Delta Ohm - przetworniki wilgotności

Cyfrowe mierniki temperatury, elektroniczne rejestratory temperatury i wilgotności (rejestratory bezprzewodowe) oraz przetworniki wilgotności (higrometry), przetworniki temperatury, przetworniki prędkości powietrza, przetworniki ciśnienia, przetworniki pH, przetworniki redox (ORP), przetworniki konduktancji, przetworniki natężenia oświetlenia, anemometry ultradźwiękowe, stacje meteo.

Delta Ohm - przetworniki wilgotnościDELTA OHM produkuje elektroniczne mierniki temperatury, przetworniki, cyfrowe rejestratory oraz inne urządzenia do pomiaru, regulacji, rejestracji oraz monitoringu temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu i innych wielkości fizycznych. Firma DELTA OHM oferuje urządzenia o uznanej jakości i niezawodności, znane i używane na całym świecie. W Polsce produkty są oferowane już od kilkudziesięciu lat, stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość i niezawodność urządzeń. Gama oferowanych przez Delta Ohm produktów jest cały czas zwiększana, a także rozwijane są nowe produkty.

DELTA OHM jest włoskim producentem, który produkuje głównie: mierniki temperatury i wilgotności, elektroniczne rejestratory temperatury i wilgotności oraz różnego rodzaju przetworniki pomiarowe (temperatury, wilgotności (higrometry), prędkości powietrza, ciśnienia, przepływu, pH, redox, konduktancji, itp.). Produkuje głównie termometry cyfrowe, przenośne mierniki temperatury, cyfrowe termo-higrometry, elektroniczne przetworniki wilgotności względnej powietrza, temperatury, punktu rosy, ciśnienia, różnicy ciśnień, anemometry i termoanemometry, przetworniki prędkości powietrza i inne. Urządzenia firmy DELTA OHM stosowane są w różnych gałęziach przemysłu, w laboratoriach oraz w ochronie środowiska.

W ofercie DELTA OHM znajdują się m.in.: mierniki cyfrowe (termopary) do współpracy z sondami Pt100 i Pt1000 oraz termoparami (J, K, N, S, R, B), dataloggery i rejestratory temperatury, termo-higrometry cyfrowe do pomiaru wilgotności względnej i temperatury oraz wyznaczania wilgotności absolutnej czy też temperatury punktu rosy, przetworniki wilgotności względnej oraz absolutnej, bezprzewodowe rejestratory temperatury i wilgotności, cyfrowe rejestratory temperatury, elektroniczne rejestratory wilgotności, przetworniki punktu rosy, przetworniki ciśnienia, barometry, przetworniki ciśnienia, przetworniki różnicy ciśnień, przetworniki ciśnienia barometrycznego, mikromanometry i manometry cyfrowe, przetworniki dwutlenku węgla (CO2), przetworniki prędkości powietrza, termoanemometry cyfrowe, anemometry cyfrowe, czujniki, przetworniki i mierniki oświetlenia, mierniki i dataloggery jakości powietrza (CO i CO2), wielofunkcyjne mierniki i dataloggery do pomiary temperatury, wilgotności, przepływu, oświetlenia, itp., cyfrowe dataloggery temperatury i wilgotności, mierniki mikroklimatu, mierniki i przetworniki ph i redox (ORP), konduktometry i przetworniki konduktancji (konduktometryczne), tlenomierze itp.

Firma Delta Ohm oferuje również bezprzewodowe rejestratory (z komunikacją wi-fi lub radiową) różnych wielkości fizycznych. Radiowe rejestratory bezprzewodowe firmy Delta Ohm wyposażone w komunikację radiową umożliwiają zdalny odczyt rejestrowanych wielkości z rejestratorów bezprzewodowych z dowolnego miejsca na świecie. Odczyt rejestratorów cyfrowych jest możliwy za pomocą USB, Ethernetu, Wi-fi lub GPRS. System bezprzewodowej rejestracji  firmy Delta Ohm obejmuje różne serie bezprzewodowych rejestratorów (rejestratory radiowe lub rejestratory wi-fi) do pomiaru, rejestracji i monitoringu. Są to cyfrowe rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, rejestratory ciśnienia atmosferycznego (barometrycznego), rejestratory ciśnienia i różnicy ciśnień, rejestratory oświetlenia i promieniowania świetlnego, rejestratory tlenku węgla i dwutlenku węgla, rejestratory opadów, rejestratory wilgotności liści, rejestratory zawartości wody w glebie, rejestratory mikroklimatu, itp..

Bezprzewodowe rejestratory z komunikacją radiową dostępne są w wersji do stosowania w pomieszczeniach, halach magazynowych i produkcyjnych, a także dostępne są w obudowach o podwyższonym IP (wodoodpornych) do stosowania w szklarniach, transporcie samochodowym, a także w stacjach meteorologicznych.

Zobacz oferowane oferowane przez firmę Delta Ohm przetworniki wilgotności, cyfrowe mierniki temperatury, bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury oraz inne urządzenia pomiarowe.

Strona firmy Delta Ohm: http://www.deltaohm.com

Wyniki: 1–12 z 153

 • HVAC4017T, HVAC40A17T, HVAC40S17T – przetworniki wilgotności i temperatury

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • DO9403T-R1 – przetworniki pH i redox

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • DO9765T – przetworniki do pomiaru pH i redox

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • DO9766T – przetworniki przewodności (konduktancji)

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • DO9785T – przetworniki pH i redox

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • DO9786T – przetworniki przewodności (konduktancji)

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • DO9847 – wielofunkcyjne mierniki z rejestracją

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • HD103T.0 – przetworniki prędkości powietrza i temperatury

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • HD2003, HD2003.1 – ultradźwiękowe anemometry prędkości i kierunku wiatru

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • HD2013 – deszczomierze

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • HD2013-DB – rejestratory opadów

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • HD2013.2 – detektory opadów atmosferycznych

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły