HD32.2 i HD32.2A – mierniki mikroklimatu

HD32.2 i HD32.2A – mierniki mikroklimatu

0,00 

SKU: HD32.2, HD32.2A Kategoria: Tag:

Mierniki mikroklimatu HD32.2 i HD32.2A Mierniki mikroklimatu HD32.2 i HD32.2A umożliwia analizę gorącego mikroklimatu poprzez wskaźnik WBGT. Wskaźnik WBGT jest wykorzystywany do oceny warunków pracy w środowisku uznanym za gorące (określane również jako dyskomfort gorący ogólny lub warunki stresu cieplnego), dla którego równanie bilansu cieplnego ma wartość dodatnią (następuje akumulacja ciepła w organizmie), tj. rozciąga się powyżej strefy komfortu cieplnego […]

SKU: HD32.2, HD32.2A

Kategoria:

Producent: ,

Tagi:

Mierniki mikroklimatu HD32.2 i HD32.2A

Mierniki mikroklimatu HD32.2 i HD32.2A umożliwia analizę gorącego mikroklimatu poprzez wskaźnik WBGT. Wskaźnik WBGT jest wykorzystywany do oceny warunków pracy w środowisku uznanym za gorące (określane również jako dyskomfort gorący ogólny lub warunki stresu cieplnego), dla którego równanie bilansu cieplnego ma wartość dodatnią (następuje akumulacja ciepła w organizmie), tj. rozciąga się powyżej strefy komfortu cieplnego (PMV>+2). Podstawą oceny ryzyka w mikroklimacie gorącym jest norma PN-EN 27243 Środowiska gorące. Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT.
Miernik mikroklimatu HD32.2 umożliwia pomiar i sprawdzenie mikroklimatu wg następujących norm:

  • PN-EN 27243:2002 – Środowiska gorące Ocena obciążeń termicznych działających na człowieka pracującego, z wykorzystaniem wskaźnika WBGT
  • PN-EN ISO 8996:2005 – Ergonomia środowiska termicznego – Określanie tempa metabolizmu
  • PN-EN ISO 7726:2002 – Ergonomia środowiska termicznego – Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych

Mierniki mikroklimatu HD32.2 posiadają 3 wejścia pomiarowe na sondy z modułami SICRAM. W modułach SICRAM zawarta jest pełna informacja o kalibracji poszczególnych sond. Każdy z czujników zewnętrznych z modułem SICRAM można umieścić w dowolnym z 3 wejść miernika. Po włączeniu miernik automatycznie rozpozna rodzaj podłączonego czujnika.

Mierniki mikroklimatu HD32.2 umożliwia pomiar następujących parametrów:
1. Temperatura termometru kulistego – pomiar temperatury poczernionej kuli – Tg
2. Temperatura termometru mokrego z naturalną wentylacją – Tn
3. Temperatura otoczenia

Na podstawie zmierzonych parametrów miernik mikroklimatu wylicza:

  • WBGTIndoor: wskaźnik temperatury wewnętrznej wilgotnego termometru kulistego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy, z pominięciem obciążeń termicznych bliskich strefom komfortu termicznego i występujących w ciągu krótkich (kilkuminutowych) okresów.
  • WBGTOutdoor: wskaźnik temperatury zewnętrznej wilgotnego termometru kulistego. Wartości uzyskane z pomiarów muszą być porównane z dopuszczalnymi wynikającymi z przepisów

Aby wyliczyć WBGT miernik potrzebuje następujących sond temperatury i wilgotności HP3201.2, TP3276.2 oraz TP3207.2

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót