HD32.2 i HD32.2A – mierniki mikroklimatu

HD32.2 i HD32.2A – mierniki mikroklimatu

0,00 

SKU: HD32.2, HD32.2A Kategoria: Tag:

Mierniki mikroklimatu HD32.2 i HD32.2A Mierniki mikroklimatu HD32.2 i HD32.2A umożliwia analizę gorącego mikroklimatu poprzez wskaźnik WBGT. Wskaźnik WBGT jest wykorzystywany do oceny warunków pracy w środowisku uznanym za gorące (określane również jako dyskomfort gorący ogólny lub warunki stresu cieplnego), dla którego równanie bilansu cieplnego ma wartość dodatnią (następuje akumulacja ciepła w organizmie), tj. rozciąga się powyżej strefy komfortu cieplnego […]

SKU: HD32.2, HD32.2A

Kategoria:

Producent:

Tagi:

Mierniki mikroklimatu HD32.2 i HD32.2A

Mierniki mikroklimatu HD32.2 i HD32.2A umożliwia analizę gorącego mikroklimatu poprzez wskaźnik WBGT. Wskaźnik WBGT jest wykorzystywany do oceny warunków pracy w środowisku uznanym za gorące (określane również jako dyskomfort gorący ogólny lub warunki stresu cieplnego), dla którego równanie bilansu cieplnego ma wartość dodatnią (następuje akumulacja ciepła w organizmie), tj. rozciąga się powyżej strefy komfortu cieplnego (PMV>+2). Podstawą oceny ryzyka w mikroklimacie gorącym jest norma PN-EN 27243 Środowiska gorące. Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT.
Miernik mikroklimatu HD32.2 umożliwia pomiar i sprawdzenie mikroklimatu wg następujących norm:

 • PN-EN 27243:2002 – Środowiska gorące Ocena obciążeń termicznych działających na człowieka pracującego, z wykorzystaniem wskaźnika WBGT
 • PN-EN ISO 8996:2005 – Ergonomia środowiska termicznego – Określanie tempa metabolizmu
 • PN-EN ISO 7726:2002 – Ergonomia środowiska termicznego – Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych

Mierniki mikroklimatu HD32.2 posiadają 3 wejścia pomiarowe na sondy z modułami SICRAM. W modułach SICRAM zawarta jest pełna informacja o kalibracji poszczególnych sond. Każdy z czujników zewnętrznych z modułem SICRAM można umieścić w dowolnym z 3 wejść miernika. Po włączeniu miernik automatycznie rozpozna rodzaj podłączonego czujnika.

Mierniki mikroklimatu HD32.2 umożliwia pomiar następujących parametrów:
1. Temperatura termometru kulistego – pomiar temperatury poczernionej kuli – Tg
2. Temperatura termometru mokrego z naturalną wentylacją – Tn
3. Temperatura otoczenia

Na podstawie zmierzonych parametrów miernik mikroklimatu wylicza:

 • WBGTIndoor: wskaźnik temperatury wewnętrznej wilgotnego termometru kulistego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy, z pominięciem obciążeń termicznych bliskich strefom komfortu termicznego i występujących w ciągu krótkich (kilkuminutowych) okresów.
 • WBGTOutdoor: wskaźnik temperatury zewnętrznej wilgotnego termometru kulistego. Wartości uzyskane z pomiarów muszą być porównane z dopuszczalnymi wynikającymi z przepisów

Aby wyliczyć WBGT miernik potrzebuje następujących sond temperatury i wilgotności HP3201.2, TP3276.2 oraz TP3207.2

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia automatyki przemysłowej. ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, N, S, B, itp.). Ponadto zajmuje sprzedażą i kompletacją aparatury pomiarowej, takiej jak różnego rodzaju mierniki cyfrowe, regulatory przemysłowe, rejestratory elektroniczne, przetworniki (temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, termometry cyfrowe, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), pyłomierze, mierniki mikroklimatu termicznego, itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót