Mierniki i przetworniki pH, redox i przewodności

Mierniki i przetworniki do pomiarów fizykochemicznych (pH oraz przewodności (konduktancji)) głównie w instalacjach oczyszczania i uzdatniania wody oraz ścieków. Dział obejmuje elektroniczne mierniki i przetworniki pH, mierniki i przetworniki redox (ORP), mierniki i przetworniki przewodności (konduktancji), mierniki mętności, itp. Oferujemy szeroką gamę mierników, przetworników, sterowników, kontrolerów i rejestratorów firmy Delta Ohm oraz Shinko Technos.