Przetworniki wilgotności względnej i temperatury HD4801T, HD4817T, HD4901T i HD4917T

Przemysłowe przetworniki wilgotności względnej i temperatury HD4817T i HD4917T (Delta Ohm).

Przetworniki wilgotności i temperatury

Czujniki i przetworniki wilgotności względnej, temperatury oraz punktu rosy z serii HD4801T, HD4817T, HD4877T, HD4901T, HD4917T i HD4977T  przeznaczone są głównie do pomiaru temperatury, wilgotności względnej lub punktu rosy w wentylacji i klimatyzacji, a także sprężonego powietrza w instalacjach przemysłowych. Nasze przetworniki wilgotności względnej mogą być wyposażone w wyjścia analogowe (0…10/4…20mA) lub wyjście cyfrowe RS485 (z protokołem transmisji MODBUS RTU). Przetworniki wilgotności z wyjściami analogowymi umożliwiają przesyłanie mierzonej wilgotności i temperatury do innych urządzeń do pomiaru, regulacji, rejestracji (np. wskaźników tablicowych, regulatorów, rejestratorów lub innych urządzeń procesowych). Przetworniki wilgotności i temperatury z wyjściem cyfrowym RS485 mogą współpracować bezpośrednio z komputerem PC lub sterownikiem PLC. Oferowane przetworniki wilgotności są urządzeniami pomiarowymi produkcji firmy Delta Ohm.

Przetworniki wilgotności względnej, temperatury i punktu rosy z serii HD48…T... są aktywnymi przetwornikami, tzn. że mogą być zasilanie zarówno napięciem stałym jak i zmiennym 24VAC. Przetworniki te mogą być wyposażone w wyjścia prądowe (4…20mA), napięciowe (0…10V) lub wyjście cyfrowe RS485 (zależnie od modelu).

Przetworniki wilgotności względnej, temperatury i punktu rosy z serii HD49…T… są pasywnymi przetwornikami wilgotności, zasilanymi w pętli prądowej 4…20mA. Przetworniki z serii HD48…T… i HD49…T… przeznaczone są głównie do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji (HVAC/BEMS). Stosowane są głownie w przemyśle farmaceutycznym, muzeach, czystych pomieszczeniach, stołówkach, audytoriach, halach sportowych, gospodarstwach rolnych, szklarniach, itp.  Przetworniki stosowane są również w instalacjach przemysłowych, różnego rodzaju suszarniach, komorach klimatycznych czy też do pomiaru punktu rosy w instalacjach sprężonego powietrza.

Budowa pojemnościowego czujnika wilgotności względnej

Elementem pomiarowym przetworników wilgotności względnej z serii HD48…T… i HD49…T… jest pojemnościowy czujnik wilgotności wystawiony na działanie mierzonego powietrza, którego budowa jest podobna do kondensatora. Czujnik wilgotności względnej jest zbudowany z dwu elektrod, które są oddzielone od siebie cienką warstwą higroskopijnego polimeru, pełniącego rolę dielektryka. Zmiana stałej dielektrycznej materiału higroskopijnego jest proporcjonalna do wilgotności względnej powietrza, w której znajduje się czujnik wilgotności. Cechą charakterystyczną czujników pojemnościowych jest niski współczynnik temperaturowy oraz możliwość pracy w wysokich temperaturach (nawet do 200°C). Zapewnia to dokładny i niezawodny pomiar przez długi czas i w szerokim zakresie pracy. Ważną cechą czujników pojemnościowych jest ich zdolność do całkowitej regeneracji w przypadku wystąpienia kondensacji na powierzchni czujnika oraz duża odporność na opary związków chemicznych.

Czujniki i przetworniki wilgotności i temperatury (inaczej: higrometry lub termo-higrometry).

Czujniki wilgotności z serii HD48…T… i HD49…T…  są produkowane w dwóch zakresach temperatury pracy, standardowym –20…+80°C i rozszerzonym -40…+150°C (dla wymagających aplikacji). Przetworniki wilgotności względnej powietrza mogą być wyposażone w czujniki Pt100 lub NTC10k (w zależności od wersji). Filtr ochronny ze stali nierdzewnej (20μm) zabezpiecza czujniki wilgotności przed kurzem i drobnymi cząstkami (dostępne są też inne filtry dla różnych aplikacji). Przetworniki są fabrycznie skalibrowane i nie wymagają kalibracji po zamontowaniu. Każda seria przetworników dostępna jest w czterech różnych wersjach:

 • Przetwornik z sondą do montażu w kanałach (HD48…TO…, HD49…TO…): kanałowe przetworniki wilgotności i temperatury,
 • Przetwornik z sondą do montażu na ścianie (HD48…TV…, HD49…TV…): naścienne (pomieszczeniowe) przetworniki wilgotności i temperatury,
 • Przetwornik z sondą na przewodzie (HD48…TC…, HD49…TC…) dostępne długości przewodu to 2, 5 lub 10m,
 • Przetwornik z sondą do pomiaru sprężonego powietrza (HD48…T480.1, HD49…T480.1).

Sondy wilgotności i temperatury są wykonane w dwu długościach 135mm lub 335mm.

W zależności od wersji przetworniki HD48…T… i HD49…T… mogą mierzyć:

 • Przetworniki do pomiaru tylko wilgotności względnej powietrza (przetworniki HD4801T, HD4901T),
 • Przetworniki do pomiaru tylko temperatury powietrza (przetworniki HD4807T, HD4907T),
 • Przetworniki do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza (przetworniki HD4817T, HD4917T),
 • Przetworniki do pomiaru temperatury i punktu rosy powietrza (przetworniki HD4877T, HD4977T).

Montaż przetworników może się odbywać za pomocą kołnierza HD9008.31, uchwytu stożkowego 3/8” lub metalowego dławika PG16 (∅10…14mm). Opcjonalnie do przetworników dostępny jest 4-cyfrowy wyświetlacz LCD (opcja „L”) pozwalający wyświetlać mierzone wartości w sposób ciągły lub w sekwencyjny.

Przykładowe modele przetworników:

 • Przetwornik HD4817TO1 lub HD4917TO2: kanałowy przetwornik wilgotności względnej powietrza i temperatury
 • Przetwornik HD4817TV lub HD4917TV: naścienny przetwornik wilgotności względnej powietrza i temperatury (pomieszczeniowy)
 • Przetwornik HD4817TC12 lub HD4917TC12: przetwornik wilgotności względnej powietrza i temperatury z sondą na przewodzie

Do budownictwa polecamy wieloparametrowe przetworniki wilgotności z serii HD4517 i HD4617 w wersji pomieszczeniowej. Są to przetworniki które mogą oprócz pomiaru wilgotności względnej i temperatury mogą mierzyć jakość powietrza (zawartość dwutlenku (CO2) węgla w powietrzu. Przetworniki z serii HD4517 i HD4617 są nie tylko przetwornikami, są również proste regulatory temperatury i wilgotności o elektroniczne rejestratory wilgotności względnej, temperatury i dwutlenku węgla (CO2) w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach oraz wszędzie tam gdzie wymagana jest kontrola jakości powietrza.

Higrometry te mogą wyposażone w wyjścia analogowe (0…10V lub 4…20mA), interfejs RS485 (ModBus RTU) lub przekaźnikowe wyjścia sterujące.

Opcjonalnie czujniki wilgotności mogą być wyposażone w wyświetlacz LCD oraz klawiaturę, która umożliwia konfigurację przetwornika, a także zmianę ustawienia wyjść sterujących.

Zobacz nasze pozostałe czujniki wilgotności względnej.

Zobacz również nasze kontrolery i regulatory temperatury oraz procesów.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót