Separatory i powielacze sygnałów

Separatory i powielacze sygnałów analogowych firmy Status Instruments przeznaczone są do separacji i rozdzielania układów pomiarowych w automatyce przemysłowej. Separatory i powielacze sygnałów analogowych to urządzenia służące do izolacji, wzmacniania i rozdzielania sygnałów pomiarowych, takich jak napięcie, prąd, temperatura, ciśnienie czy wilgotność. Są one niezbędne w systemach automatyki przemysłowej, gdzie często występują zakłócenia elektromagnetyczne, różnice potencjałów lub ryzyko uszkodzenia drogich urządzeń sterujących. Separatory i powielacze zapewniają bezpieczną i niezawodną transmisję danych pomiarowych między różnymi elementami systemu, zwiększając jego wydajność i stabilność. Separatory służą do galwanicznej izolacji sygnału wejściowego od sygnału wyjściowego. Dzięki temu eliminują one zakłócenia spowodowane przez pętle masy, różnice potencjałów lub przepięcia. Separatory sygnałów analogowych mogą również zmieniać poziom i rodzaj sygnału, np. z napięciowego na prądowy lub odwrotnie. Niektóre separatory mają możliwość regulacji wzmocnienia i zera sygnału wyjściowego. Powielacze sygnałów analogowych służą do tworzenia kilku identycznych kopii sygnału wejściowego, które mogą być przesyłane do różnych odbiorników. Powielacze sygnałów analogowych zachowują izolację galwaniczną między sygnałem wejściowym a wyjściowymi, zapobiegając wpływowi obciążenia na sygnał źródłowy. Powielacze sygnałów analogowych mogą również zmieniać poziom i rodzaj sygnału, np. z napięciowego na prądowy lub odwrotnie. Niektóre powielacze mają możliwość regulacji wzmocnienia i zera sygnału wyjściowego. Separatory i powielacze sygnałów analogowych służą głównie do separacji obwodów pomiarowych od źródeł zasilania i innych torów pomiarowych oraz powielania sygnałów analogowych.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót