Kondycjonery sygnałów analogowych i bloki funkcyjne

Przetworniki i kondycjonery sygnałów analogowych oraz bloki funkcyjne produkcji  Status Instruments. Kondycjonery sygnałów analogowych i bloki funkcyjne to urządzenia służące do przetwarzania sygnałów analogowych w celu ich dostosowania do wymagań systemów pomiarowych, sterowniczych lub komunikacyjnych. Kondycjonery sygnałów analogowych mogą pełnić różne funkcje, takie jak wzmacnianie, filtracja, izolacja, konwersja, liniaryzacja czy kompensacja sygnałów pochodzących z różnych źródeł, np. czujników temperatury, ciśnienia, przepływu, wilgotności itp. Bloki funkcyjne to moduły elektroniczne, które realizują określone operacje matematyczne lub logiczne na sygnałach analogowych lub cyfrowych, np. sumowanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, porównywanie, negowanie itp. Bloki funkcyjne mogą być używane do budowy złożonych układów regulacji, sterowania lub syntezy sygnałów. Kondycjonery i bloki funkcyjne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach techniki i przemysłu, np. w automatyce, elektronice, telekomunikacji, medycynie, energetyce czy transporcie. Umożliwiają one poprawę jakości i niezawodności sygnałów oraz optymalizację parametrów systemów. Kondycjonery i bloki funkcyjne są dostępne w różnych formach i konfiguracjach, np. jako pojedyncze moduły, zestawy modułów, itp. Kondycjonery i bloki funkcyjne służą głównie do przetwarzania sygnałów występujący instalacjach przemysłowych na standardowe sygnały analogowe (4...20mA /0...10V) oraz wykonywania operacji matematycznych na sygnałach analogowych.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót