Mierniki i przetworniki pH, redox i przewodności

Przetworniki i mierniki do pomiaru pH oraz przewodności (konduktancji) firmy Delta Ohm głównie w instalacjach oczyszczania i uzdatniania wody oraz ścieków. Dział obejmuje elektroniczne mierniki i przetworniki pH, mierniki i przetworniki redox (ORP), mierniki i przetworniki przewodności (konduktancji), mierniki mętności, itp.