Czujniki temperatury i termopary typu: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, J, K, N, E, T, S, R i B.

Oferujemy rezystancyjne czujniki temperatury (RTD: Pt100 i Pt1000) oraz termoelektryczne (termopary typu: J, K, N, E, T, S, R i B), które przeznaczone są do pomiaru, regulacji, kontroli, rejestracji i monitoringu temperatury głównie cieczy, powietrza, gazów oraz elementów maszyn i urządzeń. Czujniki rezystancyjne (RTD) stosowane są głównie do pomiaru niskich i średnich temperatur, natomiast czujniki termoelektryczne (termopary) do wysokiej temperatury (1800°C). Oferujemy czujniki do pomiaru temperatury w różnego rodzaju instalacjach przemysłowych i laboratoryjnych, piecach do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, odpuszczania, przesycania, starzenia i wyżarzania), piecach do wypału ceramiki i kształtowania szkła (fusingu szkła), a także we wtryskarkach, wytłaczarkach, obudowach łożysk, maszynach pakujących, itp. Dział obejmuje kablowe czujniki temperatury (z przewodem podłączeniowym lub kompensacyjnym), głowicowe czujniki temperatury (z głowicą aluminiową), czujniki płaszczowe i termopary płaszczowe (wykonane ze specjalnego przewodu płaszczowego) do pomiaru zarówno niskiej temperatury jak i czujniki wysokotemperaturowe (platynowe). Ponadto w dziale tym znajdują się czujniki temperatury do klimatyzacji i wentylacji (kanałów wentylacyjnych), czujniki ze złączami przemysłowymi typu M12 i GDM, wymienne wkłady pomiarowe, osłony i uchwyty montażowe, złącza termoparowe (wtyki i gniazda kompensacyjne), przewody przedłużające, kompensacyjne i termoparowe oraz czujniki temperatury na podczerwień (elektroniczne pirometry), itp. Nasze rezystancyjne i termoelektryczne czujniki temperatury mogą współpracować z różnymi urządzaniami do pomiaru, kontroli, regulacji i rejestracji (mierniki, przetworniki, regulatory PID, wielokanałowe rejestratory i dataloggery temperatury, itp.).

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót