Mierniki i przetworniki pH, redox i przewodności

Mierniki i przetworniki do pomiaru pH, redox,  przewodności (konduktancji)) w instalacjach oczyszczania i uzdatniania wody oraz ścieków.

Dział obejmuje elektroniczne mierniki i przetworniki pH, mierniki i przetworniki redox (ORP), mierniki i przetworniki przewodności (konduktancji), mierniki mętności, itp. Oferujemy szeroką gamę mierników, przetworników, sterowników, kontrolerów i rejestratorów wielości fizykochemicznych firmy Delta Ohm oraz Shinko Technos.