O firmie

ACSE Sp. z o. o. zajmuje się głównie produkcją czujników temperatury i termopar oraz kompletacją i sprzedażą różnej aparatury kontrolno-pomiarowej.

Produkcja czujników temperatury - ACSE Sp. z o.o.

ACSE Sp. z o. o. to nowoczesna i szybko rozwijającą się firma o uznanej renomie na rynku polskim oraz zagranicznym. Obszarem działalności firmy jest głównie automatyka przemysłowa, ciepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja w różnych gałęziach przemysłu. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozwija podnosząc jakość produkowanych i gamę oferowanych produktów. Firma zatrudnia wykwalikowany personel, który wiedzę i doświadczenie zdobył m.in. w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). Siedziba firmy mieści się w Krakowie, ale obszar działalności obejmuje cały kraj i nie tylko. ACSE Sp. z o.o. dostarcza głównie czujniki temperatury, termopary, mierniki, regulatory, rejestratory oraz różnego rodzaju przetworniki wielkości procesowych. Z naszych urządzeń korzystają zarówno działy automatyki, utrzymania ruchu oraz energetyki w wielu gałęziach przemysłu i nie tylko.

Produkcja czujników temperatury (rezystancyjnych i termoelektrycznych).

ACSE Sp. z o. o. produkuje wysokiej jakości rezystancyjne czujniki temperatury (RTD: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, NTC) oraz czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, E, N, T, S, R i B). Nasze czujniki temperatury i termopary stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagany jest niezawodny i precyzyjny pomiar temperatury. Oprócz czujników temperatury w wersjach standardowych, wykonujemy również czujniki temperatury na zamówienie (wg wymagań klienta). Czujniki te wykonywane są według przesłanej dokumentacji / wzorów oraz wymagań przesłanych przez zamawiającego. Produkowane przez nas czujniki temperatury mogą być stosowane w szerokim zakresie mierzonej temperatury, oraz do pomiaru różnych mediów. Oferujemy czujniki temperatury dla energetyki, ciepłownictwa, przemysłu metalurgicznego (odlewnictwa i hutnictwa), maszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego i chemicznego. Ponadto nasze czujniki temperatury są stosowane również w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy (są to głównie czujniki do wtryskarek, wytłaczarek i autoklawów). Czujniki znajdują również zastosowanie w przemyśle spożywczym (browary, mleczarnie) i farmaceutycznym (głównie czujniki z przyłączami higienicznymi „Tri-clamp”). Produkujemy też czujniki temperatury, które są stosowane w laboratoriach pomiarowych i badawczych, budownictwie (do pomiaru temperatury zewnętrznej i temperatury otoczenia), ciepłownictwie (do pomiaru temperatury w węzłach cieplnych i wymiennikach ciepła), wentylacji, klimatyzacji, gospodarstwa hodowlanych i ogrodniczych (szklarniach), itp.

Urządzenia do pomiaru, regulacji, kontroli, rejestracji różnych parametrów procesowych.

Oprócz czujników temperatury oferujemy również szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji, kontroli, rejestracji i monitoringu temperatury, a także różnych innych wielkości procesowych. Są to przede wszystkim: wilgotność względna i absolutna, ciśnienie, różnica ciśnień, poziom, przepływ, pH, potencjał redox (ORP), przewodność cieczy, itp. Oferujemy gównie różnego rodzaju termoregulatory, sterowniki, kontrolery, regulatory temperatury, tablicowe wskaźniki i mierniki temperatury, rejestratory temperatury oraz przetworniki różnych wielkości procesowych. Oferowane przez nasz urządzenia są przeznaczone do zabudowy tablicowej (w panelach szaf sterowniczych), na szynę DIN (wewnątrz szaf sterowniczych), jak i w obudowach obiektowych do montażu naściennego.

Aby zapewnić nowoczesną i kompleksową ofertę współpracujemy z wieloma renomowanymi producentami aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Jesteśmy przedstawicielem i wyłącznym dystrybutorem firm: Additel, Delta Ohm, Halstrup-Walcher, Ohkura Electric, Optris, STS Sensor Technik Sirnach AG, Shinko Technos, Status Instruments, i wielu innych.

ACSE Sp. z o.o. oferuje głównie:

   • Rezystancyjne czujniki temperatury (Pt100, Pt500, Pt1000) oraz termopary (J, K, T, N, S, R i B).
   • Przemysłowe regulatory temperatury, sterowniki PID, elektroniczne termoregulatory, mikroprocesorowe kontrolery temperatury, regulatory krokowe (trójstawne), regulatory procesowe oraz regulatory programowalne.
   • Elektroniczne i cyfrowe rejestratory temperatury (rejestratory z zapisem na papierze oraz rejestratory bezpapierowe (wideograficzne)).
   • Tablicowe mierniki temperatury oraz wskaźniki temperatury i procesu.
   • Sondy temperatury i wilgotności.
   • Czujniki wilgotności, mierniki wilgotności, przetworniki wilgotności, higrometry oraz higrostaty.
   • Przetworniki temperatury do czujników rezystancyjnych (Pt100, Pt500, Pt1000) i termopar (J, K, T, N, S, R, B) oraz kondycjonery sygnałów analogowych.
   • Przetworniki ciśnienia, poziomu, różnicy ciśnień i niskich ciśnień oraz monitory do czystych pomieszczeń (clean room).
   • Manometry cyfrowe i wzorcowe (do kalibracji, sprawdzania i wzorcowania ciśnienia).
   • Przetworniki do pomiaru prędkości przepływu powietrza.
   • Przetworniki jakości powietrza (dwutlenku węgla (CO2) i pyłów zawieszonych PM (pyłomierze)).
   • Przetworniki pH, redox (ORP) oraz przetworniki przewodności (konduktancji).
   • Barometry cyfrowe i przetworniki ciśnienia absolutnego,
   • Elektroniczne kalibratory ciśnienia, temperatury i pętli prądowej,
   • Piece kalibracyjne do kalibracji, sprawdzania i wzorcowanie czujników temperatury i termopar.
   • Pompki i praski kalibracyjne do kalibracji i wzorcowania manometrów oraz przetworników ciśnienia.
   • Anemometry ultradźwiękowe do pomiaru prędkości i kierunku wiatru (wiatromierze).
   • Stacje meteo oraz ich elementy składowe stacji meteorologicznej (anemometry (wiatromierze), deszczomierze, wilgotnościomierze).
   • Przetworniki natężenia oświetlania i promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Nasze urządzenia w tym mierniki, regulatory, czujniki temperatury stosowane są głównie w przemysłowe piecach i liniach do obróbki cieplno-chemicznej. Są przede wszystkim piece do hartowania, wyżarzania, odpuszczania, wanny hartownicze, kadzie odlewnicze, piece i linie kuźnicze, a także w różnorodne piece tunelowe i suszarnie. Ponadto nasze mierniki, regulatory oraz czujniki używane są również do produkcji i przetwarzania szkła (piece do wytopu, formowania i hartowania szkła) oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy (regulatory i czujniki do wtryskarek i wytłaczarek). Oferujemy również urządzenia do autoklawów, wanien i linii do obróbki galwanicznej oraz do wentylacji i klimatyzacji. Nasze urządzenia są również stosowane w kotłach do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz w kotłach do spalania odpadów komunalnych.

Oferujemy również czujniki temperatury (termopary), mierniki tablicowe, cyfrowe regulatory i rejestratory temperatury do maszyn, urządzeń oraz linii muszących spełniać podwyższone wymagania co do jakości, dokładności i niezawodności zamontowanych urządzeń. Oferujemy między innymi termoelektryczne czujniki temperatury (termopary) o specjalnej dokładności, są to termopary w klasie dokładności +/-1.1°C (0,4%) zgodnie z AMS2750E. Tego typu termopary znajduję zastosowanie głównie w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Zapraszamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z naszą szeroką ofertą, proszę zobaczyć szczególnie nasze czujniki temperatury, termopary, regulatory temperatury i procesu i ekranowe rejestratory temperatury firmy Shinko Technos.


 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót