Hydrostatyczne przetworniki poziomu

Hydrostatyczne sondy głębokości i przetworniki poziomu firmy STS Sensor Technik Sirnach AG przeznaczone są do pomiaru poziomu i głębokości różnych mediów ciepłych (wody, ścieków, itp.).  Hydrostatyczne przetworniki poziomu i sondy głębokości to urządzenia służące do pomiaru wysokości słupa cieczy lub ciśnienia hydrostatycznego w zbiornikach, studniach, zbiornikach ciśnieniowych, rurociągach i innych zastosowaniach. Zasada działania tych urządzeń polega na wykorzystaniu zależności między ciśnieniem a głębokością zanurzenia w cieczy. Ciśnienie hydrostatyczne jest proporcjonalne do gęstości cieczy, przyspieszenia ziemskiego i głębokości zanurzenia. Przetworniki poziomu i sondy głębokości wyposażone są w czujnik ciśnienia, który rejestruje zmiany ciśnienia w cieczy i przekazuje je do układu pomiarowego lub sterującego. W zależności od rodzaju czujnika ciśnienia, przetworniki i sondy głębokości mogą być podzielone na różne typy, takie jak: membranowe, piezorezystancyjne, pojemnościowe, indukcyjne i inne. Każdy z tych typów ma swoje zalety i wady, które należy uwzględnić przy wyborze odpowiedniego urządzenia do danego zastosowania. Dział obejmuje głównie hydrostatyczne przetworniki poziomu z wyjściem analogowym 4...20mA/0...10V, a także wyjściem cyfrowym RS485 (Modbus RTU). Nasze sondy i hydrostatyczne przetworniki dostarczane są w różnych wersjach wykona (do różnych mediów) i w różnych klasach dokładności. Przetworniki poziomu i sondy hydrostatyczne głębokości przeznaczone są do pomiaru poziomu i głębokości w instalacjach przemysłowych, w zbiornikach otwartych, stacjach uzdatniania wody, ciepłownictwie, ujęciach wodnych, studniach, odwiertach, oczyszczalniach ścieków.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót