PTTJ-B, PTTK-B i PTTN-B – płaszczowe czujniki temperatury

Płaszczowe czujniki temperatury (termopary płaszczowe) z głowicą przyłączeniową typu B z serii PTTJ-B, PTTK-B, PTTN-B, PTTT-B, PTTS-B. Czujniki temperatury (płaszczowe) z serii PTTJ-B, PTTK-B, PTTN-B, PTTT-B, PTTS-B to termoelektryczne czujniki temperatury (znane również pod nazwą jako termopary płaszczowe) wykonane ze specjalnego przewodu płaszczowego który można swobodnie kształtować. Elementem pomiarowym płaszczowych czujników temperatury mogą być termopary […]

Zakres pomiarowy
 • Cu-CuNi (T): -40…350°C: stal nierdzewna 1.4541 (ANSI321)
 • Fe-CuNi (J),  NiCr-CuNi (E), NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…800°C: stal nierdzewna 1.4541 (ANSI321)
 • NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…1150°C: stal żaroodporna 2.4816 (Inconel600)
 • NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…1150°C: stal żaroodporna 1.4841 (ANSI314)
 • NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…1250°C: stal żaroodporna Pyrosil D,  Nicrobel lub Alloy TD
 • PtRh10-Pt (S), PtRh13-Pt (R): 0…1150°C: stal żaroodporna 2.4816 (Inconel600)
 • PtRh10-Pt (S), PtRh13-Pt (R): 0…1450°C: stal żaroodporna PtRh10
Element pomiarowy

1 lub 2 x Fe-CuNi (J), Fe-CuNi (L), Cu-CuNi (T), NiCr-CuNi (E), NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N), PtRh10-Pt (S), PtRh13-Pt (R) wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa

Odizolowana lub uziemiona

Materiał płaszcza
 • Stal nierdzewna 1.4541 (ANSI321)
 • Stal żaroodporna 2.4816 (Inconel600)
 • Stal żaroodporna 1.4841 (ANSI314)
 • Stal żaroodporna Pyrosil D
 • Stal żaroodporna Nicrobel
 • Stal żaroodporna Alloy TD
 • Stal żaroodporna PtRh10
Średnica płaszcza

∅3.0, 4.5, 6mm lub inna

Długość montażowa

Do określenia podczas zamawiania

Min. promień gięcia

3 x średnica nominalna płaszcza

Max temperatura zimnych końców

Typowo: -40…150°C (głowicy) lub inna

Przyłącze elektryczne

Głowica aluminiowa typu B

Płaszczowe czujniki temperatury (termopary płaszczowe) z głowicą przyłączeniową typu B z serii PTTJ-B, PTTK-B, PTTN-B, PTTT-B, PTTS-B.

Czujniki temperatury (płaszczowe) z serii PTTJ-B, PTTK-B, PTTN-B, PTTT-B, PTTS-B to termoelektryczne czujniki temperatury (znane również pod nazwą jako termopary płaszczowe) wykonane ze specjalnego przewodu płaszczowego który można swobodnie kształtować. Elementem pomiarowym płaszczowych czujników temperatury mogą być termopary typu J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni), N (NiCrSi-NiSi) lub inne. Czujniki płaszczowe (termopary) przeznaczone są do pomiaru temperatury cieczy, gazów oraz elementów maszyn i urządzeń, zwłaszcza miejscach trudno dostępnych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża szybkość pomiaru i odporność na drgania i wstrząsy. Czujniki płaszczowe z serii PTT…-B wyposażone są aluminiowe głowice przyłączeniowe typu B, w których znajduję się ceramiczna kostka z zaciskami do podłączenia przewodów kompensacyjnych.

Termopary płaszczowe wykonane są z przewodu płaszczowego w skład, którego wchodzą:

Termopara płaszczowa - budowa

Termopara płaszczowa – budowa

 • dwa druty termoparowe
 • warstwa izolacji wykonana z silnie sprasowanego tlenku MgO
 • zewnętrzny płaszcz metalowy zapewniającego osłonę mechaniczną i chemiczną spoiny pomiarowej oraz drutów termoparowych

Płaszczowe czujniki temperatury posiadają na jednym końcu zespawane druty termoparowe tworzące spoinę pomiarową (zaspawany jest również płaszcz termopary). Drugi koniec termopary płaszczowej jest zakończony głowicą aluminiową, której znajdują się zaciski do podłączenia przewodu kompensacyjnego.

Termopary płaszczowe posiadają wiele zalet np.:

 • posiadają małą średnicę zewnętrzną i dużą elastyczność,
 • posiadają dużą odporność mechaniczną
 • druty termoparowe są zabezpieczone przed utlenianiem, korozją i zanieczyszczeniami chemicznymi
 • posiadają krótki czas reakcji, co pozwala mierzyć szybkozmienne temperatury.

Dzięki swojej budowie i silnemu sprasowaniu izolacji, termopary płaszczowe są bardzo giętkie i mogą być dowolnie kształtowane z zachowaniem minimalnego promieniem gięcia (trzy razy średnica zewnętrzna płaszcza). Małe średnice zewnętrzne umożliwiają pomiar temperatury w miejscach trudno dostępnych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zastosowania czujników giętkich o małych średnicach, dużej odporności na drgania i wstrząsy oraz o krótkim czasie reakcji na zmianę temperatury.

Opcjonalnie płaszczowe czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik, przetwarzający mierzoną temperaturę na sygnał prądowy 4…20mA (wykonanie AP-PTT…).

Dobór termopar płaszczowych (czujników płaszczowych)

Aby dobrać odpowiednie wykonanie termopary płaszczowej należy określić następujące parametry:

 • typ termoelementu (termopary)
 • materiał osłony (płaszcza)
 • średnicę osłony (płaszcza)
 • rodzaj spoiny pomiarowej

Średnica płaszcza
Średnica płaszcza decyduje o sposobie montażu termopary płaszczowej oraz o jej czasie reakcji, a także o temperaturze pracy termopary. Przy doborze średnicy należy wybrać kompromis pomiędzy:

 • czasem reakcji
 • elastycznością
 • małymi wymiarami
 • odpornością mechaniczną
 • wytrzymałością na korozję
 • odpornością na temperaturę

Termopary płaszczowe – rodzaj spoiny pomiarowej

Spoina pomiarowa jest to miejsce trwałego połączenia dwóch drutów termoparowych. Jest to właściwy czujnik temperatury, który może być wykonany na wiele różnych sposobów.

 • Spoina odizolowana od płaszcza
  Spoina pomiarowa termopary odizolowana jest galwanicznie od osłony czujnika (płaszcza), która jest szczelnie zaspawana. Najczęściej używany rodzaj spoiny, stosowany głównie w ośrodkach przewodzących lub gdy wymagane jest odizolowanie elektryczne obwodu pomiarowego.
 • Spoina uziemiona do płaszcza
  Spoina pomiarowa termopary uziemiona jest połączona galwanicznie z osłoną czujnika (płaszczem), która jest szczelnie zaspawana. Zapewnia to krótki czas reakcji na zmianę temperatury, przy zachowaniu ochrony na zewnętrzne czynniki środowiska (ciecze, gazy). Stosowana w ośrodkach nieprzewodzących.
 • Spoina wyeksponowana od płaszcza
  Spoina pomiarowa termopary jest wyeksponowana z płaszcza, zapewnia to bardzo szybki czas reakcji na zmianę temperatury. Brak ochrony drutów termoparowych w kontakcie z cieczami i gazami.

Termopary płaszczowe z serii PTTJ-B, PTTK-B, PTTN-B, PTTT-B, PTTS-B przeznaczone są do pomiaru temperatury głównie w piecach do obróbki cieplno-chemicznej. W piecach do hartowania, wyżarzania, odpuszczania metali lub szkła, piecach do wytopu metali i szkła, piecach kuźniczych. Stosowane są również w kotłach do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz w kotłach do spalania odpadów komunalnych.

Płaszczowe czujniki temperatury z głowicą aluminiową typu B w przykładowych wersjach wykonań:

 • PTTK-B-O-I-30-2-1000: oznacza pojedynczy czujnik temperatury (płaszczowy) typu 1 x K (NiCr-Ni), zakończony głowicą podłączeniową typu B, spoina odizolowana od osłony, materiał płaszcza Inconel600, średnica zewnętrzna płaszcza 3,0mm, klasa dokładności 2, długość płaszcza L=1000mm.
 • 2PTTN-B-O-I-30-2-1000: oznacza podwójny czujnik temperatury (płaszczowy) typu 2 x N (NiCrSi-NiSi), zakończony głowicą podłączeniową typu B, spoina odizolowana od osłony, materiał płaszcza Inconel600, średnica zewnętrzna płaszcza 3,0mm, klasa dokładności 2, długość płaszcza L=1000mm.
 • AP-PTTK-B-O-I-60-2-1000/0…1000°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury (płaszczowy) typu 1 x K (NiCr-Ni) z przetwornikiem 4…20mA, zakończony głowicą podłączeniową typu B, spoina odizolowana od osłony, materiał płaszcza Inconel600, średnica zewnętrzna płaszcza 6,0mm, klasa dokładności 2, długość płaszcza L=1000mm, zakres przetwarzania przetwornika 0…1000°C.

Zobacz również nasze regulatory temperatury oraz rejestratory temperatury.

PTTJ-B, PTTK-B i PTTN-B – płaszczowe czujniki temperatury

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oferuje szeroką gamę urządzeń kontrolno-pomiarowych do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji różnych parametrów procesowych w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, itp. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), jak i termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B).  Posiada również w swojej ofercie różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory (elektroniczne dataloggery) oraz różnego rodzaju przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. Oferta ACSE Sp. z o.o. obejmuje głównie przemysłowe czujniki temperatury, wskaźniki i mierniki tablicowe, przemysłowe regulatory temperatury, rejestratory bezpapierowe (bezprzewodowe dataloggery), przetworniki wilgotności, przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do clean room, przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, kalibratory ciśnienia i temperatury, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry), mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót