Separatory i powielacze sygnałów

Separatory i powielacze sygnałów analogowych firmy Status Instruments przeznaczone są do separacji i rozdzielania układów pomiarowych w automatyce przemysłowej. Separatory i powielacze sygnałów analogowych to urządzenia służące do izolacji, wzmacniania i rozdzielania sygnałów pomiarowych, takich jak napięcie, prąd, temperatura, ciśnienie czy wilgotność. Są one niezbędne w systemach automatyki przemysłowej, gdzie często występują zakłócenia elektromagnetyczne, różnice potencjałów lub ryzyko uszkodzenia drogich urządzeń sterujących. Separatory i powielacze zapewniają bezpieczną i niezawodną transmisję danych pomiarowych między różnymi elementami systemu, zwiększając jego wydajność i stabilność. Separatory służą do galwanicznej izolacji sygnału wejściowego od sygnału wyjściowego. Dzięki temu eliminują one zakłócenia spowodowane przez pętle masy, różnice potencjałów lub przepięcia. Separatory sygnałów analogowych mogą również zmieniać poziom i rodzaj sygnału, np. z napięciowego na prądowy lub odwrotnie. Niektóre separatory mają możliwość regulacji wzmocnienia i zera sygnału wyjściowego. Powielacze sygnałów analogowych służą do tworzenia kilku identycznych kopii sygnału wejściowego, które mogą być przesyłane do różnych odbiorników. Powielacze sygnałów analogowych zachowują izolację galwaniczną między sygnałem wejściowym a wyjściowymi, zapobiegając wpływowi obciążenia na sygnał źródłowy. Powielacze sygnałów analogowych mogą również zmieniać poziom i rodzaj sygnału, np. z napięciowego na prądowy lub odwrotnie. Niektóre powielacze mają możliwość regulacji wzmocnienia i zera sygnału wyjściowego. Separatory i powielacze sygnałów analogowych służą głównie do separacji obwodów pomiarowych od źródeł zasilania i innych torów pomiarowych oraz powielania sygnałów analogowych.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót