Shinko Technos - regulatory temperatury

Elektroniczne wskaźniki tablicowe, cyfrowe mierniki temperatury, elektroniczne regulatory temperatury (termoregulatory, sterowniki temperatury i kontrolery temperatury), rejestratory temperatury z zapisem na papierze oraz cyfrowe rejestratory temperatury z zapisem w pamięci (rejestratory elektroniczne, rejestratory wideograficzne, rejestratory bezpapierowe i rejestratory ekranowe), przetworniki pH i przewodności, itp.

Shinko Technos - regulatory temperaturyShinko Technos Co. Ltd. jest japońskim producentem elektronicznych urządzeń do pomiaru, rejestracji i monitoringu różnych wielkości procesowych. Produkowane przez Shinko Technos głównie cyfrowe wskaźniki temperatury, elektroniczne mierniki temperatury, mikroprocesorowe regulatory temperatury oraz elektroniczne rejestratory temperatury i procesu.  Mierniki, regualtory i rejestratory  firmy Shinko Technos przeznaczone są głównie do pomiaru, regulacji, rejestracji i monitoringu temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu i innych wielkości fizycznych w różnorodnych procesach przemysłowych. Firma Shinko Technos rozpoczęła produkcję aparatury kontrolno-pomiarowej ponad pół wieku temu w 1945 roku, co pozwoliło na dopracowanie się wysokiej jakości i niezawodności produktów znanych i używanych na całym świecie. Centrala firmy znajduję się w Japonii w miejscowości Osaka. Natomiast zakłady produkcyjne znajdują się w miejscowości Fukuoka oraz Sanda, natomiast laboratorium i dział rozwoju (R&D) w miejscowości Tokushima. W Polsce produkty firmy Shinko Technos oferowane są od lat 90-tych. Produkty Shinko Technos są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość i niezawodność zamontowanych urządzeń (normy NADCAP, AMS2750, CQI-9, itp). Shinko Technos produkuje głównie wszelkiego rodzaju regulatory: regulatory elektroniczne, cyfrowe kontrolery temperatury, regulatory na szynę DIN, termoregulatory, regulatory programowalne, regulatory procesowe, cyfrowe wskaźniki temperatury oraz elektroniczne mierniki temperatury, elektroniczne rejestratory temperatury z zapisem na papierze, rejestratory bezpapierowe (rejestratory: wideograficzne, ekranowe, z ekranem dotykowym) z zapisem na karcie pamięci. Oprócz mierników, regulatorów i rejestratorów firma Shinko Technos produkuje: tyrystorowe, regulatory mocy, przekaźniki SSR, przetworniki temperatury, wilgotności i sygnałów analogowych. Nową gałęzią produkcji firmy Shinko Technos są mierniki, przetworniki i kontrolery do pomiaru i kontroli wielkości fizykochemicznych (pH, redox, przewodności, mętności, itp.). Urządzenia firmy Shinko Technos stosowane są w różnych gałęziach przemysłu m.in.: w maszynach pakujących, liniach technologicznych, suszarniach, autoklawach, liniach do obróbki galwanicznej, wtryskarkach, wytłaczarkach, w maszynach do przerobu gumy, autoklawach, piecach piekarniczych, piecach do wypału ceramiki, piecach kuźniczych, piecach do wytopu i obróbki szkła (do fusingu), piecach do wytopu i obróbki cieplnej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania)  stali i metali kolorowych (np. aluminium) i itp. Obecnie najchętniej nabywanymi urządzeniami są: elektroniczne mierniki tablicowe JIR-301-M, regulatory temperatury (BCS2, BCR2, BCD2, ACS-13A, ACR-13A i ACD-13A) oraz rejestratory z zapisem na papierze z serii HR-700 (zwłaszcza rejestratory HR-706, jest to rejestrator papierowy z 6 uniwersalnymi kanałami pomiarowymi), a także rejestratory wideograficzne z serii GR-209 i GR-218.

Od jakiegoś czasu firma Shinko Technos rozwija również szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i monitoringu wielu parametrów fizykochemicznych tj. pH, redox (ORP), przewodność (konduktancja), zasolenie, zawartość tlenu w wodzie,zmętnianie i wiele innych. Są to przede wszystkim mierniki, przetworniki i kontrolery pH, przetworniki konduktometryczne.

Shinko Technos jest również producentem i dostawcą urządzeń OEM dla innych znanych marek światowych. Wskaźniki, mierniki, wyświetlacze, regulatory i kontrolery temperatury Shinko Technos produkowane są przez Shinko Technos dla takich firm jak Panasonic, Wika, itp.. Firmy te oferują produkty Shinko Techsnos pod własnymi nazwami (oznaczeniami).

 • Panasonic Electric Works  oferuje w Polsce m.in. regulatory temperatury z serii KT4R (ozn. Shinko: BCS2), KT4H (ozn. Shinko ACS-13A), KT8R (ozn. ShinkoBCR2), KT9R (ozn. Shinko: BCD2), KT2 ozn. Shinko: JCL-33A) oraz  KT7 (ozn. Shinko: DCL-33A).
 • Wika oferuje produkty Shinko Technos wskaźniki i wyświetlacze z serii DI25 (ozn. Shinko: JIR-301-M) oraz kontrolery temperatyry CS6S (ozn. Shinko: BCS2), CS6H (ozn. Shinko: BCR2), CS6L (ozn. Shinko: BCD2) oraz CS4R (ozn. Shinko: DCL-33A).

Zobacz tablicowe mierniki temperaturyelektroniczne regulatory temperatury, cyfrowe rejestratory temperatury oferowane przez firmę Shinko Technos Co. Ltd.

Strona internetowa Shinko Technos: http://www.shinko-technos.co.jp/e.

Wyniki: 1–12 z 98

 • ACS-13A – regulatory temperatury i procesu

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • BCS2 – miernik i wskaźnik temperatury

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • BCS2 – regulatory temperatury i procesu

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • BCR2 – regulatory temperatury i procesu

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • BCS2R, T7671 – ograniczniki temperatury i procesu

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • ACD-13A – regulatory temperatury i procesu

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • ACD-15A – trójstawne regulatory temperatury (ON/OFF servo)

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • ACR-13A – regulatory temperatury i procesu

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • ACR-15A – trójstawne regulatory temperatury (ON/OFF servo)

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • BCD2 – regulatory temperatury i procesu

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • BCD2R, T7672 – ograniczniki temperatury i procesu

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • BOC-610, BOC-620 – dwukanałowe regulatory temperatury do pieców piekarniczych

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły