PTTJ-B, PTTK-B i PTTN-B – płaszczowe czujniki temperatury

Płaszczowe czujniki temperatury (termopary płaszczowe) z głowicą przyłączeniową typu B z serii PTTJ-B, PTTK-B, PTTN-B i PTTS-B. Czujniki temperatury (płaszczowe) z serii PTTJ-B, PTTK-B, PTTN-B, PTTT-B i PTTS-B to termoelektryczne czujniki płaszczowe (termopary typu J, k i N) z głowicą aluminiową typu B, które są wykonane ze specjalnego przewodu płaszczowego. Zaletą płaszczowych czujników temperatury jest […]

Zakres pomiarowy
 • Cu-CuNi (T): -40…350°C: stal nierdzewna 1.4541 (ANSI321)
 • Fe-CuNi (J),  NiCr-CuNi (E), NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…800°C: stal nierdzewna 1.4541 (ANSI321)
 • NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…1150°C: stal żaroodporna 2.4816 (Inconel600)
 • NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…1150°C: stal żaroodporna 1.4841 (ANSI314)
 • NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N): -40…1250°C: stal żaroodporna Pyrosil D,  Nicrobel lub Alloy TD
 • PtRh10-Pt (S), PtRh13-Pt (R): 0…1150°C: stal żaroodporna 2.4816 (Inconel600)
 • PtRh10-Pt (S), PtRh13-Pt (R): 0…1450°C: stal żaroodporna PtRh10
Element pomiarowy

1 lub 2 x Fe-CuNi (J), Fe-CuNi (L), Cu-CuNi (T), NiCr-CuNi (E), NiCr-Ni (K), NiCrSi-NiSi (N), PtRh10-Pt (S), PtRh13-Pt (R) wg PN-EN 60584: 2014-04, klasa dokładności 1 lub 2

Spoina pomiarowa

Odizolowana lub uziemiona

Materiał płaszcza
 • Stal nierdzewna 1.4541 (ANSI321)
 • Stal żaroodporna 2.4816 (Inconel600)
 • Stal żaroodporna 1.4841 (ANSI314)
 • Stal żaroodporna Pyrosil D
 • Stal żaroodporna Nicrobel
 • Stal żaroodporna Alloy TD
 • Stal żaroodporna PtRh10
Średnica płaszcza

∅3.0, 4.5, 6mm lub inna

Długość montażowa

Do określenia podczas zamawiania

Min. promień gięcia

3 x średnica nominalna płaszcza

Max temperatura zimnych końców

-40…150°C (głowicy)

Przyłącze elektryczne

Głowica aluminiowa typu B z kostką ceramiczną i zaciskami elektrycznymi

Płaszczowe czujniki temperatury (termopary płaszczowe) z głowicą przyłączeniową typu B z serii PTTJ-B, PTTK-B, PTTN-B i PTTS-B.

Czujniki temperatury (płaszczowe) z serii PTTJ-B, PTTK-B, PTTN-B, PTTT-B i PTTS-B to termoelektryczne czujniki płaszczowe (termopary typu J, k i N) z głowicą aluminiową typu B, które są wykonane ze specjalnego przewodu płaszczowego. Zaletą płaszczowych czujników temperatury jest przede wszystkim możliwość swobodnego kształtowania. Płaszczowe czujniki temperatury mogą być wyposażone w termopary typu J (Fe-CuNi), K (NiCr-Ni), N (NiCrSi-NiSi) lub inne. Czujniki płaszczowe (termopary) przeznaczone są do pomiaru temperatury różnych mediów, zarówno ciekłych jak i gazowych, a także elementów maszyn i urządzeń. Termopary płaszczowe są stosowane przede wszystkim w miejscach trudno dostępnych i wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża szybkość pomiaru i odporność na drgania i wstrząsy. Czujniki płaszczowe z serii PTTJ-B, PTTK-B, PTTN-B, PTTT-B i PTTS-B wyposażone są aluminiowe głowice przyłączeniowe typu B, w których znajduję się ceramiczna kostka z zaciskami do podłączenia odpowiednich przewodów kompensacyjnych.

Budowa termopary płaszczowej z głowicą:

Termopary płaszczowe z głowicą wykonane są z przewodu płaszczowego w skład, którego wchodzą:

Termoelektryczne czujniki temperatury - termopary płaszczowe typu: J, K, N, T, S, R, B - http://acse.pl

Termoelektryczne czujniki temperatury – termopary płaszczowe typu: J, K, N, T, S, R, B – http://acse.pl

 • dwa druty termoparowe
 • warstwa izolacji wykonana z silnie sprasowanego tlenku MgO
 • zewnętrzny płaszcz metalowy zapewniającego osłonę mechaniczną i chemiczną spoiny pomiarowej oraz drutów termoparowych

Płaszczowe czujniki temperatury z głowicą przyłączeniową posiadają na jednym końcu zespawane druty termoparowe tworzące spoinę pomiarową (zaspawany jest również płaszcz termopary). Drugi koniec termopary płaszczowej jest zakończony głowicą aluminiową typu B, której znajdują się zaciski elektryczne do podłączenia przewodu kompensacyjnego.

Termopary płaszczowe z głowicą przyłączeniową posiadają wiele zalet np.:

 • posiadają względnie małą średnicę zewnętrzną oraz dużą elastyczność,
 • posiadają dużą odporność mechaniczną,
 • druty termoparowe są zabezpieczone przed utlenianiem, korozją i zanieczyszczeniami chemicznymi płaszczem wykonanym z materiału odpornego na środowisko pracy i temperaturę,
 • posiadają krótki czas reakcji, co pozwala mierzyć szybko zmieniające się temperatury.

Dzięki swojej budowie i silnemu sprasowaniu izolacji, termopary płaszczowe są bardzo giętkie i mogą być dowolnie kształtowane z zachowaniem minimalnego promieniem gięcia (trzy razy średnica zewnętrzna płaszcza). Małe średnice płaszcza umożliwiają pomiar temperatury w miejscach trudno dostępnych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zastosowania czujników giętkich o małych średnicach, dużej odporności na drgania i wstrząsy oraz o krótkim czasie reakcji na zmianę temperatury.

Opcjonalnie płaszczowe czujniki temperatury mogą być wyposażone w przetwornik temperatury, przetwarzający mierzoną temperaturę na sygnał prądowy 4…20mA (wykonanie AP-PTT…-B…).

Dobór termopary płaszczowej:

Aby dobrać odpowiedni typ termopary płaszczowej należy określić następujące parametry:

 • typ termoelementu (termopary)
 • materiał osłony (płaszcza)
 • średnicę osłony (płaszcza)
 • rodzaj spoiny pomiarowej

Średnica płaszcza
Średnica płaszcza decyduje o sposobie montażu termopary płaszczowej oraz o jej czasie reakcji, a także o temperaturze pracy termopary. Przy doborze średnicy należy wybrać kompromis pomiędzy:

 • czasem reakcji na zmianę temperatury
 • elastycznością termopary
 • małymi wymiarami
 • odpornością mechaniczną
 • wytrzymałością na korozję
 • odpornością na temperaturę

Rodzaje spoiny pomiarowej – termopary płaszczowe

Spoina pomiarowa jest to miejsce trwałego połączenia (zespawania) dwóch drutów termoparowych. Jest to właściwy czujnik temperatury, który może być wykonany na wiele różnych sposobów.

 • Spoina odizolowana od płaszcza termopary
  Spoina pomiarowa termopary odizolowana jest galwanicznie od osłony czujnika (płaszcza termopary), który jest szczelnie zamknięty (zaspawany). Jest to najczęściej stosowany rodzaj spoiny pomiarowej, stosowany głównie w ośrodkach przewodzących lub gdy wymagane jest odizolowanie elektryczne obwodu pomiarowego.
 • Spoina uziemiona do płaszcza termopary
  Spoina pomiarowa termopary uziemiona jest połączona galwanicznie z osłoną czujnika (płaszczem termopary), który jest szczelnie zamknięty (zaspawany). Taka spoina pomiarowa zapewnia to krótki czas reakcji na zmianę temperatury, przy zachowaniu ochrony na zewnętrzne czynniki środowiska (ciecze, gazy). Stosowana w ośrodkach nieprzewodzących.
 • Spoina wyeksponowana od płaszcza termopary
  Spoina pomiarowa termopary jest wyeksponowana na zewnętrz płaszcza (nie osłonięta), zapewnia to bardzo szybki czas reakcji na zmianę temperatury. Wadą takiej spoiny jest brak ochrony drutów termoparowych w kontakcie z agresywnymi cieczami i gazami.

Termopary płaszczowe z serii PTTJ-B, PTTK-B, PTTN-B, PTTT-B i PTTS-B przeznaczone są do pomiaru temperatury głównie w piecach do obróbki cieplno-chemicznej. W piecach do hartowania, wyżarzania, odpuszczania metali lub szkła, piecach do wytopu metali i szkła, piecach kuźniczych. Stosowane są również w kotłach do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz w kotłach do spalania odpadów komunalnych.

Płaszczowe czujniki temperatury z głowicą aluminiową typu B w przykładowe wersje wykonań:

 • PTTK-B-O-I-30-1-1000: oznacza pojedynczy czujnik temperatury (termopara płaszczowa) typu 1 x K (NiCr-Ni), zakończony głowicą podłączeniową typu B, spoina pomiarowa: odizolowana od osłony, materiał płaszcza Inconel600, średnica zewnętrzna płaszcza 3,0mm, klasa dokładności 1, długość płaszcza L=1000mm.
 • 2PTTN-B-O-I-60-2-1000: oznacza podwójny czujnik temperatury (termopara płaszczowa) typu 2 x N (NiCrSi-NiSi), zakończony głowicą podłączeniową typu B, spoina pomiarowa: odizolowana od osłony, materiał płaszcza Inconel600, średnica zewnętrzna płaszcza 6,0mm, klasa dokładności 2, długość płaszcza L=1000mm.
 • AP-PTTK-B-O-I-60-2-1000/0…1000°C: oznacza pojedynczy czujnik temperatury (termopara płaszczowa) typu 1 x K (NiCr-Ni) z wbudowanym przetwornikiem temperatury 4…20mA, zakończony głowicą podłączeniową typu B, spoina pomiarowa: odizolowana od osłony, materiał płaszcza Inconel600, średnica zewnętrzna płaszcza 6,0mm, klasa dokładności 2, długość płaszcza L=1000mm, zakres przetwarzania przetwornika 0…1000°C.

Zobacz również nasze regulatory temperatury oraz rejestratory temperatury.

PTTJ-B, PTTK-B i PTTN-B – płaszczowe czujniki temperatury

0,00 

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót