Przetworniki wilgotności, temperatury i prędkości powietrza

Czujniki i przetworniki wilgotności względnej, temperatury, punktu rosy oraz elektroniczne prędkości przepływu powietrza firmy Delta Ohm.

Przetworniki wilgotności powietrza firmy Delta Ohm to nowoczesne i w pełni elektroniczne czujniki i przetworniki, które w zależności od modelu przeznaczone są do pomiaru wilgotności względnej, wilgotności absolutnej, temperatury powietrza,  temperatury punktu rosy, wilgotności gleby i gruntu (zawartości wody w glebie (gruncie)), prędkości przepływu powietrza, itp. Oferowane przetworniki wilgotności względnej i temperatury powietrza przeznaczone są głównie do pomiaru wilgotności, temperatury i punktu rosy w instalacjach wentylacji i klimatyzacji (HVAC/BEMS), suszarniach, a także przemysłowych instalacjach sprężonego powietrza, itp. Głównie jest to przemysł farmaceutyczny, muzea, pomieszczenia czyste (clean room), kanały wentylacyjne, biurowce, budynki mieszkalne, szpitale, apteki, laboratoria, hale magazynowe, hale produkcyjne, audytoria, biblioteki, hale sportowe, gospodarstwa rolne, szklarnie oraz komory klimatyczne. Przetworniki wilgotności znane są równie jako czujniki wilgotności, sensory wilgotności, higrometry, termohigrometry, higrometry, higrostaty, itp.