Stacje meteo (pogodowe) i anemometry

 (pogodowe) i anemometry ultradźwiękowe (wiatromierze) do pomiaru parametrów meteorologicznych (m. in. kierunku i prędkości wiatru) firmy Delta Ohm. Stacje meteo i anemometry przeznaczone są głównie do pomiaru, monitoringu i rejestracji parametrów meteorologicznych takich jak kierunek i prędkość wiatru. Niektóre modele umożliwiają również pomiar temperatury i wilgotność powietrza, ciśnienia atmosferycznego, promieniowania słonecznego, opadów atmosferycznych, itp. Nasze stacje meteo (pogodowe) i anemometry przeznaczone są głównie farm wiatrowych i fotowoltaicznych, gospodarstwach rolnych i sadowniczych, a także innych instalacji w których wymagany jest pomiar, monitoring i rejestracja parametrów meteorologicznych.  Dział obejmuje całe stacje pogodowe (meteo), a także: anemometry ultradźwiękowe (wiatromierze), rejestratory parametrów meteorologicznych, deszczomierze, mierniki opadów atmosferycznych, barometry, pyranometry (do pomiaru promieniowania słonecznego), mierniki i przetworniki pyłów zawieszonych PM (pyłomierze), czujniki wilgotności gruntu czujniki zawartości wody w gruncie, czujniki temperatury gruntu, czujniki temperatury modułów fotowoltaicznych, itp. Stacje meteo to urządzenia, które służą do pomiaru i rejestracji parametrów meteorologicznych, takich jak temperatura, ciśnienie, wilgotność, prędkość i kierunek wiatru, opady atmosferyczne i promieniowanie słoneczne. Stacje meteo mogą być stacjonarne lub przenośne, a także różnić się stopniem automatyzacji i dokładności pomiarów. Stacje meteo znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak rolnictwo, energetyka, transport, turystyka, edukacja i ochrona środowiska. Stacje meteo pozwalają na monitorowanie warunków pogodowych i prognozowanie ich zmian, co może mieć wpływ na planowanie i podejmowanie decyzji. Stacje meteo to nie tylko przydatne narzędzia, ale także ciekawe hobby dla osób zainteresowanych pogodą i klimatem.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót