Regulatory temperatury WCL-13A – Shinko Technos

WCL-13A – regulatory temperatury i procesu na szynę DIN

Cena netto: Zapytaj

 • Regulacja: PID, PI, PD, P, ON/OFF
 • Dokładność: ±0.2%
 • Próbkowanie: 25, 125, 250ms
 • Wejście: Pt100, JPt100, K, J , R, S, B, E, T, N, C, PL-II, 4…20mA, 0…20mA, 0…1V, 0…10V, 1…5V, 0…5V
 • Automatyczny dobór nastaw, kasowanie offsetu
 • Regulacja grzaniem, chłodzeniem lub grzaniem/chłodzeniem
 • Miękki start regulacji – rampa
 • Limitowanie prędkości zamian wyjścia
 • Możliwość konfiguracji za pomocą SWS-WCL01M (USB)
 • RS-485 (Shinko ASCII, MODBUS RTU/ASCII)
 • Stopień ochrony IP20
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup
Wyświetlacz
 • PV: 4 czerwone cyfry 7.4x4mm(HxW)
 • SV: 4 czerwone cyfry 7.4x4mm(HxW)
Wejście
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • RTD: Pt100, JPt100 linia 3-przewodowa
 • Prądowe: 0...20mA, 4...20mA
 • Napięciowy: 0...1VDC, 0...5V, 1...5V, 0...10VDC
Dokładność ±0.2%
Próbkowanie 25, 125, 250ms
Wyjścia regulacyjne OUT
 • Przekaźnikowe : 1a; 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0...12VDC, max. 40mA
 • Prądowe liniowe: 4...20mA
 • Napięciowe liniowe: 0...10VDC
Regulacja
 • PID (z funkcją auto-tuningu)
 • PI, PD (z funkcją auto-resetu)
 • P (z funkcją auto-resetu)
 • ON/OFF
Podstawowe funkcje[NL](blok funkcji)
 • Dwukanałowy regulator
 • Regulator z wejściem różnicowym
 • Regulator z wejściem sumującym
 • Regulator z wyjściem grzanie/chłodzenie
 • Regulator kaskadowy
 • Regulator z analogowym wejściem zdalnego zadawania
 • Regulator 1-wejście / 2-wyjścia
 • Regulator z wyjściem retransmisyjnym
 • Regulator z timerem
Komunikacja RS-485: Shinko ASCII lub MODBUS ASCII/RTU
Wyjście alarmowe
 • Standardowo brak wyjścia (odczyt stanu za pomocą interfejsu)
 • Open collector 0.1A 24VAC (opcja)
Alarm przerwania pętli
 • Standardowo brak wyjścia (odczyt stanu za pomocą interfejsu)
 • Open collector 0.1A 24VAC (opcja)
Wejście zdalnego zadawania
 • 4...20mA (blok funkcji)
 • 0...20mA (blok funkcji)
 • 1...5V (blok funkcji)
 • 0...1V (blok funkcji)
Wyjście retransmisyjne 4...20mA DC (blok funkcji)
Zasilanie
 • 100...240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Pobór mocy Ok. 9VA
Montaż Na szynie DIN
Funkcje standardowe Korekcja czujnika, blokada nastaw, rampa, limitowanie prędkości zmian wyjścia, zabezpieczenie przed zanikiem zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, uszkodzenie czujnika (przekroczenie zakresu), funkcja wygaszenia wyświetlaczy, funkcja automatycznej jasności wyświetlacza.

Opis produktu

Uniwersalne regulatory temperatury na szynę z serii WCL-13A.

Cyfrowe regulatory temperatury na szynę z serii WCL-13A to nowoczesne i w pełni elektroniczne regulatory PID, przeznaczone głównie do regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych wielkości w różnorodnych procesach technologicznych. Mikroprocesorowe regulatory temperatury standardowo wyposażone są w funkcję automatycznego doboru nastaw, która pozwala osobom niemającym doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na uzyskanie dobrych parametrów regulacji. Nasze elektroniczne regulatory temperatury z serii WCL-13A posiadają wbudowaną funkcję rampy, która umożliwia limitowanie prędkości zmian wartości zadanej. Uniwersalne regulatory temperatury WCL-13A przeznaczone są do montażu na szynie DIN za pomocą specjalnej podstawki montażowej.

Opcjonalna funkcja komunikacji szeregowej RS-485 z protokołem MODBUS ASCII lub RTU umożliwia łatwą integrację z systemami automatyki. Ze względu na rozmiary i cenę uniwersalne regulatory temperatury WCL-13A współpracują za pomocą RS-485 z sterownikami PLC (zastępując moduły PID sterownika), co powoduje obniżenie koszów instalacji i zwiększenie niezawodności i prędkości działania całego układu regulacji.

Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę WCL-13A ze względu na swoje funkcje i możliwości przeznaczone są głównie do zastosowań przemysłowych. Montowane są przede wszystkim w wtryskarkach, wytłaczarkach, maszynach pakujących, urządzeniach laboratoryjnych, autoklawach, suszarniach. Ponadto w piecach do obróbki cieplnej, wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania) także w innych instalacjach przesyłowych w wielu gałęziach przemysłu, a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu) oraz wentylacji i klimatyzacji.

Funkcje regulatora definiowane przez użytkownika:

 • Regulator dwukanałowy (dwa niezależne tory regulacyjne)
 • Regulator z wejściem różnicowym (regulator różnicowy)
 • Regulator z wejściem sumującym (regulator sumy)
 • Regulator kaskadowy
 • Regulator jednokanałowy z timerem (timer automatyczny lub ręczny)

Bloki funkcyjne regualtora
Bloki funkcyjne mogą zostać skonfigurowane tylko za pomocą zestawu do konfiguracji (konwertera i oprogramowania). Dla regulatorów wyposażonych interfejs RS-485, konfiguracja obywa się przez ten interfejs. Osobno dla każdego kanału może być skonfigurowany: blok wejścia, blok regulacji i blok wyjścia.

I. Regulator dwukanałowy (dwa wejścia pomiarowe i dwa wyjścia regulacyjne)

Regulator dwukanałowy temperatury WCL-13A

II. Funkcja bloku wejścia 1 (dwa wejścia pomiarowe i jedno wyjście regulacyjne – regulowana suma lub różnica wejść)

Różnica wejść PV: [Blok wejścia 1] otrzymuje wartość (wejście 1 – wejście 2) lub (wejście 2 – wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 1].

Suma wejść PV: [Blok wejścia 1] otrzymuje wartość (wejście 1 + wejście 2) lub (wejście 2 + wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 1].

Regulator temperatury z erjściem różnicowym lub sumującym WCL-13A

III. Funkcja bloku wejścia 2 (dwa wejścia pomiarowe i jedno wyjście regulacyjne – regulowana suma lub różnica wejść)

Różnica wejść PV: [Blok wejścia 2] otrzymuje wartość (wejście 1 – wejście 2) lub (wejście 2 – wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 2].

Suma wejść PV: [Blok wejścia 2] otrzymuje wartość (wejście 1 + wejście 2) lub (wejście 2 + wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 2].

Regulator temperatury z erjściem różnicowym lub sumującym WCL-13A

IV. Funkcja bloku regulacji 1 i bloku regulacji 2 (jedno wejście pomiarowe i dwa wyjścia regulacyjne)

Wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie: Regulacja grzanie/chłodzenie jest wykonywana przy użyciu [Bloku regulacji1], następnie  [Blok wyjścia 1] do [Wyjście 1 (Grzanie)] i [Wyjścia 2 (Chłodzenie)].

Regulator temperatury z funkcją grzanie/chłodzenie WCL-13A

Wejście zdalnego zadawania: [Wejście 2] jest wejściem zdalnego zadawania. Regulacja jest wykonywana przy użyciu [Blok regulacji 1], który otrzymuje wartość zadaną od [Blok wejścia 2], następnie poprzez [Blok wyjścia 1] do [Wyjścia 1].

Regulator temperatury z funkcją zdalnego zadawania WCL-13A

Regulacja kaskadowa: Kanał CH2 jest masterem (nadrzędnym regulatorem), a kanał CH1 jest slavem (podrzędnym regulatorem). Regulacja jest wykonywane przy użyciu  [Blok regulacji 2] mastera (nadrzędnego regulatora). Jego wyjście jest wartością zadaną dla [Blik regulacji 1] slava (regulatora podrzędnego), a regulacja jest wykonywana przy użyciu tej wartości, następnie  [Blok wyjścia 1] i [Wyjścia 1].

Regulator temperatury z funkcją regulacji kaskadowej WCL-13A

Przykład układu z regulacją kaskadową za pomocą regulatora WCL-13A.

Regulacja kaskadowa

V. Funkcja bloku wyjścia 2

Wyjście retransmisyjne: Do wyboru wartość retransmitowana PV, SV lub MV za pomocą oprogramowania lub klawiatury.

Regulator temperatury z funkcją retransmisji WCL-13A

 

Podstawowe regulatory temperatury na szynę z serii WCL-13A:

 • WCL-13A-RR/MM – dwukanałowy regulator temperatury na szynę DIN z wyjściami przekaźnikowymi 3A, 250VAC
 • WCL-13A-SS/MM – dwukanałowy regulator temperatury na szynę DIN z wyjściami napięciowymi 0/12VDC (do SSR)
 • WCL-13A-AA/MM – dwukanałowy regulator temperatury na szynę DIN z wyjściami prądowymi 4…20mA
 • WCL-13A-VV/MM – dwukanałowy regulator temperatury na szynę DIN z wyjściami napięciowymi 0…10V

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz rejestratory temperatury.

Karty katalogowe: Instrukcje obsługi: Oprogramowanie:
Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł