ACSE Sp. z o.o. - czujniki temperatury

ACSE - czujniki temperatury, mierniki, regulatory, rejestratory i przetworniki ACSE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie produkcje głównie różnego rodzaju czujniki temperatury. Są to różnego rodzaju rezystancyjne czujniki temperatury (RTD: Pt100, Pt500, Pt1000, itp.) oraz termoelektryczne czujniki temperatury (termopary typu: K, J, N, E, T, S, R, B). ACSE Sp. z o.o. zajmuje się również szeroko rozumianą kompletacją i sprzedażą aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń automatyki. 

Firma ACSE Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, wyświetlania, regulacji, kontroli, sterowania, monitoringu oraz rejestracji różnorodnych parametrów fizycznych i technologicznych. Są to przede wszystkim: temperatura, wilgotność względna i absolutna powietrza, temperatura punktu rosy, ciśnienie, różnica ciśnień, poziom, przepływ, pH, przewodność (konduktancja), itp. Oprócz powyższych parametrów firma dostarcza również urządzania do pomiaru i monitoringu parametrów meteorologicznych, mikroklimatu oraz jakości powietrza. Są to głównie prędkość i kierunek wiatru, temperatura i wilgotność powietrza i gruntu, ciśnienie atmosferyczne, natężenie promieniowania słonecznego, opady atmosferyczne, dwutlenek węgla, pyły zawieszone w powietrzy i wiele innych.

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim urządzenia:

 • Urządzenia do pomiaru, kontroli, regulacji, monitoringu i rejestracji temperatury. Są to różnego rodzaju czujniki temperatury i termopary, przetworniki temperatury, termoregulatory i regulatory temperatury, tablicowe wskaźniki i mierniki temperatury, cyfrowe rejestratory temperatury z zapisem na papierze oraz wideograficzne rejestratory temperatury z zapisem danych na karcie pamięci oraz elektroniczne datalogery, itp. Głownie są to urządzenia firmy: Shinko Technos, Delta Ohm i Ohkura Electric.
 • Przyrządy do pomiaru, kontroli, regulacji, monitoringu i rejestracji wilgotności względnej i absolutnej powietrza oraz gruntu i gleby. Przede wszystkim są to czujniki i przetworniki wilgotności względnej oraz absolutnej, higrometry i termohigrometry, cyfrowe mierniki wilgotności, regulatory wilgotności, elektroniczne rejestratory wilgotności (m.in.: rejestratory bezpapierowe, rejestratory bezprzewodowe oraz rejestratory z komunikacją radiową, WiFi, Ethernet oraz LoRaWan). itp. Głownie są to urządzenia firy: Delta Ohm, Shinko Technos, Ohkura Electric.
 • Urządzenia do pomiaru, kontroli, regulacji, monitoringu i rejestracji ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu. To różnego rodzaju czujniki i przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień, hydrostatyczne sondy poziomu, cyfrowe mierniki i wskaźniki ciśnienia, manometry cyfrowe, regulatory ciśnienia, elektroniczne rejestratory i dataloggery ciśnienia, itp. Głownie urządzenia firm: Delta Ohm, STS AG, Halstrup-Walcher.
 • Przyrządy do pomiaru parametrów fizykochemicznych, w tym: pH, redox, przewodność, zawartość tlenu rozpuszczonego, zmętnienie. Są to głównie, różnego rodzaju przetworniki, mierniki, kontrolery, sterowniki, regulatory oraz elektroniczne rejestratory. itp. Głownie są to urządzenia firm: Delta Ohm, Shinko Technos, Ohkura Electric.
 • Przyrządy do wzorcowania, sprawdzenia i kalibracji: ciśnienia, różnicy ciśnień, temperatury i sygnałów analogowych. Są to przede wszystkim manometry wzorcowe, kalibratory ciśnienia, pompki i praski kalibracyjne, kalibratory pętli prądowej, piece do wzorcowania i kalibracji czujników temperatury i termopar, itp. Głownie są to urządzenia firm: Additel, Halstrup-Walcher.
 • Urządzenia do pomiarów parametrów meteorologicznych. Głównie są to stacje pogodowe (meteo), anemometry do pomiaru prędkości i kierunek wiatru, meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury powietrza, przetworniki ciśnienia barometrycznego, przetworniki natężenia promieniowania słonecznego i nasłonecznienia, mierniki opadów atmosferycznych (deszczomierze), mierniki pyłów zawieszonych (pyłomierze) oraz różnego rodzaju bezprzewodowe rejestratory do stacji pogodowych i meteo. Są to głownie urządzenia firmy Delta Ohm.
 • Przyrządu do pomiaru oświetlenia, promieniowania oraz hałasu, itp.

Oferujemy pełną gamę urządzeń pomiarowych i aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z doradztwem technicznym, handlowym i serwisem oferowanych urządzeń. Współpracujemy z renomowanymi producentami urządzeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej w kraju i za granicą. Możemy Państwu zaproponować najnowsze rozwiązania techniczne, o uznanej jakości i w najlepszych cenach.

Oferowane przez nas urządzenia znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, laboratoriach, budownictwie, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych m.in.: w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle metalurgicznym (hutniczym), przemyśle maszynowym, przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle chemicznym, przetwórstwie tworzyw, przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutyczny i itp.

Jesteśmy przedstawicielem i dystrybutorem następujących firm:

 • Shinko Technos: mierniki tablicowe, elektroniczne termoregulatory, regulatory na szynę, regulatory temperatury, rejestratory temperatury, przetworniki pH (ORP) i przewodności.
 • Delta Ohm: przetworniki i mierniki temperatury, przetworniki wilgotności, przetworniki ciśnienia, przetworniki różnicy ciśnień, czujniki oświetlenia, mierniki hałasu, przetworniki prędkości przepływu powietrza, itp.
 • Halstrup Walcher: przetworniki ciśnienia (niskich ciśnień), przetworniki różnicy ciśnień, przetworniki do clean room, kalibratory niskich ciśnień.
 • STS Sensor Technik Sirnach AG: przetworniki ciśnienia i poziomu (hydrostatyczne sondy.
 • Status Instruments: przetworniki temperatury i kondycjonery sygnału (do montażu w głowicowy czujnika temperatury i na szynę DIN).
 • Ohkura Electric: cyfrowe rejestratory papierowe, rejestratory elektroniczne oraz rejestratory bezpapierowe (wideograficzne).
 • Additel: manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, kalibratory temperatury, pompki i praski kalibracyjne, piece do kalibracji i wzorcowania czujników (termopar).
 • Optris: pirometry i czujniki temperatury na podczerwień.

Jednak podstawowym naszym zadaniem jest produkcja różnego rodzaju sond i czujników temperatury. Produkujemy różnego rodzaju czujniki temperatury zarówno rezystancyjne (RTD: Pt100, Pt500, Pt1000) jak i czujniki termoelektryczne (termopary typu: K, J, N, T, S, R, B). Elementem pomiarowym naszych czujników rezystancyjnych mogą być sensory: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000 lub inne. Natomiast czujniki termoelektryczne mogą być wyposażone w termopary typu K, J, N, T lub w przypadku termopar platynowych mogą to być termopary typu: S, R lub B. Nasze czujniki temperatury mogą być wykonane z przewodem podłączeniowy (są to tzw. kablowe czujniki temperatury), z głowicą aluminiową oraz kostką ceramiczną wyposażoną w zaciski podłączeniowe (są to tzw. głowicowe czujniki temperatury), a także czujniki temperatury w obudowach z tworzywa sztucznego (głównie do klimatyzacji i wentylacji, są głównie czujniki temperatury zewnętrznej oraz czujniki temperatury otoczenia).

Czujniki termoelektryczne mogą być wyposażone w osłony ze stali żaroodpornej do pomiaru wysokich temperatur. Natomiast termopary platynowe do pracy w ekstremalnie wysokich temperaturach wyposażone są w osłony ceramiczne (C610, C799, inne) lub z metali szlachetnych.

Osobną grupą naszych czujników temperatury są tzw. czujniki płaszczowe, są to zarówno czujniki rezystancyjne jak i termoelektryczne (termopary płaszczowe). Czujniki płaszczowe charakteryzuje głównie mała średnica, odporność na wstrząsy oraz możliwość swobodnego kształtowania (wyginania).

Ofertę produkowanych czujników temperatury uzupełniają przewody kompensacyjne, przedłużające i termoparowe, skompensowane złącza termoparowe (wtyki i gniazda kompensacyjne) oraz króćce, uchwyty i osłony montażowe.

Zobacz nasze czujniki temperatury (Pt100) i termopary typu: K, J, N, T, S, R i B.

Wyniki: 1–12 z 157

 • ACS-13A – uniwersalne regulatory temperatury i procesu

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • CMP i CMJ – miniaturowe złącza termoparowe

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • CSP i CSJ – standardowe złącza termoparowe

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • HR-706 – papierowe rejestratory temperatury

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • NCO-11 – naczynie odwadniające i odpowietrzające

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • NCP-1 – naczynie poziomowe i kondensacyjne

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • PAM – panele z gniazdami termoparowymi

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • PAS – panele z standardowymi gniazdami termoparowymi

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • PMIFB – miniaturowe gniazda panelowe do termopar

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • Przewody kompensacyjne i termoelektryczne do czujników temperatury

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • PSIFB – standardowe gniazda panelowe do termopar

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • PTOPE-33, PTTJE-33, PTTKE-33 – czujniki temperatury

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły