Radiowe rejestratory danych w obudowach wodoodpornych

Radiowe rejestratory danych (dataloggery z komunikacją radiową) produkcji Senseca (Delta Ohm) do pomiaru, rejestracji i monitoringu różnych wielkości fizycznych (temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp.). Dział obejmuje bezprzewodowe dataloggery danych z komunikacją radiową (rejestratory radiowe) firmy Senseca (Delta Ohm) w obudowach o podwyższonym stopniu ochrony (obudowach wodoodpornych) do pracy w trudnych warunkach przemysłowych (dużej wilgotności, zapyleniu, itp.) lub na zewnątrz pomieszczeń i budynków. Rejestratory radiowe Delta Ohm posiadają wbudowany moduł komunikacji radiowej do transmisji danych w paśmie radiowym 868Hhz na duże odległości (do 300m). Bezprzewodowe rejestratory danych (elektroniczne dataloggery) mogą służyć do pomiaru, rejestracji i monitoringu temperatury, wilgotności względnej powietrza, ciśnienia atmosferycznego, różnicy ciśnień, dwutlenku węgla (CO2), oświetlenia i promieniowania świetlnego, pyłów zawieszonych (PM1, PM2,5, PM10), itp. Rejestratory radiowe przeznaczone są głównie do monitoringów parametrów środowiskowych w budownictwie, ogrodnictwie, sadownictwie, halach magazynowych, w stacjach meteo i pogodowych.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót