Regulatory temperatury na szynę DIN WCL-13A – Shinko Technos

WCL-13A – dwukanałowe regulatory temperatury i procesu

Cena netto: Zapytaj

 • Dwupętlowa (dwukanałowa) regulacja temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, itp.
 • Algorytm regulacji: PID, PI, PD, P, ON/OFF
 • Dokładność: ±0.2%
 • Próbkowanie: 25, 125, 250ms
 • Wejście: Pt100, JPt100, K, J , R, S, B, E, T, N, C, PL-II, 4…20mA, 0…20mA, 0…1V, 0…10V, 1…5V, 0…5V
 • Automatyczny dobór nastaw, kasowanie offsetu
 • Regulacja grzaniem, chłodzeniem lub grzaniem/chłodzeniem
 • Miękki start regulacji – rampa
 • Limitowanie prędkości zamian wyjścia
 • Możliwość konfiguracji za pomocą SWS-WCL01M (USB)
 • RS-485 (Shinko ASCII, MODBUS RTU/ASCII)
 • Stopień ochrony IP20
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup
Wyświetlacz
 • PV: 4 czerwone cyfry 7.4x4mm(HxW)
 • SV: 4 czerwone cyfry 7.4x4mm(HxW)
Wejście
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • RTD: Pt100, JPt100 linia 3-przewodowa
 • Prądowe: 0...20mA, 4...20mA
 • Napięciowy: 0...1VDC, 0...5V, 1...5V, 0...10VDC
Dokładność ±0.2%
Próbkowanie 25, 125, 250ms
Wyjścia regulacyjne OUT
 • Przekaźnikowe : 1a; 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0...12VDC, max. 40mA
 • Prądowe liniowe: 4...20mA
 • Napięciowe liniowe: 0...10VDC
Regulacja
 • PID (z funkcją auto-tuningu)
 • PI, PD (z funkcją auto-resetu)
 • P (z funkcją auto-resetu)
 • ON/OFF
Podstawowe funkcje[NL](blok funkcji)
 • Dwukanałowy regulator
 • Regulator z wejściem różnicowym
 • Regulator z wejściem sumującym
 • Regulator z wyjściem grzanie/chłodzenie
 • Regulator kaskadowy
 • Regulator z analogowym wejściem zdalnego zadawania
 • Regulator 1-wejście / 2-wyjścia
 • Regulator z wyjściem retransmisyjnym
 • Regulator z timerem
Komunikacja RS-485: Shinko ASCII lub MODBUS ASCII/RTU
Wyjście alarmowe
 • Standardowo brak wyjścia (odczyt stanu za pomocą interfejsu)
 • Open collector 0.1A 24VAC (opcja)
Alarm przerwania pętli
 • Standardowo brak wyjścia (odczyt stanu za pomocą interfejsu)
 • Open collector 0.1A 24VAC (opcja)
Wejście zdalnego zadawania
 • 4...20mA (blok funkcji)
 • 0...20mA (blok funkcji)
 • 1...5V (blok funkcji)
 • 0...1V (blok funkcji)
Wyjście retransmisyjne 4...20mA DC (blok funkcji)
Zasilanie
 • 100...240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Pobór mocy Ok. 9VA
Montaż Na szynie DIN
Funkcje standardowe Korekcja czujnika, blokada nastaw, rampa, limitowanie prędkości zmian wyjścia, zabezpieczenie przed zanikiem zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, uszkodzenie czujnika (przekroczenie zakresu), funkcja wygaszenia wyświetlaczy, funkcja automatycznej jasności wyświetlacza.

Opis produktu

Dwukanałowe (dwupętlowe) regulatory temperatury na szynę DIN z serii WCL-13A.

Dwupętlowy regulator na szynę DIN z serii WCL-13A
Dwupętlowy regulator na szynę DIN z serii WCL-13A

Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę DIN z serii WCL-13A to w pełni mikroprocesorowe regulatory PID (regulatory dwupętlowe), przeznaczone do jednoczesnej regulacji dwóch parametrów (pętli). Regulatory mogą służyć do regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia oraz innych parametrów w różnorodnych procesach technologicznych i przemysłowych. Nasze dwupętlowe regulatory temperatury wyposażone są standardowo w funkcję automatycznego doboru nastaw, która pozwala osobom bez doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na uzyskanie bardzo dobrych parametrów regulacji. Ponadto cyfrowe regulatory temperatury na szynę z serii WCL-13A zostały wyposażone w funkcję rampy, która umożliwia limitowanie prędkości zmian wartości zadanej w czasie. Regulatory z serii WCL-13A to urządzenia do montażu na szynie DIN za pomocą specjalnej podstawki.

Opcjonalna funkcja komunikacji szeregowej RS-485 z protokołem MODBUS ASCII lub RTU umożliwia łatwą integrację naszych regulatorów z systemami automatyki. Interfejs komunikacyjny RS485, umożliwia łączenie naszych dwukanałowych regulatorów WCL-13A ze sterownikami PLC. Co powoduje obniżenie koszów instalacji i zwiększenie niezawodności i prędkości działania całego układu regulacji.

Dwukanałowe regulatory temperatury WCL-13A ze względu na swoje różnorodne funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu we wtryskarkach, wytłaczarkach, maszynach pakujących, urządzeniach laboratoryjnych, autoklawach, suszarniach, piecach do obróbki cieplnej, piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania) także w innych instalacjach przesyłowych w wielu gałęziach przemysłu a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu) oraz wentylacji i klimatyzacji. Regulatory dwupętlowe WCL-13A japońskiej firmy Shinko Technos to najnowocześniejsze i najlepsze rozwiązanie w dziedzinie pomiaru, regulacji, sterowania i kontroli różnych procesów przemysłowych.

Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę WCL-13A – regulacja wielostrefowa temperatury przy wykorzystaniu interfejsu RS485

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Dwukanałowe (dwupętlowe) regulatory temperatury na szynę WCL-13A - wielostrefowa regulacja temperatury w piecach do wypału ceramiki
Wielostrefowa regulacja przy użyciu dwukanałowego regulatora WCL-13A i interfejsu RS485

Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę WCL-13A – wielostrefowa regulacja temperatury – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu sygnału analogowego 4…20mA

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie funkcji analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora prowadzącego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Dwukanałowe (dwupętlowe) regulatory temperatury na szynę WCL-13A - wielostrefowa regulacja temperatury w piecach do wypału ceramiki
Wielostrefowa regulacja przy użyciu dwukanałowego regulatora WCL-13A i sygnału 4…20m

Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę WCL-13A – funkcje definiowane przez użytkownika:

 • Regulator dwukanałowy (dwa niezależne tory regulacyjne)
 • Regulator z wejściem różnicowym (regulator różnicowy)
 • Regulator z wejściem sumującym (regulator sumy)
 • Regulator kaskadowy
 • Regulator jednokanałowy z timerem (timer automatyczny lub ręczny)

Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę WCL-13A – bloki funkcyjne:

Bloki funkcyjne mogą zostać skonfigurowane tylko za pomocą zestawu do konfiguracji (składającego się z konwertera komunikacyjnego i oprogramowania) lub też za pomocą interfejsu komunikacyjnego RS-485. Osobno dla każdego kanału może być skonfigurowany: blok wejścia, blok regulacji i blok wyjścia.

I. Regulator dwukanałowy na szynę DIN

Regulator dwukanałowy temperatury WCL-13A

II. Regulator WCL-13A – funkcja bloku wejścia 1

Różnica wejść PV: [Blok wejścia 1] otrzymuje wartość (wejście 1 – wejście 2) lub (wejście 2 – wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 1].

Suma wejść PV: [Blok wejścia 1] otrzymuje wartość (wejście 1 + wejście 2) lub (wejście 2 + wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 1].

Regulator temperatury z erjściem różnicowym lub sumującym WCL-13A
Regulator dwukanałowy WCL-13A – regulacja sumy lub różnicy wejść

III. Regulator WCL-13A – funkcja bloku wejścia 2

Różnica wejść PV: [Blok wejścia 2] otrzymuje wartość (wejście 1 – wejście 2) lub (wejście 2 – wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 2].

Suma wejść PV: [Blok wejścia 2] otrzymuje wartość (wejście 1 + wejście 2) lub (wejście 2 + wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 2].

Regulator temperatury z wejściem różnicowym lub sumującym WCL-13A
Regulator dwukanałowy WCL-13A – regulacja sumy lub różnicy wejść

IV. Regulator WCL-13A – funkcja bloku regulacji 1 i bloku regulacji 2

Wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie: Regulacja grzanie/chłodzenie jest wykonywana przy użyciu [Bloku regulacji1], następnie  [Blok wyjścia 1] do [Wyjście 1 (Grzanie)] i [Wyjścia 2 (Chłodzenie)].

Regulator temperatury z funkcją grzanie/chłodzenie WCL-13A
Regulator jednokanałowy WCL-13A – regulacja trójstawna typu grzanie/chłodzenie

Wejście zdalnego zadawania: [Wejście 2] jest wejściem zdalnego zadawania. Regulacja jest wykonywana przy użyciu [Blok regulacji 1], który otrzymuje wartość zadaną od [Blok wejścia 2], następnie poprzez [Blok wyjścia 1] do [Wyjścia 1].

Regulator temperatury z funkcją zdalnego zadawania WCL-13A
Regulator jednokanałowy WCL-13A z wejściem zdalnego zadawania

Regulacja kaskadowa: Kanał CH2 jest masterem (nadrzędnym regulatorem), a kanał CH1 jest slavem (podrzędnym regulatorem). Regulacja jest wykonywane przy użyciu  [Blok regulacji 2] mastera (nadrzędnego regulatora). Jego wyjście jest wartością zadaną dla [Blik regulacji 1] slava (regulatora podrzędnego), a regulacja jest wykonywana przy użyciu tej wartości, następnie  [Blok wyjścia 1] i [Wyjścia 1].

Regulator temperatury z funkcją regulacji kaskadowej WCL-13A
Regulator kaskadowy WCL-13A

Przykład układu z regulacją kaskadową za pomocą regulatora WCL-13A.

Dwukanałowe (dwupętlowe) regulatory temperatury na szynę WCL-13A - regulacja kaskadowa przy użyciu regulatora dwukanałowego na szynę WCL-13A
Regulacja kaskadowa przy użyciu regulatora dwukanałowego WCL-13A

V. Regulator WCL-13A – funkcja bloku wyjścia 2

Wyjście retransmisyjne: Do wyboru wartość retransmitowana PV, SV lub MV za pomocą oprogramowania lub klawiatury.

Regulator temperatury z funkcją retransmisji WCL-13A
Regulator jednokanałowy WCL-13A z wyjściem retransmisyjnym

 

Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę serii WCL-13A – podstawowe wersje:

 • WCL-13A-RR/MM – dwukanałowy (dwupętlowy) regulator temperatury na szynę DIN z wyjściami przekaźnikowymi 3A, 250VAC

 • WCL-13A-SS/MM – dwukanałowy (dwupętlowy) regulator temperatury na szynę DIN z wyjściami napięciowymi 0/12VDC (do SSR)

 • WCL-13A-AA/MM – dwukanałowy (dwupętlowy) regulator temperatury na szynę DIN z wyjściami prądowymi 4…20mA

 • WCL-13A-VV/MM – dwukanałowy (dwupętlowy) regulator temperatury na szynę DIN z wyjściami napięciowymi 0…10V

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz rejestratory temperatury.

Karty katalogowe:
Icon
Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę WCL-13A
Icon
Tabela porównawcza mierników oraz regulatorów temperatury i procesu

Tabela porównawcza podstawowych parametrów przemysłowych regulatorów temperatury i prosesu.

Instrukcje obsługi:
Icon
Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę WCL-13A (j. pol.)
Icon
Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę WCL-13A (j. ang.)
Icon
Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę WCL-13A - protokół komunikacyjny (j. ang.)
Rysunki CAD (DXF, IGES, STEP):
Icon
Regulatory temperatury WCL-13A - rysunki CAD
Oprogramowanie:
Icon
Oprogramowanie do konfiguracji i monitoringu regulatorów WCL-13A - SWM-WCL01M
Katalogi:
Icon
Katalog wskaźniki, mierniki, regulatory i rejestratory temperatury

Katalog zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowanych produktów, takich jak: wskaźniki, mierniki, regulatory i elektroniczne rejestratory temperatury, itp.

Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł