Mierniki mikroklimatu termicznego

Mierniki mikroklimatu termicznego i komfortu cieplnego firmy Delta Ohm przeznaczone są do oceny warunków pracy i przebywania ludzi w biurach, halach produkcyjnych i budynkach mieszkalnych. Mierniki mikroklimatu termicznego to urządzenia służące do pomiaru i analizy warunków termicznych w otoczeniu człowieka. Są one niezbędne do oceny komfortu cieplnego, ryzyka przegrzania lub wychłodzenia organizmu, a także wpływu temperatury na wydajność pracy i zdrowie. Mierniki mikroklimatu mogą być stosowane w różnych obszarach, takich jak budownictwo, medycyna, sport, turystyka, rolnictwo czy ochrona środowiska. Mierniki mikroklimatu składają się zazwyczaj z czujników mierzących temperaturę powietrza, wilgotność względną, prędkość wiatru, promieniowanie słoneczne i cieplne oraz temperaturę powierzchni. Na podstawie tych danych obliczane są wskaźniki charakteryzujące mikroklimat termiczny, takie jak temperatura odczuwalna, wskaźnik ciepła, wskaźnik stresu cieplnego czy wskaźnik obciążenia cieplnego. Mierniki mikroklimatu termicznego są przydatnym narzędziem do monitorowania i poprawy jakości życia ludzi w różnych warunkach klimatycznych. Nasze mierniki mikroklimatu umożliwiają pomiar: temperatury termometru kulistego (pomiar temperatury poczernionej kuli), temperatury termometru mokrego, temperatury otoczenia, ciśnienie barometrycznego, wilgotności względnej, prędkości powietrza, temperatury na wysokości głowy człowieka (1,7 m dla osoby stojącej; 1,1m dla siedzącej), temperatury na wysokości brzucha (1,1 m dla osoby stojącej i 0,6m dla siedzącej), temperatury na wysokości stóp (0,1 m), temperatury na poziomie podłogi, temperatury net-radiacji, promieniowania netto, temperatury nierównomierności net-radiacji, oświetlenie, luminancji, promieniowania fotosyntetycznego czynnego (PAR), promieniowanis UV.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót