ACSE Sp. z o.o. - czujniki temperatury

ACSE Sp. z o. o. - Czujniki temperatury, Mierniki, Regulatory, Rejestratory i Przetworniki ACSE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie produkcje głównie różnego rodzaju czujniki temperatury. Są to zarówno czujniki rezystancyjne (RTD: Pt100, Pt500, Pt1000, itp.) jaki i czujniki termoelektryczne (termopary typu: K, J, N, E, T, S, R, B). Ponadto ACSE Sp. z o.o. oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji, kontroli, sterowania, monitoringu oraz rejestracji różnorodnych parametrów fizycznych i technologicznych, takich jak: temperatura, wilgotność względna i absolutna powietrza, temperatura punktu rosy, ciśnienie, różnica ciśnień, poziom, przepływ, pH, przewodność (konduktancja), itp. Oprócz powyższych parametrów firma dostarcza urządzania do pomiaru i monitoringu parametrów meteorologicznych i środowiskowych, mikroklimatu oraz jakości powietrza. Są to prędkość i kierunek wiatru, temperatura i wilgotność powietrza i gruntu, ciśnienie atmosferyczne, natężenie promieniowania słonecznego, opady atmosferyczne, dwutlenek węgla, pyły zawieszone w powietrzu i wiele innych.

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim urządzenia:

 • Urządzenia do pomiaru, kontroli, regulacji, monitoringu i rejestracji temperatury. Są to różnego rodzaju czujniki temperatury i termopary, przetworniki temperatury, termoregulatory i regulatory temperatury, tablicowe wskaźniki i mierniki temperatury, cyfrowe rejestratory temperatury z zapisem na papierze oraz wideograficzne rejestratory temperatury z zapisem danych na karcie pamięci oraz elektroniczne datalogery, itp. Głownie są to urządzenia firmy: Shinko Technos, Delta Ohm i Ohkura Electric.
 • Przyrządy do pomiaru, kontroli, regulacji, monitoringu i rejestracji wilgotności względnej i absolutnej powietrza oraz gruntu i gleby. Przede wszystkim są to czujniki i przetworniki wilgotności względnej oraz absolutnej, higrometry i termohigrometry, cyfrowe mierniki wilgotności, regulatory wilgotności, elektroniczne rejestratory wilgotności (m.in.: rejestratory bezpapierowe, rejestratory bezprzewodowe oraz rejestratory z komunikacją radiową, WiFi, Ethernet oraz LoRaWan). itp. Głownie są to urządzenia firy: Delta Ohm, Shinko Technos, Ohkura Electric.
 • Urządzenia do pomiaru, kontroli, regulacji, monitoringu i rejestracji ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu. To różnego rodzaju czujniki i przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień, hydrostatyczne sondy poziomu, cyfrowe mierniki i wskaźniki ciśnienia, manometry cyfrowe, regulatory ciśnienia, elektroniczne rejestratory i dataloggery ciśnienia, itp. Głownie urządzenia firm: Delta Ohm, STS AG, Halstrup-Walcher.
 • Przyrządy do pomiaru parametrów fizykochemicznych, w tym: pH, redox, przewodność, zawartość tlenu rozpuszczonego, zmętnienie. Są to głównie, różnego rodzaju przetworniki, mierniki, kontrolery, sterowniki, regulatory oraz elektroniczne rejestratory. itp. Głownie są to urządzenia firm: Delta Ohm, Shinko Technos, Ohkura Electric.
 • Przyrządy do wzorcowania, sprawdzenia i kalibracji: ciśnienia, różnicy ciśnień, temperatury i sygnałów analogowych. Są to przede wszystkim manometry wzorcowe, kalibratory ciśnienia, pompki i praski kalibracyjne, kalibratory pętli prądowej, piece do wzorcowania i kalibracji czujników temperatury i termopar, itp. Głownie są to urządzenia firm: Additel, Halstrup-Walcher.
 • Urządzenia do pomiarów parametrów meteorologicznych. Głównie są to stacje pogodowe (meteo), anemometry do pomiaru prędkości i kierunek wiatru, meteorologiczne przetworniki wilgotności i temperatury powietrza, przetworniki ciśnienia barometrycznego, przetworniki natężenia promieniowania słonecznego i nasłonecznienia, mierniki opadów atmosferycznych (deszczomierze), mierniki pyłów zawieszonych (pyłomierze) oraz różnego rodzaju bezprzewodowe rejestratory do stacji pogodowych i meteo. Są to głownie urządzenia firmy Delta Ohm.
 • Przyrządu do pomiaru oświetlenia, promieniowania oraz hałasu, itp.

Jesteśmy przedstawicielem i dystrybutorem następujących firm:

 • Shinko Technos: mierniki tablicowe, elektroniczne termoregulatory, regulatory na szynę, regulatory temperatury, rejestratory temperatury, przetworniki pH (ORP) i przewodności.
 • Delta Ohm: przetworniki i mierniki temperatury, przetworniki wilgotności, przetworniki ciśnienia, przetworniki różnicy ciśnień, czujniki oświetlenia, mierniki hałasu, przetworniki prędkości przepływu powietrza, itp.
 • Halstrup Walcher: przetworniki ciśnienia (niskich ciśnień), przetworniki różnicy ciśnień, przetworniki do clean room, kalibratory niskich ciśnień.
 • STS Sensor Technik Sirnach AG: przetworniki ciśnienia i poziomu (hydrostatyczne sondy.
 • Status Instruments: przetworniki temperatury i kondycjonery sygnału (do montażu w głowicowy czujnika temperatury i na szynę DIN).
 • Ohkura Electric: cyfrowe rejestratory papierowe, rejestratory elektroniczne oraz rejestratory bezpapierowe (wideograficzne).
 • Additel: manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, kalibratory temperatury, pompki i praski kalibracyjne, piece do kalibracji i wzorcowania czujników (termopar).
 • Optris: pirometry i czujniki temperatury na podczerwień.
Jednak podstawowa naszą działalnością jest produkcja różnego rodzaju sond i czujników temperatury. Produkujemy zarówno rezystancyjne czujniki temperatury (RTD: Pt100, Pt500, Pt1000), jak i czujniki termoelektryczne (termopary typu: K, J, N, T, S, R, B). Elementem pomiarowym naszych czujników rezystancyjnych mogą być sensory: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000 lub inne. Natomiast czujniki termoelektryczne mogą być wyposażone w termopary typu K, J, N, T lub w przypadku termopar platynowych mogą to być termopary typu: S, R lub B. Nasze czujniki temperatury mogą być wykonane z przewodem podłączeniowy (są to tzw. kablowe czujniki temperatury), z głowicą aluminiową oraz kostką ceramiczną wyposażoną w zaciski podłączeniowe (są to tzw. głowicowe czujniki temperatury), a także czujniki temperatury w obudowach z tworzywa sztucznego (głównie do klimatyzacji i wentylacji, są głównie czujniki temperatury zewnętrznej oraz czujniki temperatury otoczenia). Czujniki termoelektryczne mogą być wyposażone w osłony ze stali żaroodpornej do pomiaru wysokich temperatur. Natomiast termopary platynowe do pracy w ekstremalnie wysokich temperaturach wyposażone są w osłony ceramiczne (C610, C799, inne) lub z metali szlachetnych. Osobną grupą naszych czujników temperatury są tzw. czujniki płaszczowe, są to zarówno czujniki rezystancyjne jak i termoelektryczne (termopary płaszczowe). Czujniki płaszczowe charakteryzuje głównie mała średnica, odporność na wstrząsy oraz możliwość swobodnego kształtowania (wyginania). Ofertę produkowanych czujników temperatury uzupełniają przewody kompensacyjne, przedłużające i termoparowe, skompensowane złącza termoparowe (wtyki i gniazda kompensacyjne) oraz króćce, uchwyty i osłony montażowe.

Zobacz nasze czujniki temperatury (Pt100) i termopary typu: K, J, N, T, S, R i B.


Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie obszarem swojej działalności obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację, także inne obszary, które wykorzystają wszelkiego rodzaju urządzenia kontolno-pomiarową oraz automatykę przemysłową. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość i gamę oferowanych urządzeń. Firma zatrudnia wysoko wykwalikowanych personel, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). ACSE Sp. z o.o. produkuje głównie przemysłowe czujniki temperatury,  zarówno czujniki rezystancyjne, jak i termoelektryczne (termopary). Ponadto posiadamy również w ofercie szeroką gamę innych urządzeń pomiarowych, takich jak różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory przetworniki temperatury (wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności), a także innych parametrów technologicznych i przemysłowych. Są to głownie przemysłowe czujniki temperatury, mierniki tablicowe, regulatory PID, rejestratory bezpapierowe i elektroniczne dataloggery, przetworniki wilgotności względnej, przetworniki niskich ciśnień, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót