Elektroniczne rejestratory temperatury – rejestracja temperatury i procesu

Elektroniczne rejestratory temperatury i różnych procesów przemysłowych (rejestratory ekranowe).

Rejestratory temperatury - Shinko Technos

Mikroprocesorowe rejestratory temperatury to elektroniczne urządzenia do pomiaru, rejestracji i monitoringu temperatury, wilgotności, ciśnienia, poziomu, przepływu, pH, przewodności, itp. Nasze rejestratory temperatury są stosowane w różnorodnych procesach technologicznych oraz gałęziach przemysłu i gospodarki. Rejestracja temperatury i różnych parametrów stosowana jest w niemal we wszystkich zakładach przemysłowych i produkcyjnych. Rejestracja jest stosowana głównie w celu kontroli przebiegu procesu produkcyjnego oraz jakości produktu końcowego. Rejestracja odbywa się przy wykorzystaniu różnych urządzeń, które umożliwiają pomiar, rejestrację oraz monitoring wymaganych parametrów. Są to różnego typu skanery i rejestratory: papierowe (z zapisem na papierze) i bezpapierowe, elektroniczne (dataloggery, graficzne, wideograficzne) oraz różne systemy pomiarowe. Najczęściej rejestrowanym parametrem jest temperatura, do której rejestracji wykorzystywane są różnego rodzaju dataloggery (rejestratory cyfrowe) i rejestratory temperatury. Oprócz temperatury rejestrowane są również inne parametry m.in.: wilgotność względna (rejestratory wilgotności), ciśnienie i różnica ciśnień (rejestratory ciśnienia), przepływ (rejestratory przepływu), pH (rejestratory pH), przewodność (rejestratory przewodności i konduktancji), itp.

Oferujemy wiele modeli rejestratorów temperatury i procesów oraz elektronicznych dataloggerów. Nasze cyfrowe rejestratory różnią się sposobem zapisu oraz sposobem prezentacji rejestrowanych danych. Są to głównie elektroniczne rejestratory z zapisem na papierze (składanej taśmie papierowej tzw. rejestratory papierowe), cyfrowe rejestratory bezpapierowe (tzw. rejestratory wideograficzne, rejestratory ekranowe (z ekranem dotykowym), rejestratory cyfrowe oraz różnego rodzaju elektroniczne rejestratory temperatury w obudowach przenośnych (dataloggery) z zapisem danych w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci SD/CF.

Nośnikiem danych w przemysłowych rejestratorach temperatury na którym zapisywane są pomiary może być składna taśma papierowa (tzw. rejestratory papierowe, rejestratory z zapisem na papierze), karta pamięci (np. SD/CF), pamięć USB (pendrive) lub wewnętrzna pamięć urządzenia (elektroniczne rejestratory, rejestratory bezpapierowe, rejestratory wideograficzne i elektroniczne dataloggery). W zależności od modelu, rejestratory przemysłowe mogą mierzyć i zapisywać (rejestrować) od jednej do nawet kilkunastu wielkości (nawet 48 wielkości) na jednym rejestratorze. Obecnie produkowane są zarówno rejestratory jednokanałowe jak i rejestratory wielokanałowe. Rejestratory mikroprocesorowe posiadają uniwersalne wejścia pomiarowe, tzn. mogą obsługiwać zarówno czujniki rezystancyjne (np. Pt100), termopary (J, K, N, S, R, B, itp.) jak i standardowe sygnały analogowe (napięciowe 0…10V oraz prądowe 0/4…20mA).

Rodzaj wejścia pomiarowego rejestratora może być konfigurowany za pomocą klawiatury, ekranu dotykowego lub opcjonalnie za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego (w zależności od modelu rejestratora). Zazwyczaj oprócz konfiguracji wejść pomiarowych, rejestratory elektroniczne umożliwiają również konfigurację sposobu wyświetlania danych pomiarowych, prędkości zapisu, działania wyjść alarmowych, itp. Ponadto rejestratory z zapisem na papierze (rejestratory papierowe) posiadają możliwość konfiguracji skali i zakresu pomiarowego, prędkości posuwu papieru, drukowania opisów i zdarzeń, itp.

Cyfrowe rejestratory temperatury z zapisem na papierze (rejestratory papierowe).

Papierowy rejestrator temperatury HR-706 (HR-700)

Wielokanałowe rejestratory z zapisem na papierze (tzw. rejestratory papierowe) stanowią podstawową grupę oferowanych rejestratorów temperatury. Mikroprocesorowe rejestratory z zapisem na papierze to rejestratory, które zapisują mierzone wielkości na składanym papierze analogowo, za pomocą pisaka (zapis ciągły) lub głowicy drukującej i kasety z taśmą atramentową (zapis punktowy). Szerokość zapisu to w zależności od typu rejestratora. Dostępne są rejestratory o szerokości zapisu 100, 180 lub 250mm. Każdy rejestrator z zapisem na papierze (rejestrator papierowy) umożliwia drukowanie skali, opisów kanałów, raportów z alarmów, ustawień, komunikatów, zdarzeń, itp. Zaletą rejestratorów papierowych jest to że nie wymagają obróbki zapisanych danych (np. temperatury) na taśmie papierowej. Nasze rejestratory z zapisem na papierze posiadają uniwersalne wejścia pomiarowe, które współpracują bezpośrednio z czujkami temperatury Pt100, termoparami (J, K, N, E, T, S, R, B) oraz sygnałami napięciowymi i prądowymi.

Wejścia napięciowe i prądowe umożliwiają podłączenie różnego rodzaju przetworników, które są wyposażone w standardowy sygnał analogowy. Są to głównie przetworniki temperatury, wilgotności, przepływu, ciśnienia, pH, konduktancji i wiele innych. Rejestrator temperatury i procesu z zapisem na papierze nie potrzebuje żadnych urządzeń peryferyjnych np. komputera PC i drukarki, aby zapisane dane zaprezentować graficznie lub wydrukować. Dodatkowo nanoszenie opisów na taśmie papierowej może być wykonywane ręcznie za pomocą np. piska lub długopisu. Rejestratory papierowe znajdują zastosowanie głównie w przemysłowych piecach do obróbki cieplnej.

Elektroniczne rejestratory bezpapierowe (tzw. rejestratory wideograficzne, rejestratory ekranowe, skanery temperatury)

Pola cyfrowe rejestrator VM7000A

Drugą grupę przemysłowych rejestratorów temperatury i procesu stanowią wielokanałowe rejestratory elektroniczne (tzw. rejestratory bezpapierowe, rejestratory wideograficzne, rejestratory ekranowe). Rejestratory graficzne wyposażone są w duży i czytelny wyświetlacz (ekran) na którym są prezentowane rejestrowane wielkości w postaci wykresów pionowych i poziomych, pól cyfrowych, słupków (bargrafów) oraz pamięć wewnętrzną. Zapisane pomiary mogą być przenoszone do komputera PC za pomocą karty pamięci SD/CF, pendrive-a USB lub interfejsu Ethernetu i RS-485 (Modbus RTU). Rejestratory wideograficzne posiadają uniwersalne wejścia pomiarowe do współpracy zarówno z rezystancyjnymi czujkami temperatury Pt100, termoparami (J, K, N, E, T, S, R, B) oraz sygnałami napięciowymi i prądowymi. Uniwersalne wejścia pomiarowe umożliwiają podłączenie różnego rodzaju przetworników wielkości fizycznych. Najczęściej są to różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, przepływu, ciśnienia, pH, konduktancji i wiele innych.

Niektóre elektroniczne rejestratory graficzne wyposażone są w funkcję wprowadzania komentarzy i opisów procesu za pomocą klawiatury ekranowej (np. rejestratory VM7000A). Opcjonalnie rejestratory graficzne zarówno z zapisem na papierze jak i cyfrowe mogą być wyposażone w wyjścia alarmowe (zdarzeń) oraz interfejs komunikacyjny RS232, RS485 lub Ethernet (MODBUS TCP) do zdalnej konfiguracji i monitoringu procesu rejestracji. W odróżnieniu od uniwersalnych rejestratorów papierowych, rejestratory bezpapierowe wymagają dalszej obróbki oraz archiwizacji danych na komputerze PC.

Elektroniczne rejestratory (dataloggery, skanery) temperatury i innych wielkości w obudowach laboratoryjnych (przenośnych).

Rejestrator temperatury VM7000A w obudowie przenośnej
Rejestrator temperatury VM7000A w obudowie przenośnej

Osobną grupę urządzeń do rejestracji stanowią rejestratory cyfrowe (tzw. dataloggery cyfrowe). Dataloggery cyfrowe to rejestratory elektroniczne przeznaczone do pomiaru i rejestracji różnych wielkości procesowych, głównie temperatury. Elektroniczne dataloggery wyposażone są zazwyczaj w mały wyświetlacz i wewnętrzną pamięć. Rejestratory elektroniczne zazwyczaj posiadają zabudowany czujnik lub czujniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp. Elektroniczne dataloggery przeznaczone są głównie do pomiaru i rejestracji temperatury, wilgotności, punktu rosy, temperatury termometru mokrego, stosunku zmieszania, cząstkowego ciśnienie parowania, średniej temperatury kinetycznej (MKT), ciśnienia atmosferycznego, różnicy ciśnień, dwutlenku węgla i tlenku węgla, oświetlenia, promieniowania oraz przyspieszenia. Jako przenośny rejestrator temperatury może być używany wideograficzny rejestrator temperatury VM7000A wyposażony w obudowę przenośną. Tego typu rejestratory temperatury są stosowane głównie w laboratoriach i działach kontroli jakości oraz utrzymania ruchu (głównie do kontroli rozkładu temperatury w piecach do obróbki cieplnej i suszarniach przemysłowych).

Dataloggery cyfrowe temperatury (skanery temperatury) znajdują zastosowanie głównie w:

 • Przemyśle spożywczym: mrożenie produktów, przechowywanie w chłodni, produkcja i przewóz żywności.
 • Służbie zdrowia: przechowywanie leków, szczepionek, krwi, monitorowanie inkubatorów i sal operacyjnych.
 • Szklarnia i uprawach roślin.
 • Analizie mikroklimatu: jakości powietrza, pomiary meteorologiczne i hydrologiczne.
 • Muzeach i archiwach.
 • Transporcie łatwo psujących się i wrażliwych towarów.
 • Wentylacji.
 • Monitoringu czystych pomieszczeń.
 • Laboratoriach.
 • W rożnego rodzaju procesach przemysłowych.

W ofercie posiadamy szeroką gamę elektronicznych rejestratorów temperatury i procesu (zapisem na papierze, wideograficzne) oraz cyfrowych dataloggerów produkcji Shinko Technos, Ohkura Electric, Delta Ohm.

Bezpapierowy rejestrator temperaturyVM7000A

Nasze uniwersalne rejestratory ekranowe są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu i aplikacjach. Elektroniczne rejestratory z zapisem na papierze i wideograficzne stosowane są głównie w liniach i piecach do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania, normalizacji), suszarniach, autoklawach, liniach do obróbki galwanicznej, w maszynach do przerobu gumy i tworzyw, piecach do wypału ceramiki, piecach do fusingu, piecach do wytopu metali i szkła oraz innych instalacjach przemysłowych.

Rejestratory mikroprocesorowe służą głównie do tworzenia dokumentacji jakościowej z przebiegu procesu obróbki cieplnej materiału lub elementu (np. dokument potwierdzający przebieg procesu hartowania, wyżarzania, odpuszczania, itp.).

Nasze nowe bezpapierowe rejestratory wideograficzne z serii VM7000A oraz mikroprocesorowe rejestratory papierowe HR-700 ze względu na swoje parametry i funkcje stosowane są głównie w urządzeniach i liniach produkcyjnych muszących spełniać szczególnie wysokie wymagania jakościowe, co, do jakości produktu końcowego oraz procesach kontroli urządzeń (NADCAP, AMS2750, CQI-9 i inne).

Wideograficzne rejestratory temperatury z serii VM7000A są zgodne “Przemysł 4.0″.

Graficzne rejestratory temperatury VM7000ANasze rejestratory graficzne VM7000A opcjonalnie mogą być wyposażone w wersję oprogramowania umożliwiającą zapis pełnej informacji o przebiegu procesu produkcji. elektroniczne rejestratory temperatury z serii VM7000A mogą rejestrować oprócz przebiegu samego procesu, czas rozpoczęcia i zakończenia procesu, nazwę produktu, numer partii, numer seryjny, nazwisko obsługującego proces (w specjalnej wersji oprogramowania).

Użytkownik może wprowadzić, a następnie odczytać informacje dotyczące przebiegu procesu obróbki cieplnej. Osoba obsługująca dany proces produkcyjny może wprowadzić za pomocą klawiatury ekranowej rejestratora: znak rozpoczęcia i zakończenia danego procesu, nazwę produktu, numer partii, numer seryjny, nazwisko obsługującego proces, itp. (max 8 definiowanych pozycji). Wprowadzone dane mogą być odczytywane bezpośrednio na rejestratorze lub po przeniesieniu danych na komputerze PC. Dzięki naszym bezpapierowym rejestratorom temperatury i procesu nie ma potrzeby opisywania procesu produkcyjnego ręcznie (na składanej taśmie papierowej) tak ja to się odbywa w tradycyjnych rejestratorach z zapisem na papierze (rejestratory papierowe). Nasze cyfrowe rejestratory z ekranem dotykowym z serii VM7000A umożliwiają zapisywane danych procesu w postaci cyfrowej razem z danymi pomiarowymi.

Graficzne rejestratory temperatury VM7000ADane, które można wprowadzić w naszych elektronicznych rejestratorach temperatury i procesu VM7000A:

 • Znak rozpoczęcia i zakończenia procesu rejestracji.
 • Dane produkcyjne (do 8 pozycji)
  1. Nazwa produktu
  2. Numer partii
  3. Numer seryjny
  4. Nazwisko wykonującego proces

Wprowadzone dane produkcyjne mogą być wyświetlane na wykresie rzeczywistym oraz historycznym na ekranie rejestratora jak i po przeniesieniu na ekranie komputera.

Informacje o przebiegu procesu produkcyjnego danego wyrobu są rejestrowane w osobnym pliku wraz opisami i komentarzami.

Zależność pomiędzy poszczególnymi czynnościami użytkownika przedstawia poniższy schemat.Graficzne rejestratory temperatury VM7000A

W naszej ofercie znajdują się przede wszystkim graficzne (bezpapierowe) i papierowe rejestratory temperatury japońskiej firmy Shinko Technos i Ohkura Electric. Oferujemy również elektroniczne rejestratory firmy Delta Ohm (tzw. dataloggery).

Rejestratory temperatury to inaczej: rejestratory mikroprocesorowe, rejestratory cyfrowe, rejestratory elektroniczne, rejestratory papierowe, rejestratory  bezpapierowe, rejestratory wideograficzne, rejestratory graficzne, rejestratory ekranowe, rejestratory z ekranem dotykowym, itp.

Zobacz również nasze dataloggery temperaturytermoparytablicowe mierniki temperatury, cyfrowe regulatory temperatury oraz przetworniki wilgotności.