane jako:

 • Regulatory na szynę do procesów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, odprężania, itp.),
 • Regulatory na szynę  PID do pieców odlewniczych (do odlewania: żeliwa, stali, aluminium, mosiądzu, itp.),
 • Regulatory na szynę do autoklawów (np. do wytwarzania powłok kompozytowych),
 • Regulatory na szynę do komór suszarniczych i suszarni (drewna, ceramiki, różnych materiałów, owoców i warzyw, itp.),
 • Regulatory na szynę PID do pieców do wytopu szkła,
 • Regulatory na szynę PID do pieców topielnych (do topienia materiałów żelaznych i nieżelaznych),
 • Termoregulatory i regulatory PID do wtryskarek, wytłaczarek, extruderów do tworzyw, foli (termoformowane) i gumy,
 • Termoregulatory i regulatory PID do maszyn pakujących,
 • Regulatory do pieców laboratoryjnych,
 • Regulatory do pieców piekarniczych i cukierniczych,
 • Regulatory do komór i inkubatorów (do wylęgu np. drobiu),
 • Regulatory do instalacji przemysłowych i technologicznych.
 • Regulatory do ogrodnictwa i rolnictwa,
 • Regulatory PID do wentylacji i klimatyzacji, itp.

Uniwersalne regulatory temperatury na szynę DIN z serii WCL-13A – podstawowe wersje:

 • Regulator WCL-13A-RR/MM – dwukanałowy (dwupętlowy) regulator temperatury WCL-13A-RR/MM na szynę DIN z wyjściami przekaźnikowymi 3A, 250VAC
 • Regulator WCL-13A-SS/MM – dwukanałowy (dwupętlowy) regulator temperatury WCL-13A-SS/MM na szynę DIN z wyjściami napięciowymi 0/12VDC (do SSR)
 • Regulator WCL-13A-AA/MM – dwukanałowy (dwupętlowy) regulator temperatury WCL-13A-AA/MM na szynę DIN z wyjściami prądowymi 4…20mA
 • Regulator WCL-13A-VV/MM – dwukanałowy (dwupętlowy) regulator temperatury WCL-13A-AA/MM na szynę DIN z wyjściami napięciowymi 0…10V

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz rejestratory temperatury.

WCL-13A – regulatory temperatury i procesu na szynę DIN

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót