Mierniki mikroklimatu termicznego

Mierniki mikroklimatu termicznego i komfortu cieplnego firmy Delta Ohm przeznaczone są do oceny warunków pracy i przebywania ludzi w biurach, halach produkcyjnych i budynkach mieszkalnych. Mierniki mikroklimatu termicznego to urządzenia służące do pomiaru i analizy warunków termicznych w otoczeniu człowieka. Są one niezbędne do oceny komfortu cieplnego, ryzyka przegrzania lub wychłodzenia organizmu, a także wpływu temperatury na wydajność pracy i zdrowie. Mierniki mikroklimatu mogą być stosowane w różnych obszarach, takich jak budownictwo, medycyna, sport, turystyka, rolnictwo czy ochrona środowiska. Mierniki mikroklimatu składają się zazwyczaj z czujników mierzących temperaturę powietrza, wilgotność względną, prędkość wiatru, promieniowanie słoneczne i cieplne oraz temperaturę powierzchni. Na podstawie tych danych obliczane są wskaźniki charakteryzujące mikroklimat termiczny, takie jak temperatura odczuwalna, wskaźnik ciepła, wskaźnik stresu cieplnego czy wskaźnik obciążenia cieplnego. Mierniki mikroklimatu termicznego są przydatnym narzędziem do monitorowania i poprawy jakości życia ludzi w różnych warunkach klimatycznych. Nasze mierniki mikroklimatu umożliwiają pomiar: temperatury termometru kulistego (pomiar temperatury poczernionej kuli), temperatury termometru mokrego, temperatury otoczenia, ciśnienie barometrycznego, wilgotności względnej, prędkości powietrza, temperatury na wysokości głowy człowieka (1,7 m dla osoby stojącej; 1,1m dla siedzącej), temperatury na wysokości brzucha (1,1 m dla osoby stojącej i 0,6m dla siedzącej), temperatury na wysokości stóp (0,1 m), temperatury na poziomie podłogi, temperatury net-radiacji, promieniowania netto, temperatury nierównomierności net-radiacji, oświetlenie, luminancji, promieniowania fotosyntetycznego czynnego (PAR), promieniowanis UV.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót