O firmie

ACSE Sp. z o. o. zajmuje się głównie produkcją czujników temperatury i termopar oraz kompletacją i sprzedażą różnej aparatury kontrolno-pomiarowej.

ACSE Sp. z o. o. to nowoczesna i szybko rozwijającą się firma o uznanej renomie na rynku polskim oraz zagranicznym. Obszarem działalności firmy jest głównie automatyka przemysłowa, ciepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja oraz inne dziedziny w różnych gałęziach przemysłu. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozwija podnosząc jakość produkowanych i gamę oferowanych produktów. Firma zatrudnia wykwalikowany personel, który wiedzę i doświadczenie zdobył m.in. w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). Siedziba firmy mieści się w Krakowie, ale obszar działalności obejmuje cały kraj oraz inne kraje europejskie i nie tylko. ACSE Sp. z o.o. dostarcza czujniki temperatury, termopary, mierniki, regulatory, rejestratory oraz różnego rodzaju przetworniki dla różnych aplikacji, gałęzi przemysłu i gospodarki. Z naszych urządzeń korzystają działy automatyki, utrzymania ruchu oraz energetyki w wielu różnych zakładach przemysłowych i nie tylko.

Produkcja czujników temperatury (rezystancyjnych i termoelektrycznych).

ACSE Sp. z o. o. produkuje i oferuje głównie wysokiej jakości rezystancyjne czujniki temperatury (RTDPt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, NTC) oraz czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, E, N, T, S, R i B). Nasze rezystancyjne czujniki temperatury oraz termopary stosowane są w wielu różnych aplikacjach, wszędzie tam, gdzie wymagany jest precyzyjny pomiar, kontrola, regulacja, monitoring i rejestracja temperatury. Oprócz czujników temperatury w wersjach standardowych, wykonujemy również czujniki temperatury na zamówienie (wg wymagań klienta). Czujniki te wykonywane są według przesłanej dokumentacji lub wzorów i wymagań przesłanych przez zamawiającego. Produkowane przez nas czujniki temperatury mogą być stosowane w szerokim zakresie temperatur, mediów oraz aplikacji. Oferujemy czujniki temperatury dla energetyki, ciepłownictwa, przemysłu metalurgicznego (odlewnictwa i hutnictwa), maszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego i chemicznego. Ponadto nasze czujniki temperatury są stosowane również w przetwórstwie tworzyw sztucznych (m.in. czujniki do wtryskarek i wytłaczarek), przemyśle spożywczym (browary, mleczarnie) i farmaceutycznym (głównie czujniki z przyłączami higienicznymi), laboratoriach, budownictwie, ciepłownictwie (węzły cieplne i wymienniki ciepła), wentylacji, klimatyzacji, szklarniach i gospodarstwach rolnych i sadowniczych, itp.

Urządzenia do pomiaru, regulacji, kontroli, rejestracji różnych parametrów procesowych.

Oprócz produkcji czujników temperatury oferujemy również szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji, kontroli, rejestracji i monitoringu różnych wielkości procesowych (temperatury, wilgotności względnej i absolutnej, ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, przepływu, pH, potencjału redox (ORP), konduktancji, itp). Są to gównie różnego rodzaju termoregulatory, sterowniki, kontrolery, regulatory temperatury, tablicowe wskaźniki i mierniki temperatury, rejestratory temperatury oraz przetworniki różnych wielkości procesowych. Są to zarówno urządzenia do zabudowy tablicowej, na szynę DIN (w panelach szaf sterowniczych), jak i w obudowach obiektowych do montażu naściennego.

Aby zapewnić nowoczesną i kompleksową ofertę współpracujemy z wieloma renomowanymi producentami aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki z Europy i świata (głównie Japonii i USA). Jesteśmy przedstawicielem i wyłącznym dystrybutorem firm: Additel, Delta Ohm, Halstrup-Walcher, Ohkura Electric, Optris, STS Sensor Technik Sirnach AG, Shinko Technos, Status Instruments, i wielu innych.

ACSE Sp. z o.o. oferuje głównie:

   • rezystancyjne czujniki temperatury (Pt100, Pt500, Pt1000) oraz termopary (J, K, T, N, S, R, B)
   • przemysłowe regulatory temperatury, cyfrowe sterowniki temperatury, termoregulatory, mikroprocesorowe kontrolery temperatury, regulatory krokowe (trójstawne), regulatory procesowe oraz regulatory programowalne,
   • elektroniczne i cyfrowe rejestratory temperatury ( rejestratory z zapisem na papierze oraz rejestratory bezpapierowe (wideograficzne)),
   • cyfrowe mierniki temperatury oraz wskaźniki temperatury i procesu,
   • sondy temperatury i wilgotności,
   • czujniki wilgotności, mierniki wilgotności, przetworniki wilgotności, higrometry oraz higrostaty,
   • przetworniki temperatury (do czujników rezystancyjnych (Pt100, Pt500, Pt1000) oraz termopar (J, K, T, N, S, R, B) oraz kondycjonery sygnałów analogowych,
   • przetworniki ciśnienia, poziomu, różnicy ciśnień i niskich ciśnień oraz monitory do czystych pomieszczeń (clean room),
   • manometry cyfrowe i wzorcowe (do kalibracji i wzorcowania ciśnienia),
   • przetworniki prędkości przepływu powietrza,
   • przetworniki dwutlenku węgla (CO2) oraz pyłów zawieszonych PM (pyłomierze),
   • przetworniki pH i redox (ORP), przetworniki przewodności (konduktancji),
   • barometry cyfrowe i przetworniki ciśnienia absolutnego,
   • kalibratory ciśnienia, temperatury i pętli prądowej,
   • piece kalibracyjne do wzorcowania i kalibracji czujników temperatury oraz termopar,
   • pompki i praski kalibracyjne do kalibracji i wzorcowania manometrów oraz przetworników ciśnienia,
   • anemometry ultradźwiękowe do pomiaru prędkości i kierunku wiatru (wiatromierze),
   • stacje meteo oraz ich elementy składowe stacji meteorologicznej (anemometry (wiatromierze), deszczomierze, wilgotnościomierze),
   • przetworniki natężenia oświetlania i promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Nasze urządzenia w tym przemysłowe czujniki temperatury stosowane są głównie w piecach i liniach do obróbki cieplno-chemicznej. W piecach do hartowania, wyżarzania, odpuszczania, wannach hartowniczych), kadziach odlewniczych, piecach i liniach kuźniczych, a także w różnorodnych piecach tunelowych i suszarniach. Ponadto nasze mierniki, regulatory oraz czujniki używane są również do produkcji i przetwarzania szkła (piecach do wytopu, formowania i hartowania szkła) oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych (regulatory i czujniki do wtryskarek i wytłaczarek).

Oferujemy również czujniki i inne urządzenia do autoklawów, wanien i linii do obróbki galwanicznej oraz do wentylacji i klimatyzacji. Nasze urządzenia są również stosowane w kotłach do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz w kotłach do spalania odpadów komunalnych.

Oferujemy również czujniki temperatury (termopary), mierniki tablicowe, cyfrowe regulatory i rejestratory temperatury do maszyn, urządzeń oraz linii muszących spełniać podwyższone wymagania co do jakości, dokładności i niezawodności zamontowanych urządzeń. Oferujemy między innymi termoelektryczne czujniki temperatury (termopary) o klasie dokładności wyższej niż klasa 1, są to termopary w klasie dokładności +/-1.1°C (0,4%) zgodnie z AMS2750E. Tego typu termopary znajduję zastosowanie głównie w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Zapraszamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z naszą szeroką ofertą, proszę zobaczyć szczególnie nasze czujniki temperatury, termopary, regulatory temperatury i procesu i ekranowe rejestratory temperatury.


 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. to nowoczesna i szybko rozwijającą się firma o uznanej renomie na rynku polskim oraz zagranicznym. Obszar działalności firmy obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację oraz inne obszary gospodarcze. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość oferowanego asortymentu. Firma zatrudnia przede wszystkim wysoko wykwalikowanych pracowników, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył m.in. w dawnej Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). Siedziba firmy mieści się w Krakowie, ale obszar działalności obejmuje cały kraj i nie tylko. ACSE Sp. z o.o. produkuje  głównie przemysłowe czujniki temperatury i termopary, a także posiada w swojej sprzedaży różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory oraz przetworniki sygnału i procesów przemysłowych. Z naszych urządzeń korzystają przede wszystkim działy automatyki, utrzymania ruchu oraz energetyki w wielu różnych zakładach przemysłowych i nie tylko.

Dane kontaktowe

0
  0
  Zapytania
  Brak zapytańPowrót