Mierniki mikroklimatu HD32.3 i HD32.3A
Mierniki mikroklimatu HD32.2 i HD32.3Mierniki mikroklimatu HD32.2 i HD32.3Mierniki mikroklimatu HD32.2 i HD32.3Mierniki mikroklimatu HD32.2 i HD32.3

HD32.2, HD32.2A – mierniki mikroklimatu

Cena netto: Zapytaj

 • Pomiar: WBGT
 • Wysoka dokładność
 • Współpraca z wymiennymi sondami
 • Pamięć do 67600 pomiarów (dla każdego wejścia)
 • Interfejs komunikacyjny RS232C lub USB2.0
 • Stopień ochrony IP66
SKU: brak.
Kategoria: .
Producent: .

Zapytaj/Kup

Opis produktu

Mierniki mikroklimatu HD32.2 i HD32.2A umożliwia analizę gorącego mikroklimatu poprzez wskaźnik WBGT. Wskaźnik WBGT jest wykorzystywany do oceny warunków pracy w środowisku uznanym za gorące (określane również jako dyskomfort gorący ogólny lub warunki stresu cieplnego), dla którego równanie bilansu cieplnego ma wartość dodatnią (następuje akumulacja ciepła w organizmie), tj. rozciąga się powyżej strefy komfortu cieplnego (PMV>+2). Podstawą oceny ryzyka w mikroklimacie gorącym jest norma PN-EN 27243 Środowiska gorące. Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT.

Miernik mikroklimatu HD32.2 umożliwia pomiar i sprawdzenie mikroklimatu wg następujących norm:

 • PN-EN 27243:2002 – Środowiska gorące Ocena obciążeń termicznych działających na człowieka pracującego, z wykorzystaniem wskaźnika WBGT
 • PN-EN ISO 8996:2005 – Ergonomia środowiska termicznego – Określanie tempa metabolizmu
 • PN-EN ISO 7726:2002 – Ergonomia środowiska termicznego – Przyrządy do pomiaru wielkości fizycznych

 

Mierniki mikroklimatu HD32.2 posiadają 3 wejścia pomiarowe na sondy z modułami SICRAM. W modułach SICRAM zawarta jest pełna informacja o kalibracji poszczególnych sond. Każdy z czujników zewnętrznych z modułem SICRAM można umieścić w dowolnym z 3 wejść miernika. Po włączeniu miernik automatycznie rozpozna rodzaj podłączonego czujnika.

 

Mierniki mikroklimatu HD32.2 umożliwia pomiar następujących parametrów:

1. Temperatura termometru kulistego – pomiar temperatury poczernionej kuli – Tg
2. Temperatura termometru mokrego z naturalną wntylacją – Tn
3. Temperatura otoczenia
Na podstawie zmierzonych parametrów miernik mikroklimatu wylicza:

WBGTIndoor: wskaźnik temperatury wewnętrznej wilgotnego termometru kulistego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy, z pominięciem obciążeń termicznych bliskich strefom komfortu termicznego i występujących w ciągu krótkich (kilkuminutowych) okresów.
WBGTOutdoor: wskaźnik temperatury zewnętrznej wilgotnego termometru kulistego. Wartości uzyskane z pomiarów muszą być porównane z dopuszczalnymi wynikającymi z przepisów

 

Aby wyliczyć WBGT miernik potrzebuje następujących sond temperatury i wilgotności HP3201.2, TP3276.2 oraz TP3207.2

Karty katalogowe:
Icon
Mierniki mikroklimatu HD32.2 i HD32.2A (j. ang.)

Instrukcje obsługi:

Icon
Mierniki mikroklimatu HD32.2 i HD32.2A (j. ang.)

Oprogramowanie:

Icon
Oprogramowanie DeltaLog10

Katalogi:

Icon
Katalog anemometry, mikromanometry i mierniki mikroklimatu

Katalog zawiera podstawowe dane techniczne przyrządów pomiarowych takich jak anemometry, termoanemometry, mikromanometry i mierniki mikroklimatu.

Wyczyść zaznaczenie
  Reset options
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł
  • 0 zł