Specjalistyczne czujniki temperatury

Specjalistyczne czujniki temperatury Pt100, J, K, N, T, E, R, S i B do pomiaru temperatury cieczy, gazów, elementów maszyn i urządzeń, batonu (mięsa i wędlin), komór wędzarniczych, komór mroźniczych i chłodniczych, kwasów, zasad, kąpieli galwanicznych, itp. w różnych gałęziach przemysłu. Dział obejmuje przemysłowe czujniki temperatury (specjalistyczne) zarówno czujniki rezystancyjne RTD: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, N, T, E, R, S, B), a także wiele innych czujników z różnymi innymi elementami pomiarowymi. Są to głównie czujniki temperatury do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, czujniki do pomiaru temperatury w komorach wędzarniczych i prażelniczych, czujniki do pasteryzacji produktów w autoklawach, czujniki z przyłączami higienicznymi (do przetwórstwa mleka i produkcji napojów), czujniki do pieców piekarniczych i cukierniczych, przemysłu, czujniki do komór chłodniczych i zamrażalniczych, itp. A także czujniki do linii do przygotowania powierzchni i malowania, w tym czujniki do kwasów, zasad i różnych kąpieli galwanicznych. Oprócz przemysłowych czujników temperatury oferujemy różnego rodzaju cyfrowe mierniki, uniwersalne regulatory, elektroniczne rejestratory oraz przetworniki, które mogą współpracować z naszymi czujnikami rezystancyjnymi i termoelektrycznymi.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót