Mierniki i przetworniki pH, redox i przewodności

Mierniki i przetworniki pH, redox (ORP) i przewodności (konduktancji) przeznaczone są głównie do pomiarów w instalacjach oczyszczania i uzdatniania wody i ścieków. Przyrządy do pomiaru pH, redox(ORP) i przewodności (konduktancji) to urządzenia służące do pomiaru i regulacji właściwości fizykochemicznych roztworów wodnych. Mierniki te znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny, energetyczny, ochrona środowiska czy biotechnologia. Mierniki oraz przetworniki pH, redox(ORP) i przewodności (konduktancji) składają się z czujnika (elektrody), który reaguje na zmiany parametru mierzonego w roztworze, i wyświetlacza lub przetwornika, który przekazuje sygnał pomiarowy do urządzenia nadrzędnego lub systemu sterowania. Czujniki i elektrody mogą być montowane bezpośrednio na rurociągach, zbiornikach lub aparaturze procesowej, lub instalowane w specjalnych komorach pomiarowych. Przetworniki i mierniki te charakteryzują się wysoką dokładnością, stabilnością i niezawodnością pomiarów, a także łatwością obsługi i konserwacji. Dział obejmuje różnego rodzaju mierniki, regulatory, kontrolery, sterowniki i rejestratory do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji  parametrów fizykochemicznych takich jak: pH, redox (ORP), przewodności (konduktancji), przetworniki mętności, przetworniki tlenu rozpuszczonego. Oferujemy mierniki i przetworniki do zabudowy naściennej, tablicowej oraz na szynę DIN. Nasze przetworniki znajdują zastosowanie głównie w przemysłowych instalacjach oczyszczalnia ścieków i przygotowywania (uzdatniania) wody.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót