Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury HD35ED, HD35EDW i HD50

Dataloggery wilgotności i temperatury HD35ED i HD35EDW

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury z serii HD35ED/HD35EDW i HD50 to elektroniczne mierniki, dataloggery i rejestratory do pomiaru i rejestracji głównie wilgotności i temperatury, a także innych wielkości fizycznych. Nasze rejestratory bezprzewodowe w zależności od wersji wykonania wyposażone są komunikację radiową (rejestratory HD35ED) lub Wi-Fi i Ethernetem (rejestratory HD50). Rejestratory z komunikacją radiową lub Wi-Fi z serii HD35ED/HD50 mogą mierzyć, rejestrować i monitorować temperaturę, wilgotność względną oraz wiele innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach i aplikacjach.

System bezprzewodowej rejestracji (radiowej lub Wi-Fi) może się składać z różnego rodzaju autonomicznych i bezprzewodowych rejestratorów, są to głównie:

 • rejestratory temperatury,
 • rejestratory wilgotności względnej,
 • rejestratory ciśnienia,
 • rejestratory różnicy ciśnień,
 • rejestratory pyłów zamieszonych, itp. 

Rejestratory z serii HD35ED/HD50 umożliwiają pomiar, rejestrację i monitoring temperatury (przy użyciu rezystancyjnych lub termoelektrycznych czujników temperatury), wilgotności względnej, punktu rosy, ciśnienia atmosferycznego, niskich ciśnień, różnicy ciśnień, natężenia oświetlenia i promieniowania UV, tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), przyspieszenia, prędkości i kierunku wiatru, promieniowania słonecznego, opadów atmosferycznych oraz innych wielkości fizycznych.

Rejestratory bezprzewodowe HD35ED i HD35EDW, które mogą mierzyć wilgotność względną i temperaturę powietrza mogą również obliczać temperaturę punktu rosy, temperaturę termometru mokrego, wilgotność absolutną, stosunek zmieszania, cząstkowe ciśnienie parowania. Większość cyfrowych dataloggerów posiada wbudowane w rejestrator czujniki pomiarowe (mierzonych wielkości). Niektóre elektroniczne rejestratory (dataloggery) posiadają możliwość podłączenia zewnętrznych sond pomiarowych. Zewnętrzne sondy mogą być podłączane do rejestratora za pomocą złącz M12 lub też bezpośrednio do zacisków śrubowych rejestratora (w zależności od modelu dataloggera). Rejestratory radiowe z serii HD35ED wyposażone są w obudowy przeznaczone do montażu wewnątrz pomieszczeń oraz obudowy do pracy na zewnątrz IP67 (seria rejestratorów HD35EDW). Odczyt danych z rejestratorów odbywa się bezprzewodowo (radiowo). Zapisane w rejestratorze dane przesyłane są radiowo do oddalonej jednostki centralnej HD35AP, a następnie z jednostki centralnej w zależności od modelu mogą być przesyłane za pomocą przewodu (USB, RS485, Ethernetu) lub bezprzewodowo za pomocą sieci Wi-Fi lub GSM.

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury HD35ED i HD35EDW z wejściami w postaci listwy zaciskowej umożliwiają podłączenie czujników temperatury oraz różnych innych czujników i przetworników i nie tylko:

 • Przetworniki temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia i różnicy ciśnień z sygnałami 4-20mA, 0-1V lub 0-50mV
 • Rezystancyjne czujniki temperatury (Pt100, Pt1000) i termopary (K, J, T, N, E)
 • Czujniki z wyjściami bezpotencjałowymi stykowymi (liczniki przełączające) lub wejściami potencjometrycznymi.

Typowe zastosowania elektronicznych dataloggerów z serii HD35ED i HD35EDW to monitoring temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia, różnicy ciśnień, natężenia oświetlenia, itp. w różnych aplikacjach:

 • Przemysł spożywczy (monitoring temperatury i wilgotności podczas mrożenia, przechowywania w chłodni, produkcji i przewozu żywności).
 • Zdrowie (monitoring temperatury i wilgotności podczas przechowywania leków, szczepionek, krwi oraz monitorowanie inkubatorów i sal operacyjnych).
 • Szklarnie i uprawa roślin (monitoring temperatury i wilgotności w obiektach do uprawy roślin).
 • Analiza mikroklimatu (pomiar i rejestracja jakości powietrza, pomiary meteorologiczne i hydrologiczne).
 • Muzea i archiwa (pomiar i rejestracja w salach i pomieszczeniach).
 • Transport łatwo psujących się i wrażliwych towarów.
 • Wentylacja.
 • Monitoring czystych pomieszczeń (clean roomów).
 • Monitoring w laboratoriach.
 • Monitoring różnych procesów przemysłowych.

 

Radiowe (bezprzewodowe) rejestratory HD35ED i HD35EDW:

Możliwe konfiguracje systemu bezprzewodowej rejestracji wilgotności i temperatury HD35ED i HD35EDW.

System z bezpośrednim połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą USB.
System z bezpośrednim połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą USB.
System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą lokalnej sieci Ethernet.
System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą lokalnej sieci Ethernet.
System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą lokalnej sieci Wi-Fi
System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą lokalnej sieci Wi-Fi
System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą RS485 MODBUS RTU
System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą RS485 MODBUS RTU
System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą GSM
System z połączeniem jednostki centralnej z komputerem PC za pomocą GSM
Oprogramowanie do monitoringu i rejestracji temperatury i wilgotności HD35AP-S.
Oprogramowanie HD35AP-S
Oprogramowanie do wizualizacji i monitoringu HD35AP-S

Zobacz bezprzewodowe rejestratory temperatury HD35ED z komunikacją radiową lub Wi-Fi.

 

Rejestratory temperatury to: rejestratory bezprzewodowe, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, rejestratory ciśnienia, rejestratory radiowe, rejestratory cyfrowe, rejestratory elektroniczne, dataloggery.

Zobacz również nasze termoregulatory i kontrolery temperatury.