Regulatory temperatury i procesu na szynę

Regulatory temperatury na szynę DIN to przede wszystkim przemysłowe regulatory z algorytmem regulacji PID, elektroniczne termoregulatory, mikroprocesorowe kontrolery oraz wielofunkcyjne sterowniki temperatury i procesu. Dział obejmuje różnego rodzaju regulatory temperatury do montażu na szynie DIN. Są to głównie przemysłowe regulatory PID, elektroniczne termoregulatory, mikroprocesorowe sterowniki oraz wielofunkcyjne kontrolery temperatury i procesu do zabudowy na szynie DIN. Nasze regulatory na szynę wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe, algorytm regulacji PID, PD, PI, P lub ON/OFF oraz różnego rodzaju wyjścia regulacyjne i alarmowe. Dlatego nasze regulatory do montażu na szynie DIN mogą współpracować zarówno z czujnikami RTD (Pt100), termoparami typu: J, K, N, T, S, R i B, jak i sygnałami analogowymi. Nasze regulatory na szynę przeznaczone są głównie do pomiaru, kontroli i regulacji temperatury w piecach do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowania, odpuszczania, przesycania, starzenia, wyżarzania i nagrzewania), piecach do wypału ceramiki lub wytopu i kształtowania szkła (fusingu szkła). Dostarczamy również regulatory temperatury do maszyn odlewniczych, termoregulatory PID do wtryskarek i wytłaczarek (extruderów), uniwersalne sterowniki do maszyn pakujących i zgrzewających, a także wielofunkcyjne kontrolery do różnych innych procesów technologicznych. Oprócz regulatorów temperatury oferujemy również czujniki temperatury i termopary, wskaźniki i mierniki tablicowe, elektroniczne rejestratory oraz przetworniki: wilgotności, ciśnienia, poziomu, różnicy ciśnień, pH, redox (ORP), przewodności, itp. A także wiele innych urządzeń do pomiaru, regulacji, kontroli, rejestracji i monitoringu temperatury oraz różnych innych wielkości fizycznych występujących w procesach przemysłowych i technologicznych. Nasze regulatory na szynę to najlepsze rozwiązanie w dziedzinie pomiaru, kontroli, sterowania i regulacji temperatury różnych procesów przemysłowych.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót