O firmie

ACSE Sp. z o. o. zajmuje się głównie produkcją czujników temperatury i termopar oraz kompletacją i sprzedażą różnej aparatury kontrolno-pomiarowej.

Produkcja czujników temperatury - ACSE Sp. z o.o.

ACSE Sp. z o. o. to nowoczesna i szybko rozwijającą się firma o uznanej renomie na rynku polskim oraz zagranicznym. Obszarem działalności firmy jest głównie automatyka przemysłowa, ciepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja w różnych gałęziach przemysłu. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozwija podnosząc jakość produkowanych i gamę oferowanych produktów. Firma zatrudnia wykwalikowany personel, który wiedzę i doświadczenie zdobył m.in. w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). Siedziba firmy mieści się w Krakowie, ale obszar działalności obejmuje cały kraj i nie tylko. ACSE Sp. z o.o. dostarcza głównie czujniki temperatury, termopary, mierniki, regulatory, rejestratory oraz różnego rodzaju przetworniki wielkości procesowych. Z naszych urządzeń korzystają zarówno działy automatyki, utrzymania ruchu oraz energetyki w wielu gałęziach przemysłu i nie tylko.

Produkcja czujników temperatury (rezystancyjnych i termoelektrycznych).

ACSE Sp. z o. o. produkuje wysokiej jakości rezystancyjne czujniki temperatury (RTD: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, NTC) oraz czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, E, N, T, S, R i B). Nasze czujniki temperatury i termopary stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagany jest niezawodny i precyzyjny pomiar temperatury. Oprócz czujników temperatury w wersjach standardowych, wykonujemy również czujniki temperatury na zamówienie (wg wymagań klienta). Czujniki te wykonywane są według przesłanej dokumentacji / wzorów oraz wymagań przesłanych przez zamawiającego. Produkowane przez nas czujniki temperatury mogą być stosowane w szerokim zakresie mierzonej temperatury, oraz do pomiaru różnych mediów. Oferujemy czujniki temperatury dla energetyki, ciepłownictwa, przemysłu metalurgicznego (odlewnictwa i hutnictwa), maszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego i chemicznego. Ponadto nasze czujniki temperatury są stosowane również w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy (są to głównie czujniki do wtryskarek, wytłaczarek i autoklawów). Czujniki znajdują również zastosowanie w przemyśle spożywczym (browary, mleczarnie) i farmaceutycznym (głównie czujniki z przyłączami higienicznymi „Tri-clamp”). Produkujemy też czujniki temperatury, które są stosowane w laboratoriach pomiarowych i badawczych, budownictwie (do pomiaru temperatury zewnętrznej i temperatury otoczenia), ciepłownictwie (do pomiaru temperatury w węzłach cieplnych i wymiennikach ciepła), wentylacji, klimatyzacji, gospodarstwa hodowlanych i ogrodniczych (szklarniach), itp.

Urządzenia do pomiaru, regulacji, kontroli, rejestracji różnych parametrów procesowych.

Oprócz czujników temperatury oferujemy również szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji, kontroli, rejestracji i monitoringu temperatury, a także różnych innych wielkości procesowych. Są to przede wszystkim: wilgotność względna i absolutna, ciśnienie, różnica ciśnień, poziom, przepływ, pH, potencjał redox (ORP), przewodność cieczy, itp. Oferujemy gównie różnego rodzaju termoregulatory, sterowniki, kontrolery, regulatory temperatury, tablicowe wskaźniki i mierniki temperatury, rejestratory temperatury oraz przetworniki różnych wielkości procesowych. Oferowane przez nasz urządzenia są przeznaczone do zabudowy tablicowej (w panelach szaf sterowniczych), na szynę DIN (wewnątrz szaf sterowniczych), jak i w obudowach obiektowych do montażu naściennego.

Aby zapewnić nowoczesną i kompleksową ofertę współpracujemy z wieloma renomowanymi producentami aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Jesteśmy przedstawicielem i wyłącznym dystrybutorem firm: Additel, Delta Ohm, Halstrup-Walcher, Ohkura Electric, Optris, STS Sensor Technik Sirnach AG, Shinko Technos, Status Instruments, i wielu innych.

ACSE Sp. z o.o. oferuje głównie:

   • Rezystancyjne czujniki temperatury (Pt100, Pt500, Pt1000) oraz termopary (J, K, T, N, S, R i B).
   • Przemysłowe regulatory temperatury, sterowniki PID, elektroniczne termoregulatory, mikroprocesorowe kontrolery temperatury, regulatory krokowe (trójstawne), regulatory procesowe oraz regulatory programowalne.
   • Elektroniczne i cyfrowe rejestratory temperatury (rejestratory z zapisem na papierze oraz rejestratory bezpapierowe (wideograficzne)).
   • Tablicowe mierniki temperatury oraz wskaźniki temperatury i procesu.
   • Sondy temperatury i wilgotności.
   • Czujniki wilgotności, mierniki wilgotności, przetworniki wilgotności, higrometry oraz higrostaty.
   • Przetworniki temperatury do czujników rezystancyjnych (Pt100, Pt500, Pt1000) i termopar (J, K, T, N, S, R, B) oraz kondycjonery sygnałów analogowych.
   • Przetworniki ciśnienia, poziomu, różnicy ciśnień i niskich ciśnień oraz monitory do czystych pomieszczeń (clean room).
   • Manometry cyfrowe i wzorcowe (do kalibracji, sprawdzania i wzorcowania ciśnienia).
   • Przetworniki do pomiaru prędkości przepływu powietrza.
   • Przetworniki jakości powietrza (dwutlenku węgla (CO2) i pyłów zawieszonych PM (pyłomierze)).
   • Przetworniki pH, redox (ORP) oraz przetworniki przewodności (konduktancji).
   • Barometry cyfrowe i przetworniki ciśnienia absolutnego,
   • Elektroniczne kalibratory ciśnienia, temperatury i pętli prądowej,
   • Piece kalibracyjne do kalibracji, sprawdzania i wzorcowanie czujników temperatury i termopar.
   • Pompki i praski kalibracyjne do kalibracji i wzorcowania manometrów oraz przetworników ciśnienia.
   • Anemometry ultradźwiękowe do pomiaru prędkości i kierunku wiatru (wiatromierze).
   • Stacje meteo oraz ich elementy składowe stacji meteorologicznej (anemometry (wiatromierze), deszczomierze, wilgotnościomierze).
   • Przetworniki natężenia oświetlania i promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Nasze urządzenia w tym mierniki, regulatory, czujniki temperatury stosowane są głównie w przemysłowe piecach i liniach do obróbki cieplno-chemicznej. Są przede wszystkim piece do hartowania, wyżarzania, odpuszczania, wanny hartownicze, kadzie odlewnicze, piece i linie kuźnicze, a także w różnorodne piece tunelowe i suszarnie. Ponadto nasze mierniki, regulatory oraz czujniki używane są również do produkcji i przetwarzania szkła (piece do wytopu, formowania i hartowania szkła) oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy (regulatory i czujniki do wtryskarek i wytłaczarek). Oferujemy również urządzenia do autoklawów, wanien i linii do obróbki galwanicznej oraz do wentylacji i klimatyzacji. Nasze urządzenia są również stosowane w kotłach do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz w kotłach do spalania odpadów komunalnych.

Oferujemy również czujniki temperatury (termopary), mierniki tablicowe, cyfrowe regulatory i rejestratory temperatury do maszyn, urządzeń oraz linii muszących spełniać podwyższone wymagania co do jakości, dokładności i niezawodności zamontowanych urządzeń. Oferujemy między innymi termoelektryczne czujniki temperatury (termopary) o specjalnej dokładności, są to termopary w klasie dokładności +/-1.1°C (0,4%) zgodnie z AMS2750E. Tego typu termopary znajduję zastosowanie głównie w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Zapraszamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z naszą szeroką ofertą, proszę zobaczyć szczególnie nasze czujniki temperatury, termopary, regulatory temperatury i procesu i ekranowe rejestratory temperatury firmy Shinko Technos.


 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót