Regulatory temperatury i procesu na szynę

Przemysłowe regulatory temperatury na szynę DIN (TS35) to przede wszystkim uniwersalne regulatory PID, elektroniczne termoregulatory na szynę oraz mikroprocesorowe kontrolery i sterowniki temperatury i procesu. Dział obejmuje mikroprocesorowe regulatory temperatury na szynę DIN (TH35), elektroniczne termoregulatory, sterowniki oraz kontrolery temperatury i procesu. Nasze uniwersalne regulatory a szynę wyposażone są uniwersalne wejście pomiarowe oraz różne algorytmy regulacji: PID, PD, PI, P lub ON/OFF. Są to przemysłowe regulatory do montażu na szynie DIN, które mogą współpracować zarówno z czujnikami Pt100, termoparami typu: J, K, N, T, S, R i B, jak i sygnałami analogowymi. Kontrolery temperatury na szynę przeznaczone są głównie do regulacji temperatury w piecach do obróbki cieplnej (hartowania, odpuszczania, przesycania, starzenia, wyżarzania i nagrzewania), do wypału ceramiki, do wytopu i kształtowania szkła (fusingu szkła). Dostarczamy również regulatory temperatury do maszyn odlewniczych, regulatory do wtryskarek i wytłaczarek, regulatory i sterowniki do maszyn pakujących i zgrzewających, a także inne kontrolery różnych procesów technologicznych. Oprócz regulatorów temperatury oferujemy również czujniki temperatury i termopary, wskaźniki, mierniki, rejestratory oraz przetworniki: wilgotności, ciśnienia, poziomu, różnicy ciśnień, pH, redox (ORP), przewodności oraz wiele innych urządzeń do pomiaru, regulacji, kontroli, rejestracji i monitoringu temperatury i różnych wielkości fizycznych występujących w procesach przemysłowych i nie tylko. Nasze regulatory to najlepsze rozwiązanie w dziedzinie pomiaru i regulacji temperatury i różnych procesów przemysłowych.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót