WCL-13A – dwukanałowe regulatory temperatury i procesu

Dwukanałowe (dwupętlowe) regulatory temperatury na szynę DIN z serii WCL-13A. Regulatory na szynę z serii WCL-13A to w pełni mikroprocesorowe i dwukanałowe regulatory PID (regulatory modułowe), które przeznaczone są do jednoczesnej regulacji dwóch parametrów (pętli regulacji). Regulatory dwukanałowe mogą służyć do regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia oraz innych parametrów w różnorodnych procesach technologicznych i przemysłowych. Nasze […]

Wyświetlacz

PV: 4 czerwonych cyfr LED, 7.4 x 4mm
SV: 4 zielonych cyfr LED, 7.4 x 4mm

Ilość kanałów regulacyjnych

2 tory regulacyjne (regulator dwukanałowy – dwa niezależnie regulatory temperatury)

Wejścia pomiarowe CH1 i CH2
 • Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)
 • Czujniki temperatury RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo
 • Prądowe: 0-20mA DC, 4-20mA DC
 • Napięciowe: 0-1VDC, 0-5VDC, 1-5VDC, 0-10VDC
Dokładność

Typowo: od ±0.1%

Próbkowanie

125ms

Typ regulacji
 • PID (z auto-tuningem)
 • PI (z funkcją automatycznego resetu)
 • PD (z funkcją automatycznego resetu)
 • P (z funkcją automatycznego resetu)
 • ON/OFF (z histerezą)
Wyjścia regulacyjne CH1 i CH2
 • Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC
 • Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12VDC±15%
 • Prądowe: 4…20mADC
 • Napięciowe ciągłe: 0…10VDC
Zasilanie
 • 100…240VAC 50/60Hz
 • 24VAC/DC 50/60Hz
Warunki pracy

0…50°C/35…85% (bez kondensacji)

Wymiary

30 x 85 x 108mm

Montaż

Na szynie DIN

Stopień ochrony

IP20

Funkcje standardowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe, rampa, regulacja grzanie/chłodzenie, regulacja kaskadowa.

Funkcje opcjonalne

Do określenia podczas zamawiania:

 • Wyjście zdarzeń (open collector 0.1A, 24VDC) [AO]
 • Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus RTU/ASCII) [C5]
 • Alarm przepalenia grzałki [W]

Dwukanałowe (dwupętlowe) regulatory temperatury na szynę DIN z serii WCL-13A.

Regulatory na szynę z serii WCL-13A to w pełni mikroprocesorowe i dwukanałowe regulatory PID (regulatory modułowe), które przeznaczone są do jednoczesnej regulacji dwóch parametrów (pętli regulacji). Regulatory dwukanałowe mogą służyć do regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia oraz innych parametrów w różnorodnych procesach technologicznych i przemysłowych. Nasze dwupętlowe regulatory temperatury wyposażone są standardowo w funkcję automatycznego doboru nastaw, która pozwala osobom bez doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na uzyskanie bardzo dobrych parametrów regulacji. Ponadto cyfrowe regulatory temperatury na szynę z serii WCL-13A zostały wyposażone w funkcję rampy, która umożliwia limitowanie prędkości zmian wartości zadanej w czasie. Regulatory z serii WCL-13A to urządzenia do montażu na szynie DIN za pomocą specjalnej podstawki.

Opcjonalna funkcja komunikacji szeregowej RS-485 z protokołem MODBUS ASCII lub RTU umożliwia łatwą integrację naszych regulatorów z systemami automatyki. Interfejs komunikacyjny RS485, umożliwia łączenie naszych dwukanałowych regulatorów WCL-13A ze sterownikami PLC. Co powoduje obniżenie koszów instalacji i zwiększenie niezawodności i prędkości działania całego układu regulacji.

Dwukanałowe regulatory temperatury WCL-13A ze względu na swoje różnorodne funkcje i możliwości przeznaczone są przede wszystkim do montażu we wtryskarkach, wytłaczarkach, maszynach pakujących, urządzeniach laboratoryjnych, autoklawach, suszarniach, piecach do obróbki cieplnej, piecach do wypału ceramiki oraz w piecach i wannach do wytopu szkła i metali oraz ich obróbki cieplnej (fusingu, hartowania, odpuszczania, wyżarzania) także w innych instalacjach przesyłowych w wielu gałęziach przemysłu a także w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt (komory do wylęgu drobiu) oraz wentylacji i klimatyzacji. Regulatory dwupętlowe WCL-13A japońskiej firmy Shinko Technos to najnowocześniejsze i najlepsze rozwiązanie w dziedzinie pomiaru, regulacji, sterowania i kontroli różnych procesów przemysłowych.

Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę WCL-13A – regulacja wielostrefowa temperatury przy wykorzystaniu interfejsu RS485

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Dwukanałowe (dwupętlowe) regulatory temperatury na szynę WCL-13A - wielostrefowa regulacja temperatury w piecach do wypału ceramiki

Wielostrefowa regulacja przy użyciu dwukanałowego regulatora WCL-13A i interfejsu RS485

Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę WCL-13A – wielostrefowa regulacja temperatury – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu sygnału analogowego 4…20mA

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie funkcji analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora prowadzącego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Dwukanałowe (dwupętlowe) regulatory temperatury na szynę WCL-13A - wielostrefowa regulacja temperatury w piecach do wypału ceramiki

Wielostrefowa regulacja przy użyciu dwukanałowego regulatora WCL-13A i sygnału 4…20m

Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę WCL-13A – funkcje definiowane przez użytkownika:

 • Regulator dwukanałowy (dwa niezależne tory regulacyjne)
 • Regulator z wejściem różnicowym (regulator różnicowy)
 • Regulator z wejściem sumującym (regulator sumy)
 • Regulator kaskadowy
 • Regulator jednokanałowy z timerem (timer automatyczny lub ręczny)

Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę WCL-13A – bloki funkcyjne:

Bloki funkcyjne mogą zostać skonfigurowane tylko za pomocą zestawu do konfiguracji (składającego się z konwertera komunikacyjnego i oprogramowania) lub też za pomocą interfejsu komunikacyjnego RS-485. Osobno dla każdego kanału może być skonfigurowany: blok wejścia, blok regulacji i blok wyjścia.

I. Regulator dwukanałowy na szynę DIN

Regulator dwukanałowy temperatury WCL-13A

II. Regulator WCL-13A – funkcja bloku wejścia 1

Różnica wejść PV: [Blok wejścia 1] otrzymuje wartość (wejście 1 – wejście 2) lub (wejście 2 – wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 1].

Suma wejść PV: [Blok wejścia 1] otrzymuje wartość (wejście 1 + wejście 2) lub (wejście 2 + wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 1].

Regulator temperatury z erjściem różnicowym lub sumującym WCL-13A

Regulator dwukanałowy WCL-13A – regulacja sumy lub różnicy wejść

III. Regulator WCL-13A – funkcja bloku wejścia 2

Różnica wejść PV: [Blok wejścia 2] otrzymuje wartość (wejście 1 – wejście 2) lub (wejście 2 – wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 2].

Suma wejść PV: [Blok wejścia 2] otrzymuje wartość (wejście 1 + wejście 2) lub (wejście 2 + wejście 1), następnie wysyła do [Bloku regulacji 2].

Regulator temperatury z wejściem różnicowym lub sumującym WCL-13A

Regulator dwukanałowy WCL-13A – regulacja sumy lub różnicy wejść

IV. Regulator WCL-13A – funkcja bloku regulacji 1 i bloku regulacji 2

Wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie: Regulacja grzanie/chłodzenie jest wykonywana przy użyciu [Bloku regulacji1], następnie  [Blok wyjścia 1] do [Wyjście 1 (Grzanie)] i [Wyjścia 2 (Chłodzenie)].

Regulator temperatury z funkcją grzanie/chłodzenie WCL-13A

Regulator jednokanałowy WCL-13A – regulacja trójstawna typu grzanie/chłodzenie

Wejście zdalnego zadawania: [Wejście 2] jest wejściem zdalnego zadawania. Regulacja jest wykonywana przy użyciu [Blok regulacji 1], który otrzymuje wartość zadaną od [Blok wejścia 2], następnie poprzez [Blok wyjścia 1] do [Wyjścia 1].

Regulator temperatury z funkcją zdalnego zadawania WCL-13A

Regulator jednokanałowy WCL-13A z wejściem zdalnego zadawania

Regulacja kaskadowa: Kanał CH2 jest masterem (nadrzędnym regulatorem), a kanał CH1 jest slavem (podrzędnym regulatorem). Regulacja jest wykonywane przy użyciu  [Blok regulacji 2] mastera (nadrzędnego regulatora). Jego wyjście jest wartością zadaną dla [Blik regulacji 1] slava (regulatora podrzędnego), a regulacja jest wykonywana przy użyciu tej wartości, następnie  [Blok wyjścia 1] i [Wyjścia 1].

Regulator temperatury z funkcją regulacji kaskadowej WCL-13A

Regulator kaskadowy WCL-13A

Przykład układu z regulacją kaskadową za pomocą regulatora WCL-13A.

Dwukanałowe (dwupętlowe) regulatory temperatury na szynę WCL-13A - regulacja kaskadowa przy użyciu regulatora dwukanałowego na szynę WCL-13A

Regulacja kaskadowa przy użyciu regulatora dwukanałowego WCL-13A

V. Regulator WCL-13A – funkcja bloku wyjścia 2

Wyjście retransmisyjne: Do wyboru wartość retransmitowana PV, SV lub MV za pomocą oprogramowania lub klawiatury.

Regulator temperatury z funkcją retransmisji WCL-13A

Regulator jednokanałowy WCL-13A z wyjściem retransmisyjnym

 

Dwukanałowe regulatory temperatury na szynę serii WCL-13A – podstawowe wersje:

 • WCL-13A-RR/MM – dwukanałowy (dwupętlowy) regulator temperatury na szynę DIN z wyjściami przekaźnikowymi 3A, 250VAC

 • WCL-13A-SS/MM – dwukanałowy (dwupętlowy) regulator temperatury na szynę DIN z wyjściami napięciowymi 0/12VDC (do SSR)

 • WCL-13A-AA/MM – dwukanałowy (dwupętlowy) regulator temperatury na szynę DIN z wyjściami prądowymi 4…20mA

 • WCL-13A-VV/MM – dwukanałowy (dwupętlowy) regulator temperatury na szynę DIN z wyjściami napięciowymi 0…10V

Zobacz również nasze czujniki temperatury oraz rejestratory temperatury.

WCL-13A – dwukanałowe regulatory temperatury i procesu

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót