O firmie

ACSE Sp. z o. o. zajmuje się głównie produkcją czujników temperatury i termopar oraz kompletacją i sprzedażą różnej aparatury kontrolno-pomiarowej.

Produkcja czujników temperatury - ACSE Sp. z o.o.

ACSE Sp. z o. o. to nowoczesna i szybko rozwijającą się firma o uznanej renomie na rynku polskim oraz zagranicznym. Obszarem działalności firmy jest głównie automatyka przemysłowa, ciepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja, itp. ACSE Sp. z o. o. dostarcza czujniki i aparaturę kontrolno-pomiarową dla różnych gałęzi przemysłu. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozwija podnosząc jakość i gamę produkowanych i oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wykwalikowany personel, który wiedzę i doświadczenie zdobył m.in. w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). Siedziba firmy mieści się w Krakowie, ale obszar działalności obejmuje cały kraj i nie tylko. ACSE Sp. z o.o. dostarcza głównie: czujniki temperatury, termopary, mierniki, regulatory, rejestratory oraz różnego rodzaju przetworniki wielkości procesowych (ciśnienia, różnicy ciśnień, pH, przewodności, itp.). Z naszych urządzeń korzystają działy automatyki, utrzymania ruchu, energetyki, itp. w różnych zakładach przemysłowych i nie tylko.

Produkcja czujników temperatury (czujniki rezystancyjne i termoelektryczne).

ACSE Sp. z o. o. produkuje wysokiej jakości czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (RTD: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, NTC), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, E, N, T, S, R i B). Nasze czujniki temperatury i termopary stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagany jest niezawodny i precyzyjny pomiar, regulacja, monitoring i rejestracja temperatury. Oprócz czujników temperatury w wersjach standardowych, wykonujemy również czujniki temperatury na zamówienie (wg wymagań klienta). Czujniki te wykonywane są według przesłanej dokumentacji, wzorów oraz wymagań przesłanych przez zamawiającego. Produkowane przez nas czujniki temperatury mogą być stosowane w szerokim zakresie mierzonej temperatury oraz do pomiaru temperatury różnych mediów (cieczy i gazów). Oferujemy czujniki temperatury dla energetyki, ciepłownictwa, przemysłu metalurgicznego (odlewnictwa i hutnictwa), maszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego i chemicznego. Ponadto nasze czujniki temperatury są stosowane również w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy (są to głównie czujniki do wtryskarek, wytłaczarek i ekstruderów). Nasze czujniki znajdują również zastosowanie w przemyśle spożywczym (browary, mleczarnie) i farmaceutycznym (głównie czujniki z przyłączami higienicznymi „Tri-clamp”). Produkujemy również czujniki temperatury, które są stosowane w laboratoriach pomiarowych i badawczych, budownictwie (do pomiaru temperatury zewnętrznej i temperatury otoczenia), ciepłownictwie (do pomiaru temperatury wody użytkowej w węzłach cieplnych i wymiennikach ciepła), wentylacji (czujniki do kanałów wentylacyjnych), klimatyzacji, gospodarstwa hodowlanych i ogrodniczych (szklarniach), itp.

Urządzenia do pomiaru, regulacji, kontroli, rejestracji różnych parametrów procesowych.

Oprócz produkcji czujników temperatury zajmujemy się dystrybucją, doborem i kompletacją różnych urządzeń pomiarowych. Oferujemy szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji, kontroli, rejestracji i monitoringu temperatury, a także różnych innych wielkości procesowych, takich jak: wilgotność względna i absolutna, ciśnienie, różnica ciśnień, poziom, przepływ, pH, potencjał redox (ORP), przewodność cieczy, itp. Oferujemy gównie różnego rodzaju termoregulatory, sterowniki, kontrolery, regulatory PID, tablicowe wskaźniki i mierniki temperatury, wielokanałowe rejestratory temperatury oraz przetworniki różnych wielkości procesowych. Oferowane przez ACSE Sp. z o. o. urządzenia są przeznaczone do zabudowy tablicowej (w panelach szaf i pulpitach sterowniczych), na szynę DIN (wewnątrz szaf sterowniczych), jak i w obudowach obiektowych do montażu naściennego.

Aby zapewnić nowoczesną i kompleksową ofertę współpracujemy z wieloma renomowanymi producentami aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Jesteśmy przedstawicielem i wyłącznym dystrybutorem firm: Additel, Senseca (Delta Ohm), Halstrup-Walcher, Ohkura Electric, Optris, STS Sensor Technik Sirnach AG, Shinko Technos, Status Instruments, i wielu innych.

ACSE Sp. z o.o. oferuje głównie:

   • Rezystancyjne czujniki temperatury (Pt100, Pt500, Pt1000) oraz czujniki termoelektryczne (termopary typu: J, K, T, N, S, R i B).
   • Przemysłowe regulatory temperatury, sterowniki PID, elektroniczne termoregulatory, mikroprocesorowe kontrolery temperatury, regulatory trójstawne (krokowe), regulatory procesowe oraz regulatory programowalne.
   • Elektroniczne i cyfrowe rejestratory temperatury (wielokanałowe rejestratory z zapisem na papierze oraz rejestratory bezpapierowe (wideo-graficzne)).
   • Tablicowe mierniki oraz wskaźniki temperatury i procesu.
   • Czujniki wilgotności, mierniki wilgotności, przetworniki wilgotności, higrometry oraz higrostaty.
   • Przetworniki temperatury 4-20mA/0-10V do czujników rezystancyjnych (Pt100, Pt500, Pt1000) i termopar (J, K, T, N, S, R, B) oraz kondycjonery sygnałów analogowych.
   • Przetworniki ciśnienia, poziomu, różnicy ciśnień i niskich ciśnień oraz monitory do czystych pomieszczeń (clean room).
   • Manometry cyfrowe i wzorcowe (do kalibracji, sprawdzania i wzorcowania manometrów i przetworników ciśnienia).
   • Mierniki i przetworniki do pomiaru prędkości przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych.
   • Przetworniki jakości powietrza (dwutlenku węgla (CO2) i pyłów zawieszonych PM (pyłomierze)).
   • Mierniki i przetworniki pH, redox (ORP) oraz przetworniki przewodności (konduktancji).
   • Barometry cyfrowe i przetworniki ciśnienia absolutnego,
   • Precyzyjne kalibratory ciśnienia, temperatury i pętli prądowej,
   • Piece kalibracyjne do kalibracji, sprawdzania i wzorcowanie czujników temperatury i termopar.
   • Pompki i praski kalibracyjne do kalibracji i wzorcowania manometrów oraz przetworników ciśnienia.
   • Wiatromierze i anemometry ultradźwiękowe do pomiaru prędkości i kierunku wiatru.
   • Stacje meteo oraz ich elementy składowe stacji meteorologicznej (anemometry (wiatromierze), deszczomierze, wilgotnościomierze).
   • Przetworniki natężenia oświetlania i promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji i farm fotowoltaicznych.

Urządzenia znajdujące się w naszej ofercie (mierniki, regulatory, czujniki temperatury) stosowane są głównie w przemysłowe piecach i liniach do obróbki cieplno-chemicznej. Są to przede wszystkim piece do hartowania, wyżarzania, odpuszczania, wanny hartownicze, kadzie odlewnicze, piece i linie kuźnicze, a także w różnorodne piece tunelowe i suszarnie. Ponadto nasze mierniki, regulatory, czujniki i przetworniki używane są również do produkcji i przetwarzania szkła (piece do wytopu, formowania i hartowania szkła) oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy (regulatory i czujniki do wtryskarek, wytłaczarek i ekstruderów). Oferujemy również urządzenia do różnego rodzaju autoklawów, wanien i linii do obróbki galwanicznej oraz do wentylacji i klimatyzacji. Nasze urządzenia są również stosowane w kotłach do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz w kotłach do spalania odpadów komunalnych.

Oferujemy również czujniki temperatury (termopary), mierniki tablicowe, elektroniczne regulatory i rejestratory temperatury do maszyn, urządzeń oraz linii muszących spełniać podwyższone wymagania co do jakości, dokładności i niezawodności zamontowanych urządzeń. Oferujemy między innymi termoelektryczne czujniki temperatury (termopary) o specjalnej dokładności, są to termopary w klasie dokładności +/-1.1°C (0,4%) zgodnie z AMS2750. Tego typu termopary znajduję zastosowanie głównie w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Zapraszamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z naszą szeroką ofertą, proszę zobaczyć szczególnie nasze czujniki temperatury, termopary, regulatory temperatury i procesu i ekranowe rejestratory temperatury firmy Shinko Technos.


 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót