Shinko Technos - regulatory temperatury

Wskaźniki tablicowe, cyfrowe mierniki temperatury, elektroniczne regulatory temperatury (termoregulatory, sterowniki temperatury i kontrolery temperatury), rejestratory temperatury z zapisem na papierze oraz cyfrowe rejestratory temperatury z zapisem w pamięci (rejestratory elektroniczne rejestratory wideograficzne, rejestratory bezpapierowe i rejestratory ekranowe).

Shinko Technos - regulatory temperaturyShinko Technos Co. Ltd. jest japońskim producentem elektronicznych urządzeń do wyświetlania, pomiaru, rejestracji i monitoringu różnych wielkości procesowych. Produkowane przez Shinko Technos cyfrowe wskaźniki temperatury, mierniki temperatury, regulatory temperatury oraz rejestratory temperatury przeznaczone są głównie do pomiaru, regulacji, rejestracji i monitoringu temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu i innych wielkości fizycznych. Firma Shinko Technos rozpoczęła produkcję aparatury kontrolno-pomiarowej ponad pół wieku temu w 1945 roku, co pozwoliło na dopracowanie się wysokiej jakości i niezawodności produktów znanych i używanych na całym świecie. Centrala firmy znajduję się w Japonii w miejscowości Osaka. Natomiast zakłady produkcyjne znajdują się w miejscowości Fukuoka oraz Sanda, natomiast laboratorium i dział rozwoju (R&D) w miejscowości Tokushima. W Polsce produkty firmy Shinko Technos oferowane są od lat 90-tych. Produkty Shinko Technos są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość i niezawodność zamontowanych urządzeń (NADCAP, AMS2750, CQI-9, itp). Shinko Technos produkuje głównie wszelkiego rodzaju regualtory: regulatory elektroniczne, cyfrowe kontrolery temperatury, regulatory na szynę DIN, termoregulatory, regulatory programowalne, regulatory procesowe, cyfrowe wskaźniki temperatury i elektroniczne mierniki temperatury, cyfrowe rejestratory temperatury z zapisem na papierze, rejestratory bezpapierowe i wideograficzne rejestratory temperatury (ekranowe i graficzne rejestratory temperatury) z zapisem na karcie pamięci, sterowniki tyrystorowe, przekaźniki SSR, a także przetworniki temperatury, wilgotności i sygnałów analogowych. Urządzenia firmy Shinko Technos stosowane są w różnych gałęziach przemysłu m.in.: w maszynach pakujących, liniach technologicznych, suszarniach, autoklawach, liniach do obróbki galwanicznej, wtryskarkach, wytłaczarkach, w maszynach do przerobu gumy, autoklawach, piecach piekarniczych, piecach do wypału ceramiki, piecach kuźniczych, piecach do wytopu i obróbki szkła (do fusingu), piecach do wytopu i obróbki cieplnej (hartowania, wyżarzania, odpuszczania)  stali i metali kolorowych (np. aluminium) i itp. Obecnie najchętniej nabywanymi urządzeniami są: elektroniczne mierniki tablicowe JIR-301-M, regulatory temperatury BCS2, BCR2, BCD2, ACS-13A, ACR-13A i ACD-13A oraz rejestratory z zapisem na papierze z serii HR-700 (zwłaszcza rejestratory HR-706, jest to rejestrator papierowy z 6 uniwersalnymi kanałami pomiarowymi), a także rejestratory wideograficzne z serii GR-209 i GR-218.

Shinko Technos jest również producentem i dostawcą urządzeń OEM dla innych firm. Wskaźniki, mierniki, wyświetlacze, regulatory i kontrolery temperatury Shinko Technos oferowane są w Polsce m .in. przez firmy Panasonic i Wika, itp.. Firmy te oferują produkty Shinko Techsnos pod własnymi nazwami (oznaczeniami).

 • Panasonic Electric Works  oferuje w Polsce m.in. regulatory temperatury z serii KT4R (ozn. Shinko: BCS2), KT4H (ozn. Shinko ACS-13A), KT8R (ozn. ShinkoBCR2), KT9R (ozn. Shinko: BCD2), KT2 ozn. Shinko: JCL-33A) oraz  KT7 (ozn. Shinko: DCL-33A).
 • Wika oferuje produkty Shinko Technos wskaźniki i wyświetlacze z serii DI25 (ozn. Shinko: JIR-301-M) oraz kontrolery temperatyry CS6S (ozn. Shinko: BCS2), CS6H (ozn. Shinko: BCR2), CS6L (ozn. Shinko: BCD2) oraz CS4R (ozn. Shinko: DCL-33A).

Zobacz tablicowe mierniki temperaturyelektroniczne regulatory temperatury, cyfrowe rejestratory temperatury oferowane przez firmę Shinko Technos Co. Ltd.

Strona internetowa Shinko Technos: http://www.shinko-technos.co.jp/e.

Wyniki: 1–12 z 97

 • ACS-13A – regulatory temperatury i procesu

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • BCS2 – mierniki i wskaźniki temperatury

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • BCS2 – regulatory temperatury i procesu

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • BCR2 – regulatory temperatury i procesu

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • BCS2R, T7671 – ograniczniki temperatury i procesu

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • ACD-13A – regulatory temperatury i procesu

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • ACD-15A – trójstawne regulatory temperatury (ON/OFF servo)

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • ACR-13A – regulatory temperatury i procesu

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • ACR-15A – trójstawne regulatory temperatury (ON/OFF servo)

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • BCD2 – regulatory temperatury i procesu

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • BCD2R, T7672 – ograniczniki temperatury i procesu

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły
 • BOC-610, BOC-620 – dwukanałowe regulatory temperatury do pieców piekarniczych

  Cena netto: 0,00 zł Szczegóły