Elektroniczne rejestratory temperatury – rejestracja temperatury i procesu

Wielokanałowe rejestratory temperatury, wilgotności oraz innych parametrów procesowych.

Przemysłowe rejestratory temperatury
Przemysłowe rejestratory temperatury

Elektroniczne rejestratory temperatury i procesów to wielokanałowe urządzenia do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji: temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, przepływu, pH, przewodności oraz innych parametrów procesowych. Nasze elektroniczne rejestratory temperatury znajdują zastosowane głównie w pomiarach różnorodnych procesów technologicznych i przemysłowych, laboratoriach, budownictwie, rolnictwie, itp. Rejestracja temperatury, wilgotności oraz innych wielkości fizycznych i procesowych jest wykonywana w celu kontroli przebiegu procesu produkcyjnego i technologicznego, jakości produktu końcowego, bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska. Pomiar, monitoring oraz rejestracja różnych parametrów procesowych (w tym temperatury) może odbywać się przy wykorzystaniu różnorodnych urządzeń pomiarowych i rejestrujących. Są to różnego typu elektroniczne mierniki z rejestracją, cyfrowe skanery oraz przemysłowe rejestratory temperatury i procesu.

Podział elektronicznych i wielokanałowych rejestratorów temperatury.

Nasze rejestratory wielokanałowe możemy podzielić ze względu na sposób zapisu mierzonych parametrów na: rejestratory papierowe (rejestrator z zapisem na papierze (składanej taśmie papierowej)) oraz rejestratory elektroniczne tzw. rejestratory bezpapierowe (elektroniczny rejestrator z wbudowaną pamięcią lub rejestrator z zapisem na karcie pamięci). Są to głównie rejestratory wideograficzne z ekranem dotykowym, a także elektroniczne dataloggery. Ze względu na sposób przesyłania pomiarów, rejestratory dzielimy na rejestratory tradycyjne (pomiary przesyłanie za pomącą standardowych przewodów sygnałowych) oraz rejestratory bezprzewodowe (z komunikacją radiową). Rejestratory bezprzewodowe mogą przesyłać dane pomiarowe bezprzewodowo, za pomocą komunikacji radiowej, Wi-Fi, Ethernetu, GSM/GPRS lub sieci LoRaWan (IoT).

Rejestratory elektroniczne – mierzone parametry.

Najczęściej mierzonym oraz rejestrowanym parametrem za pomocą wielokanałowych rejestratorów jest temperatura. Oprócz temperatury rejestratory z uniwersalnymi wejściami pomiarowymi umożliwiają pomiar, kontrolę oraz rejestrację różnych innych parametrów t.j.: wilgotność względna powietrza (rejestratory wilgotności), ciśnienie oraz różnica ciśnień (rejestratory ciśnienia), przepływ cieczy i gazów (rejestratory przepływu), pH (rejestratory pH), przewodność (rejestratory przewodności i konduktancji), parametry meteorologiczne (prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne, opady atmosferyczne, natężenie promieniowania słonecznego, temperatura powietrza i gruntu, wilgotność gruntu, itp.). Rejestratory mogą również rejestrować różne sygnały analogowe (prądowe i napięciowe), co daje możliwość pomiaru i rejestracji prawie wszystkich parametrów procesowych i fizycznych.

Wielokanałowe rejestratory temperatury – sposób zapisu danych.

Nasze elektroniczne rejestratory różnią się sposobem zapisu danych oraz sposobem prezentacji mierzonych i rejestrowanych parametrów. Są to głównie różnego rodzaju rejestratory z zapisem na papierze, rejestratory bezpapierowe oraz elektroniczne mierniki z funkcją rejestracji w obudowach przenośnych (dataloggery z zapisem danych w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci SD/CF).

Nośnikiem danych na którym zapisywane są pomiary może być składna taśma papierowa (rejestratory papierowe z zapisem na składanej taśmie papierowej), karta pamięci (np. SD/CF), pamięć USB (pendrive) lub wewnętrzna pamięć urządzenia (rejestratory elektroniczne, rejestratory bezpapierowe, rejestratory wideograficzne z ekranem dotykowym oraz dataloggery). W zależności od modelu, nasze rejestratory mogą mierzyć i zapisywać (rejestrować) od jednej do nawet kilkunastu różnych wielkości procesowych (nawet 48 wielkości) na jednym urządzeniu. Nasze rejestratory elektroniczne wyposażone są w uniwersalne i wielozakresowe wejścia pomiarowe, tzn., że mogą obsługiwać zarówno czujniki rezystancyjne (np. Pt100), termopary (J, K, N, S, R, B, itp.) jak i standardowe sygnały analogowe (napięciowe 0…10V oraz prądowe 0/4…20mA).

Wielokanałowe rejestratory z uniwersalnymi wejściami pomiarowymi posiadają możliwość wyboru sygnału mierzonego za pomocą klawiatury, ekranu dotykowego lub opcjonalnie za pomocą oprogramowania (w zależności od typu i modelu rejestratora). Zazwyczaj oprócz konfiguracji wejść pomiarowych, rejestratory posiadają również możliwość konfiguracji sposobu wyświetlania danych pomiarowych, prędkości zapisu pomiaru (interwału rejestracji), działania wyjść alarmowych, itp. Ponadto rejestratory papierowe z zapisem danych na składanej taśmie papierowej posiadają możliwość konfiguracji skali rejestracji, zakresu pomiarowego, prędkości posuwu papieru, sposobu drukowania opisów i zdarzeń, itp.

Wielokanałowe rejestratory temperatury z zapisem na papierze (rejestratory papierowe).

Wielokanałowy rejestrator temperatury HR-706 (HR-700)

Pierwszą grupę rejestratorów stanowią wielokanałowe rejestratory z zapisem na papierze (na składanej taśmie papierowej) są to tzw. rejestratory papierowe. Rejestratory papierowe stanowią podstawową grupę mierników z funkcją rejestracji i rejestratorów temperatury. Mikroprocesorowe rejestratory z zapisem na papierze to elektroniczne urządzenia, które mierzą i zapisują mierzone parametry na składanej taśmie papierowej w sposób ciągły za pomocą pisaka (zapis ciągły) lub punktowy za pomocą głowicy drukującej i kasety z taśmą atramentową (zapis punktowy). Szerokość zapisu zależy od modelu rejestratora. Dostępne są rejestratory o szerokości zapisu 100, 180 lub 250mm. Każdy nasz rejestrator z zapisem na papierze posiada możliwość drukowania skali, opisów kanałów pomiarowych, raportów z wystąpienia alarmów, ustawień, komunikatów, zdarzeń, itp. Zaletą rejestratorów papierowych jest to, że dane nie wymagają dalszej obróbki zapisanych pomiarów na taśmie papierowej. Nasze mikroprocesorowe rejestratory z zapisem na papierze posiadają również uniwersalne wejścia pomiarowe, które współpracują zarówno z czujkami temperatury Pt100, termoparami (J, K, N, E, T, S, R, B) oraz sygnałami napięciowymi i prądowymi.

Rejestrator ze skalowanymi wejściami analogowymi umożliwia podłączenie różnego rodzaju przetworników i czujników, które są wyposażone w sygnał analogowy (napięciowy lub prądowy). Mogą to być różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, przepływu, ciśnienia, różnicy ciśnień, pH, konduktancji i wiele innych. Rejestrator papierowy nie potrzebuje żadnych urządzeń peryferyjnych np. komputera PC i drukarki, aby zapisane dane zaprezentować graficznie lub wydrukować. Dodatkowo nanoszenie opisów na taśmie papierowej może być wykonywane ręcznie za pomocą np. piska lub długopisu. Cyfrowe rejestratory z zapisem na papierze znajdują zastosowanie głównie w przemysłowych piecach do obróbki cieplnej.

Elektroniczne rejestratory temperatury (bezpapierowe).

Pola cyfrowe rejestrator VM7000A

Drugą grupę przemysłowych rejestratorów temperatury i procesu stanowią wielokanałowe rejestratory elektroniczne (rejestratory bezpapierowe, rejestratory wideograficzne z ekranem dotykowym, rejestratory ekranowe). Rejestratory wideograficzne wyposażone są w duży i czytelny wyświetlacz (ekran) na którym są prezentowane rejestrowane wielkości w postaci wykresów pionowych i poziomych, pól cyfrowych, słupków (bargrafów). Pomiary mogą być zapisywane w pamięci wewnętrznej lub na parcie pamięci. Zapisane pomiary mogą być przenoszone do komputera PC za pomocą karty pamięci SD/CF, pendrive-a, USB, Ethernetu lub interfejsu RS-485 (Modbus RTU). Nasze rejestratory wideograficzne posiadają zazwyczaj uniwersalne i wielozakresowe wejścia pomiarowe do współpracy zarówno z czujkami temperatury Pt100, termoparami (J, K, N, E, T, S, R, B) jak i sygnałami napięciowymi lub prądowymi.

Niektóre rejestratory wideo graficzne z ekranem dotykowym wyposażone są w funkcję wprowadzania komentarzy i opisów podczas procesu rejestracji za pomocą klawiatury ekranowej (np. rejestratory ekranowy VM7000A). Opcjonalnie nasze rejestratory wideograficzne jak i rejestratory cyfrowe mogą być wyposażone w wyjścia alarmowe (zdarzeń), interfejs komunikacyjny RS232, RS485 lub Ethernet (MODBUS TCP) do zdalnej konfiguracji i monitoringu procesu rejestracji. W odróżnieniu od rejestratorów papierowych, rejestratory bezpapierowe wymagają dalszej obróbki oraz archiwizacji danych na komputerze PC.

Elektroniczne rejestratory temperatury (wielokanałowe) w obudowach laboratoryjnych (przenośnych).

Wideograficzny rejestrator temperatury w obudowie stołowej
Graficzny rejestrator temperatury w obudowie stołowej

Osobną grupę urządzeń do pomiaru i rejestracji stanowią elektroniczne mierniki temperatury z rejestracją oraz wielofunkcyjne dataloggery. Wielofunkcyjne dataloggery to elektroniczne mierniki i rejestratory przeznaczone do pomiaru i rejestracji różnych wielkości procesowych, głównie temperatury. Nasze elektroniczne dataloggery wyposażone są zazwyczaj w mały wyświetlacz i wewnętrzną pamięć. Rejestratory elektroniczne mogą być również wyposażone w różne czujniki np. temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp. Datalogery elektroniczne przeznaczone są głównie do pomiaru i rejestracji temperatury, wilgotności, punktu rosy, temperatury termometru mokrego, stosunku zmieszania, cząstkowego ciśnienie parowania, średniej temperatury kinetycznej (MKT), ciśnienia atmosferycznego, różnicy ciśnień, dwutlenku węgla i tlenku węgla, oświetlenia, promieniowania oraz przyspieszenia.

Bezpapierowy rejestrator temperaturyVM7000A

Jako przenośny rejestrator temperatury (datalogger) może być również stosowany wideograficzny rejestrator temperatury VM7000A wyposażony w obudowę stołową. Tego typu wielokanałowe rejestratory temperatury są stosowane głównie w laboratoriach i działach kontroli jakości oraz utrzymania ruchu. Cyfrowe rejestratory w obudowach przenośnych stosowane są głównie głównie do kontroli rozkładu temperatury w piecach do obróbki cieplnej i suszarniach przemysłowych.

Wielokanałowe rejestratory temperatury – główne zastosowania przemysłowych rejestratorów temperatury i elektronicznych dataloggerów.

Oferowane przez ACSE Sp. z o.o. wielokanałowe rejestratory ze względu na swoje rozbudowane funkcje i parametry mogą znaleźć zastosowanie w różnych urządzeniach, aplikacjach przemysłowych i laboratoryjnych i nie tylko. Nasze cyfrowe rejestratory znajdują zastosowanie przede wszystkim w:

Rejestratory elektroniczne (wielokanałowe) służą głównie do tworzenia dokumentacji jakościowej z przebiegu procesu obróbki cieplnej (temperatury) materiału lub elementu (np. dokument potwierdzający przebieg procesu hartowania, wyżarzania, odpuszczania, itp.).

Nasze wielokanałowe i elektroniczne rejestratory temperatury z serii VM7000A oraz mikroprocesorowe rejestratory papierowe HR-700 ze względu na swoje parametry i funkcje stosowane są głównie w urządzeniach i liniach produkcyjnych muszących spełniać szczególnie wysokie wymagania jakościowe, co, do jakości produktu końcowego oraz procesach kontroli urządzeń (NADCAP, AMS2750, CQI-9 i inne).

Wideograficzne rejestratory temperatury z serii VM7000 – zgodne “Przemysł 4.0”.

Graficzne rejestratory temperatury VM7000A

Wielokanałowe rejestratory VM7000A posiadają funkcje zgodne z nowoczesnymi koncepcjami transformacji technologicznej p.t. “Przemysł 4.0”. Rejestratory umożliwią pełną cyfryzację procesu produkcyjnego. Obok tradycyjnej rejestracji parametrów procesu produkcyjnego, umożliwiają zapis dodatkowych informacji o przebiegu procesu rejestracji oraz wysyłanie zgromadzonych danych na dysk sieciowy, FTP lub serwer. Elektroniczne rejestratory z serii VM7000A zapisują oprócz samego procesu, czas rozpoczęcia i zakończenia rejestracji, nazwę produktu, numer partii, numer seryjny, nazwisko obsługującego proces. Dane te mogą być gromadzone za pomocą Ethernetu na FTP.

Użytkownik może samodzielnie wprowadzić za pomocą klawiatury ekranowej, a następnie odczytać informacje dotyczące procesu (np. obróbki cieplnej). Osoba obsługująca dany proces produkcyjny może wprowadzić za pomocą klawiatury ekranowej rejestratora: czas rozpoczęcia i zakończenia danego procesu, nazwę produktu, numer partii, numer seryjny, nazwisko obsługującego proces, itp. (max 8 definiowanych pozycji). Wprowadzone opisy mogą być odczytywane bezpośrednio na rejestratorze lub po przeniesieniu danych na komputerze PC. Dzięki naszym rejestratorom temperatury i procesu nie ma potrzeby opisywania procesu produkcyjnego ręcznie (na składanej taśmie papierowej) tak ja to się odbywa w tradycyjnych rejestratorach z zapisem na papierze. Nasze cyfrowe rejestratory z ekranem dotykowym z serii VM7000A umożliwiają zapisywane danych procesu w postaci cyfrowej razem z danymi pomiarowymi. Użytkownik ma możliwość podglądu bezpośrednio na ekranie rejestratora zarówno danych bieżących jak i przeglądanie danych historycznych.

Graficzne rejestratory temperatury VM7000A

Dane, które może wprowadzić samodzielnie użytkownik VM7000A:

  • Znak rozpoczęcia i zakończenia procesu rejestracji.
  • Dane produkcyjne (do 8 pozycji – dowolnie konfigurowane)
    1. Nazwa produktu
    2. Numer partii
    3. Numer seryjny
    4. Nazwisko wykonującego proces

Wprowadzone dane są wyświetlane na ekranie rejestratora (w czasie rzeczywistym oraz na wykresie z danymi historycznymi) jak i po przeniesieniu na ekranie komputera.

Dodatkowe informacje o przebiegu procesu produkcyjnego danego wyrobu są rejestrowane w osobnym pliku wraz z wprowadzonymi opisami i komentarzami.

Wielokanałowe rejestratory temperatury VM7000A

Zobacz również nasze dataloggery temperaturytermoparytablicowe mierniki temperatury, cyfrowe regulatory temperatury oraz przetworniki wilgotności.