Przetworniki ciśnienia

Czujniki i przetworniki ciśnienia do pomiaru ciśnienia (ciśnienia względnego, nadciśnienia i ciśnienia absolutnego, ciśnienia barometrycznego). Przetworniki ciśnienia to urządzenia służące do pomiaru, kontroli, regulacji, monitoringu i rejestracji ciśnienia różnych mediów ciekłych i gazowych, takich jak powietrze, woda, olej czy gaz. Ciśnienie jest jedną z podstawowych wielkości fizycznych, która ma wpływ na wiele procesów technologicznych. Istnieją różne rodzaje czujników i przetworników ciśnienia. Przetworniki ciśnienia występują w różnych wykonanych, które różnią się budową w zależności od typu mierzonego ciśnienia, zakresu pomiarowego, typu i temperatury medium, dokładności, sposobu montażu i sygnału wyjściowego. Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje przetworników, są to przede wszystkim przetworniki do pomiaru ciśnienia względnego, nadciśnienia, ciśnienia absolutnego i ciśnienia barometrycznego. Ciśnienie względne to różnica ciśnień pomiędzy ciśnieniem mierzonego medium a ciśnieniem atmosferycznym. Jest to najczęściej stosowany rodzaj pomiaru ciśnienia w przemyśle. Czujniki i przetworniki ciśnienia względnego są to przetworniki różnicy ciśnień, które mają jedno wejście referencyjne połączone z otoczeniem (do pomiaru ciśnienia atmosferycznego). Nadciśnienie to różnica między ciśnieniem mierzonego medium a ciśnieniem ustalonym jako zero. Jest to używane do pomiaru ciśnienia w układach zamkniętych, gdzie nie ma kontaktu z atmosferą. Czujniki i przetworniki nadciśnienia są to przetworniki różnicy ciśnień, które mają zazwyczaj dwa wejścia referencyjne, które są połączone z dwoma punktami o znanym ciśnieniu. Ciśnienie absolutne to ciśnienie mierzonego medium względem próżni. Pomiar ciśnienia absolutnego jest używany do pomiaru ciśnienia w układach podciśnieniowych lub wysokociśnieniowych, wszędzie tam, gdzie istotna jest wartość bezwzględna ciśnienia. Czujniki i przetworniki ciśnienia absolutnego są to przetworniki różnicy ciśnień, które mają zazwyczaj jedno wejście referencyjne, które jest połączone z komorą próżniową. Przykładem takiego urządzenia jest barometr. Ciśnienie barometryczne to ciśnienie atmosferyczne na danym poziomie wysokości nad poziomem morza. Jest to używane do pomiaru zmian pogody, wysokości lotu lub głębokości nurkowania. Czujniki i przetworniki ciśnienia barometrycznego (atmosferycznego) są specjalnym przypadkiem czujników i przetworników ciśnienia absolutnego, które są skalibrowane według standardowej atmosfery. Dział obejmuje głównie przetworniki z wyjściem analogowym 4...20mA/0...10V, a także wyjściem cyfrowym RS485 (Modbus RTU). Nasze czujniki i przetworniki mogą być dostarczane są z różnymi przyłączami procesowymi (gwintowanymi lub też higienicznymi) i elektrycznymi (złączami lub przewodami), w różnych klasach dokładności, a także dla różnych temperatur mierzonego medium. Oferowane przetworniki i czujniki przeznaczone są do montażu w instalacjach przemysłowych, pneumatyce, procesach technologicznych, przemyśle chemicznym i spożywczym, klimatyzacji i wentylacji, ciepłownictwie, gazownictwie oraz wodociągach.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót