Radiowe rejestratory danych w obudowach wodoodpornych

Radiowe rejestratory danych (dataloggery z komunikacją radiową) produkcji Senseca (Delta Ohm) do pomiaru, rejestracji i monitoringu różnych wielkości fizycznych (temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp.). Dział obejmuje bezprzewodowe dataloggery danych z komunikacją radiową (rejestratory radiowe) firmy Senseca (Delta Ohm) w obudowach o podwyższonym stopniu ochrony (obudowach wodoodpornych) do pracy w trudnych warunkach przemysłowych (dużej wilgotności, zapyleniu, itp.) lub na zewnątrz pomieszczeń i budynków. Rejestratory radiowe Delta Ohm posiadają wbudowany moduł komunikacji radiowej do transmisji danych w paśmie radiowym 868Hhz na duże odległości (do 300m). Bezprzewodowe rejestratory danych (elektroniczne dataloggery) mogą służyć do pomiaru, rejestracji i monitoringu temperatury, wilgotności względnej powietrza, ciśnienia atmosferycznego, różnicy ciśnień, dwutlenku węgla (CO2), oświetlenia i promieniowania świetlnego, pyłów zawieszonych (PM1, PM2,5, PM10), itp. Rejestratory radiowe przeznaczone są głównie do monitoringów parametrów środowiskowych w budownictwie, ogrodnictwie, sadownictwie, halach magazynowych, w stacjach meteo i pogodowych.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót