Przetworniki wilgotności względnej i temperatury HD4801T, HD4817T, HD4901T i HD4917T

Przemysłowe przetworniki wilgotności względnej i temperatury HD4817T i HD4917T (Delta Ohm).

Przetworniki wilgotności względnej i temperatury powietrza

Czujniki i przetworniki wilgotności względnej, temperatury oraz punktu rosy z serii HD4801T, HD4817T, HD4877T, HD4901T, HD4917T i HD4977T  przeznaczone są głównie do pomiaru temperatury, wilgotności względnej lub punktu rosy w wentylacji i klimatyzacji, a także sprężonego powietrza w instalacjach przemysłowych. Nasze przetworniki wilgotności względnej mogą być wyposażone w wyjścia analogowe (0…10/4…20mA) lub wyjście cyfrowe RS485 (z protokołem transmisji MODBUS RTU). Przetworniki wilgotności z wyjściami analogowymi umożliwiają przesyłanie mierzonej wilgotności i temperatury do innych urządzeń do pomiaru, regulacji, rejestracji (np. wskaźników tablicowych, regulatorów, rejestratorów lub innych urządzeń procesowych). Przetworniki wilgotności i temperatury z wyjściem cyfrowym RS485 mogą współpracować bezpośrednio z komputerem PC lub sterownikiem PLC. Oferowane przetworniki wilgotności są urządzeniami pomiarowymi produkcji firmy Delta Ohm.

Przetworniki wilgotności względnej, temperatury i punktu rosy z serii HD48…T... są aktywnymi przetwornikami, tzn. że mogą być zasilanie zarówno napięciem stałym jak i zmiennym 24VAC. Przetworniki te mogą być wyposażone w wyjścia prądowe (4…20mA), napięciowe (0…10V) lub wyjście cyfrowe RS485 (zależnie od modelu).

Przetworniki wilgotności względnej, temperatury i punktu rosy z serii HD49…T… są pasywnymi przetwornikami wilgotności, zasilanymi w pętli prądowej 4…20mA. Przetworniki z serii HD48…T… i HD49…T… przeznaczone są głównie do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji (HVAC/BEMS). Stosowane są głownie w przemyśle farmaceutycznym, muzeach, czystych pomieszczeniach, stołówkach, audytoriach, halach sportowych, gospodarstwach rolnych, szklarniach, itp.  Przetworniki stosowane są również w instalacjach przemysłowych, różnego rodzaju suszarniach, komorach klimatycznych czy też do pomiaru punktu rosy w instalacjach sprężonego powietrza.

Budowa pojemnościowego czujnika wilgotności względnej

Elementem pomiarowym przetworników wilgotności względnej z serii HD48…T… i HD49…T… jest pojemnościowy czujnik wilgotności wystawiony na działanie mierzonego powietrza, którego budowa jest podobna do kondensatora. Czujnik wilgotności względnej jest zbudowany z dwu elektrod, które są oddzielone od siebie cienką warstwą higroskopijnego polimeru, pełniącego rolę dielektryka. Zmiana stałej dielektrycznej materiału higroskopijnego jest proporcjonalna do wilgotności względnej powietrza, w której znajduje się czujnik wilgotności. Cechą charakterystyczną czujników pojemnościowych jest niski współczynnik temperaturowy oraz możliwość pracy w wysokich temperaturach (nawet do 200°C). Zapewnia to dokładny i niezawodny pomiar przez długi czas i w szerokim zakresie pracy. Ważną cechą czujników pojemnościowych jest ich zdolność do całkowitej regeneracji w przypadku wystąpienia kondensacji na powierzchni czujnika oraz duża odporność na opary związków chemicznych.

Czujniki i przetworniki wilgotności i temperatury (inaczej: higrometry lub termo-higrometry).

Czujniki wilgotności z serii HD48…T… i HD49…T…  są produkowane w dwóch zakresach temperatury pracy, standardowym –20…+80°C i rozszerzonym -40…+150°C (dla wymagających aplikacji). Przetworniki wilgotności względnej powietrza mogą być wyposażone w czujniki Pt100 lub NTC10k (w zależności od wersji). Filtr ochronny ze stali nierdzewnej (20μm) zabezpiecza czujniki wilgotności przed kurzem i drobnymi cząstkami (dostępne są też inne filtry dla różnych aplikacji). Przetworniki są fabrycznie skalibrowane i nie wymagają kalibracji po zamontowaniu. Każda seria przetworników dostępna jest w czterech różnych wersjach:

 • Przetwornik z sondą do montażu w kanałach (HD48…TO…, HD49…TO…): kanałowe przetworniki wilgotności i temperatury,
 • Przetwornik z sondą do montażu na ścianie (HD48…TV…, HD49…TV…): naścienne (pomieszczeniowe) przetworniki wilgotności i temperatury,
 • Przetwornik z sondą na przewodzie (HD48…TC…, HD49…TC…) dostępne długości przewodu to 2, 5 lub 10m,
 • Przetwornik z sondą do pomiaru sprężonego powietrza (HD48…T480.1, HD49…T480.1).

Sondy wilgotności i temperatury są wykonane w dwu długościach 135mm lub 335mm.

W zależności od wersji przetworniki HD48…T… i HD49…T… mogą mierzyć:

 • Przetworniki do pomiaru tylko wilgotności względnej powietrza (przetworniki HD4801T, HD4901T),
 • Przetworniki do pomiaru tylko temperatury powietrza (przetworniki HD4807T, HD4907T),
 • Przetworniki do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza (przetworniki HD4817T, HD4917T),
 • Przetworniki do pomiaru temperatury i punktu rosy powietrza (przetworniki HD4877T, HD4977T).

Montaż przetworników może się odbywać za pomocą kołnierza HD9008.31, uchwytu stożkowego 3/8” lub metalowego dławika PG16 (∅10…14mm). Opcjonalnie do przetworników dostępny jest 4-cyfrowy wyświetlacz LCD (opcja „L”) pozwalający wyświetlać mierzone wartości w sposób ciągły lub w sekwencyjny.

Przykładowe modele przetworników:

 • Przetwornik HD4817TO1 lub HD4917TO2: kanałowy przetwornik wilgotności względnej powietrza i temperatury
 • Przetwornik HD4817TV lub HD4917TV: naścienny przetwornik wilgotności względnej powietrza i temperatury (pomieszczeniowy)
 • Przetwornik HD4817TC12 lub HD4917TC12: przetwornik wilgotności względnej powietrza i temperatury z sondą na przewodzie

Do budownictwa polecamy wieloparametrowe przetworniki wilgotności z serii HD4517 i HD4617 w wersji pomieszczeniowej. Są to przetworniki które mogą oprócz pomiaru wilgotności względnej i temperatury mogą mierzyć jakość powietrza (zawartość dwutlenku (CO2) węgla w powietrzu. Przetworniki z serii HD4517 i HD4617 są nie tylko przetwornikami, są również proste regulatory temperatury i wilgotności o elektroniczne rejestratory wilgotności względnej, temperatury i dwutlenku węgla (CO2) w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach oraz wszędzie tam gdzie wymagana jest kontrola jakości powietrza.

Higrometry te mogą wyposażone w wyjścia analogowe (0…10V lub 4…20mA), interfejs RS485 (ModBus RTU) lub przekaźnikowe wyjścia sterujące.

Opcjonalnie czujniki wilgotności mogą być wyposażone w wyświetlacz LCD oraz klawiaturę, która umożliwia konfigurację przetwornika, a także zmianę ustawienia wyjść sterujących.

Zobacz również nasze regulatory wilgotności i temperatury oraz innych procesów technologicznych.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót