Przetworniki ciśnienia

Czujniki i przetworniki ciśnienia do pomiaru ciśnienia (ciśnienia względnego, nadciśnienia i ciśnienia absolutnego, ciśnienia barometrycznego). Przetworniki ciśnienia to urządzenia służące do pomiaru ciśnienia różnych mediów, takich jak powietrze, woda, olej czy gaz. Ciśnienie jest jedną z podstawowych wielkości fizycznych, która ma wpływ na wiele procesów technologicznych. Istnieją różne rodzaje czujników i przetworników ciśnienia, w zależności od zakresu pomiarowego, dokładności, sposobu montażu i sygnału wyjściowego. Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje ciśnienia: ciśnienie względne, nadciśnienie, ciśnienie absolutne i ciśnienie barometryczne. Ciśnienie względne to różnica między ciśnieniem mierzonego medium a ciśnieniem atmosferycznym. Jest to najczęściej stosowany rodzaj pomiaru ciśnienia w przemyśle. Czujniki i przetworniki ciśnienia względnego mają zazwyczaj jedno wejście referencyjne, które jest połączone z otoczeniem. Nadciśnienie to różnica między ciśnieniem mierzonego medium a ciśnieniem ustalonym jako zero. Jest to używane do pomiaru ciśnienia w układach zamkniętych, gdzie nie ma kontaktu z atmosferą. Czujniki i przetworniki nadciśnienia mają zazwyczaj dwa wejścia referencyjne, które są połączone z dwoma punktami o znanym ciśnieniu. Ciśnienie absolutne to ciśnienie mierzonego medium względem próżni. Jest to używane do pomiaru ciśnienia w układach podciśnieniowych lub wysokociśnieniowych, gdzie istotna jest wartość bezwzględna ciśnienia. Czujniki i przetworniki ciśnienia absolutnego mają zazwyczaj jedno wejście referencyjne, które jest połączone z komorą próżniową. Przykładem takiego urządzenia jest barometr. Ciśnienie barometryczne to ciśnienie atmosferyczne na danym poziomie wysokości nad poziomem morza. Jest to używane do pomiaru zmian pogody, wysokości lotu lub głębokości nurkowania. Czujniki i przetworniki ciśnienia barometrycznego są specjalnym przypadkiem czujników i przetworników ciśnienia absolutnego, które są skalibrowane według standardowej atmosfery. Dział obejmuje głównie przetworniki z wyjściem analogowym 4...20mA/0...10V, a także wyjściem cyfrowym RS485 (Modbus RTU). Nasze czujniki i przetworniki ciśnienia dostarczane są z różnymi przyłączami procesowymi (gwintowanymi lub też higienicznymi) i elektrycznymi (złączami lub przewodami), w różnych klasach dokładności, a także dla różnych temperatur mierzonego medium. Przetworniki i czujniki ciśnienia przeznaczone są do montażu w instalacjach przemysłowych, pneumatyce, procesach technologicznych, przemyśle chemicznym i spożywczym, klimatyzacji i wentylacji, ciepłownictwie, gazownictwie oraz wodociągach.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót