Przetworniki, mierniki i regulatory pH WIL-102-PH (Shinko Technos) – https://acse.pl

WIL-102-PH – przetworniki, mierniki i regulatory pH na szynę DIN

Cena netto: Zapytaj

 • Pomiar pH oraz temperatury
 • Zakres pomiarowy: 0…14pH / 0.0…100.0°C
 • Dokładność: ±0.05pH
 • Sygnały analogowe: 4…20mA
 • Max 2 wyjścia przekaźnikowe
 • Regulacja proporcjonalna lub włącz/wyłącz
 • Kalibracja automatyczna lub ręczna (2-punktowa)
 • Interfejs RS485 (ModBus RTU/ASCII)
 • Zasilanie: 24VAC lub 230VAC
 •  Funkcja wyjścia czyszczącego
 • Stopień ochrony: IP66
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup
Zakres pomiarowy 0.00...14.00 pH
Rozdzielczość 0.01pH / 0.1°C
Dokładność ±0.05pH
Liniowość ±0.05pH
Element pom. temp. Pt100 2/4 przewodowy
Dokładność 0.2°C ±0.1% odczytu ±2 cyfry ±0.01°C/°C
Kompensacja temp. Automatyczna zgodna z równaniem Nersta lub ręczna
Wyjście prądowe 4...20mA, rozdzielczość 1:12000
Rezyst. obciążenia RLmax=550Ω @24Vdc
Wyjścia przekaź. Przekaźnikowe 3A, 250VAC (regulacja proporcjonalna lub włącz/wyłącz)
Zasilanie 24VAC/DC (20...28VAC/DC) lub 230VAC (85...264VAC), 50/60Hz
Temperatura pracy 0...50°C
Wymiary 30 x 88 x 108mm
Stopień ochrony IP20

Opis produktu

Przemysłowe przetworniki pH na szynę DIN w szafach z serii WIL-102-PH.

Nasze cyfrowe przetworniki pH na szynę DIN z serii WIL-102-PH to elektroniczne mierniki, przetworniki i regulatory pH do pomiaru, kontroli i monitoringu poziomu pH. Przetworniki pH przeznaczone są do montażu w instalacjach przemysłowych, rolnictwie, ogrodnictwie, gospodarce wodnej, itp.. Przetworniki pH są w pełni konfigurowalne, przeznaczone są głównie do instalacji oczyszczania i przygotowywania wody (oczyszczalnie ścieków, stacje przygotowania wody, linie do obróbki galwanicznej, linie malarskie, itp.). Seria przetworników WIL-102-PH wyposażona jest standardowo w dwa wejścia pomiarowe. Jedno wejście pomiarowe przeznaczone jest podłączenia elektrody kombinowanej pH, natomiast drugie do podłączenia czujnika temperatury Pt100/Pt1000 do kompensacji temperatury mierzonego medium. Przetworniki WIL-102-PH mogą współpracować zarówno z elektrodą pH zintegrowaną z czujnikiem temperatury, jak i z elektrodą pH bez wbudowanego czujnika temperatury. Pomiar pH bez kompensacji temperatury jest możliwy tylko dla mediów o stałej temperaturze, gdyż wartość mierzonego pH bardzo silnie zależy od temperatury mierzonego medium.

Przetworniki pH WIL-102-PH na szynę DIN standardowo wyposażone są w interfejs RS-485 z protokołem ModBus RTU co umożliwia łatwą integrację przetwornika z sterownikami PLC, panelami HMI oraz różnymi systemami typu SCADA.

Przetworniki pH i przewodności WIL-102
Przetworniki pH i przewodności WIL-102

Opcjonalne przetworniki WIL-102-PH mogą być wyposażone w max dwa wyjścia analogowe 4…20mA, jedno dla mierzonego pH a drugie dla temperatury.

Przetwornik pH - funkcja czyszczenia elektrody pH
Funkcja czyszczenia elektrody pH

Ponadto przetworniki WIL-102-PH mogą być wyposażane w max dwa wyjścia przekaźnikowe, które mogą mieć przypisane różne działanie:

 • sterowania procesem regulacji pH (regulator pH)
 • sygnalizacji przekroczeń ustawionych progów lub odchyłek mierzonego pH lub temperatury
 • sygnalizacji uszkodzenia elektrody pH lub czujnika temperatury
 • sterowania funkcją automatycznego czyszczenia (przepłukiwania) elektrody pH

 

Regulator pH - regulacja proporcjonalna pH - sterowanie pH
Regulacja proporcjonalna pH (sterowanie pH)

Regulator WIL-102-PH może pracować w trybie regulacji włącz/wyłącz lub regulacji proporcjonalnej (z regulowanym cyklem proporcjonalnym). Przetwornik WIL-102-PH wyposażony jest w podwójny wyświetlacz LED oraz klawiaturę pozwalają na podgląd i konfigurację parametrów.

Przetworniki pH WIL-102-PH na szynę – dobór elektrody pH.

Podstawą prawidłowego działania układu pomiaru i regulacji pH jest dobór odpowiedniej elektrody pH. Elektroda pH powinna być dobrana do rodzaj medium, jego temperatury oraz ciśnienia. Ważnym etapem doboru elektrody pH jest wybór odpowiedniego rodzaju diafragmy. Im bardziej przepuszczalna jest diafragma, tym bardziej stabilny jest potencjał elektrody odniesienia. Diafragma jest połączeniem elektrody odniesienia z elektrodą pomiarową, która zapewnia połączenie między tymi elementami (nie może ulec zatkaniu). Jeśli mamy do czynienia z czystym medium, takim jak np. woda pitna wtedy właściwym wyborem będzie pojedyncza diafragma ceramiczna. Dla cięższych mediów pomiarowych, ale ciągle klarownych i niezanieczyszczonych można zastosować potrójną diafragmę ceramiczną.

Zastosowanie tego typu diafragmy w zanieczyszczonym medium będzie kończyło się jej szybkim zatkaniem. Dlatego dla mediów zanieczyszczonych, które mogą zawierać cząstki stałe stosuje się diafragmy w postaci pierścienia teflonowego lub też diafragmy otworowe (np. elektrody KPI10 i KPI11). W takim przypadku częściowe zabrudzenie membrany nie będzie prowadziło do przerwania połączenia pomiędzy elektrodą pomiarową, a elektrodą odniesienia. Również nie należy stosować diafragmy teflonowej do mediów czystych, ponieważ powierzchnia dyfundowania elektrolitu do medium jest znacznie większa, co będzie skutkowało szybszym jego wyczerpaniem, skracając jednocześnie żywotność elektrody pH.

Przetworniki pH WIL-102-PH na szynę – kompensacja temperatury elektrody pH.

Ważymy elementem przy pomiarze pH jest kompensacja temperatury mierzonego medium. Wartość mierzonego pH bardzo zależy od temperatury, dlatego w procesach, gdzie temperatura jest zmienna należy stosować kompensację temperatury. Temperatura mierzonego medium może być kompensowana za pomocą zintegrowanego z elektrodą czujnika temperatury lub zewnętrznego czujnika temperatury (Pt100). W sytuacji, gdy temperatura medium jest stała i nie zmienia się podczas procesu, to można ustawić w przetworniku stałą temperaturę kompensacji (np. na +23°C). Dla cieczy o 7pH temperatura nie ma wpływu na jego pomiar. Podczas doboru elektrody pH trzeba również brać pod uwagę ciśnienie i temperaturę procesu oraz sposób montażu.

Montaż elektrody pH.

Aby zapewnić dużą żywotność elektrody musi być ona odpowiednio zamontowana i eksploatowana:

 • Elektroda pH powinna być zamontowana w odpowiedniej pozycji, max odchylenie od pionu to 0…35°.
 • Elektroda pH powinna być wyposażona w odpowiednie uchwytach i osłony, umożliwiające uszczelnienie i czyszczenie elektrody.
 • Elektroda pH powinna być okresowo kalibrowana. Nasze przetworniki umożliwiają kalibrację elektrody w dwu punktach. Kalibrację elektrody pH przeprowadza dla całego układu pomiarowego (razem z przewodem i przetwornikiem (regulatorem) pH). Kalibrację pH przeprowadza się przy pomocy odpowiednich roztworów buforowych pH.
 • Elektrodę pH należy zabezpieczyć przed wyschnięciem, nie można dopuścić do wyschnięcia elektrody pH. Dlatego elektrody pH powinny być przechowywane w zbiorniczkach z ciekłym KCl. W ten sposób elektrody są pakowane fabrycznie. Wyschnięcie elektrody może prowadzić nawet do pęknięcia szkła. W przypadku krótkotrwałego wyschnięcia możliwe jest przywrócenie właściwości elektrodzie pH poprzez zanurzenie jej w roztworze KCl na okres ok. 24 godzin.
 • Elektrody pH muszą być okresowo czyszczone. Nie wolno doprowadzić do zatkania diafragmy, a czyszczenie powinno odbywać się przy pomocy środka czyszczącego i miękkiej szmatki. Części pomiarowej elektrody nie należy dotykać ręką. Ciężkie zanieczyszczenia można usuwać związkami zawierającymi pepsyny lub rozcieńczonym 3 molowym kwasem solnym. Nie wolno usuwać zanieczyszczeń za pomocą ostrych narzędzi. Po wyczyszczeniu elektrodę należy opłukać wodą destylowaną i ponownie skalibrować razem z całym układem pomiarowym.

Elektrody pH podlegają procesom naturalnego zużycia i muszą być okresowo wymieniane. Na żywotność elektrody ma wpływ bardzo wiele czynników, dlatego nie jest możliwe dokładne określenie czasu żywotności elektrody pH w danym procesie technologicznym. Żywotność elektrody można przedłużyć stosując się do powyższych zasad.

 

Zobacz również nasze regulatory procesowe, elektroniczne rejestratory pH oraz mierniki tablicowe.

Karty katalogowe:
Icon
Przetworniki, mierniki i regulatory pH WIL-102-PH (j. ang.)
Instrukcje obsługi:
Icon
Przetworniki, mierniki i regulatory pH WIL-102-PH (j. ang.)
  Rysunki CAD (DXF, IGES, STEP):
Icon
Przetworniki pH i przewodności WIL-1xx - rysunki CAD
Katalogi:
Icon
Katalog mierniki i przetworniki pH, redox (ORP) oraz przewodności

Katalog zawiera podstawowe informacje dotyczące oferowany produktów, takich jak: przetworniki, mierniki i regulatory do pomiaru i regulacji pH, redox (ORP), przewodności (konduktancji), zasolenia, rezystywności,  mętności, zawiesin, tlenu rozpuszczonego, itp.

Icon
Elektrody pH/ORP oraz sondy przewodności, rezystywności, zmętnienia, zawiesin i tlenu rozpuszczonego (j. ang.)
 
Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł