Przetworniki wilgotności względnej, temperatury i prędkości powietrza

Oferujemy różnego rodzaju czujniki i przetworniki wilgotności względnej, temperatury, punktu rosy oraz prędkości przepływu powietrza. Przetworniki znajdujące się w naszej ofercie przeznaczone są (w zależności od modelu) do pomiaru wilgotności względnej, wilgotności absolutnej, temperatury powietrza, temperatury punktu rosy, wilgotności gleby i gruntu (zawartości wody w glebie (gruncie)), a także do pomiaru wilgotności i punktu rosy sprężonego powietrza, itp. Nasze przetworniki wilgotności względnej i temperatury powietrza przeznaczone są głównie do pomiaru wilgotności, temperatury i punktu rosy w instalacjach wentylacji i klimatyzacji (HVAC/BEMS), suszarniach, a także przemysłowych instalacjach sprężonego powietrza, itp. Przetworniki znajdują zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, muzeach, pomieszczeniach czystych (clean room), kanałach wentylacyjnych, biurowcach, budynkach mieszkalnych, szpitalach, aptekach, laboratoriach, halach magazynowych, halach produkcyjnych, audytoria, bibliotekach, halach sportowych, gospodarstwach rolnych, szklarniach oraz komorach klimatycznych. Zamienne nazwy używane do określenia przetworniki wilgotności to czujniki wilgotności, sensory wilgotności, higrometry, termohigrometry, higrometry, higrostaty, itp. Oferowane przetworniki mogą być wyposażone w wyjścia analogowe 0/4…20mV, 0…10V, a także wyjścia cyfrowe RS485 (ModBus RTU). Wyjścia analogowe umożliwiają współpracę z różnymi naszymi urządzeniami, są to przede wszystkim mierniki tablicowe, uniwersalne regulatory PID, wielokanałowe rejestratory i dataloggery. Przetworniki prędkości powietrza umożliwiają również pomiar, kontrolę, regulację, monitoring i rejestrację prędkości i przepływu powietrza w różnego rodzaju kanałach wentylacyjnych, komorach, suszarniach, itp.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót