O firmie

ACSE Sp. z o. o. zajmuje się głównie produkcją czujników temperatury i termopar oraz kompletacją i sprzedażą różnej aparatury kontrolno-pomiarowej.

Firma ACSE Sp. z o. o. produkuje głównie wysokiej jakości rezystancyjne czujniki temperatury (z sensorem: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, NTC) oraz czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, E, N, T, S, R, B). ACSE Sp. z o. o. to nowoczesna i szybko rozwijającą się firma o uznanej renomie na rynku polskim i europejskim. Obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację oraz klimatyzację.

ACSE Sp. z o.o. - czujniki temperatury i termopary

ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, stale rozwija się oraz podnosi jakość produkowanych czujników temperatury oraz termopar. Personel składa się wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. Firma zatrudnia wykwalikowanych pracowników, którzy wiedzę i doświadczenie zdobyli m.in. w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). Siedziba firmy mieści się w Krakowie, ale obszar działalności obejmuje cały kraj. Produkowane czujniki temperatury (rezystancyjne i termoelektryczne) inne urządzenia dostarcza również do innych krajów Europy. Dostarczamy czujniki temperatury oraz termopary dla różnych aplikacji i gałęzi przemysłu. Współpracujemy z wieloma firmami zajmującymi się projektowaniem, automatyką, utrzymaniem ruch, obsługą urządzeń oraz linii technologicznych. Z naszych urządzeń korzystają działy automatyki, utrzymania ruchu i energetyki w różnych zakładach przemysłowych i nie tylko.

Nasze czujniki temperatury oraz termopary stosowane są w wielu różnych aplikacjach, wszędzie tam gdzie wymagany jest pomiar, kontrola, monitoring i rejestracja temperatury. Oprócz standardowych wykonań czujników temperatury, wykonujemy również czujniki temperatury na zamówienie. Czujniki te wykonywane są według dokumentacji i wymagań klienta lub przesłanych wzorów. Produkowane przez nas czujniki temperatury stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagany jest precyzyjny i niezawodny pomiar temperatury. Oferujemy czujniki temperatury dla energetyki, ciepłownictwa, przemysłu metalurgicznego, odlewnictwa, hutnictwa, przemysłu maszynowego, przemysłu motoryzacyjnego, przemysłu lotniczego, przemysłu chemicznego. Nasze czujniki są również stosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy, przemyśle spożywczym (browary, mleczarnie), przemyśle farmaceutycznym. Ponadto stosowane są w laboratoriach, budynkach użyteczności publicznej, szklarniach i gospodarstwach rolnych i sadowniczych, itp.

Oprócz produkcji czujników temperatury oferujemy również szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji, kontroli, rejestracji i monitoringu różnych wielkości procesowych (temperatury, wilgotności względnej i absolutnej, ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, przepływu, pH, ORP, konduktancji, itp). W tym różnego rodzaju termoregulatory, sterowniki, kontrolery oraz regulatory temperatury, tablicowe wskaźniki i mierniki temperatury, rejestratory temperatury oraz różnego rodzaju przetworniki przetworniki.

Aby zapewnić szeroką i kompleksową ofertę współpracujemy z wieloma renomowanymi producentami aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki z Europy i świata. Jesteśmy przedstawicielem i wyłącznym dystrybutorem: Shinko Technos, Delta Ohm, Halstrup Walcher, Ohkura Electric, STS Sensor Technik Sirnach AG, Status Instruments, Additel, Optris, itp.

ACSE Sp. z o.o. oferuje głównie:

 • sensory i czujniki temperatury (Pt100, Pt500, Pt1000) i termopary (J, K, T, N, S, R, B)
 • regulatory temperatury, sterowniki temperatury, termoregulatory, kontrolery temperatury, regulatory krokowe (trójstawne), regulatory procesowe oraz regulatory programowalne,
 • elektroniczne i cyfrowe rejestratory temperatury (z zapisem na papierze i rejestratory bezpapierowe (graficzne)),
 • cyfrowe mierniki temperatury oraz wskaźniki temperatury i procesu,
 • sondy temperatury i wilgotności,
 • czujniki, mierniki, przetworniki wilgotności, higrometry oraz higrostaty,
 • elektroniczne przetworniki temperatury (do czujników rezystancyjnych (Pt100, Pt500, Pt1000) oraz termopar (J, K, T, N, S, R, B) oraz kondycjonery sygnałów analogowych,
 • przetworniki ciśnienia, poziomu, różnicy ciśnień i niskich ciśnień, monitory czystych pomieszczeń
 • manometry cyfrowe i wzorcowe,
 • przetworniki prędkości powietrza,
 • przetworniki dwutlenku węgla (CO2),
 • przetworniki pH i redox (ORP),
 • przetworniki przewodności (konduktancji),
 • barometry cyfrowe i przetworniki ciśnienia absolutnego,
 • kalibratory ciśnienia, temperatury i pętli prądowej,
 • piece kalibracyjne do wzorcowania i kalibracji czujników temperatury oraz termopar
 • pompki i praski kalibracyjne do kalibracji i wzorcowania manometrów oraz przetworników ciśnienia,
 • anemometry ultradźwiękowe do pomiaru prędkości i kierunku wiatru,
 • stacje pogodowe (meteo) oraz ich elementy składowe (anemometry (wiatromierze), deszczomierze, wilgotnościomierze),
 • przetworniki natężenia oświetlania i promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Nasze urządzenia w tym czujniki temperatury stosowane są głównie w piecach i liniach do obróbki cieplno-chemicznej. W piecach do hartowania, wyżarzania, odpuszczania, wannach hartowniczych), kadziach odlewniczych, piecach i liniach kuźniczych, a także w różnorodnych piecach tunelowych i suszarniach. Mierniki, regulatory oraz czujniki używane są również do produkcji i przetwarzania szkła (piecach do wytopu, formowania i hartowania szkła) oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych (wtryskarkach i wytłaczarkach).

Produkujemy również czujniki do autoklawów, wanien i linii do obróbki galwanicznej, do systemów wentylacji i klimatyzacji. Nasze urządzenia są również stosowane w kotłach do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz w kotłach do spalania odpadów komunalnych. Nasze czujniki temperatury, mierniki tablicowe, cyfrowe regulatory i rejestratory temperatury stosowane są również w maszynach, urządzeniach oraz liniach muszących spełniać podwyższone wymagania jakościowe i niezawodnościowe. Oferujemy między innymi termoelektryczne czujniki temperatury (termopary) o klasie dokładności wyższej niż klasa 1, są to termopary w klasie dokładności +/-1.1°C (0,4%) zgodnie z AMS2750E. Termopary te są stosowane głównie w przemyśle  lotniczym i motoryzacyjnym.

Oferujemy czujniki, mierniki temperatury, przetworniki, elektroniczne regulatory i rejestratory temperatury o wysokiej jakości oraz krótkie terminy realizacji zamówień.

Zapraszamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z naszą bogatą ofertą, zobacz szczególnie nasze czujniki temperatury, regulatory temperatury na szynę,  ekranowe rejestratory temperatury.